Pátek, 21 června, 2024

Britannica ImageQuest – jednoduchý přístup k bezpečným a legálním digitálním médiím

Sdílet

https://elearn.eb.com/resource/britannica-imagequest-logo/

S rozvojem internetu se zrychlil proces vyhledávaní potřebných informací, stal se rozmanitějším, ale také se ztížilo ověření pravosti a práv využití takových dat. To platí zejména pro použití obrázků. Z právního hlediska je každé dílo chráněno autorským právem od okamžiku jeho vytvoření. Tim pádem každý obrázek je chráněn autorským právem. Použití obrázků bez povolení může mít vážné právní a finanční dopady. Před použitím jakéhokoli obrázku je potřeba zkontrolovat informaci o jeho autorských právech: ověřit jeho původní zdroj, potvrdit vlastníkem, zda jej smíte používat, a podmínky, které jsou s tím spojeny. Často je nutné mít konkrétní licenci a uvést informace o jeho tvůrce.  

Databáze Britannica ImageQuest

Britannica ImageQuest je databáze více než tří milionů obrázků z nejlepších mezinárodních sbírek, které nejsou volně dostupné na webu a které se da legálně použit. Databáze je určená, především, k studijním cílům, jako pomocník jak pro studenty, tak pro pedagogy. Každá fotografie nebo ilustrace je dodávána s kompletními metadaty, včetně zdroje, držitele autorských práv, popisku a klíčových slov. Takže uživateli se poskytuje zároveň právní ochrana a bezpečné prostředí pro kreativní vyjádření. 

S dostupem k databáze uživatel také získává video návody, které ukážou, jak zavést ImageQuest k okamžitému použití ve třídě. ImageQuest také podporuje kulturně citlivé vyučovací postupy prostřednictvím stovek tisíc různých, mezikulturních obrazů lidí, událostí, tradic, míst, jídel, historie a dalších.

Vyhledávaní v Britannica ImageQuest

Úvodní stránka vypadá následujícím způsobem (obrázek 1), je tam podrobný popis vlastností databázi pro organizace, které mají zájem o zakoupení přístupu k ní. Je zde i přímý odkaz pro zakoupení dostupu k databáze nebo možnost získaní omezeného přístupu pro účely vyzkoušení pro organizace.  

Obrázek 1 :  Úvodní stránka. Zdroj: vlastní zpracování, dostupné z: https://britannicalearn.com/britannica-imagequest/

Přihlašovací stránka vypadá následujícím způsobem:

Obrázek 2 Přihlašovací stránka. Zdroj: vlastní zpracovaní, dostupný z https://quest.eb.com

Při přístupu k Britannica ImageQuest na univerzitních počítačích uživatel bude automaticky přihlášen. Pokud přistupuje z domova, bude uživatel požádán o přihlášení pomocí účtu organizace. 

Samotný proces vyhledávaní vypadá velmi podobně jako u Google s vyhledávacím pruhem v horní části. Vyhledávač také rovnou nabízí varianty pro hledání, které se využívají nejvíc (obrázek 3).

Obrázek 3: Příklad vyhledávaní. Zdroj: vlastní zpracování, dostupný z https://quest.eb.com

Výsledky vyhledávaní se dá také filtrovat podle kolekcí, podle tvaru (na výšku/na šířku) nebo vybrat ty, které obsahují pouze kliparty. Pokud uživatel by chtěl ke stažení vybrat více fotografií, použije funkci „select multiple images“ vpravo nahoře. Příklad vyhledávání podle kolekcí můžeme vidět na obrázku 4.

Obrázek 4: Příklad filtrovaní. Zdroj: vlastní zpracování, dostupný z https://quest.eb.com

Priklady nejpopulárnějších kolekcí:

• The Bridgeman Art Gallery
• Chicago History Museum
• Culture-Images
• Dorling Kindersley Images
• Getty Images

• Ingram Publishing
• Natural History Museum
• Planet Observer
• Press Association Images
• Universal Images Group

Práci s obrázky

Když uživatel najde obrázek, který chce použít, jednoduše na něj klikne. U každého obrázku jsou k dispozice citační informace, které lze použít přímo bez jakýchkoliv dalších programů pro vytváření citací. A také existují několik velmi užitečných funkcí, jako jsou, například, přidat k mým obrázkům, stáhnout do zařízení nebo na disk Google, poslat obrázek e-mailem a vytisknout (Obrázek 5).

Obrázek 5: Kliknutí na obrázek. Zdroj: vlastní zpracování, dostupný z https://quest.eb.com

Po přidání obrázků do profilu uživatel může organizovat je do alb a přidávat k nim poznámky. Nebo to se dá udělat při stisknuti tlačítka „add to my images“, kde se dá rovnou zvolit možnost přidaní do konkrétního alba, pokud takový již existuje.

Obrázek 6: Příklad alb. Zdroj: vlastní zpracování, dostupný z https://quest.eb.com

Některé další funkce ImageQuest

Na obrázku 7 vidíme, co dalšího nabízí databáze svým uživatelům. Nové nápady pro implementaci ImageQuest pro různé projekty se da najít na domovské stránce pod názvem „Learn with projects“. K dispozici jsou také některé další funkce, jako „Get a jump start“ pro zobrazení ukázkových alb podle různých témat. „See what’s new“ nabízí možnost zkoumaní nových funkcích, a funkce „Our collections“, poskytuje uživateli kolekci klipartů, která obsahuje vektorové obrázky objektů, koncepty a ilustrace.

Obrázek 7: Další funkce. Zdroj: vlastní zpracování, dostupný z https://quest.eb.com

 Závěr

Zkušenost práce s Britannica ImageQuest hodnotím kladně. Věřím, že se jedná o vynikající, velmi intuitivní databázi, které lze bezesporu důvěřovat a která zjednoduší proces učení a práce pro pedagogy i studenti. Výsledky vyhledávání jsou velmi rozmanité, krásné a kvalitní.

Uživatel se tak nemusí starat o použití správné citace, výběr správného formátu a kvalitu obrázků, což je nepopiratelné plus. Také si myslím, že tato databáze bude užitečná zejména pro učitele základních a středních škol, kteří mají problém dlouhodobě udržet pozornost svých žáků. Díky tomu budou schopni rychle a snadno najít potřebné kolekce obrázků podle témat a zpestřit si proces učení další vizualizací nebo hrou. 

Zdroje

[1] Britannica Digital Learning [online]. [cit. 2022-05-11]. Dostupné z: https://britannicalearn.com/britannica-imagequest/

[2] Britannica ImageQuest [online]. [cit. 2022-05-11]. Dostupné z: https://quest.eb.com

Seznam obrázků

Obrázek 1 :  Úvodní stránka. Zdroj: vlastní zpracování, dostupné z: https://britannicalearn.com/britannica-imagequest/

Obrázek 2 Přihlašovací stránka. Zdroj: vlastní zpracovaní, dostupný z https://quest.eb.com

Obrázek 3: Příklad vyhledávaní. Zdroj: vlastní zpracování, dostupný z https://quest.eb.com

Obrázek 4: Příklad filtrovaní. Zdroj: vlastní zpracování, dostupný z https://quest.eb.com

Obrázek 5: Kliknutí na obrázek. Zdroj: vlastní zpracování, dostupný z https://quest.eb.com

Obrázek 6: Příklad alb. Zdroj: vlastní zpracování, dostupný z https://quest.eb.com

Obrázek 7: Další funkce. Zdroj: vlastní zpracování, dostupný z https://quest.eb.com

Číst více

Další články