ČSN Online – Databáze českých technických norem

0
1477
white standard LED signage mounted on wall

Úvodní představení

Tento článek by měl začít citátem: „Kdo má informace, má moc“. Toto slovní spojení jistě už každý z nás někdy slyšel. Já bych si jej dovolil poupravit na „Kdo má informace a umí je využít, ten má moc“. Důvodů by se našlo více, ale jako jeden z hlavních vidím ten, že v dnešní době máme široký přístup k informacím, jinými slovy, může je mít každý. Čímž mě tato skutečnost vede k tomu, že je to o tom, jak ty informace umíme využívat než jen o tom, že k nim máme volný přístup.

ČSN Online

ČSN online zpřístupňuje kromě platných norem ČSN, jak je patrné z názvu, také i neplatné, které jsou digitalizovány. Systém nabízí tři možnosti, jak na jejich webu vyhledávat.

Vyhledávání v normách

První možný způsob, jak vyhledávat na ČSN online je přes tento podrobný formulář, který vidíte na přiloženém obrázku. Máte zde možnost filtrace normy, jestli se jedná o normu planou či neplatnou. Pokud si nejsme jistí, vybereme možnost, která zahrne obě varianty, avšak vyhledávání bude o to méně přesné. Do pole označení normy máme možnost vyplnit námi hledanou normu. Můžeme tak učinit s ale i bez zkratky „ČSN“. Pokud známe přesné označení námi hledané normy, zaškrtneme pole přesné označení. Pokud toto pole nezaškrtneme, bude se vyhledávat všechny normy, které svým počátkem názvu budou taktéž odpovídat. Je to lepší varianta, když si pamatujeme jen počátek označení normy, či chceme hledat nějakou skupinu norem. Třídící znak nám právě pomáhá při hledání skupin norem. Můžeme zapsat dvě, čtyři nebo celých šest číslic. Opět záleží, jak moc přesné chceme, aby vyhledávání bylo. První varianta pokrývá třídu, druhá pak skupinu v rámci zmíněné třídy. Poslední nejdelší varianta ještě obsahuje pořadí. Stránka umožňuje zadat více třídících znaků, které jen oddělíme čárkou. Dále následuje zadání českého názvu. Toto pole je nepovinné, když jej nevyplníme, nebude mít na výsledek vliv. Nutno podotknout, že tato možnost nerozlišuje velká a malá písmena, avšak diakritiku rozpoznává. Je možnost zadat více slov, tentokrát se oddělují mezerou. Zadání anglického názvu se chová naprosto identicky, jako zadání českého. Je nepovinné, slova se dělí mezerou a je opět nepovinné. Věstník vydání je odkaz na Věstník ÚNMZ a jeho konkrétní rok a měsíc vydání. Pokud tuto informaci o naší normě máme. Zapracovaná norma se používá při znalosti originální normy. Opět je možnost zadat její celý znění nebo pouze část, kterou si pamatujeme. V druhém případě dostaneme všechny normy, které mají shodný počátek námi zadaného výrazu do tohoto pole. Nezáleží na velikosti písmen, a dokonce ani na počet mezer. Zajímavostí je, že při použití této možnosti je vyplnění ostatních kritérií ignorováno, pouze třídění výstupních informací je bráno v potaz. Katalogové číslo je další možnost zpřesnění vyhledávání, je však důležité znát jeho přesnou hodnotu. ICS kód není záležitostí pouze českých norem, ale je mezinárodní. Při jeho nevyplnění, nebude na něj brát zřetel, je tedy nepovinné. Má tři kolonky, každá z nich reprezentuje jednu úroveň. První úroveň slouží pro dvě číslice, druhá úroveň pro tři číslice a poslední třetí úroveň pro dvě číslice. Jelikož se jedná o úrovně, je logické, že můžeme vyplnit buď jednu, první dvě nebo všechny tři. Jinými slovy, nemůžeme vyplnit třeba jen třetí úroveň. Šikovné je tlačítko výběr ISC kódů, které nám usnadní práci, při hledání správného kódu. Na úplný závěr vybereme, zdali chceme výsledky třídit podle třídícího znaku nebo podle označení norem.

čsn online vyhledávání v normách
Obrázek 1: Podrobné vyhledávání v normách. [zdroj obrázku: https://csnonline.agentura-cas.cz/vyhledavani.aspx]

Vyhledávání v TNI

Druhý možný způsob vyhledávání na webu ČSN online, je přes TNI. Přecházíme rovnou k označení TNI, která má úplně stejná pravidla a funkci, jak při zadávání označení normy u první možnosti vyhledávání. Stejně je tomu i pro třídící znak. Zajímavější je jiné zpracování slova z názvu. Nyní si musíme vybrat, jestli chceme vyhledávat podle českého názvu či podle anglického. Další změna je možnost výběru operátoru AND a OR.  AND operátor se chová jako násobení, tzn. zobrazí se jen ty výsledky, které splňují všechna námi zadaná slova. Naproti tomu OR je jako sčítání, tzn. zobrazí všechny výsledky, které mají, byť jen jednu shodu v námi zadaných slovech. Ostatní pravidla jsou stejná, nerozlišuje diakritiku či velká a malá písmena. Zapracovaná norma, katalogové číslo a ICS kód taktéž fungují stejně, jako u první možnosti vyhledávání norem. Klíčová slova jsou však novinkou. Název je vše vypovídající, co zde budeme zadávat. Klíčových slov můžeme zadat více, musíme je oddělit středníkem. Toto pole funguje na principu AND, tedy ukáže výsledky, které obsahují všechna námi zadaná klíčová slova. Třídění vybíráme mezi třídícím znakem nebo označením TNI. Nyní až na úplném konci vybereme, zdali chceme pouze platné, pouze neplatné či obě kategorie norem.

Obrázek 2: Podrobné vyhledávání v TNI. [zdroj obrázku: https://csnonline.agentura-cas.cz/tni.aspx]

Vyhledávání v produktech, názvech a označeních

Tato poslední třetí možnost vyhledávání na webu ČSN online je ze všech nejjednodušší, ale také nejméně přesná. Zde pouze zadáme slovo z názvu normy nebo označení normy. Je praktické, když neznáme mnoho informací o naší hledané normě nebo zkrátka chceme získat hodně výsledků.

Obrázek 3: Rychlé vyhledávání. [zdroj: https://csnonline.agentura-cas.cz/rychle.aspx]

Závěr

ČSN online je online prostředí, které shromažďuje nejen české normy. Přes jejich propracovaný vyhledávací formuláře lze vždy dohledat to, co požadujeme. Tyto normy však nejsou zdarma, je nutno za ně platit. Platí se za počet uživatelů a dobu tohoto přístupu k těmto normám. Pokud chce uživatel upgradovat zakoupenou licenci, předchozí se neprodlužuje a nezávisle na zbývající době předchozí se vždy platí plná sazba.

Zdroje

csnonline.agentura-cas.cz – ČSN online pro jednotlivce [online]. [cit. 11.02.2022]. Dostupné z: https://csnonline.agentura-cas.cz/default.aspx

Seznam obrázků

  • Obrázek 1: Podrobné vyhledávání v normách. [zdroj obrázku: https://csnonline.agentura-cas.cz/vyhledavani.aspx]
  • Obrázek 2: Podrobné vyhledávání v TNI. [zdroj obrázku: https://csnonline.agentura-cas.cz/tni.aspx]
  • Obrázek 3: Rychlé vyhledávání. [zdroj: https://csnonline.agentura-cas.cz/rychle.aspx]

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno