ChemRxiv: předtisk k archivaci a sdílení zdarma

0
579
woman in white long sleeve shirt sitting on chair

Úvod

ChemRxiv (Chemarchive) je bezplatná služba, která slouží k distribuci a archivaci dosud nepublikovaných předtisků v chemii a příbuzných oblastech. Stránka umožňuje autorům v širokém spektru oborů souvisejících s chemickými vědami příležitost sdílet rané výsledky s kolegy a přijímat doporučení na zlepšení, ještě před formálním hodnocením a publikací.

Autoři mohou použít ChemRxiv k:

· Získání zpětné vazby od kolegů a odborníků v dané oblasti

· Rychle šířit práci širokému publiku

· Stanovit si prioritu a přednost svého výzkumu

· Zvyšení si viditelnosti výsledků své práce

· Najit si potenciální spolupracovníky a vést tak mezi oborové diskuze

· Před zveřejněním práce může pomoct s dokumentací výsledků výzkumu pro recenzenty grant

· Usnadnit tak vyhodnocení výsledků

· Sledovat trendy a vyžít široké škály konstruktivní zpětné vazby

Všechny tyto vlastnosti mohou v konečném výsledku zlepšit spolehlivost konečného výzkumu

Co je to předtisk?

Předtisky neboli preprint jsou rukopisy zpřístupněné veřejnosti předtím, než jsou předloženy k formálnímu posouzení a publikaci. Mohou obsahovat nová zjištění nebo data výzkumu. Předtisky mohou být návrhem nebo konečnou verzí výzkumu autorů, ale nesmí být přijaty k publikaci v době odeslání. Všichni autoři musí souhlasit se zveřejněním díla na ChemRxiv.

Preprint neboli Předtisk
Obrázek 1 – Preprint neboli Předtisk [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://en.wikipedia.org/wiki/Preprint>

Jaký typ informací je zveřejněn na ChemRxiv?

ChemRxiv se zaměřuje na poznatky technického výzkumu pokrývající chemické vědy a příbuzné obory. Zprávy, reklamy, úvodníky, komentáře a prohlášení o zásadách nejsou pro toto fórum vhodné a budou odmítnuty, pokud je autor pošle k revizi.

Při odesílání práce musí autoři uvést alespoň jednu z následujících kategorii:

· Zemědělství a potravinářská chemie

· Analytická chemie

· Biologická a lékařská chemie

· Katalýza

· Vzdělání v chemii

· Chemické inženýrství a průmyslová chemie

· Země, vesmír a chemie životního prostředí

· Energie

· Anorganická chemie

· Věda o materiálech

· Nanověda

· Organická chemie

· Organicko-kovová chemie

· Fyzikální chemie

· Teoretická a výpočetní chemie

· Věda o polymerech

Pro výzkumné práce, které nepokrývají relevantní oblast chemických věd, jsou k dispozici doplňkové předtiskové služby, jako jsou služby nabízené partnerskými společnostmi arXiv (archiv) a bioRxiv (bioarchiv).

Vyhledávání předtisků v ChemRxiv

Tato část článku se bude věnovat popisu způsobu vyhledávání v rámci stránky ChemRxiv. K vyhledávání předtisků slouží několik funkcionalit. První funkcionalita je tzv. Drill-down. Na Úvodní stránce je možné vidět všechny kategorie s celkovým počtem prací. Zde je důležité si uvědomit v jaké oblasti je potřeba hledat, jelikož chemie je široký pojem.   

Obrázek 2 - Kategorie v ChemRxiv
Obrázek 2 – Kategorie v ChemRxiv [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

Potom, co se vybere daná kategorie stránka nám nabídne přednastavené, respektive doporučené práce a to: Nejčtenější, nejvíce citované a nově přidané. Tento pohled nám zároveň ukazuje i stručný popis prací, společně s autory a počtem stažení. Zde je již možné si některou z ukázaných prací vybrat a otevřít.

Obrázek 3 – doporučené práce [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

Pokud bychom ale potřebovali najít něco více specifického, je zde také možnost vyhledávání pomocí kritérií. Jedním z nich je užití fulltextového vyhledavače, který pomocí hledaného slova, věty nebo oblasti dokáže najít práce, které jsou zde archivované.

Obrázek 4 – Full-text vyhledávání [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

Další funkcionalita vyhledávání je filtrace, a to pomocí kategorie, typu práce, datumu publikace, klíčová slova a nakonec vyhledávání pomocí autora.

Obrázek 5 – filtrace [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

Po nalezení vyhovované práce se zobrazí úvodní strana dokumentu. V ní lze klasicky možné nalézt abstrakt, který obsahují všechny věděcké práce. Další informace, co je možné nalézt jsou na pravé straně obrazovky a to informace o dokumentu. Historie verzování, pokud by autor upravil, nebo přidal něco nového do dokumentu, je možné se podívat na všechny historické verze.

Mimo klasických informací, které jsou zde zmiňované, je možné i danou práci sdílet na sociálních síťích. To je vskutku neobyčejná funkcionalita, jelikož

Obrázek 6 – ukázka práce [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

Mimořádná je zde ovšem jedna metrika, která se nazývá attention Score. (Modré kolečko s číslem uvnitř). Je vypočtena tak, kolikrát byla tato práce zmíněná někde jinde, například na sociálních sítích, na wikipedii, v novinách a dokonce patent. Výpočet této hodnoty je tedy součet všech těchto zmínek pomocí váhy stanovené tabulkou u jednotlivých metod publikace.

Obrázek 7 – Tabulka vah pro výpočet attention score [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

Po rozkliknutí výše zmíněného attention score se můžeme i následně podívat, na geografickou mapu, která popisuje kde a v jakém množství je aktuálně sledována daná práce. Na obrázku níže je možné vidět například sledování práce na twitteru v jednotlivých státech.

Obrázek 8 – Attention score v geografii [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

Mimo klasických informací, které jsou zde zmiňované, je možné i danou práci sdílet na sociálních síťích což je vskutku zajímavá funkcionalita, jelikož takto může být daná práce více propagována a dostat tak větší ohlas mezi profesionálním i obyčejným publikem.

Obrázek 9 – další informace k práci [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

Závěr

Archív a vyhledávací systém předtiskových prací ChemRxiv je perfektní nástroj pro všechny odborníky a studenty v oblasti chemie. Dá se vněm lehce zmapovat aktuální dění na poli chemického výzkumu ve všech možných oblastech. Velkou výhodou této stránky je, že je veškerý obsah zdarma a to jak pro čtenáře, tak i pro autory daných prací.

Pro studenty Vysoké školy ekonomické v Praze to může sloužit spíše k hodnocení počtu prací na dané téma. Tuto stránku bych spíše ale doporučil kolegům z jiných vysokých škol, které mají přímo chemické zaměření jako například Vysoká škola chemicko technická v Praze.

Zdroje

[1] Chemrxiv.org – Chemrxiv 2022. [online] [cit. 07.05.2022] Dostupné z: <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

[2] En.wikipedia.org. – 2022. Preprint [online] [cit. 07.05.2022] Available at: <https://en.wikipedia.org/wiki/Preprint>

Seznam Obrázků

Obrázek 1 – Preprint neboli předtisk. [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://en.wikipedia.org/wiki/Preprint>

Obrázek 2 – Kategorie v ChemRxiv. [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

Obrázek 3 – doporučené práce. [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

Obrázek 4 – Full-text vyhledávání [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

Obrázek 5 – filtrace. [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

Obrázek 6 – ukázka práce. [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

Obrázek 7 – Tabulka vah pro výpočet attention score. [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

Obrázek 8 – Attention score v geografii [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

Obrázek 9 – další informace k práci [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno