Sobota, 20 července, 2024

Arstor.org: Viac ako 3 milióny vizuálnych médií z oblasti kultúry, vedy, histórie a architektúry na jednom mieste.

Sdílet

Úvod

Arstor je nezisková organizácia ktorá buduje a sprostredkuje virtuálnu databázu obrázkovych materiálov ktorá zprístupňuje takmer 3 milióny obrázkov a artefaktov,archívov a iných médií ktoré nenájdete k dispozícií na žiadnom inom online mieste. Táto databáza sa každý mesiac dynamicky rozrastá o státisíce nových objektov.

Hlavnou myšlienkou tohto repozitára je oživiť históriu, literatúru, náboženstvo a ďalšie humanitno-kultúrne odvetivia sprostredkovaním umeleckých obrazov, historických fotografií alebo virtuálnych diel. Tieto objekty nám tak pomáhajú lepšie porozumieť historií či spoločnosti a kompletne tak zefektívniť celý proces vzdelávania. Dalo by sa povedať, že Artsor zohráva úlohu pomyselnej virtuálnej knižnice, či múzea 2.0, v ktorom máte možnosť vidieť ľudskú históriu od praveku az po súčasnosť, a to jedným jediným klikom na jednej centralizovanej platforme. Ďalšou výhodou je fakt, že dané artefakty možno následne voľne používať bez strachu z porušovania vlastnických práv pod záštitou danej organizácie.

Pre koho je Arstor určený?

Táto digitálne knižnica je určená pre rôzne skupiny pedagógov, študentov ale aj širokú verejnosť ktorá prichádza s potrebou vyhľadávania kultúrno-spoločenských médií. Portál dokáže dopomôcť lepšie porozumieť rôznym disciplínam. Histórií je napríklad jednoznačne najlepšie porozumieť cez mapy a artefakty. Študenti literatúry zasa ocenia možnosť vizualizácie časov o ktorých čítajú alebo píšu. Rovnakým spôsobom môžu byť využívané zdroje Arstoru pedagógom, ktorý sa snaží študentom priblížiť novú látku. Nech už ide o akúkoľvek vednú disciplínu, databáza ponúka signifikantnú zbierku médií ktorá dodáva vzdelávaciemu procesu širokú škálu nových možností.

Ako používať Arstor?

Pokiaľ užívateľ na začiatok nepozná presný výraz, ktorý by rád vyhľadal, pomôže výber na podstránke artstor across discilplines. Na ľavom okne je užívateľovi ponúknutý nespočet konkrétnych tematických okruhov, ktoré ponúkajú priame presmerovanie na danú tému a pomáha tak nájsť užívateľovi potrebné média podľa konkrétnej témy. Táto podstránka následne ponúka aktuálne kolekcie, predvytvorené zbierky rovnakého kontextu, vyhľadávacie tipy, alebo aj všeobecné zaujímavosti a odkazy na blog k danej téme.

Výber z disciplín na portaly Arstro.org
Obrázok 1: Náhľad na výber z disciplín na portály Arstor.org. [zdroj obrázku: autor]

Artstor ponúka užívateľom rôzne funkcie pre efektívnu prácu s predvolenými ale aj vlastnými kolekciami. Poznáme celkom tri typy kolekcií. Public kolekcia je určená pre širšiu verejnosť, zatiaľ čo pre využívanie ostatných dvoch Core a Contribute kolekcií je potrebná registrácia užívateľa.

Obrázok 2: Úvodná stránka arstor.org a možnosti výberu kolekcií. [zdroj obrázku: autor]

Možeme si teda prezerať rôzne kolekcie vytvorené k určitej téme, alebo si rovnako zgroupovať do zbierok vlastné obrázky podľa aktuálnej potreby tak, aby nám boli dostupné kedykoľvek a od kdekoľvek sa k portálu pripojíme.

Táto zbierka može predstavovať napríklad učebnú pomôcku pre študentov, ktorým možeme tieto kolekcie k hodinám sprístupniť. To prináša princíp znovupoužiteľnosti a priehľadnosti. Každy obrázok v zbierke má svoje originálne popisné vlastnosti. V týchto vlastnostiach nájdeme dôležité informácie o názve, autorovi, dátume kedy bol artefakt vytvorený ale taktiež napríklad odkaz na zdroj. Pri médiach rovnako pomôže dostupnosť nástroja pre automatické citácie s možnosťou voľby z rôznych štýlov citácií. Tento obrázok následne možeme stiahnuť a použiť pri našich offline prezentáciách. Pri prechádzaní našich online kolekcií je možné zbierky editovať- a to napríklad popiskom do ktorého možeme pridávať odkazy na ďalšie internetové zdroje a média, ktoré môžu študenti navštíviť.

Centralizovaná databáza umožňuje flexibilné zdieľanie učebného materiálu, online a cez link, ušetríme tak jednoducho čas hromadným rozosielaním. Pri sťahovaní sa pritom nemusíme obávať porušení vlastníckych práv na dané médium. Každý užívateľ totiž može používať artefakty podľa podmienok použitia portálu Arstor.

Náhľad obrázku v kolekcií
Obrázok 3: Náhľad obrázku v kolekcií. [zdroj obrázku: https://www.svkos.cz/o-knihovne/aktuality/artstor-databaze-umeleckych-del]

Medzi ďalšie výnimočné vlastnosti patrí možnosť detailnejšieho náhľadu diela. Používateľ si može kurzorom približovať a oddiaľovať každé dielo kolekcie do nejmenších detailov a získavať tak ďalšie potrebné informácie a zažívať celkovo lepší vizuálny zážitok.

Ďalšou možnosťou sú možnosti voľby módu present alebo study. Pri výbere study módu má študent možnosť prezerať zbierku obrázkov do vyššieho detailu. Na druhú stranu present mód predstavuje komparatívny nástroj pre porovnávanie dvoch rozdielnych artefaktov z rovnakej zbierky.

Záver

Arstor je portál ktorý ponúka veľmi bohatú databázu médií podporujúcu prevažne vzdelávaciu a sebarozvojovú činnosť a to nie len pre jednotlivcov ale aj pre celé skupiny. Všetky vizuálne média obsahujú najdôležitejšie informácie a odkazy na priame citácie. Tým ho možno považovať za pomerne jedinečný a bezpečný nástroj s množstvom priehľadných funkcií, ktoré može užívateľ použiť vždy vtedy, keď mu vznikne potreba naozaj relevantnej opory a zdroja z oblasti vizualizačných médií.

Zdroje:

1.https://www.artstor.org/

2. https://www.svkos.cz/o-knihovne/aktuality/artstor-databaze-umeleckych-del

3. https://www.youtube.com/watch?v=aXDM3TwiV3Y

4. https://www.youtube.com/watch?v=fK1nW2Zjg4s&t=53s

Obrázky:

Obr1. Náhľad na výber z disciplín na portály Arstor.org. [zdroj obrázku: auor]

Obr2. Úvodná stránka arstor.org a možnosti výberu kolekcií. [zdroj obrázku: autor]

Obr3. Náhľad obrázku v kolekcií. [zdroj obrázku: https://www.svkos.cz/o-knihovne/aktuality/artstor-databaze-umeleckych-del]

Číst více

Další články