Anopress: Všechny české zprávy na dosah ruky

0
1299
man sitting on bench reading newspaper

Úvod

V dnešním rychle se měnícím světě je stále náročnější se orientovat v aktuálním dění. Díky rychle přibývajícímu objemu informací je čím dál složitější na denní bázi sledovat různorodá média za účelem zachování našeho přehledu a objektivity. Pokud chce člověk v dnešní době sledovat tisk, internet, televizi, rozhlas i sociální sítě, jedná se o úkol téměř nemožný. A tento úkol se stává ještě složitějším, pokud chceme média sledovat i daleko do historie.

A právě Anopress, na který se zaměřuje tento článek, nabízí kvalitně zpracované řešení všech těchto problémů, pokud jde o zprávy v českém prostředí.

Co je to Anopress?

Jedná se o unikátní komerční databázi od společnosti Newton Media, a.s. českých médií s pokročilým systémem vyhledávání a také s možností vizualizace frekventovanosti článků. Zprávy jsou do databáze nahrávány v reálném čase z různých mediálních kanálů. V rámci aplikace lze nastavit také automatický monitoring, ukládání do vlastního adresáře a posílání upozornění do emailu, což je další skvělá možnost, jak si usnadnit sledování médií.

Databáze Anopressu vznikla v roce 1996 a obsahuje zprávy z titulů aktuálních i historických. Obsahuje plné texty novinových a časopisových článků, doslovné přepisy televizních a rozhlasových relací nebo zprávy z internetových serverů. Databáze od roku 1996 do roku 2018 zahrnuje více než 60 milionů unikátních českých zpráv. Od roku 2019 Anopress sleduje i sociální média (jako jsou Facebook nebo Twitter) a plní se tak přibližně rychlostí 300 tisíc záznamů za den.

Vyhledávání v aplikaci Anopress

Tato část článku se bude věnovat popisu způsobu vyhledávání v rámci aplikace Anopress. Způsob základního vyhledávání je velmi intuitivní, ale zde budou popsány i funkcionality, které by nemusely být na první pohled zřejmé. Po přihlášení vidíme na vrchu naší obrazovky tyto možnosti:

Obrázek 1: První pohled na vyhledávač aplikace Anopress. [zdroj obrázku: autor]

Po otevření aplikace Anopress je důležité nejprve zadat období, za které chceme vyhledávat (pokud období nespecifikujeme, je automatická volba období ‚‚Dnes‘‘). Na obrázku níže jsou zobrazeny možnosti vyhledání období. Pro vyhledávání v celé databázi Anopressu lze použít „volbu Datum vydání od-do…“ a zadání období 1.1.96 až dnešní datum. Toto je zvlášť užitečné dále při sestrojování grafů na základě nalezených výsledků.

Obrázek 2: Výběr období [zdroj obrázku: autor]

Pokud chceme specifikovat zdroje ze kterých se má vyhledávat, je možno vybírat z tohoto menu na obrázku níže. Kliknutím lze vybírat mezi hlavními skupinami a alternativně také rozkliknout šipku vedle hlavních skupin a vybrat v rámci nich konkrétní média. Zdrojů lze vybrat více i je negovat, aby právě z těch specifikovaných nebylo vyhledáváno.

Obrázek 3: Výběr Zdrojů [zdroj obrázku: autor]

Po zadání období, výběru zdrojů a klíčového slova, už je Anopress velmi silným nástrojem pro vyhledávání. Použití rozšířených funkcí včetně logických operátorů pro pokročilé dotazy bude rozebráno v další kapitole.

Pokud rozklikneme nějaký z nalezených článků, máme několik možností, jak s ním dále pracovat. Poklepnutím na pole originál, nás aplikace přesměruje na původní zdroj zprávy, je-li to možné. Tlačítkem Citace lze jednoduše vygenerovat citaci daného článku. Další tlačítka umožňují uložit článek do osobní schránky, stáhnout si ho, poslat ho emailem, vytisknout ho nebo k němu vygenerovat odkaz.

Obrázek 4: Náhled článku [zdroj obrázku: autor]

Pokročilé vyhledávání – syntaxe dotazů

Základní způsob vyhledávání v Anopressu je zadání slova nebo více slov. Více slov za sebou však aplikace považuje za sousloví, proto najde jen záznamy, kde je celé spojení slov napsáno za sebou. Zadané výrazy jsou automaticky skloňovány, ale je nutné je zadat s českou diakritikou. Výrazy nejsou case sensitive. Zde je pár příkladů základních dotazů uvedených v dokumentaci Anopressu:

Obrázek 5: Základní dotazy [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://monitoring-anopress-cz.zdroje.vse.cz/files/Help/Anopress-help-dotaz.pdf]

Základní způsob vyhledávání má samozřejmě svá omezení. Naštěstí v aplikaci Anopress funguje i vyhledávání pomocí logických operátorů. Operátory lze zadávat velkými i malými písmeny. Klasické operátory AND, OR a NOT jsou odděleny mezerou. Před operátorem NEAR je třeba psát tečku (.NEAR nebo .NEAR/x). Zde jsou příklady použití operátorů v praxi poskytnuté v rámci aplikace Anopress:

Obrázek 6: Dotazy s operátory [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://monitoring-anopress-cz.zdroje.vse.cz/files/Help/Anopress-help-dotaz.pdf]

Pro tvorbu složitějších dotazů lze použít závorky. Příklady:

Obrázek 7: Složitější dotazy [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://monitoring-anopress-cz.zdroje.vse.cz/files/Help/Anopress-help-dotaz.pdf]

V rámci vyhledávání lze také modifikovat automatické skloňování. Pokud nechcete skloňovat, je třeba před hledané slovo napsat .WORD, případně vložit hledaný výraz do českých dvojitých uvozovek. Pro neskloňování a zároveň zachování velikosti písmen v textu je třeba před hledaný výraz napsat .CASE .WORD. Příklady:

Obrázek: 8: Skloňování [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://monitoring-anopress-cz.zdroje.vse.cz/files/Help/Anopress-help-dotaz.pdf]

Slova cizího původu se někdy automaticky neskloňují, v aplikaci Anopress je proto možnost pomocí hvězdičky vynutit skloňování. Příklady:

Obrázek 9: Skloňování – pokračování [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://monitoring-anopress-cz.zdroje.vse.cz/files/Help/Anopress-help-dotaz.pdf]

Operátory lze mimo manuálního psaní vložit do vyhledávání i pomocí polí Rozšířené a Operátory, které lze nalézt hned pod vyhledávačem.

Vizualizace v rámci aplikace

Po zaškrtnutí spínače grafu nám aplikace vyhodí v kterém roce bylo v českých médiích nejvíce zpráv obsahujících slovo olympiáda. Je zajímavé, že v období 2008-2018 je nejvíce zpráv o letní olympiádě v Pekingu, i když zpravidla by mělo být o tématu článků v čase ubývající množství.

Obrázek 10: Graf [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://monitoring-anopress-cz.zdroje.vse.cz/files/Help/Anopress-help-dotaz.pdf]

Kromě dříve zmiňované možnosti vygenerovat graf na základě počtů záznamů v databázi podle klíčového slova, si lze v rámci aplikace Anopress prohlédnout i nějaké obecné statistiky. Ty lze naleznout poklepnutím na ikonu sloupcového grafu v pravém horním rohu stránky.

Obrázek 11: Dashboard [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://monitoring-anopress-cz.zdroje.vse.cz/files/Help/Anopress-help-dotaz.pdf]

Závěr

Databáze a vyhledávací systém Anopress z dílny firmy NEWTON Media je v rámci sledování českých zpráv a aktualit velmi silný nástroj. Může být pro orientaci napříč českými médii využíván například novináři, v akademické sféře, firmami i investory.

Jako student Vysoké školy ekonomické v Praze bych rád doporučil aplikaci Anopress všem spolustudentům, jelikož každý student naší školy má na Anopress přístup zdarma a Anopress je jistě skvělý nástroj pro získávání zdrojů za účelem psaní odborných akademických prací.

Zdroje

[1] anopress.cz – Anopress [online]. [cit. 11.02.2022]. Dostupné z: https://anopress.cz/

[2] monitoring.anopress.cz – Aplikace Anopress [online]. [cit. 11.02.2022]. Dostupné z: http://monitoring.anopress.cz

Seznam obrázků

Náhledový obrázek – zdroj: Vector image by VectorStock / vectorstock

Obrázek 1: První pohled na vyhledávač aplikace Anopress. [zdroj obrázku: autor]

Obrázek 2: Výběr období [zdroj obrázku: autor]

Obrázek 3: Výběr Zdrojů [zdroj obrázku: autor]

Obrázek 4: Náhled článku [zdroj obrázku: autor]

Obrázek 5: Základní dotazy [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://monitoring-anopress-cz.zdroje.vse.cz/files/Help/Anopress-help-dotaz.pdf]

Obrázek 6: Dotazy s operátory [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://monitoring-anopress-cz.zdroje.vse.cz/files/Help/Anopress-help-dotaz.pdf]

Obrázek 7: Složitější dotazy [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://monitoring-anopress-cz.zdroje.vse.cz/files/Help/Anopress-help-dotaz.pdf]

Obrázek: 8: Skloňování [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://monitoring-anopress-cz.zdroje.vse.cz/files/Help/Anopress-help-dotaz.pdf]

Obrázek 9: Skloňování – pokračování [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://monitoring-anopress-cz.zdroje.vse.cz/files/Help/Anopress-help-dotaz.pdf]

Obrázek 10: Graf [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://monitoring-anopress-cz.zdroje.vse.cz/files/Help/Anopress-help-dotaz.pdf]

Obrázek 11: Dashboard [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://monitoring-anopress-cz.zdroje.vse.cz/files/Help/Anopress-help-dotaz.pdf]

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno