Pátek, 21 června, 2024

Cambridge Core. 1,8 milionu vědeckých článků z časopisů a více než 46 000 knih

Sdílet

Úvod

Cambridge Core nabízí přístup k unikátnímu vědeckému obsahu z nakladatelství Cambridge University Press. Jedná se o online platformu s možností vyhledávání ve více než 46 000 knih a 370 časopisů z 37 oborů. Obsahový fond je zaměřen na výzkumné a akademické informace a za tímto účelem byl speciálně vytvořen. Velký důraz je kladen na uživatelskou přívětivost. Pro zajímavost tvůrci Cambridge Core uvádějí, že vývoj platformy konzultovali s téměř 10 000 uživateli a funkčnost a uživatelský zážitek zlepšují i nadále. Cambridge University Press vydává více než 30 000 elektronických knih pro celosvětový trh a každý rok vedle tištěných publikací přidají v průměru 1 500 nových titulů.

Unikátní je i formální uspořádání mezi akademickými vydavateli, jedná se o neziskovou organizaci. Výhodou je, že Cambridge Core nemusí čelit požadavkům akcionářů a podléhat módním trendům. Hlavní prioritou je akademická excelence. Zároveň je organizace obchodně orientovaná a vědoma si nezbytnosti kvalitního marketingu, který je klíčovou součástí pro zajištění úspěchu vydávaných časopisů na trhu. Vydavatelství se snaží vyvážit komerční a akademické požadavky a být nestranným rádcem pro své partnery.

Obrázek 1 zdroj: https://www.cambridge.org/core

Jak začít

Cambridge Core je otevřený vyhledávač pro všechny uživatele internetu. Stačí otevřít internetový prohlížeč a zadat webovou adresu https://www.cambridge.org/core. Následně se vám zobrazí lišta, kde lze zadat hledaný výraz. Na stránkách je nabízena i možnost registrace, která nabízí pouze doplňkové služby, které nemají vliv na samotné hledání.

Cambridge Core umožňuje zobrazení obsahu na základě témat nebo fulltextového vyhledávání. V prvním případě nabízí tyto obory Antropologie; Archeologie; Terénní studia; Umění; Chemie; Klasická studia; Informatika; Dramatická; divadelní a herecká studia; Vědy o Zemi a životním prostředí; Ekonomie; Vzdělávání; Inženýrství; Výuka anglického jazyka – zdroje pro učitele; Film, média, masová komunikace; Obecné vědy; Zeměpis; Dějepis; Jazyk a lingvistika; Právo; Vědy o živé přírodě; Literatura; Management; Vědy o materiálech; Matematika; Medicína; Hudba; Výživa; Filozofie; Fyzika a astronomie; Politika a mezinárodní vztahy; Psychiatrie; Psychologie; Náboženství; Společenskovědní výzkumné metody; Sociologie a Statistika a pravděpodobnost.

V druhém případě vyhledává zadaný text v indexovaných datech, nemá pokročilou syntaxi. Booleovské operátory zřejmě nejsou podporovány. Ve vyhledávacím poli na hlavní stránce funguje našeptávač, který doporučuje pouze názvy děl odpovídající zadanému textu. Nabízena je také možnost zrušit vyhledávání ve fulltextu, objevuje se však pouze na některých stránkách. Na stránce výsledků je široký výběr možností, jak zpřesnit výběr. Velmi užitečný je filtr dle úrovně přístupu, který umožňuje zobrazit pouze ty výsledky, ke kterým má uživatel plný přístup. Lze využít časové rozmezí, zde pro zajímavost autoři navrhují zadání roku 1771. Také se zobrazují i články a knihy, které mají být teprve publikovány v budoucnu. Všechny možnosti filtrování jsou tyto: Typ obsahu, Autor, Datum vydání, Předmět, Štítky, Časopisy, Vydavatelé, Společnosti, Série a Sbírky.

Obrázek 2 zdroj: https://www.cambridge.org/core/search?q=wine+innovation&_csrf=PI71me9s-9aiVHWLZSIiziPotpP4hjVm5-Qg

Obsah výsledků lze také uspořádat na základě relevance, názvu nebo data publikace. Dále je možné i pracovat s konkrétně vybraným obsahem. V případě označené konkrétní selekce je možné si vše uložit do záložek. Dále je možné vytvářet a exportovat citace pro daný výběr. Systém umožňuje také vytvořit a stáhnout PDF soubory s vybraným obsahem, ke kterému má uživatel přístup. Dále umožňuje tyto PDF soubory sdílet s dalšími službami, a to konkrétně Kindle/Dropbox/Google Drive.

Omezení pouze v dostupnosti plného textu

Část obsahu je přístupná v tzv. „open access principu.“ Tyto materiály lze jednoduše vyfiltrovat v rámci výsledků vyhledávání. Celkem je takto přístupných 46229 článků, 59 časopisů a 129 knih. Dalších 353 časopisů má některé části volně dostupné. V případě zájmu o zobrazení plného textu mimo „open access“ je možné si plný text zakoupit (ceny se liší). Další alternativou je možnost institucionálního přihlášení, které členům akademických institucí umožňuje přístup i k dalším částem navíc mimo open access (rozsah přístupu záleží na smluvních podmínkách pro danou instituci).

Doplňkové funkce s registrací

Registrace nabízí pokročilejší uživatelské funkce Moje upozornění, Upozornění na časopisy, Moje záložky a Moje vyhledávání. Funkce upozornění nabízí zasílání oznámení o novém obsahu vybraných publikací, konkrétních článků a nových vydáních celých časopisů. Ve všech případech lze nastavit frekvenci zasílání i emailovou adresu, kam jsou doručovány. Do záložek lze ukládat konkrétní selekce v rámci jednoho vyhledávání, jak bylo popsáno výše. Moje vyhledávání umožňuje uchovávat konkrétní výsledky vyhledaných publikací k zadanému výrazu, tak aby uživatel nemusel zadávat vše opakovaně. Účelem je zejména zpříjemnit uživateli práci v tomto prostředí.

Obrázek 3 zdroj: https://www.cambridge.org/core/register?ref=%2Fcore%2Fservices

Zajímavé možnosti

V akademickém prostředí je velmi ceněná možnost hodnocení kvality článků na základě citací, typu publikace, kvalitě recenzentů apod. Novým směrem se vydává Cambridge Core, který využívá i systému Altmetric. Vše je založeno na úspěšnosti textu na internetu. Zobrazují se zde statistiky o výstupech na sociálních sítích, tradičních médií, blogů a online správců odkazů a vytváří se Altmetric skóre. Množství příspěvků a kvalita příspěvků jsou klíčové pro určení skóre. Tento ukazatel není přístupný u všech článků a knih. Podrobnosti lze rozkliknout u konkrétního výsledku vyhledávání v záložce Metriky. Tato záložka u všech zdrojů obsahuje informaci o počtu shlédnutí jak plného textu, tak pouze abstraktu. Což může být také jedním z ukazatelů kvality článku.

Obrázek 4 zdroj: https://cambridge.altmetric.com/details/55686385

RSS (Rich Site Summary) feedu usnadňuje sledování všech novinek v indexovaném obsahu. Široké možnosti jsou pro vytváření citací, které systém nabízí u každého zdroje. Citace jsou k dispozici ve formátu dle různých standardů.

Závěr

Možnosti využití jsou obrovské vzhledem k množství a kvalitě obsahu. Cambridge University Press má více než 380 recenzovaných akademických časopisů z oblasti humanitních, společenských a přírodních věd, techniky a medicíny. Právě zaručená kvalita a množství zpracovaných zdrojů textu jsou hlavní předností této databáze. Unikátní je i snaha neustále zlepšovat uživatelské prostředí. K dispozici je i řada návodů zpracovaných ve videích i textově dostupných zde https://www.cambridge.org/core/help/training/user-guides-and-videos.

Obrázek 5 zdroj: https://www.cambridge.org/core/help/training/user-guides-and-videos

Zdroje

Cambridge Core – Journals & Books Online | Cambridge University Press. [online]. Dostupné z: https://www.cambridge.org/core/

Číst více

Další články