Pondělí, 24 června, 2024

ChatGPT a jak jej využít pro Competitive Intelligence

Sdílet

ChatGPT je v posledních měsících velmi používaný termín a dalo by se říct, že se kolem něj točí všechny novinky z technologického světa. Tato inovativní technologie slibuje revoluci v oblasti hledání odpovědí na jakkoliv záludné otázky. Když se ocitnete v situaci, kdy nevíte, kde najít odpovědi na své otázky, ChatGPT je tady, aby pomohl. Jeho funkce umožňují snadný přístup k informacím a odpovědím na téměř cokoliv, co vás trápí. Bez ohledu na to, zda potřebujete informace o historii umění nebo pomoc s matematickými problémy, ChatGPT vám umožní rychlé a snadné získání odpovědí na vaše otázky.

Již z tohoto krátkého úvodu je jasné, že ChatGPT bude naprosto zásadní pro oblast Competitive inteligence. Umělá inteligence bude tím největším, co se kdy v tomto oboru stalo. Kreativita, myšlení, vytváření scénářů a nové cesty na trh – s tím vším nám může ChatGPT pomoct. Stále však musíme mít na paměti, že ChatGPT je stroj, který nejen, že může chybovat, ale za jistých podmínek může i škodit. S velkou mocí přichází i velká zodpovědnost a je na nás, jak tento nástroj využijeme pro náš prospěch.

Co to je ChatGPT?

ChatGPT je nástroj pro zpracování přirozeného jazyka založený na technologii umělé inteligence. Pomocí ChatGPT můžete vést konverzaci s chatbotem, která se velmi podobá lidské komunikaci, mnohem více než u běžných nástrojů. Jazykový model dokáže odpovídat na otázky a pomáhat vám s úkoly, jako je psaní e-mailů, esejí a kódu. ChatGPT oslňuje internet svýmy odpověďmi a z neotřelého chatbota se stává technologické dílo, které pravděpodobně bude hnacím motorem další éry technologických inovací. I když se podařilo získat mnoho příznivců, stále existují lidé, kteří zůstávají mimo ChatGPT hru. Nicméně, vzhledem k tomu, že ChatGPT stále zlepšuje své schopnosti a vyvíjí se, mohou tito lidé brzy zjistit, jak výhodné je ChatGPT používat a připojí se k této rychle rostoucí komunitě. Navíc, díky technologiím jako je ChatGPT, se otevírá nový svět možností a výzev, které mohou pomoci lidem zlepšit své vzdělání a pracovní výkonnost [1].

ChatGPT vytvořila společnost OpenAI, známá především díky vývoji generátoru převodu textu na obrázek DALL-E. OpenAI je soukromá výzkumná laboratoř, která se snaží vyvíjet a řídit umělou inteligenci (AI), aby byla prospěšná pro celé lidstvo. Společnost byla založena v roce 2015 Elonem Muskem, Samem Altemanem a dalšími a sídlí v San Francisku. OpenAI má široký záběr zájmů, včetně rozpoznávání řeči, překladu jazyků, rozpoznávání obrazů a zpracování přirozeného jazyka. Společnost openAI vznikla částečně kvůli existenčním obavám jejích zakladatelů z možných katastrof v důsledku neopatrného a nesprávného používání umělé inteligence pro všeobecné účely. Společnost se dlouhodobě zaměřuje na zásadní pokrok v oblasti AI a jejích schopností. Zakladatelé společnosti a další investoři ji založili s dotací ve výši 1 miliardy dolarů. V únoru 2018 Elon Musk společnost opustil kvůli možnému střetu zájmů s jeho prací ve společnosti Tesla, automobilové a čistě energetické společnosti inspirované Nikolou Teslou [2].

Jak velký dopad má ChatGPT?

„ChatGPT je děsivě dobrý. Nejsme daleko od nebezpečně silné umělé inteligence,“ řekl Elon Musk, který byl před svým odchodem jedním ze zakladatelů OpenAI. Sam Altman, generální ředitel společnosti OpenAI, na Twitteru prozradil, že ChatGPT měl během prvních pěti dnů po spuštění více než 1 milion uživatelů [1].

ChatGPT od svého vydání vyvolává vlny a není těžké pochopit proč. Podle analýzy švýcarské banky UBS je ChatGPT nejrychleji rostoucí aplikací všech dob. Analýza odhaduje, že v lednu, pouhé dva měsíce po spuštění, měla ChatGPT 100 milionů aktivních uživatelů. Pro srovnání: TikToku trvalo devět měsíců, než dosáhl stejného počtu uživatelů [1, 2].

Úspěch ChatGPT je důkazem síly umělé inteligence a jejího potenciálu revolučně změnit způsob komunikace a interakce s technologiemi. Vyvolává však také důležité otázky týkající se etických důsledků umělé inteligence a potřeby odpovědného vývoje a implementace. Vzhledem k tomu, že i nadále posouváme hranice možností umělé inteligence, je nezbytné, abychom tak činili s rozvahou a zvážili možná rizika a důsledky.

Jak ChatGPT funguje?

ChatGPT je rozsáhlý jazykový model určený k porozumění přirozenému jazyku a generování odpovědí v konverzačním stylu. Využívá algoritmy hlubokého učení k analýze přijatých textových vstupů a následně na základě této analýzy generuje odpovědi. Zde je obecný přehled toho, jak ChatGPT funguje:

 1. ChatGPT nejprve upraví uživatelův vstup do formátu, který může model zpracovat. To zahrnuje rozdělení textu na jednotlivá slova nebo fráze.
 2. Následně ChatGPT převede upravený vstup do číselného formátu, který může model zpracovat. Každé slovo nebo fráze má svou vlastní vektorovou reprezentaci.
 3. ChatGPT využívá hluboké neuronové sítě, která dokáže porozumět jazykovým nuancím a generovat přirozené odpovědi.
 4. Po vygenerování odpovědi je odpověď zakódována zpět do textového formátu tak, aby co se co nejvíce podobala lidské řeči a vrácena uživateli.
 5. Pokud uživatel odpoví znovu, proces se opakuje s novým vstupem [3].

Celkově tedy ChatGPT funguje tak, že dokáže porozumět vstupům v přirozeném jazyce a reagovat na ně konverzačním stylem, což je ideální pro chatování s uživateli na internetu. Díky svému složitému procesu a výkonné kombinaci technologií, je ChatGPT schopen poskytnout uživatelům kvalitní a přesné odpovědi na jejich dotazy.

Limitace systému

ChatGPT se samozřejmě potýká i s jistými limitacemi a měli bychom s nimi při používání chatbota počítat. Může se stát, že odpovědi, které nám chatbot poskytuje nejsou pravdivé a nebo nejsou objektivní. Je proto důležité si vždy při používání chatbota informace ověřovat a nedůvěřovat mu slepě. Na stránkách OpenAI jsou uvedeny následující limitace systému:

 • ChatGPT někdy poskytuje věrohodně znějící, ale nesprávné nebo nesmyslné odpovědi. Oprava tohoto problému je náročná, protože není dostupný žádný zdroj pravdy během tréninku datového modelu.
 • ChatGPT je citlivý na změnu vstupních frází nebo na více pokusů se stejným dotazem. Model může tvrdit, že odpověď nezná při jedné formulaci otázky, ale může odpovědět správně při mírném přeformulování.
 • Model je často příliš mnohomluvný a nadužívá určitých frází. Tyto problémy vznikají kvůli zkreslení tréninkových dat a známým problémům s přílišnou optimalizací.
 • V ideálním případě by model kladl upřesňující otázky, pokud uživatel zadal nejednoznačný dotaz. Místo toho naše současné modely obvykle odhadují, co uživatel zamýšlel.
 • I když jsme se snažili, aby model odmítal nevhodné dotazy, někdy odpoví na škodlivé pokyny nebo se chová neobjektivně. K varování nebo blokování určitých typů nebezpečného obsahu systém používá rozhraní Moderation API [4].

Jak ChatGPT správně používat?

Nejprve přejděte na stránku chat.openai.com. Pokud se na chat chystáte poprvé, musíte si před začátkem vytvořit bezplatný účet u OpenAI. Máte možnost zvolit snadné přihlášení pomocí účtu Google nebo Microsoft, nebo pouze zadat svou e-mailovou adresu. Dále budete vyzváni k zadání telefonního čísla. Poté obdržíte potvrzovací kód, který zadáte na registrační stránce, aby bylo nastavení dokončeno.

Jakmile si prohlédnete některá pravidla týkající se ChatGPT, včetně možných chyb, která se v datech datech mohou objevit, způsobu, jakým OpenAI shromažďuje data, a nebo způsobu, jakým mohou uživatelé zasílat zpětnou vazbu. Jakmile si tato pravidla projdete, víte, že jste se úspěšně zaregistrovali a můžete začít s používáním této služby.

Samotné používání chatbota ChatGPT je poměrně jednoduché, protože stačí zadat text a získat informace. Nicméně, ačkoliv se jedná o strojově učeného chatbota, není zaručeno, že ChatGPT bude reagovat na všechny výzvy a dotazy tak, jak si uživatel přeje. Klíčem k úspěchu je být kreativní a zjistit, jak ChatGPT reaguje na různé výzvy. Měli byste být připraveni na to, že některé výzvy mohou být pro ChatGPT příliš složité, nebo naopak příliš jednoduché. Pokud nedosáhnete zamýšleného výsledku, zkuste výzvu upravit nebo zadat ChatGPT další pokyny.

Je důležité si uvědomit, že ChatGPT zaznamenává a uchovává všechny konverzace, které uživatelé vedou s chatbotem. Měli byste proto být obezřetní a pečlivě zvažovat, jaké informace s ChatGPT chcete sdílet, aby jste se vyhnuli případnému ohrožení soukromí. Nicméně, pokud budete používat ChatGPT s rozvahou a uvědomělostí, můžete získat mnoho užitečných informací a odpovědí na své otázky.

Na co se mám ChatGPT ptát?

Nápadům se meze nekladou a ChatGPT se dá opravdu používat téměř na cokoliv. Od vtipných i hloupých otázek, až po velmi sofistikované dotazy. Na stránkách flowgpt.com operuje komunita lidí, kteří se aktivně zajímají o ChatGPT a sbírají zajímavé způsoby, jak nástroj používat. Na stránkách najdete různá doporučení a best practices, jak nástroj používat, aby vám co nejlépe sloužil. 

Jedním ze zajímavých nápadů, který jsem na stránce našla, byla žádost o kontrolu životopisu. Autor tohoto nápadu chatbota velmi detailně poprosil o kontrolu a přepracování jeho životopisu. Text, který mu zadal, vypadal následovně:

I want you to act as a resume editor. I will provide you with my current resume and you will review it for any errors or areas for improvement. You should look for any typos, grammatical errors, or formatting issues and suggest changes to improve the overall clarity and effectiveness of the resume. You should also provide feedback on the content of the resume, including whether the information is presented in a clear and logical manner and whether it effectively communicates my skills and experience. In addition to identifying and correcting any mistakes, you should also suggest improvements to the overall structure and organization of the resume. Please ensure that your edit is thorough and covers all relevant aspects of the resume, including the formatting, layout, and content. Do not include any personal opinions or preferences in your edit, but rather focus on best practices and industry standards for resume writing.“ [5]

Chatbot následně poprosil uživatele, aby mu zaslal jeho životopis a napsal mu poměrně obsáhlý výčet bodů, jakým způsobem může svůj životopis vylepšit.

Jak využít ChatGPT pro oblast Competitive Inteligence?

Competitive intelligence je strategický proces shromažďování, analyzování a interpretace informací o odvětví, podnikatelském prostředí, konkurentech a produktech, který umožňuje organizacím řídit svou budoucí strategii. Kromě toho, že pomáhá organizacím identifikovat nové trendy a porozumět silným a slabým stránkám konkurence, konkurenční zpravodajství také umožňuje organizacím přizpůsobit se rychle měnícím se podmínkám na trhu a vytvářet inovativní strategie k získání konkurenční výhody. To zahrnuje například vývoj nových produktů a služeb, zlepšování zákaznické zkušenosti nebo optimalizaci procesů v rámci organizace [6].

Do této oblasti nyní vstupuje OpenAI a jejich ChatGPT a oblast CI to uajisté nějakým způsobem poznamená. Již nyní existuje několik způsobů, jak můžeme využít ChatGPT pro výzkum v oblasti CI, ale věřím, že způsobů bude neustále přibývat. Proto je důležité zůstat v obraze a sledovat aktuální trendy.

Je nutno poznamenat, že samotné ChatGPT nemá přístup k internetu, což může být pro oblast Competitive Intelligence omezující. ChatGPT však podporuje instalaci pluginů, které přístup k internetu umožňují. ChatGPT pluginy jsou nástroje navržené speciálně pro jazykové modely, které pomáhají ChatGPT přistupovat k aktuálním informacím, provádět výpočty nebo používat služby třetích stran. Osobně jsem pro účely práce využila rozšíření pro Google Chrome, který umožňuje ChatGPT přistupovat k internetu. Rozšíření se nazývá WebChatGPT a je zadarmo dostupné v Chrome Web store.

Analýza sociálních sítí konkurentů

ChatGPT můžeme použít jako pomocníka k analýze sociálních sítí našich kompetitorů. Tyto informace lze využít ke sledování trendů a vyhodnocení strategií konkurence v sociálních médiích. Například, když jsem zkusila zadat ChatGPT následující text „Please analyze for me this instagram page https://www.instagram.com/alza_czsk/. Include detail analysis of engagement and content. What is the social strategy of this company?“, ChatGPT mi poskytl následující opověď.

Odpověď ChatGPT na žádost analýzy sociálních sítí.

Analýza sentimentu

Dále můžeme využít ChatGPT k analýze sentimentu v zadaném dokumentu nebo stránce. To nám může pomoct s identifikací pozitivního nebo negativního sentimentu spojeným s naším konkurentem. Například při zadání textu „Please do a sentiment analysis based on this webpage https://archiv.hn.cz/c1-67183020-zacina-druhe-kolo-hromadneho-propousteni-meta-zrusi-dalsich-10-tisic-pracovnich-mist“, jsem dostala následující opověď.

Benchmarking

ChatGPT můžeme využít i tvorbě benchmarking analýzy. Můžeme porovnávat naše konkurenty na základě různých faktorů, včetně vlastností produktů, cen, podílu na trhu a spokojenosti zákazníků. Tyto informace lze následně využít k identifikaci oblastí, ve kterých můžete zaostávat, a k vypracování strategií, jak je dohnat.Například při zadání textu „Please provide detail competitive benchmark analysis between the two companies: Alza and CZC. I want the exact numbers.“, jsem dostala následující opověď (odpověď byla velmi obsáhlá, tak ji nepřikládám v plném rozsahu).

Trénink vlastního datového modelu

Poslední ze způsobů, které v článku popíšu, je pravděpodobně ten nejmocnější. Jedná se natrénování umělé inteligence na vlastních datech. Tento způsob nám umožní si vytvořit vlastního chatbota, který bude trénovaný specificky na datech týkajících se našich konkurentů. To nám umožní pokládat chatbotovi velmi konkrétní otázky ohledně naší konkurence a získávat tak velmi rychle a efektivně data, dle kterých můžeme provádět strategické rozhodování. Tento způsob je poměrně náročný po technické stránce, avšak výsledky mohou být lákavé. Vlastního chatbota můžete vytvořit následujícím způsobem:

 1. Shromážděte co nejvíce údajů o svých konkurentech, včetně jejich produktů nebo služeb, podílu na trhu, demografických údajů o zákaznících, cenových strategií a dalších relevantních informací.
 2. Po shromáždění dat je předběžně zpracujte. To zahrnuje čištění a formátování dat tak, aby byla ve formátu, který lze použít pro analýzu.
 3. Trénování modelu: Poté na předem upravených datech natrénujte model chatbota.
 4. Jakmile je model vycvičen, použijte jej ke generování poznatků a předpovědí o vašich konkurentech. Do modelu můžete zadávat otázky nebo podněty a on bude generovat odpovědi na základě dat, na kterých byl vyškolen.
 5. Jakmile budou k dispozici nová data a zpravodajské články, pokračujte v aktualizaci a vylaďte model tak, aby tyto změny odrážel. Tím zajistíte, že vaše poznatky zůstanou přesné a aktuální [7].

Chatboty lze přizpůsobit jakémukoliv odvětví, oboru nebo konkurenci, čímž se zajistí, že shromážděné informace budou relevantní a využitelné pro naše podnikání. Tato úroveň přizpůsobení nám umožní zaměřit se na aspekty konkurence, které jsou nejdůležitější.

Shrnutí

ChatGPT je jedním z nejrevolučnějších nástrojů současnosti, který má potenciál ovlivnit mnoho aspektů našich životů. Díky ChatGPT můžeme získávat nové nápady, informace a znalosti. Jeho kreativita a schopnost myšlení jsou bezkonkurenční a výsledky, které dokáže přinést, jsou bez pochyby ohromující. Avšak, přestože je ChatGPT neuvěřitelně mocným nástrojem, musíme si uvědomit, že se jedná o stroj a jako takový může chybovat. Kromě toho, za jistých podmínek může ChatGPT dokonce škodit. Proto je důležité, abychom se s jeho používáním zacházeli zodpovědně a využívali ho pouze pro to, co je pro nás prospěšné.

V oblasti Competitive Intelligence přináší ChatGPT mnoho nových možností a výhod. Může nám pomoct rychleji a efektivněji zpracovávat data a vytvářet přesné analýzy. Díky tomu můžeme lépe porozumět trhu a konkurenci, což nám umožní přijímat strategická rozhodnutí a zvyšovat konkurenceschopnost naší firmy. Myslím si, že to jakým způsobem budou organizace schopny zakomponovat ChatGPT do svých procesů, bude rozhodující pro jejich konkurenceschopnost v následujících letech.

Zdroje

[1] S. Ortiz, „What is ChatGPT and why does it matter? Here’s what you need to know,“ 7. Duben 2023. [Online]. Available: https://www.zdnet.com/article/what-is-chatgpt-and-why-does-it-matter-heres-everything-you-need-to-know/. [Accessed 15 Duben 2023].
[2] C. Hashemi-Pour, „OpenAI,“ Březen 2023. [Online]. Available: https://www.techtarget.com/searchenterpriseai/definition/OpenAI. [Accessed Duben 2023].
[3] M. Ruby, „How ChatGPT Works: The Model Behind The Bot,“ 30. Leden January. [Online]. Available: https://towardsdatascience.com/how-chatgpt-works-the-models-behind-the-bot-1ce5fca96286. [Accessed Duben 2023].
[4] „Introducing ChatGPT,“ OpenAI, 30. Listopad 2022. [Online]. Available: https://openai.com/blog/chatgpt. [Accessed Duben 2023].
[5] „FlowGPT – Resume Editing,“ [Online]. Available: https://flowgpt.com/prompt/ac3bba6a-3c2e-4e99-a09c-2fe413956335. [Accessed Duben 2023].
[6] G. Bagga, „What can be the Competitive Intelligence Strategies for ChatGPT?,“ Wissen Research, 21. Únor 2023. [Online]. Available: https://www.linkedin.com/pulse/what-can-competitive-intelligence-strategies-chatgpt-1c/. [Accessed Duben 2023].
[7] „How To Leverage CustomGPT.ai For Competitive Intelligence: A Step-by-Step Guide,“ CustomGPT.ai, 2023. [Online]. Available: https://customgpt.ai/competitive-intelligence/. [Accessed 15. Duben 2023].

Číst více

Další články