Arts & Humanities Citation Index. Vyhledávaní pro humanitní obory  

0
802

Úvod

Web of Science: V současné době každá vědecká disciplína se rozvije s neuvěřitelnou rychlosti a je čím dal složitější sledovat nove objevy, trendy a transformace. Zvlášť pro akademickou komunitu je důležité se vyznat v novinkách a zdrojích které by byly užitečné výzkum, vývoj, vzdělávaní a moznost na ne odkazovat kdy spolehlivost zdroje hraje nesmírné důležitou roli

Definice

Arts & Humanities Citation Index obsahuje vice než 1800 magazínů ve 28 různých humanitních odvětví a disciplínách a 4.9 milionu záznamů. Data pocházejí od roku 1975, což umožňuje zohlednit dost dlouhé období do minulosti.[1] Je jedním z mala indexů, který se vztahuje nejenom k oblasti STEM (což je zkratka pro Science, Technology, Engineering, Mathematics) nebo k oblasti přírodních věd ale i k humanitním studiím což je obzvlášť důležité pro skupinu ekonomu, filozofu, umělců, sociologu a dalších oboru bud vysloveně humanitních nebo které v sobě zahrnuji humanitní a umělecké prvky. Přístup lze získat přes Web of Science databázi online. Ke kategoriím, které se da objevit patří například umění, literatura, lingvistika, dějiny, filozofie, architektura a další.  


[1] Web of Science: Arts & Humanities Citation Index. Clarivate.com [online]. [cit. 2022-05-01]. Dostupné z: https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-arts-and-humanities-citation-index/

Rozhraní

Úvodní stránka vypadá následujícím způsobem. Pro zobrazeni samotného vyhledavače je třeba stisknout tlačítko „Go to product“ která přesměruje na přihlašovací stránku.

Obrázek 1: Úvodní stránka. Zdroj: vlastní zpracování, dostupné z: https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-arts-and-humanities-citation-index/

Po zvoleni české identity lze se snadno dostat do úvodní stránky vyhledávaní. Nadhled poskytuji další dva obrázky.

                   Obrázek 2: Přihlašovací stránka. Zdroj: vlastní zpracovaní

Základní vyhledavač vypadá následujícím způsobem. Jelikož pod Web of Science spadá vice produktu po je třeba po rozkliknuti volby “Editions” zvolit mnou zvoleny index jako základní tak jak je to ukázáno na dalším obrázku.

Obrázek 3: Zvoleni indexu. Zdroj: vlastní zpracovaní, dostupné z: https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search

Na dalším obrázku je znázorněn samotný proces vyhledávaní. Nabízí se moznost vyhledávat podle různých kategorii například podle autoru, nazvu, vydavatelství a roku vydáni. Přidáním řádku lze rozšířit vyhledávaní. Navíc nabízí se moznost přidáni časového období. Jako příklad chci zobrazit výsledky vyhledávaní pro Evropské současné umění. Ve vyhledavačích rádcích je to uvedeno jako „modern art“ a „europe“. Časový horizont volím posledních 5 let.

Obrázek 4: Příklad vyhledávaní. Zdroj: vlastní zpracovaní

Příklad výsledků vyhledávaní zahrnuje několik názorných ukázek. Slova použitá při vyhledávaní jsou vyznačená žlutou barvou. Rovněž je informace o poctu referenci na konkrétní zdroj.

Obrázek 5: Příklad výsledků vyhledávaní. Zdroj: vlastní zpracovaní

Samotný výsledek vyhledávaní zahrnuje informace různého druhu jako například název zdroje, objem, datum vydání, typ dokumentu, abstrakt a popis, klíčová slova, podrobnější informace o autorovi nebo vydavateli, kontaktní údaje a kategorie.

Obrázek 6: Příklad jednoho z výsledků vyhledávaní. Zdroj: vlastní zpracovaní

Po zvoleni volby “Analyze Results” lze přiblížit statistiku vyhledávaní a vizualizaci výsledků.

Obrázek 7: Vizualizace výsledků vyhledávaní. Zdroj: vlastní zpracovaní
Obrázek 8: Vizualizace výsledků vyhledávaní. Zdroj: vlastní zpracovaní

K dispozici je rozděleni výsledků vyhledávaní podle kategorii. Jak je vidět z následujíciho obrázku největší podíl patří do skupiny Art neboli umění. Podle tech různých kategorii lze rovněž výsledky vyhledávaní vyfiltrovat.

Obrázek 9: Rozdělení výsledků vyhledávaní do kategorii. Zdroj: vlastní zpracovaní

V případě volby pokročilého vyhledávaní (“Advanced Search”) lze zadat podmínky vyhledávaní do příkazového řádku. Příklady zadávaní příkazů do příkazového řádku jsou rovněž uvedeny. Například dotaz TS=(American poetry AND books) by mel vyhledat témata vázané na americkou poemu a knihy. Časové období rovněž bylo zvoleno za posledních 5 let.

Obrázek 10: Zobrazeni pokročilého vyhledávaní. Zdroj: vlastní zpracovaní
Příklad dotazuFungování
american poetry AND artBooleovský operátor AND takže vyhledá oboje výrazy
american poetry OR artBooleovský operátor OR takže vyhledá bud první nebo druhy vyraz
american poetry NOT artBooleovský atribut NOT vyhledá první vyraz ale bez upomínky o druhem výrazu
Tabulka 1: Příklad syntaxe. Zdroj: vlastní zpracovaní

Rovněž je k dispozici okno s historii vyhledávaní. Kazda položka je indexovaná což znamená že třeba do příkazového řádku pokud lze zadat číslo dotazu například #1 and #2 anebo to rovnou vyfiltrovat.

Obrázek 11: Historie vyhledávaní. Zdroj: vlastní zpracovaní

Dodatečné moznosti pokročilého vyhledávaní


Pokročilé vyhledávaní navíc nabízí celou sadu dalších moznosti, jak zjednodušit a zefektivnit zkušenost uživatele s vyhledáváním. V historii vyhledávaní lze upravovat příkaz vyhledávaní pomoci, jak je to ukázáno na následujícím obrázku.

Obrázek 12: Dodatečné moznosti pokročilého vyhledávaní. Zdroj: vlastní zpracování, dostupné z: http://webofscience.help.clarivate.com/en-us/Content/advanced-search.html

Lze rovněž i nasdílet příkaz vyhledávaní případně i jinému uživateli pomoci ikonky “Copy query link”.

Obrázek 13: Dodatečné moznosti pokročilého vyhledávaní. Zdroj: vlastní zpracování, dostupné z: http://webofscience.help.clarivate.com/en-us/Content/advanced-search.html

Navíc lze vytvořit upozornění na emailovou adresu o nových výsledcích pro konkrétní vyhledávaní.

Obrázek 14: Dodatečné moznosti pokročilého vyhledávaní. Zdroj: vlastní zpracování, dostupné z: http://webofscience.help.clarivate.com/en-us/Content/advanced-search.html

Pomoci tlačítka “Clear History” lze zase vymazat kompletně historii vyhledávaní.

Obrázek 15: Dodatečné moznosti pokročilého vyhledávaní. Zdroj: vlastní zpracování, dostupné z: http://webofscience.help.clarivate.com/en-us/Content/advanced-search.html

Závěr


Zkušenost s Arts & Humanities Citation Index ze svého pohledu hodnotím kladně. Web má dobré a příjemné rozhrání, dobře pochopitelný způsob vyhledávaní. Výsledky vyhledáváni seřazeny podle referenci a jsou dost detailní.

Zdroje

Web of Science: Arts & Humanities Citation Index. Clarivate.com [online]. [cit. 2022-05-01]. Dostupné z: https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-arts-and-humanities-citation-index/

Seznam obrazků

Obrázek 1: Úvodní stránka. Zdroj: vlastní zpracování, dostupné z: https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-arts-and-humanities-citation-index/

Obrázek 2: Přihlašovací stránka. Zdroj: vlastní zpracovaní

Obrázek 3: Zvoleni indexu. Zdroj: vlastní zpracovaní, dostupné z: https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search

Obrázek 4: Příklad vyhledávaní. Zdroj: vlastní zpracovaní

Obrázek 5: Příklad výsledků vyhledávaní. Zdroj: vlastní zpracovaní

Obrázek 6: Příklad jednoho z výsledků vyhledávaní. Zdroj: vlastní zpracovaní

Obrázek 7: Vizualizace výsledků vyhledávaní. Zdroj: vlastní zpracovaní

Obrázek 8: Vizualizace výsledků vyhledávaní. Zdroj: vlastní zpracovaní

Obrázek 9: Rozdělení výsledků vyhledávaní do kategorii. Zdroj: vlastní zpracovaní

Obrázek 10: Zobrazeni pokročilého vyhledávaní. Zdroj: vlastní zpracovaní

Obrázek 11: Historie vyhledávaní. Zdroj: vlastní zpracovaní

Obrázek 12: Dodatečné moznosti pokročilého vyhledávaní. Zdroj: vlastní zpracování, dostupné z: http://webofscience.help.clarivate.com/en-us/Content/advanced-search.html

Obrázek 13: Dodatečné moznosti pokročilého vyhledávaní. Zdroj: vlastní zpracování, dostupné z: http://webofscience.help.clarivate.com/en-us/Content/advanced-search.html

Obrázek 14: Dodatečné moznosti pokročilého vyhledávaní. Zdroj: vlastní zpracování, dostupné z: http://webofscience.help.clarivate.com/en-us/Content/advanced-search.html

Obrázek 15: Dodatečné moznosti pokročilého vyhledávaní. Zdroj: vlastní zpracování, dostupné z: http://webofscience.help.clarivate.com/en-us/Content/advanced-search.html

Seznam tabulek

Tabulka 1: Příklad syntaxe. Zdroj: vlastní zpracovaní

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno