Domů Informační zdroje & nástroje CoinMarketCap – Kryptosvět na dlani

CoinMarketCap – Kryptosvět na dlani

0
2879
silver and gold round coins
coinmarketcap

Investování do kryptoměn

Investování do kryptoměn si získává stále více fanoušků a to nejen z řad počítačových nadšenců, ale i uznávaných investorů, kteří zařazují tato aktiva do svých investičních portfolií. Trh s kryptoaktivy se řadí mezi nové segmenty a u investorů byl dlouho přehlížen. Většímu úspěchu se kryptoměnám dostalo až v roce 2017, kdy se do podvědomí širší veřejnosti vštípil zejména Bitcoin, jehož cena za jednu minci dosáhla úrovní okolo 20 tisíc dolarů – načež přišel prudký pád. Takové chování je však typické a vyšší volatilita je bezesporu, alespoň prozatím, součástí krypto trhu. Volatilita s sebou přináší potenciálně vysoké zisky v krátkém časovém intervalu, ale naopak i riziko v podobě často ještě vyšších ztrát.

Čím populárnější se tato oblast stává, tím více projektů vzniká a pro investora je obtížnější se na trhu orientovat. Pro vyvarování se špatným investičním rozhodnutím je potřeba sledovat aktuální informace a mnohdy k tomu nestačí pouze cena dané kryptoměny, ale je potřeba sledovat mnoho dalších metrik na základě kterých investor provádí konečné rozhodnutí. 

Pro sledování a vyhledávání informací, ze světa kryptoměn, existuje mnoho zdrojů. V tomto článku se zaměříme na jednu z nejpopulárnějších webových platforem pro základní analýzu kryptoměn – CoinMarketCap, který je určen nejen pro kryptoměnové investory, ale i pro všechny, kteří se o kryptoměny zajímají nebo teprve chtějí začít. Článek se bude věnovat především možnostem vyhledávání informací, popíšeme si jaké informace lze na platformě získat a jak je využít.

O platformě CoinMarketCap

CoinMarketCap je webová platforma nabízející souhrnné informace ze světa kryptoměn, které uživatelům poskytují rychlou orientaci a základní přehled o trhu. Web je mířen na globální publikum a jeho obsah je tvořen v angličtině s možností výběru jazyka dle nabídky. Založení této stránky se datuje do roku 2013 a i přes svůj úspěch a velikost zůstává autor stále neznámý. Platforma je dostupná zdarma a lze využívat i bez přihlášení, které však nabízí jisté výhody. 

Mezi základní informace na které je na webu možné narazit patří, jak již název napovídá, tržní kapitalizace kryptoměn a při vzniku stránky nebylo obsahem prakticky nic jiného. V dnešní době však platforma poskytuje celé spektrum metrik a informací, sloužící k analýze vybraných kryptoměn a ze statického webu se stává sociální platformou pro krypto komunitu.Web se neustále rozvíjí a nabízí uživatelům stále více informací a nástrojů. Odměnou této snahy je fakt, že dle webu Alexa, je CoinMarketCap.com v době psaní článku 94. nejnavštěvovanější stránkou na internetu.

Úvodní stránka

Stránka je volně dostupná na adrese https://coinmarketcap.com. Při vstupu je zobrazena úvodní obrazovka obsahující základní informace. Horní lišta1 poskytuje informaci o počtu aktivních kryptoměn a směnáren. Také je zobrazena celková tržní kapitalizace a z obchodovaný objem za posledních 24 hodin. Lišta také skrývá základní možnosti costumizace2 v podobě výběru jazyka a měny, ve které chceme informace na stránce zobrazit. Překlad do češtiny bohužel není ideální a proto nejlepší možností je ponechat výchozí nastavení – tedy jazyk angličtina a měna USD.

Obrázek 1: Úvodní stránka CoinMarketCap [zdroj: autor]

Pod horní lištou se nachází hlavní menu3 sloužící jako rozcestník. Menu obsahuje osm základních kategorií – Cryptocurrencies, Exchanges, NFT, Gravity, Portfolio, Watchlist, Products a Learn. Zmíněné kategorie a jejich záložky budou postupně procházeny a demonstrovány informace, které lze na daném odkazu nalézt.

Obrázek 2: Souhrnné informace o trhu [zdroj: autor]

Pod hlavním menu nalezneme nejnovější videa4, které platforma umísťuje na svůj YouTube kanál a také nejnovější zprávy ze světa kryptoměn s možností prokliku. Pod bannerem novinek je dále zobrazen základní souhrnný přehled informací o celém trhu5.

Obrázek 3: Žebříček kryptoměn [zdroj: autor]

Níže se již nachází žebříček kryptoměn, který je řazen defaultně dle tržní kapitalizace6 – tedy od kryptoměn, do kterých je aktuálně investováno nejvíce peněz. Kryptoměny lze řadit a vyhledávat i podle ostatních parametrů. Řazení lze snadno změnit kliknutím na libovolný sloupec. To nabízí nahlížet na seznam z různých perspektiv.

Mezi ty základní patří – Název, cena, procentuální změna za dané období, tržní kapitalizace, počet mincí v oběhu, objem obchodů za posledních 24 hodin a další. Uživatel má však možnost přidávat si vlastní parametry a to kliknutím na záložku Customize7. Zde uživatel volí atributy, dle svých preferencí. Omezením však je maximální počet vybrání 12-ti parametrů najednou. Lze také využít možnosti předpřipravených voleb8. Změny jsou aplikovány kliknutím na tlačítko Apply Changes9.

Obrázek 4: Přidání filtru [zdroj: autor]

Uživatel může žebříček nejen seřadit ale také jednoduše filtrovat a to buď dle předvolených filtrů nebo lze využit i vlastních nastavení. Kliknutím na záložku Filters10 dostane uživatel možnost filtrování11 dle jednotlivých kategorií, použitých algoritmů, platformy nebo odvětví.

Pro pokročilejší filtry je potřeba rozkliknout záložku Add Filter12. Zde má uživatel možnost zadávat rozmezí jednotlivých parametrů nebo možnost rozlišovat mezi mincí a tokenem či zobrazit pouze kryptoměny, které jsou těženy. Aplikováním filtru se žebříček aktualizuje a požadovaný výčet je zobrazen. V neposlední řadě je možné zvolit počet13 kryptoměn, které chceme v žebříčku zobrazovat, jenž vyhovují naším zadaným kritériím. 

Dále se zde nachází možnost zobrazovat seznamy kryptoměn uskupených do přednastavených kategorií14. Pod každou záložku spadá množina kryptoměn, které lze takto jednoduše zobrazit. Na výběr je z možností:

CategoriesZobrazí jednotlivé kategorie se základními informacemi a s možností dalšího rozkliknutí kategorie. Po rozkliknutí kategorie je zobrazen seznam kryptoměn spadající do této kategorie.
DeFiVyfiltruje se seznam největších tokenů z oblasti decentralizovaných financí.
NFTJsou zobrazeny mince a tokeny používané v oblasti Non-Fungible Token sestupně dle tržní kapitalizace.
MetaversePo výběru této možnosti jsou zobrazeny mince a tokeny používané v oblasti Metaverse.
PolkadotZobrazuje seznam mincí a tokenů založených na protokolu Polkadot.
BNB ChainZobrazuje seznam mincí a tokenů založených na Binance Coin Chainu.
SolanaZobrazuje mince a tokeny používané pro eco-system Solana.
AvalancheZobrazuje mince a tokeny používané v síti Avalanche.

Detailní informace

Žebříček kryptoměn poskytuje uživateli základní informace a srovnání. Pro hlubší analýzu je však potřeba přejít na detail pomocí kliknutí na vybranou kryptoměnu. Pokud požadovaná kryptoměna nelze snadno nalézt v seznamu, je možné ji vyhledat pomocí vyhledávače umístěném v horní liště webu. Vyhledávač nepodporuje logické operátory. Vyhledávat lze jednak dle názvu kryptoměny nebo tzv. tickeru.

Web nabízí detailní informace pro více než 9 tisíc kryptoměn. Množství informací samozřejmě závisí na dostupných informací. Pro demonstraci bude vybrána vlajková loď kryptoměn – Bitcoin. Po rozkliknutí či vyhledání se zobrazí stránka dané kryptoměny obsahující hlavičku, menu a postranní banner.

Hlavička obsahuje informace o ceně, odkazy15 na důležité stránky související s danou kryptoměnou, low a high16 za zvolený interval17 a další základní informace.

Obrázek 5: Kryptoměna Bitcoin – Detailní informace [zdroj: autor]

Pod částí základních informací je zobrazen vývoj ceny v grafu s možností nastavení období18. Uživatel má možnost přepnout graf do režimu TradingView19, který zobrazí svíčkové grafy, s jejichž pomocí lze provádět technickou analýzu. Daný výsek grafu lze také exportovat20 jako obrázek.

Obrázek 6: Graf vývoje ceny [zdroj: autor]

Pod grafem lze nalézt popis dané kryptoměny – co je cílem, jaké řeší problémy, čím je daná kryptoměna zajímavá apod. Text také obsahuje prokliky na klíčové pojmy, o kterých by uživatel chtěl dohledat více informací nebo si není jejich významem jist. Postranní banner shrnuje všechny statistické informace21 o ceně dané kryptoměny. A také obsahuje live chat22, kde je možné online diskutovat s ostatními uživateli.

Obrázek 7: Souhrnné statistiky [zdroj: autor]
Obrázek 8: Online chat [zdroj: autor]

Nyní se přesuneme k jednotlivým záložkám menu, které se nachází v detailu dané kryptoměny pod hlavičkou se souhrnnými informacemi a podíváme se jaké možnosti nabízí.

Market

Na záložce market23 lze nalézt informace o tom, na kterých burzách a v jakém párů se daná kryptoměna nejčastěji obchoduje a v jakých objemech. Seznamem lze filtrovat24 zvolením daného páru či měnit pořadí žebříčku kliknutím na libovolný sloupec a to stejným způsobem jako u seznamu kryptoměn.

Obrázek 9: Záložka Market [zdroj: autor]

Historical Data

Historická data25 slouží jako zpětné zrcátko, kdy je možné sledovat informace o ceně do historie. Ke každému dni jsou uvedeny základní informace o ceně a to na jakých hladinách26 kryptoměna otevírala či uzavírala nebo jaké bylo denní cenové minimum a maximum u dané kryptoměny. Dále je dostupná informace o obchodovaném objemu27 či tržní kapitalizace28 k danému dni. Pomocí tlačítka Date Range29 lze vybrat požadovaný časový úsek, který bude zobrazen.

Obrázek 10: Záložka Historical Data [zdroj: autor]

Holders

Záložka holders30 nabízí uživatelům informace o vývoji počtu bitcoinových adres31 a také informace o adresách, které drží největší množství32 dané kryptoměny. Postranní banner33následně slouží pro přehled nejpodstatnějších statistických údajů o bitcoinových adresách.

Obrázek 11: Záložka Holders – vývoj počtu Bitcoinových adres [zdroj: autor]
Obrázek 12: Záložka Holders – seznam Bitcoinových adres s největším zůstatkem [zdroj: autor]

Wallets

Wallets nabízí informace o dostupných peněženkách s proklikem na daného výrobce. Těchto informací využijí zejména uživatele rozhodující se o koupi hardwarové či nainstalování softwarové peněženky. Na základě poskytnutých dat lze provádět informovaná rozhodnutí. 

Analysis

Užitečnou záložkou pro investory je bezesporu Analysis36, která ve formě dashboardů zobrazuje podstatné indikátory značící například náladu na trhu33demografické rozložení34 transakcí apod. I zde je možnost prokliku35na další zdroje, které se problematikou zabývají hlouběji.

Obrázek 13: Záložka Analysis – zobrazení Dashboardů [zdroj: autor]
Obrázek 14: Záložka Analysis – signály trhu [zdroj: autor]

Ostatní záložky menu

News

Přináší novinky ze světa kryptoměn.

Socials

Nabízí prokliky na články na sociálních sítích o dané kryptoměně.

Ratings

Zobrazuje hodnocení stavu a důvěryhodnosti daného krypto projektu pomocí metriky FCAS.

Price estimates

Jedná se o beta verze. Komunita odhaduje budoucí cenu dané kryptoměny k určitému datu.

Být přihlášen se vyplatí!

V případě, že jste přihlášen jako uživatel, existuje zde možnost vytváření vlastních portfolií a watchlistů. Watchlist37 je užitečný zejména pro tvorbu vlastních žebříčků, do kterých uživatel může přidávat38 kryptoměny, které jsou pro něj zajímavé. Takový nástroj může uživateli ušetřit čas, který by jinak strávil filtrování či vyhledáváním daných kryptoměn.

Obrázek 15: Záložka Watchlist [zdroj: autor]

V rámci portfolia41 je pak možné jednoduše zaznamenávat39 Vaše obchody a sledovat tak vývoj40 provedených investic.

Obrázek 16: Záložka portfolio [zdroj: autor]

Další výhodou pro přihlášené uživatele je možnost přispívat do krypto komunity svými příspěvky nebo sledovat ostatní uživatele. Tuto malou sociální síť najdeme pod záložkou Gravity42 v hlavním menu.

Další možnosti…

Pro další zmapování CoinMarketCapu se vrátíme zpět na začátek a to k hlavnímu menu. Některé položky již byly přiblíženy v předchozích odstavcích. Nyní se zaměříme na ty, které ještě popsány nebyly. Kromě základního seznamu kryptoměn, který lze filtrovat dle preferencí, nabízí záložka Cryptocurrencies další podkategorie. Postupně budou představeny ty nejzajímavější a nejužitečnější z nich.

Obrázek 17: Možnosti záložky Cryptocurrencies [zdroj: autor]

Recently Added

Tato43 podkategorie, jak název napovídá, zobrazuje seznam nedávno přidaných kryptoměn na platformu. Jedna se tak převážně vždy o nové projekty a tedy tuto záložku využijí převážně spekulanti.

Gainers and Loosers

Gainers and loosers44 zobrazí mince a tokeny, kterým se za posledních 24 hodin nejvíce dařilo a také naopak ty kteří utrpěly největší ztráty. Časový úsek lze nastavovat dle uživatelova uvážení. Velmi často, a zejména v bull marketu, zde dosahují jednotlivé kryptoměny procentuálního růstu i kolem 1000 % za jediný den! Tyto informace tak mohou být dobré zejména pro to, aby uživatel věděl, jakým mincím se raději vyhýbat.

GlobalCharts

Na záložce GlobalCharts45 lze nalézt několik grafů zobrazující informace o celém trhu a to například vývoj tržní kapitalizace nebo grafické zobrazení vývoje dominance jednotlivých kryptoměn proti sobě. Zobrazení grafu lze opět měnit v závislosti na zvoleném časovém intervalu.

Historical Snapshots

Historické snímky46 nabízejí pohled do minulosti. Uživatel zde najde snímky platformy z daných časových úseků. Tyto snímky nabízejí velmi zajímavý pohled a spousty pozoruhodných zjištění. A to třeba, že kryptoměna Bitcoin je od vzniku platformy v žebříčku stále na prvním místě.

Legal Tender Countries a Fiat/Companies Ranking

Za zmínku také stojí Legal Tender Countries47, kde jsou zobrazeny státy přijímající kryptoměny jako zákonné platidlo a také predikce, které státy by se k takovému kroku mohli uchýlit.

V záložce Fiat/Companies Ranking48 lze porovnat jak si vedou největší kryptoměny v porovnání s fiat měnou či celými organizacemi. Porovnání je založeno opět na velikosti tržní kapitalizace.

Obrázek 18: Hlavní menu platformy CoinMarketCap – záložky Exchanges a NFT

Exchanges

Záložka Exchanges49 nabízí podobně jako žebříček kryptoměn, informace o burzách na kterých lze s kryptoměnami obchodovat. Tyto informace jsou obzvlášť důležité pro začínající obchodníky a před prvními nákupy je potřeba provést důkladný průzkum, zda burza na které chcete obchodovat je důvěryhodnou společností. Směnárny50 lze stejně jako kryptoměny řadit dle příslušných parametrů. Seznam je defaultně řazen sestupně dle ohodnocení Exchange Score.

Obrázek 19: Seznam směnáren [zdroj: autor]

Po rozkliknutí dané směnárny, jsou zobrazeny detailnější informace a to zejména odkazy51 na směnárnu a měnové páry52, které jsou na dané burze obchodovány. Tato informace může být rozhodujícím kritériem, pro kterou burzu se uživatel rozhodne, neboť není samozřejmostí, že na každé burze jsou obchodovány všechny kryptoměnové páry, ba naopak!

Obrázek 20: Detail směnárny [zdroj: autor]

NFT

Záložka NFT53 – po jejím výběru jsou zobrazeny jednotlivé NFT sbírky54, jenž jsou aktuálně obchodovány za nejvyšší ceny. Řazení lze jednoduše měnit kliknutím na požadovaný sloupec. Kliknutí na danou sbírku se uživatel proklikne na webovou stránku projektu, která obsahuje detailní informace. Pro možnosti filtrování je potřeba přejít kliknutím na View More55. Poté je uživatelovi umožněno základní filtrování seznamu.

Obrázek 21: Seznam NFT kolekcí [zdroj: autor]

Products and Learn

Záložky Products56 a Learn57 nabízejí pro uživatele zajímavé nástroje. Jedním z nástrojů pro pokročilou analýzu je Blockchain explorer58

Obrázek 22: Možnosti záložky Products [zdroj: autor]

Blockchain explorer

Tímto nástrojem lze analyzovat blockchain jednotlivých kryptoměn. Aktuálně jsou k analýze dostupné 4 blochainy – BTC, ETH, LTC a BNC. Uživatel má možnost analyzovat daný blockchain a míra analýzy závisí na uživatelových znalostech a schopnostech.

Na úvodní stránce jsou dostupné souhrnné informace59 o aktuální hodnotě Hashrate, počtu vytěžených bloků, počtů celkových transakcí a údaj o transakcích za sekundu.

Detailnější informace60 lze vyhledávat dle bloků, adres nebo transakcí po jejich rozkliknutí nebo pomocí vyhledávače61 v horní části obrazovky, kdy je nejprve potřeba vybrat62 příslušný blockchain ve kterém chce uživatel informace vyhledat a následně vložit číslo bloku, hash transakce či konkrétní adresu. Tyto možnosti uživateli nabízí obrovské množství detailních a technických informací. Blockchain explorer je pro analytika velmi zajímavým nástrojem, který pomáhá proniknout do světa kryptoměn.

Obrázek 23: Blockchain Explorer [zdroj: autor]

Convertor

Dalším užitečným nástrojem je Convertor63, který slouží jako kalkulačka. Uživatel pouze zvolí jakou měnu a do jaké chce převést a zadá množství. Convertor již sám hodnotu vypočítá a výsledek64 automaticky zobrazí.

Obrázek 24: Převodník kryptoměn [zdroj: autor]

Glossary

Velmi užitečným zdrojem informací je pro uživatele crypto slovník66, ve kterém lze nalézt vysvětlení pojmů, spojených nejen se světem kryptoměn. Termíny lze vyhledávat pomocí fulltextového vyhledávače dle klíčových slov či filtrovat dle abecedy.

Obrázek 25: Možnosti záložky Learn [zdroj: autor]

Alexandria

Položka Alexandria65 nabízí web se vzdělávacím obsahem, jenž obsahuje články s krypto tématikou. Vyhledávat67 lze dle klíčových slov. Následně jsou zobrazeny jednotlivé články68, mezi kterými lze navíc jednoduše filtrovat69 a to zadáním atributu jako je čas čtení, obtížnost tématiky, tematických okruhů či vybraných vzdělávacích oblastí.

Obrázek 26: Záložka Alexandria – filtrování článku [zdroj: autor]
Obrázek 27: Záložka Alexandria – seznam článků [zdroj: autor]

Závěr

Platforma CoinMarketCap poskytuje přehled o trhu kryptoměn. S její pomocí lze vyhledávat základní i detailní informace o více než 9 tisících kryptoměnách a 300 směnárnách. To z ní činí jednu z největší a nejoblíbenějších platforem v oblasti krypto světa. Platforma také poskytuje možnosti vzdělávání a shromažďuje články s tématikou kryptoměn.

Orientace na stránkách a porozumění daným ukazatelům uživatelům ušetří mnoho času a poskytuje silný nástroj pro své analýzy na jejichž základě lze provádět informovaná rozhodnutí.

Zdroje

[1] COINMARKETCAP. Ceny kryptoměn, grafy a tržní kapitalizace. [cit. 20-04-2022]. Dostupné online z: https://coinmarketcap.com

[2] TĚTEK, Josef. Coinmarketcap (VŠE, CO CHCETE VĚDĚT) – mějte přehled o kryptoměnách. [cit. 23-04-2022]. Dostupné online z: https://www.alza.cz/coinmarketcap

[3] ALEXA. CoinMarketCap.com. [cit. 25-04-2022]. Dostupné online z: https://www.alexa.com/siteinfo/coinmarketcap.com

Seznam Obrázků

Obrázek 1: Úvodní stránka CoinMarketCap [zdroj: autor]

Obrázek 2: Souhrnné informace o trhu [zdroj: autor]

Obrázek 3: Žebříček kryptoměn [zdroj: autor]

Obrázek 4: Přidání filtru [zdroj: autor]

Obrázek 5: Kryptoměna Bitcoin – Detailní informace [zdroj: autor]

Obrázek 6: Graf vývoje ceny [zdroj: autor]

Obrázek 7: Souhrnné statistiky [zdroj: autor]

Obrázek 8: Online chat [zdroj: autor]

Obrázek 9: Záložka Market [zdroj: autor]

Obrázek 10: Záložka Historical Data [zdroj: autor]

Obrázek 11: Záložka Holders – vývoj počtu Bitcoinových adres [zdroj: autor]

Obrázek 12: Záložka Holders – seznam Bitcoinových adres s největším zůstatkem [zdroj: autor]

Obrázek 13: Záložka Analysis – zobrazení Dashboardů [zdroj: autor]

Obrázek 14: Záložka Analysis – signály trhu [zdroj: autor]

Obrázek 15: Záložka Watchlist [zdroj: autor]

Obrázek 16: Záložka portfolio [zdroj: autor]

Obrázek 17: Možnosti záložky Cryptocurrencies [zdroj: autor]

Obrázek 18: Hlavní menu platformy CoinMarketCap – záložky Exchanges a NFT 

Obrázek 19: Seznam směnáren [zdroj: autor]

Obrázek 20: Detail směnárny [zdroj: autor]

Obrázek 21: Seznam NFT kolekcí [zdroj: autor]

Obrázek 22: Možnosti záložky Products [zdroj: autor]

Obrázek 23: Blockchain Explorer [zdroj: autor]

Obrázek 24: Převodník kryptoměn [zdroj: autor]

Obrázek 25: Možnosti záložky Learn [zdroj: autor]

Obrázek 26: Záložka Alexandria – filtrování článku [zdroj: autor]

Obrázek 27: Záložka Alexandria – seznam článků [zdroj: autor]

Žádné komentáře

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno