Středa, 17 července, 2024

Data.gov.uk – přístup k otevřeným datům ve Spojeném království

Sdílet

Úvod

Data.gov.uk [1]vznikl jako projekt vlády Spojeného království, který měl volně zpřístupnit a dát možnost využívat otevřená data vlády Spojeného království široké veřejnosti. Projekt byl spuštěn v lednu 2010 a k prosinci 2020 obsahuje 55 487 data setů. Data.gov.uk je zároveň uveden v registru úložišť výzkumných dat – Registry of Research Data Repositories[2].

V březnu 2018 projekt spustil službu „Find open data“, pomocí které je možné najít data zveřejněná ústřední vládou, místními úřady a veřejnými orgány. Dále je možné najít odkazy ke stažení datových souborů, případně je možné vytvořit účet k publikování dat (zejména pro organizace).

Data jsou hlavním jádrem probíhající digitální transformace a součástí vládní transformační strategie, která si dala za cíl umožnit lepší využití dat v oblasti technické, etické i právní[3]. Pokud bychom chtěli publikovat jakýkoliv obsah zveřejněný na „Find open data“, je nutné splnit licenční podmínky „Open Government Licence“ [4]. V případě dotazů ohledně data setu je možné kontaktovat vydavatele dat, pokud poskytl kontaktní údaje k relevantnímu data setu.

Bavíme-li se o přístupnosti, tak se zde vyskytují i odkazy na externí weby, patřící jiným vládním organizacím. Problémem je, že některé data sety mají nefunkční odkazy.

Využití

Již na titulní stránce si kromě vyhledávacího pole můžeme vybrat, v jaké oblasti požadujeme určitá data najít – zdali nás zajímají ekonomická data, data o vzdělání, případně data o životním prostředí apod. (viz. Obrázek 1 – Titulní strana)

Obrázek 1 – Titulní strana, Zdroj: https://data.gov.uk/

Již dříve bylo zmíněné, že data je možné publikovat a spravovat v rámci organizace. V tomto případě je nutné mít účet / zaregistrovat se. K této možnosti se dostaneme, pokud klikneme na záložku „Publish your data“, která však běžného uživatele nepustí dál, pokud není zaregistrován. 

Kromě záložky „Publish your data“ lze na stránkách po rozkliknutí „Documentation“ najít dokumentace (viz. Obrázek 2 – Dokumentace), ve kterých kromě technické dokumentace najdeme informace o publikování a správě dat – například jaká základní pole data setů musí být vyplněna (name, title, notes, license_id…), případně v jakém formátu mají být data uloženy. Součástí je samozřejmě i podpora celé služby prostřednictvím „The Government Digital Service – GDS“, která udržuje služby data.gov.uk a pomáhá vydavatelům dat spravovat a aktualizovat jejich data.

Obrázek 2 – Dokumentace, Zdroj: https://data.gov.uk/

Vyhledávání a praktická ukázka

Po rozkliknutí lišty pro vyhledávání „Search“ již zadáme, co požadujeme vyhledávat. Například pokud nás budou zajímat data týkající se dopravních nehod – „traffic accidents“ tak nám v případě zadání dotazu bez uvozovek najde celkem 413 výsledků. Po zpřesnění dotazu a přidání uvozovek se nám již seznam výsledků redukoval na 21 (viz. Obrázek 3 – Výsledky vyhledávání).

Obrázek 3 – Výsledky vyhledávání, Zdroj: https://data.gov.uk/

Záporem je však skutečnost, že se v systému nepodařilo vyhledávat pomocí booleovských výrazů (AND, OR…) a vždy po tomto vyhledávání nalezlo 0 výsledků. Z daného seznamu je potom výsledky možné seřadit podle „Best Match“ – nejlepší shody nebo „Most recent“ – nejnovějšího data podle poslední aktualizace.

V případě možných filtrů je data možné filtrovat prostřednictvím:

  • Publisher – např.: Natural Resources Wales, City of York Council, London Borough of Havering, Department for Culture, Media and Sport apod.
  • Topic – např.: Business and economy, Crime and justice, Defence, Education apod.
  • Format – např.: CSV, ESRI REST, PDF, HTML, WCS, XLS, ZIP apod.

Výše zmíněné filtrování však není uživatelsky přátelské, protože po vyhledávání bylo nutné znovu zadat vyhledávaný výraz, jelikož si systém nepamatoval předchozí vyhledávaný výraz a po aplikaci filtrů se zobrazily sice výsledky s daným filtrem, ale filtr byl aplikován na všech data setech a nikoliv pouze na dříve vyhledávaném výrazu.

Kromě výše zmíněných filtrů je možné vyhledávat i dokumenty pouze s licencí Open Government Licence (OGL).

Ve výsledcích lze kromě názvu data setu najít jeho příslušného vydavatele, poslední aktualizaci a krátké shrnutí daného data setu.  

V případě ukázkového data setu dopravních nehod v oblasti Calderdale, můžeme po jeho rozkliknutí najít kromě výše uvedených údajů i přidělený „Topic“ data setu, případně jestli daný dataset má licenci Open Government Licence či ne (viz. Obrázek 4 – Dopravní nehody v oblasti Calderdale).

Obrázek 4 -Dopravní nehody v oblasti Calderdale, Zdroj: https://data.gov.uk/

Po rozkliknutí odkazů je možné nahlédnout na celý seznam dostupných odkazů na data, jejich název, formát, datum přidání a možného náhledu na data. Pokud je to dostupné, tak po rozkliknutí „Preview“ se nám otevře krátký náhled dat – zde v našem příkladu, je ukázka omezena na 4 řádky data setu (viz. Obrázek 5 – Náhled). Na konci jsou uvedeny možné kontakty k data setu, pokud jsou dostupné.

Obrázek 5 – Náhled, Zdroj: https://data.gov.uk/

Stránka nám také nabízí přímo přejít na ostatní data sety vydané od stejného vydavatele dat „More from this Publisher“ – v našem příkladě data sety od vydavatele Calderdale Metropoliotian Borough Council. Dále nám nabízí možné související data sety s naším vyhledávaným data setem „Related datasets“ – zde například to je Road traffic accidents, Road Traffic Collisions and Casualities atd.

Závěr

Pokud se bavíme o informační zdroji Data.gov.uk – Find open data, tak je nutné zmínit, že se jedná vcelku o novou službu, která je stále ve své beta verzi a stále má své chyby a nedostatky. Kromě nedostatků v případě nefungujících externích odkazů, náhledů a uživatelsky ne zcela přátelského filtrování se podařilo najít i chyby, které se objevovaly ve formě např. „poslední datum úpravy – 06 Únor 2102 apod. Samotný vyhledávací nástroj je však po běžného uživatele na první pohled vcelku přehledný a snadno ovladatelný a pomocí klíčových slov uživatel najde co požaduje, pokud je to ovšem dostupné. Podle mého názoru se jedná o dobrý nástroj pro vyhledávání dat zveřejněných ústřední vládou, místními úřady, veřejnými orgány či jinými organizacemi ve Spojeném království, který se však stále nachází na svých počátcích a je i nadále vyvíjen a vylepšován.

Zdroje

[1] Find open data – data.gov.uk. Find open data – data.gov.uk [online]. Copyright :copyright: Crown copyright [cit. 06.12.2020]. Dostupné z: https://data.gov.uk/

[2] DATA.GOV.UK | re3data.org. Home [online]. | re3data.org [cit. 06.12.2020]. Dostupné z: https://www.re3data.org/repository/r3d100010579

[3] Welcome to GOV.UK [online]. Copyright © Crown copyright 2017 [cit. 06.12.2020]. Dostupné z: https://www.gov.uk/government/publications/government-transformation-strategy-2017-to-2020/government-transformation-strategy-better-use-of-data

[4] Open Government Licence [online]. Document Moved [cit. 06.12.2020]. Dostupné z: http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/

Číst více

Další články