Sobota, 20 července, 2024

ASCE Library: vše o stavebním inženýrství na jednom místě

Sdílet

Úvod

ASCE Library je rozsáhlá digitální knihovna publikací o stavebním inženýrství. ASCE (The American Society of Civil Engineers) je nejstarší americkou vědeckou institucí zabývající se technologiemi spojenými se stavebním inženýrstvím a dalšími příbuznými technickými obory [1]. Stavební, nebo dříve také civilní inženýrství se zabývá studiem infrastruktury ve smyslu pozemních, dopravních a vodních staveb. Také se zabývá jejich projektováním, realizací stavby a následnou údržbou. V širším slova smyslu se věnuje také studiu materiálů, životního prostředí, udržitelnosti staveb, geodézii atd. Civilní inženýrství se původně lišilo od vojenského inženýrství, rozdíly se ale postupně stíraly a dnes obě odvětví můžeme označovat souhrnně jako stavební inženýrství [2].

Dnes je cílem této velmi rozsáhlé organizace s celosvětovými kontakty sdružovat a sdílet mezi odborníky i veřejností vědeckou literaturu věnovanou stavebnímu inženýrství. ASCE je také organizátorem mnoha světových konferencí a největším světovým nakladatelstvím v tomto technickém směru.

Obsah knihovny

ASCE Library je místem, které poskytuje online přístup ke špičkovým publikacím ze stavebního inženýrství. Publikace, včetně těch nejstarších, jsou naskenované v PDF podobě. U titulů publikovaných během a po 90. letech funguje fulltextové vyhledávání v plném rozsahu na celý text publikací, u starších publikací lze využít fulltextové vyhledávání na názvy či abstrakty titulů, které jsou přepsány do katalogu knihovny [3].

Volně přístupný je celý rozsah katalogu produktů, ze samotných publikací je zdarma zpravidla abstrakt či úvodní část publikace. Plné verze v online podobě jsou zpoplatněny, tištěné verze publikací lze zakoupit na e-shopu ASCE. Pro členy samotné organizace
a partnery (technické instituce, vzdělávací organizace, vysoké školy) je cena elektronických verzí publikací snížena [3]. Z řad české akademické sféry mohou publikace v ASCE knihovně posloužit například studentům ČVUT a VUT.

Knihovna nabízí primárně tyto čtyři typy publikací:

Magazíny  – Články z magazínů a periodik, kterými nezávislí badatelé předávají své know-how a zkušenosti širší technické veřejnosti. V magazínech vycházejí články zpravidla měsíčně či čtvrtletně. Plná verze článků je zpoplatněna, a je dostupná v online verzi. V tuto chvíli je k dispozici časová řada všech vydání u více než 40 magazínů, z nichž mnoho je vydáváno již po několik desítek let. Magazíny lze také samozřejmě odebírat v tištěné podobě při zakoupení z e-shopu.

Knihy – Rozsáhlé publikace detailně pokrývající dané technické téma od teoretických informací až po praktické tipy týkající se designu a využití. Tyto tituly mají vybrané části přístupné zdarma, obsah celých publikací je zpoplatněn. Zpravidla bývají k dispozici jak v papírovém formátu, tak v elektronické verzi, nejstarší tituly jsou k dispozici již z 80. let. Katalog knihovny nabízí téměř 450 publikací.

Sborníky – Souhrnná díla poskytující závěry z nejrůznějších světových kongresů a konferencí. Stejně jako u knih bývá k dispozici část obsahu zdarma, a to většinou úvodní část publikace, kompletní obsah je však možné si pouze zakoupit v elektronické podobě. Knihovna obsahuje téměř 800 publikací tohoto typu.

Standardy – Publikace detailně popisující technické zásady a principy fungování civilního inženýrství. Tyto tituly jsou opět dostupné zčásti zdarma, plný obsah je dostupný jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Na obrázku 1 níže můžeme nalézt výstřižek stránky zobrazující jednu z publikací a menu s možnostmi nákupu. V několikaletých intervalech vychází vždy širší množství publikací, nejstarší opět již od 80. let [3].

Obrázek 1 – příklad publikace v ASCE knihovně, zdroj obrázku: autor

Vyhledávání v knihovně

Dominantním prvkem úvodní webové stánky knihovny je vyhledávač námi požadovaného obsahu. V případě, že chceme své hledání přímo směřovat na jeden ze základních typů publikací popsaných výše, můžeme segmentovat naše hledání výběrem jednoho ze čtyř polí. Z těchto polí můžeme dále pokračovat buď na nejnovější vydanou publikaci, která je také v příslušném poli zobrazena, nebo na výpis všech dostupných materiálů daného typu, viz obrázek 2.

Obrázek 2 – úvodní menu ASCE knihovny, zdroj obrázku: autor

Samotné výsledky vyhledávání lze nejrůzněji optimalizovat a zpřesňovat, k dispozici jsou standardní metody zpřesňování výsledků, či jejich lehká modifikace, která usnadňuje práci s vyhledáváním odborných publikací. Příklad výsledku vyhledávání lze nalézt na obrázku 3 níže.

Obrázek 3 – příklad vyhledávání v ASCE knihovně, zdroj obrázku: autor

Zpřesnění vyhledávání můžeme dosáhnout pomocí možností:

 • Seřazení výsledků – Dle relevance vyhledávání, od nejnovějšího po nejstarší, od nejstaršího po nejnovější, A-Z a Z-A.
 • Procházení stránek – Možnost zobrazení 20, 50, 100 výsledků na jednu stranu (možnost úpravy počtu zobrazení je k dispozici ve spodní části stránky pod výběrem čísla strany výsledků pod posledním nalezeným výsledkem na stránce).

Výsledky můžeme též filtrovat, a to podle následujících možností:

 • Alfanumerický filtr – Při výběru jednoho ze 4 souhrnných typů publikací (při výběru dle obrázku 2) lze filtrovat dle počátečních písmen nebo čísel v názvu publikace. Filtr zároveň předem zneaktivní taková písmena, kterými žádné publikace v námi hledaném kontextu nezačínají, viz obrázek 4 – písmena X a Y jsou zneaktivněna. Tomuto filtru lze vytknout, že nelze vybrat více počátečních znaků najednou.
Obrázek 4 – alfanumerický filtr ASCE knihovny, zdroj obrázku: autor
 • Typ výsledku – Například technický článek, diskuse, případová studie, sborník, recenze atd.
 • Publikace – V rámci jaké publikační řady dané výsledky vyšly – zpravidla buď v rámci sborníku, magazínu nebo technických standardů.
 • Autor – Hledání dle specifického autora díla.
 • Datum publikace Velmi užitečný filtr, jehož hranicemi je nejstarší a nejnovější nalezený výsledek hledání. Jeho předností je barevná sytost škály, indikující četnost výsledků v dané části chronologické řady. Na obrázku 5 níže jsou zobrazeny výsledky hledání „Hurricane Irene“. Vzhledem k tomu, že k hurikánu došlo v roce 2011, nejsytější barvu mají publikace právě v roce 2011, které se tématu bezprostředně po jeho nastání věnují. V letech 2008-2010 nebyla publikováno nic obsahující tento dvouslovný pojem, tedy škála má bílou barvu.
Obrázek 5 – filtrování výsledků dle data publikace ve vyhledávači ASCE knihovny, zdroj obrázku: autor
 • Technické zaměření – Zúžení na téma, či na skupinu témat, které vyhledáváme.
 • Geografické zaměření – Bližší zúžení výsledků, které se věnují dané geografické lokalitě – od kontinentů až po města, dle vymezení v publikaci.
 • ASCE knižní série – Knižní publikace lze filtrovat dle série, v níž daná publikace vyšla.
 • ASCE sponzoři – Publikace technických standardů lze rovněž vyhledávat dle institucí, které se podílely na publikaci spolu s ASCE.

Filtry mezi sebou lze různě kumulovat, jedinou výjimkou je použití více než jednoho alfanumerického filtru na název publikace, jak již bylo zmíněno. Příklad kumulace filtrů při vyhledávání mezi knižními tituly na obrázku 6 níže.

Obrázek 6 – příklad filtrování výsledků dle tématu a názvu ve vyhledávači ASCE knihovny, zdroj obrázku: autor

Velmi užitečnou funkcí vyhledávače je zobrazování počtu dostupných výsledků vedle jednotlivých částí struktury dostupné k filtrování. Nabídka je seřazena sestupně dle nejčetnějších možných výsledků až po nejméně početné. Zároveň je možné hierarchii dostupných výsledků schovávat a rozbalovat. Příklad na obrázku 7 níže.

Obrázek 7 – příklad filtrování výsledků dle jména autora a počtu jeho publikací ve vyhledávači ASCE knihovny, zdroj obrázku: autor

Pokročilé vyhledávání

Vyhledávač také nabízí rozšířenou verzi, která umožňuje lepší popis námi hledaného dokumentu. Hledání lze dále specifikovat například pomocí:

 • Omezení hledání jen na název či na autora textu
 • Vyhledávání dle technického zaměření publikace
 • Vyhledávání dle titulu, nebo řady titulů, ve které by se naše hledání mělo nacházet
 • Dle stáří publikace
  • Během několika posledních měsíců (1, 6, či 12)
  • V časovém období mezi dvěma vybranými roky

Nepřehlédnutelnou částí pokročilého vyhledávání jsou tipy, které zabírají celou levou polovinu webové stránky rozšířeného vyhledávání. Můžeme zde nalézt srovnání základního a pokročilého vyhledávače a mnoho užitečných rad, jako například:

 • Užití booleovských operátorů OR a NOT nad rámec běžného AND, které je v hledání zakomponováno již v základu
 • Užití uvozovek pro hledání specifických frází v přesném znění
 • Užití znaku hvězdičky (*) pro nahrazení jakéhokoliv znaku

Menu pokročilého vyhledávání na obrázku 8 níže.

Obrázek 8 – pokročilé vyhledávání ASCE knihovny, zdroj obrázku: autor

Závěr

Je zřejmé, že ASCE je pevně zakotvená instituce v poli stavebního inženýrství a v budoucnu se bude počet dostupných publikací jen zvyšovat a počet každoročně vydávaných titulů narůstat. ASCE Library je poměrně rozsáhlou databází, která nabízí expertní informace a publikace z daných technických odvětví. V knihovně publikací lze velmi detailně filtrovat hledaná témata. Díky předchozím zmíněným důvodům je tato databáze velmi užitečná, a to především těm osobám, které budou z publikací čerpat opakovaně a v průběhu času, například i vzhledem k velkému měsíčnímu počtu vydávaných magazínů. Zpoplatnění titulů je zcela na místě, když zvážíme, že se jedná o špičkové publikace v daném odvětví. Knihovna má účelný design, který je příznačný vzhledem k tomu, že publikace pojednávají především o účelnosti světa a staveb kolem nás.

Zdroje

[1] ASCE.org – About ASCE [online]. [cit. 8.2.2022]. Dostupné z: https://www.asce.org/about-asce

[2] Wikijii.com – Civil Engineer [online]. [cit. 8.2.2022]. Dostupné z: https://wikijii.com/wiki/Civil_Engineer

[3] ASCE Library – FAQ [online]. [cit. 10.2.2022]. Dostupné z: https://ascelibrary.org/page/faqs

Získané obrázky

Obrázek 1 – ASCE Library – Automated People Mover Standards [online]. Dostupné z: https://ascelibrary.org/doi/book/10.1061/9780784415573

Obrázek 2 – ASCE Library [online]. Dostupné z: https://ascelibrary.org/

Obrázek 3, 4, 6 – ASCE Library – e-knihy [online]. Dostupné z:  https://ascelibrary.org/ebooks

Obrázek 5, 7 – ASCE Library – výsledky vyhledávání dotazu „Hurricane Irene“ [online]. Dostupné z: https://ascelibrary.org/action/doSearch?AllField=%22Hurricane+Irene%22

Obrázek 8 – ASCE Library – pokročilé vyhledávání [online]. Dostupné z: https://ascelibrary.org/search/advanced

Číst více

Další články