The World Factbook. Databáze z dílny CIA

0
1214
person reading book

The World Factbook je volně přístupný webový portál spravovaný americkou zpravodajskou službou CIA, který poskytuje základní informace o historii, lidech, vládě, ekonomice, energetice, geografii, životním prostředí, komunikacích, dopravě, vojenství, terorismu a nadnárodních otázkách pro 266 světových entit. (1)

The World Factbook byl poprvé publikován v roce 1962 ve tištěné formě. Informace byly ale přísně tajné. Až v roce 1971 se rozhodlo o odtajnění. O 4 roky později, tedy v roce 1975, se naskytla možnost americké veřejnosti zakoupit encyklopedii v knihkupectvích.(2) Poslední tištěná edice vyšla v roce 2007.(3) V současné době se informace nacházejí na webovém portálu CIA – The World Factbook, jehož obsah je aktualizován na týdenní bázi.(4)

V tomto reportu bude představen informační zdroj The World Factbook, přičemž jekladen důraz na jeho praktické využití a představení jeho nejužitečnějších funkcionalit.

Obrázek 1 – The World Factbook, tištěná podoba z roku 1987
[zdroj:(5)]

2 Webová stránka – Funckionality

Po zadání adresy webu se zobrazí moderní webová stránka. V pravém horním rohu si můžeme všimnout odkazů „countries“ a „maps“, které poskytují všechny možné informace o jednotlivých státech a mapách. Tyto sekce nyní budou přestaveny.

Obrázek 2- Úvodní stránka [zdroj:(1)]

2.1 Countries

Sekce countries poskytuje jednoduché filtrování na základě vybraného počátečního písmena hledaného státu. V rámci demonstrace funckionality této sekce jsem se rozhodl vybrat Vietnam, na kterém ukážu, co vše se dá zjistit.

Obrázek 3 – Sekce Countries: filtrování států [zdroj:(1)]

Po rozkliknutí položky Vietnam se zobrazí stránka, která je strukturovaná do několika oddílů. Úvodní oddíl je věnován fotografiím. Obrázky jsou zde rozřazené do 4 kategorií podle toho, co zachycují: places – známá místa, landscapes – přírodní krajiny, capital – hlavní město Hanoi, space – fotografie z kosmu.

Obrázek 4 – Fotografie [zdroj:(1)]

Dalším scrollovaním myši se dostaneme do ostatních oddílů. Každý stát začíná oddílem představení, ve kterém se čtenář dozví nejdůležitější momenty státu z historického hlediska. V oddílu lidé a společnost jsou k nalezení informace o: etnických skupinách, struktuře věku obyvatelstva, urbanizace atd. Analogicky se čtenář dozví ohromné množství informací i ve zbývajících oddílech.

Obrázek 5-Příklad oddílu: Lidé a společnost [zdroj:(1)]

Zajímavou alternativou pro čtenáře je možnost vybrat tzv. One Page Summary. Tato funkce dokáže agregovat nejdůležitější informace z jednotlivých oddílů a vytvořit pdf soubor, který má podobu zajímavé infografiky.

Obrázek 6 – Stručná infografika v pdf [zdroj:(1)]

Další velmi užitečnou funkci nabízí možnost Travel Facts. Poskytuje zásadní informace pro cestovatele, kteří by rádi danou zem navštívili. Dozvíme se zde například jaké typy nabíječek a elektrického proudu se využívá; telefonní čísla na policii, hasiče, záchranou službu; uznání různých očkování; kolik spropitného lokální lidé očekávají atd.

Obrázek 7 – Informace pro cestování v pdf [zdroj:(1)]

2.2 Maps

Sekce „Maps“ obsahuje celosvětové a regionální mapy. Celosvětové mapy poskytují informace o časových zónách a světových oceánech. Regionální se zaměřují na geografické, politické, transportní informace.

Obrázek 8 – Politická mapa Jihovýchodní Asie [zdroj:(1)]

2.3 Porovnávání

Poslední nabízenou funkcí je Country Comparisons, která porovnává státy na základě vybraných ukazatelů. Srovnání zemí jsou uvedena v sestupném pořadí – od nejvyšší k nejnižší – jako je počet obyvatel a oblast. Dvěma výjimkami jsou míra nezaměstnanosti a míra inflace, které jsou ve vzestupném pořadí – od nejnižší po nejvyšší.

Obrázek 9-Příklad ukazatelů k porovnání [zdroj:(1)]
Obrázek 10 Porovnání evrpoských států v úmrtnosti [zdroj:(1)]

Po zvolení ukazatele a filtrů, v tomto případě úmrtnosti v Evropě, se objeví seřazená tabulka jako na obr.10. Vpravo nad tabulkou je možnost vybrat download data. Tímto se vyexportují data do csv formátu.

Obrázek 11- Export dat do csv [zdroj:(1)]

3 Vyhledávání na webu

V této webové aplikace se využívají velmi jednoduché dotazovací příkazy. Nachází se zde jedno vyhledávácí okénko, které slouží pouze pro vyhledání konkrétní země. Na jiné dotazy (např. GDP, birth rate, atd.) stránka nereaguje. Chceme-li například najít Českou republika zadáme klíčové slovo Czechia. Bohužel komplexnější vyhledávací dotazy, například s použitím OR nebo AND operátory databáze, neumí.

Obrázek 12- Vyhledávácí okno [zdroj:(1)]

4 Zdroje dat a aktualizace informací

Zaměstnanci Factbooku používají mnoho různých zdrojů ke zveřejnění údajů, které považují za nejspolehlivější a nejkonzistentnější. Přehled datových zdrojů, ze kterých se čerpají informace je uveden v následujícím seznamu: (6)

 • Antarctic Information Program (National Science Foundation).
 • Armed Forces Medical Intelligence Center (Department of Defense).
 • Bureau of the Census (Department of Commerce).
 • Bureau of Labor Statistics (Department of Labor).
 • Central Intelligence Agency.
 • Council of Managers of National Antarctic Programs.
 • Defense Intelligence Agency (Department of Defense).
 • Department of Energy.
 • Department of State.
 • Fish and Wildlife Service (Department of the Interior).
 • Maritime Administration (Department of Transportation).
 • National Geospatial-Intelligence Agency (Department of Defense).
 • Naval Facilities Engineering Command (Department of Defense).
 • Office of Insular Affairs (Department of the Interior).
 • Office of Naval Intelligence (Department of Defense).
 • US Board on Geographic Names (Department of the Interior).
 • US Transportation Command (Department of Defense).
 • United Nations Population Division (World Urbanization Prospects: The 2018 Revision and World Population Prospects:The 2019 Revision urbanization and population data used with permission).
 • International Telecommunication Union.
 • International Institute for Strategic Studies.
 • Oil Gas Journal.
 • Další veřejné and soukromé zdroje.

Před listopadem 2001 byla webová stránka World Factbook aktualizována každý rok. Od roku 2004 do roku 2010 byla aktualizována každé dva týdny; od roku 2010 byla aktualizována každý týden. Obecně se při přípravě Factbooku používají informace aktuálně dostupné k 1. lednu běžného roku.(3)

5 Využití v kontextu Competitive Intelligence

Informace poskytnuté na webovém portálu můžou být volně používán kýmkoli a kdykoli bez získání povolení. Kodex USA (oddíl 403m) však zakazuje použití pečeti CIA způsobem, který naznačuje, že CIA takové použití schválila, schválila nebo povolila.(3)

Competitive Intelligence (CI)= „schopnost shromažďovat, analyzovat a používat informace shromážděné o konkurentech, zákaznících a dalších tržních faktorech, které přispívají ke konkurenční výhodě podniku. Konkurenční zpravodajství je důležité, protože pomáhá podnikům pochopit jejich konkurenční prostředí a příležitosti a výzvy, které přináší. Podniky analyzují informace, aby vytvořily efektivní a efektivní obchodní praktiky.“(7)

V rámci CI mohou firmy využít The World Factbook jako spolehlivý zdroj informací o státech. Výhodou je aktuálnost dat, které jsou aktualizovány každý týden. Zároveň jsou zde obsažené informace o všech státech s výjimkou několika sporných území(například Taiwan zde není přítomen, jelikož USA uznává politiku jednotné Číny).

Z pohledu firmy jsou určitě zajímavá data makro-ekonomických ukazatelů států nebo například rozložení věkové pyramidy, aby měli přehled na které zákazníky cílit. Typů informací, jak bylo ukázáno při demonstraci funkcionalit webová stránky, je opravdu spousty a svou různorodostí mohou pomoct firmám získat rychle informace na jednom místě.

Zavěr

The World Factbook nabízí široké spektrum aktuálních informací o jednotlivých státech, a to navíc zdarma. Informační zdroj disponuje užitečnými funkcemi jako je například porovnávání státu na základě vybraných ukazatelů nebo vytvoření krásného dashboardu s nejdůležitějšími informacemi o státu. Různorodost informací může firmám pomoct získat rychle přehled o konkrétní zemi především v oblasti ekonomické a demografické.

Na své si přijdou i cestovatelé, kteří zde najdou informace o pasportech, ambasádě, typech nabíječek atd. Jediný nedostatek webové stránky je podle mého názoru absence složitějších vyhledávacích dotazů. The World Factbook nabízí pouze vyhledávání názvů států.

Reference

1.  CIA. The World Factbook – The World Factbook [Internet]. [citován 28. říjen 2021]. Dostupné z: https://www.cia.gov/the- worldfactbook/

2. The World Factbook archives [Internet]. [citován 28. říjen 2021]. Dostupné z: https://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/serial?id=worldfactbook

3. FAQs – The World Factbook [Internet]. [citován 28. říjen 2021]. Dostupné z: https://www.cia.gov/the-world-factbook/about/faqs/

4. FAQs – The World Factbook [Internet]. [citován 28. říjen 2021]. Dostupné z: https://www.cia.gov/the-world-factbook/about/faqs/

5. Center NFA. The World Factbook: 1987 [Internet]. Forgotten Books; 2019. 304 s. Dostupné z: https://www.amazon.in/World-Factbook-1987-Classic-Reprint/dp/0365227579

6. Copyright and Contributors [Internet]. [citován 12. prosinec 2021]. Dostupné z: https://www.cia.gov/the-world-factbook/about/copyright-and-contributors/

7. ANDREW BLOOMENTHA, 1.července 2021 [Internet]. [citován 12. prosinec 2021]. Dostupné z: https://www.investopedia.com/terms/c/competitive-intelligence.asp

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno