ASPI: I vy se můžete orientovat ve vládních opatřeních a dalších právních předpisech

0
1357
brown wooden tool on white surface

Úvod

Současná pandemická situace se ve velkém promítla i do právních předpisů jednotlivých států. Při neustálých změnách a zásazích Nejvyššího správního soudu není vůbec snadné sledovat, která opatření jsou platná a která už soud nebo vláda zrušila. Pro takové případy jsou velmi vítanými pomocníky systémy, ve kterých uživatel snadno nalezne aktuální a platná opatření. A pokud takový systém navíc dokáže uživatele upozornit v momentě, kdy dojde ke změně, je to k nezaplacení.

Jedním z nástrojů, který přesně tyto funkcionality – a samozřejmě i mnoho dalších – má, je systém ASPI od společnosti Wolters Kluwer, na který se blíže podíváme v tomto článku.

Co systém ASPI obsahuje?

Už dlouhou řasu let je ASPI největší a nejpoužívanější právní informační systém na našem území. Uživatelé zde naleznou informace a postupy ze všech oborů práva, daní a účetnictví. A to vše je jednoduše přístupné online na stránce www.aspi.cz.

K dispozici je uživatelům obrovské množství materiálů, které se dá rozdělit do třech kategorii. První z nich jsou předpisy. V ASPI je pro uživatele dostupná Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv v kompletním znění od roku 1918. U předpisů je tak velice jednoduché porovnat, jak se jejich znění měnilo v čase. Kromě sbírek jsou v systému obsaženy předpisy profesních komor, resortní předpisy a věštníky nebo třeba usnesení vlády.

Druhou kategorii tvoří judikatura nejen České republiky, ale i Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie. S více než 418 tisíci judikáty je ASPI největší sbírkou soudních rozhodnutí v ČR. Díky unikátní technologii LexRank zobrazuje vyhledané judikáty podle jejich významnosti a relevance. Z českého prostředí je zde kompletní přehled rozhodnutí Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu. U soudů nižší instance jsou do ASPI vybrána pouze významná a relevantní rozhodnutí. Mimo to je zde k dispozici rozsáhlá historická judikatura ze sbírek Josefa V. Bohumila a Františka Vážného a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Finančního arbitra a dalších ústředních orgánů.

Poslední kategorie je tvořena literaturou. Z této oblasti je v ASPI obsaženo velké množství periodik a vybraných článků z odborných časopisů. Pro jistotu správného postupu je aktuálně k dispozici 357 rozsáhlých a detailně zpracovaných komentářů, které se vztahují k nejdůležitějším právním předpisům. Kromě komentářů je uživatelům k dispozici i více než 1 300 autorských monografií.

Kromě velkého množství materiálů je uživatelům k dispozici i několik nástrojů pro usnadnění práce. Prvním z nich je ASPI průvodce, který uživateli nabídne všechny relevantní informace některé z předpřipravených oblastí.

Obrázek 1: Předpřipravené oblasti pro potřeby ASPI Průvodce. [Autor]

Druhým velmi populárním nástrojem je ASPI Navigátor. V jednotlivých navigátorech uživatel nalezne grafické znázornění postupů podle právních předpisů v jedné z 23 připravených oblastí. Jsou zde jasně ukázány veškeré nezbytné kroky a úkony včetně jejich posloupností a termínů. Ve všech navigátorech jsou navíc interaktivně připojeny předpisy a související dokumenty pro jednoduché zpracování.

Obrázek 2: Ukázka části ASPI Navigátoru. [Autor]

Za zmínku stojí také řada kalkulaček, které jsou v ASPI k dispozici. Pomocí nich může uživatel vypočíst cestovní náklady, odměnu advokáta, soudní poplatky nebo například počet dnů dovolené.

Obrázek 3: Příklad kalkulačky pro výpočet dovolené. [Autor]

Přístup k obsahu

Pro uživatele se nabízejí tři možnosti, jak se systémem pracovat. Nebude-li uživatel nijak náročný, je zde pro něj možnost pracovat s ASPI jednoduše bez registrace. V takovém případě pro něj budou přístupné všechny konsolidované platné a účinné předpisy od roku 1918, avšak bez možnosti personalizovaných nastavení.

Rozhodne-li se uživatel registrovat, otevře si tím přístup ke všem předpisům se všemi jejich změnami v čase, pro případné srovnání, publikované judikatuře včetně právních vět ze sbírek Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu. Registrovaní uživatelé také mají možnost nastavit si upozornění na změny předpisů, mohou si vkládat vlastní poznámky, exportovat vybrané dokumenty a zpřístupní se jim také funkce pro jednoduché citování z dokumentů.

Poslední možností, kterou ASPI nabízí, je výběr některého z předplatných. Za roční poplatek 9 990 Kč se uživateli navíc otevře přehled veškerých usnesení vlády ČR od roku 1991, veřejnoprávní smlouvy obcí ČR, základní právní literatura zahrnující 16 časopisů, 12 právních newsletterů a více než 500 právních publikací. Mimo to jsou uživateli k dispozici ještě základní informace o firmách, právní zpravodajství České tiskové kanceláře a jednotlivé předpisy měst a obcí ČR. Pro uživatele, kteří pro práci potřebují znát kompletní vysvětlení, jsou zde další předplatná, která začínají na částce 31 900 Kč za rok. Po zaplacení tohoto předplatného budou uživatelům k dispozici komentáře odborníků, praktické příručky, komentované vzory, ASPI průvodce, navigátory a další nástroje.

Vyhledávání v systému ASPI

Obrázek 4: Úvodní stránka s možností hledání a výběru předpřipravených dokumentů. [Autor]

Pro samotné hledání v systému existuje několik možností. První z nich je jednoduché zadání jednoho slova. Protože hledací algoritmus je nastaven na Český a Slovenský jazyk, hledaný výraz je hledán ve všech jeho gramaticky správných tvarech.

Druhou možností je hledání pomocí víceslovného výrazu.

Obrázek 5: Příklad vyhledání spojení „soud schválil“. [Autor]

V levé části si uživatel může vybrat nejen jaký typ dokumentu chce zobrazit, ale také zdroj dokumentu, druh, účinnost nebo jeho působnost. V pravé části jsou pak zobrazeny výsledky hledání.

Po rozkliknutí vyhledaného dokumentu se v něm zvýrazní hledaný výraz. Z výsledku je patrné, že hledání probíhá nejen v pořadí, ve kterém jsou slova ve výrazu napsána, ale i v opačném, zároveň jsou hledány výsledky, ve kterých jsou od sebe zadaná slova ve vzdálenosti až tří slov. Ve výsledku se nabízí také negace hledaného výrazu.

Obrázek 6: Příklad rozkliknutí 89/12 Sb.. [Autor]

Pro vyhledávání je možné používat i speciální znaky a logické spojky, pomocí kterých můžeme výraz více specifikovat. Jejich přehled je v obrázku 7.

Obrázek 7: Přehled logických spojek a speciálních znaků. [https://static.wolterskluwer.cz/content/mediagallery/wkshop_system/file/product/file/16486.pdf]

Mezi další možnosti hledání patří hledání konkrétních paragrafů nebo zadání čísla slovně. V takovém případě systém automaticky bude hledat i numerické vyjádření jak arabskými číslicemi, tak i římskými. Mimo to může uživatel využít i rozšířeného hledání, ve kterém si může více specificky nastavit požadovaný výsledek, ať už se třeba v případě Judikatury jedná o datum rozhodnutí, pramen nebo například spisovou značku.

Obrázek 8: Rozšířené hledání. [Autor]

Závěr

Právní prostředí je pro naprostou většinu lidí španělskou vesnicí. Pro ty, kteří se v něm potřebují zorientovat, ale nemají čas vystudovat právnickou fakultu, je zde systém ASPI a velká spousta odborníků, kteří svými komentáři a monografiemi přibližují právní problematiku laikům.

Systém je ale vhodný i pro lidi, kteří sice jsou alespoň částečně právního prostředí znalí, ale obrovské množství dokumentů dostupných na pár kliknutí je i pro jejich práci velkým benefitem a v dnešní době možná už nezbytností.

Zdroje

ASPI [online].  [cit. 10.02.2022]. Dostupné z: https://www.aspi.cz/

Masarykova univerzita, 2018. Přehled ASPI. Muni.cz [online]. [cit. 10.02.2022]. Dostupné z: https://is.muni.cz/el/law/jaro2018/NV205K/um/Prehled_ASPI.pdf

Wolters Kluwer, 2016. Tipy pro práci s ASPI. Wolterskluwer.cz [online]. [cit. 10.02.2022]. Dostupné z: https://static.wolterskluwer.cz/content/mediagallery/wkshop_system/file/product/file/16486.pdf

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno