Crunchbase – snadný přístup k obchodním informacím

0
1165

Crunchbase je databáze v níž lze vyhledávat obchodní informace o veřejných a soukromých společnostech. Kromě samotných společností umožňuje hledat další související informace jakou jsou vlastníci, zaměstnanci, investoři, informace o fúzích a akvizicích, kolech financování či novinkách v daném odvětví.

Společnost vznikla v roce 2007 jako odnož mateřské společnosti TechCrunch. Ta se zabývala vydáváním článků o startupech a Crunchbase tak vlastně zpočátku sloužil jako databáze společností, kterým se články věnují. V roce 2015 se Crunchbase oddělil od TechCrunch a stal se samostatným subjektem. V současnosti nabízí kromě samotné databáze i několik dalších doprovodných produktů, zaměřených především na startupové společnosti a investiční fondy.

Značnou výhodou Crunchbase je způsob, jakým získává a ověřuje publikovaná data. Data získává 4 různými způsoby – interní datový tým, strojové učení, příspěvky od komunity a také tzv. venture program (společnosti spolupracují přímo s Crunchbase a poskytují požadované informace výměnou za různé výhody).

Crunchbase je v základní verzi zdarma. Ta umožňuje vyhledávat, filtrovat a zobrazovat záznamy a základní informace. Počet zobrazených záznamů je však omezený a některé informace a funkcionality lze odemknout až po zaplacení za některou z licencí. Placené licence pak umožňují například ukládání vyhledávacích dotazů, export dat v CSV, napojení na API či napojení na CRM modul Salesforce.

Vyhledávání v Crunchbase

Základní možností, jak vyhledávat na Crunchbase je zadat vyhledávané slovo přímo do vyhledávacího pole na úvodní stránce. Následně se nám zobrazí výsledky v daných kategoriích (Obrázek 1)

Obrázek 1 – úvodní vyhledávací obrazovka [Zdroj obrázku: autor]

Když klikneme na tlačítko Advanced můžeme si vybrat buď rozšířené hledání pro jednu z kategorií nebo tzv. Query Builder (Obrázek 2).

Obrázek 2 – možné kategorie, které lze prohledávat, dole lze přepnout na Query Builder [Zdroj obrázku: autor]

Rozšířené hledání umožňuje vyhledávání v celkem 9 kategoriích: Společnosti, Kontakty, Investoři, Investiční Kola, Akvizice, Lidé, Události, Školy a Huby.

V rozšířeném hledání si můžeme prohlížet jednotlivé záznamy (Obrázek 3)

Obrázek 3 – seznam vyhledaných záznamů [Zdroj obrázku: autor]

Zobrazené záznamy lze omezit pomocí filtrů. Můžeme tedy vyhledávání omezit např. na společnosti z Prahy, které mají více než 100 zaměstnanců a byly založeny v posledních 5 letech (Obrázek 4)

Obrázek 4 – některé možnosti filtrování [Zdroj obrázku: autor]

Ačkoliv je filtrování účinným nástrojem, nejzajímavější funkcionalitou Crunchbase je bezesporu Query Builder. Ten umožňuje tvořit filtry podobným způsobem, jakým se dotazujeme do databáze. Lze v podstatě filtrovat podle jakéhokoliv pole v dané kategorii. (Obrázek 5).

Obrázek 5 – příklad možných filtrů uplatitelných filtrů v Query Builder [Zdroj obrázku: autor]

Můžeme tedy např vyhledat všechny investory, kteří mají sidlo v Japonsku, Číně či Jižní Korei, provedli alespoň 10 investic a nejedná se o investiční banky (Obrázek 6).

Obrázek 6 – zobrazené záznamy s aplikovanými filtry v Query Builderu [Zdroj obrázku: autor]

Prohlížení záznamů

Při kliknutí na nějaký záznam se nám zobrazí detailní informace o daném záznamu. Z hlediska obsahu jsou nejzajímavější společnosti. Pojďme si nyní na příkladu společnosti Tencent ukázat, co vše lze z detailních informací záznamu zjistit (Obrázek 7).

Obrázek 7 – detail záznamu [Zdroj obrázku: autor]

Základní obrazovka je rozdělená na 5 segmentů – Shrnutí (Summary), Finance (Financials), Lidé (People), Technologie (Technology) a Novinky (Signals & News).

V prvním segmentu Shrnutí lze nalézt základní informace o společnosti jako je datum založení, počet zaměstnanců, webová stránka, sídlo, počet investic, a nebo také jaké dílčí organizace jsou součástí společnosti (Obrázek 8).

Obrázek 8 – příklad informací zobrazených ve Shrnutí [Zdroj obrázku: autor]

V druhém segmentu Finance jsou informace o investicích, investorech, akvizicích, akciích či výstupech z investic (Obrázek 9).

Obrázek 9 – Příklad informací zobrazených v sekci finance [Zdroj obrázku: autor]

Segment Lidé se věnuje zaměstnancům dané společnosti, uvádí také informace o členech představenstva (Obrázek 10).

Obrázek 10 – příklad informací zobrazených v segmentu Lidé [Zdroj obrázku: autor]

V segmentu Technologie lze zjistit, jaké technologie daná společnost poskytuje, kolik lidí si v poslední době technologie společnosti stáhlo, a nebo třeba kolik lidí navštívilo web společnosti (Obrázek 11).

Obrázek 11 – příklad informací zobrazených v segmentu Technologie [Zdroj obrázku: autor]

Segment Novinky informuje o nedávných zprávách ve spojení s danou společností, také poskytuje informace o nedávných událostech, jako je např. změna CEO (Obrázek 12).

Obrázek 12 – příklad informací zobrazených v segmentu Novinky [Zdroj obrázku: autor]

Závěr

Crunchbase je unikátním nástrojem. Umožňuje sledovat obchodní informace o různých společnostech. Je to spolehlivý nástroj, jež najde využití především u investičních společností. Jeho využití je však širší a s jeho pomocí lze vyhledávat nové obchodní příležitosti.

Zdroje

[1] crunchbase.com – Discover innovative companies and the people behind them [online]. [cit. 8.12.2021]. Dostupné z: https://www.crunchbase.com/

Seznam obrázků

Obrázek 1 – úvodní vyhledávací obrazovka [Zdroj obrázku: autor]

Obrázek 2 – možné kategorie, které lze prohledávat, dole lze přepnout na Query Builder [Zdroj obrázku: autor]

Obrázek 3 – seznam vyhledaných záznamů [Zdroj obrázku: autor]

Obrázek 4 – některé možnosti filtrování [Zdroj obrázku: autor]

Obrázek 5 – příklad možných filtrů uplatitelných filtrů v Query Builder [Zdroj obrázku: autor]

Obrázek 6 – zobrazené záznamy s aplikovanými filtry v Query Builderu [Zdroj obrázku: autor]

Obrázek 7 – detail záznamu [Zdroj obrázku: autor]

Obrázek 8 – příklad informací zobrazených ve Shrnutí [Zdroj obrázku: autor]

Obrázek 9 – Příklad informací zobrazených v sekci finance [Zdroj obrázku: autor]

Obrázek 10 – příklad informací zobrazených v segmentu Lidé [Zdroj obrázku: autor]

Obrázek 11 – příklad informací zobrazených v segmentu Technologie [Zdroj obrázku: autor]

Obrázek 12 – příklad informací zobrazených v segmentu Novinky [Zdroj obrázku: autor]

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno