De Gruyter – důvěrohodné vědecké nakladatelství v informačním věku

0
433
Obrázek 1: Průměrné množství dat, produkované za minutu. Zdroj: (Domo, 2021)
Obrázek 1: Průměrné množství dat, produkované za minutu. Zdroj: (Domo, 2021)

Úvod

V současně době je informační gramotnost důležitá jako nikdy před tím. V moderním světě nejen máme možnost využívat ve prospěch libovolnou informace, ale zároveň čelíme výzvám, které jsou s danou možnosti spojené. Momentálně lidstvo generuje obrovské množství dat, a hledání opravdu kvalitní informace v takovém proudu je občas docela obtížné. Daný problém se stává ještě aktuálněji během posledních let kvůli obrovskému šíření dezinformace ohlední pandemie. Následující obrázek představuje přehled o množství dat, které se generuje každou minutu.

Zdá se to zřejmé, že za takových podmínek musíme se spoléhat na kvalitní, spolehlivé a důvěryhodné zdroje. Jednou z možnosti je čerpaní informaci z kvalitních vědeckých zdrojů. Právě s tím pomáhá De Gruyter. De Gruyter je jedním z největších nezávislých akademických nakladatelství ve světě, které se specializuje na publikace vědeckých článku a knih z nejrůznějších oblasti. Kromě toho, nakladatelství má partnerské vztahy s velkým množstvím vědeckých a vysokoškolských nakladatelství po celém světě, jako jsou Harvard University Press, Academic Studies Press, atd.

Co poskytuje De Gruyter

Zaprvé, samozřejmě, nakladatelství poskytuje uživatelům přistup k velké řádě vědeckých dílů. Více než tisíce knih z různých oborů jsou dostupné zdarma. Kromě toho, pokud jste studentem nebo zaměstnancem partnerské vysoké školy, máte přistup ještě k dalším kníhám a časopisům. Zároveň uživatele mohou zajistit přistup k více než padesáti databázím.

Navíc De Gruyter poskytuje autorům vědeckých článku možnost publikace ve vědeckých časopisech. Před publikaci review každého článku dělají minimálně dva lidí, kteří neví, kdo je autorem, což podporuje nezávislost expertních posouzení.

Autoři knih mají možnost publikace taky Open Access, což potencionálně výrazně zvyšuje počty čtenářů a citaci. Kromě toho, jako i vědecké články, všichni knihy nakladatelství prochází review procesem, který dělají lidí, které jsou vědci nebo akademici, specializující se na vědeckou oblast titulu. Nakonec, všichni autoři dostávají zpětnou vazbu pro zlepšení svého dílu. Taky autoří mají možnost ziskat stipendium od nadačního fondu nakladatelství.

Nakonec, poskytuje nakladatelství služby pro knihovny, dovolující knihovnám zajistit pro své uživatele přistup ke katalogu nakladatelství a jeho partnerů. (De Gruyter, 2022)

Knihy

De Gruyter
Obrázek 2: Vyhledávání knih v katalogu nakladatelství. Zdroj: Autor

Uživatele mají možnost vyhledávání knih mezi 30 různými tématy, jako jsou chemie, informatika, dějepis, právo a mnoho dalších. Zároveň umožňuje web vybrat jazyk publikace. Většina knih je v němčině, ale mají mnoho dílů v angličtině, ruštině, řečtině, arabštině a dalších jazycích. Nakonec, může uživatel vybrat, jestli je hledána publikace Open Access, dostupná, pokud má licence ze své instituce, nebo jestli za knihu musí zaplatit. Taky je možnost výběru období, ve kterém kniha byla publikována. (De Gruyter, 2022)

Časopisy

Obrázek 3: Vyhledávání časopisů v katalogu nakladatelství. Zdroj: Autor

V době napsání daného článku má De Gruyter ve svém katalogu 418 vědeckých časopisů, ze kterých 132 jsou veřejné dostupné. Většina časopisů je v angličtině, ale, stejně jako u knih, můžete vyhledat něco i v různých dalších jazycích. Rozsah vědeckých oblasti, na které se časopisy zaměřují, je téměř stejně široký jako u knih. (De Gruyter, 2022)

Databáze

Obrázek 4: Vyhledávání databázi v katalogu nakladatelství. Zdroj: Autor

Pokročilé vyhledávání

Obrázek 5: Pokročilé vyhledávání v katalogu nakladatelství. Zdroj: Autor   

Mimo jiné umožňuje web nakladatelství svým uživatelům taky i pokročilé vyhledávání. Májí možnost výběru konkrétního typu dokumentu, buď je to článek, kniha, kapitola, databáze, časopis atd. Taky je možně kromě názvu dílu zadat DOI/ISBN/ISSN. Nakonec, máte možnost vybrat konkrétní rozmezí let, ve kterých bylo vámi hledání dílo zveřejněno. (De Gruyter, 2022)

Stipendia pro akademické pracovníky

Má nakladatelství taky svůj nadační fond. Nadace Waltera de Gruytera je nezisková organizace, která podporuje výzkum a vydává stipendia se zaměřením na humanitní obory. Je pojmenována po Walteru de Gruyterovi, jako i samotné nakladatelství. V roce 2006 tři vnučky Waltera de Gruytera spoluzaložily nadaci jeho jména, aby pokračovala v míse nakladatele, který byl také společensky angažovaným mecenášem. Většina dotací fondu pochází z 10% podílu ve společnosti Walter de Gruyter.

Posláním nadace je podle její charty podporovat výzkum a stipendium. Konkrétně sem patří:

Financování výzkumu v humanitních oborech

Poskytování stipendií pro nadějné mladé spolupracovníky v akademickém publikování

Udělování cen za vynikající akademické výsledky v humanitních vědách

Darování knih akademickým knihovnám v zahraničí

Nadace každoročně financuje pět až deset projektů, přičemž granty se pohybují od 1 000 do 10 000 eur. Správní rada se schází dvakrát ročně, aby rozhodla o financování. Ve většině případů jsou granty poskytovány jednorázově. Nadace nefinancuje osobní náklady a náklady na tisk.

Fond každoročně financuje pět až deset projektů, přičemž granty se pohybují od 1 000 do 10 000 eur. Správní rada se schází dvakrát ročně, aby rozhodla o financování. Ve většině případů jsou granty poskytovány jednorázově. Nadace nefinancuje osobní náklady a náklady na tisk a jubilea. (De Gruyter, 2022)

Pokud byste chtěli požádat o grant, žádosti by měly být adresovány výkonné radě nadace a měly by obsahovat následující informace:

  • Jméno a adresa žadatele
  • Krátké shrnutí projektu (ne více než dvě stránky)
  • Informace o celkových nákladech spolu s dalším financováním od dárců
  • doporučující dopisy (pokud existují)

Závěr

Na závěr se dá říct, že De Gruyter je opravdu dobrým pomocníkem člověka buď na cestě hledání kvalitních zdrojů informace, nebo na cestě publikace svého vědeckého díla.

Reference

De Gruyter. (2022). De Gruyter. Načteno z De Gruyter : https://www.degruyter.com/

De Gruyter. (2022). WALTER DE GRUYTER FOUNDATION. Načteno z De Gruyter: https://www.degruyter.com/publishing/about-us/about-dg/dg-foundation

Domo. (2020). Data Never Sleeps 9.0. Načteno z Domo: https://www.domo.com/learn/infographic/data-never-sleeps-9

Seznám obrázků

Obrázek 1:  Průměrné množství dat, produkované za minutu. Zdroj: (Domo, 2020)

Obrázek 2: Vyhledávání knih v katalogu nakladatelství. Zdroj: Autor

Obrázek 3: Vyhledávání časopisů v katalogu nakladatelství. Zdroj: Autor

Obrázek 4: Vyhledávání databázi v katalogu nakladatelství. Zdroj: Autor

Obrázek 5: Pokročilé vyhledávání v katalogu nakladatelství. Zdroj: Autor

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno