Alerty neboli upozornění. Jak si vytvořit osobní informační systém (o čemkoli)

0
4323

Masivní nárůst publikovaných blogů, článků, tweetů a dalších informační entit způsobuje řadu problémů nejen ve firmách, které se snaží sledovat své okolí. Už před cca 40 lety řešily společnosti problém absolutní nezvladatelnosti přílivu informace, resp. schopnosti toto množství analyzovat.

Ansoff definoval, že tradiční management čelí především těmto problémům (Ansoff 1980):

 1. Signály, které vysílá trh, zůstanou často nepovšimnuty. Zejména se jedná o absenci systému včasných varování, přičemž tento negativní faktor vede k situaci, kdy firmy čelí nenadálým překvapením.
 2. Vrcholový management trpí zahlcením informací a nedostatkem odborných kapacit pro jejich analýzu a hledání možných souvislostí pro firmu.
 3. Pokud se ve firmě vyskytují klíčové informace o dění na trhu, často se naopak neodstanou k odpovědným pracovníkům.
 4. Není snaha (popř. neschopnost) provádět shromažďování informací uvnitř firmy a přinášet pozitivní výstupy pro rozhodování.

Problém informačního zahlcení se netýká pouze společnosti, ale i osobního přístupu k informacím, přičemž zahlcení provází většinu z nás.

Jedním z důležitých nástrojů, jak filtrovat a zpřesnit informace, které potřebujete k řešení informačních problémů jsou tzv. alertní služby, neboli upozornění. Ty slouží především k tomu, aby ve chvíli, kdy dojde k indexaci (ke vzniku) nějaké informace v on-line prostředí, vy o tom dostanete zprávu. Můžete si vybrat, zda do vašeho e-mailu, RSS čtečky, nebo nějakého pracovního dashboardu. Pokud začnete využívat alertní služby, máte nakročeno k řešení podstatných problémů spojených právě s informační explozí, informační zahlceností a těžkostmi při posuzování relevance v této informační záplavě.

Google Alerts je velmi dobrá služba

Pojďme se podívat na jednu z nejznámějších alertních služeb Google Alerts. Ta je vás po zadání příslušného dotazu informuje, zda se neobjevila nějaká nová informace právě v rámci tohoto vyhledávače.

V rámci Google Alerts můžete ovlivňovat výsledky řadou faktorů.

Google nám přitom nabízí vyladit si upozornění dle svého, přičemž tuto možnost reprezentují následující charakteristiky:

 • Pro vytvoření dotazu lze využít pokročilé operátory Google
 • Frekvenci upozornění můžete volit denní, týdenní, nebo v reálném čase
 • Ze zdrojů lze vybrat blogosféru, zpravodajství, web, videa, knihy, diskuze, finance a nebo nechat vše na Google automaticky.
 • Ovlivňujete jazykové rozhraní
 • Ovlivňujete geografické zacílení
 • Můžete zvolit, zda vám Google pošle všechny výsledky a nebo bude posuzovat jejich kvalitu.
 • Způsob doručení informace (e-mail, RSS)

Pozor, funkce alertů jde dál než obecná aktualizace skrze RSS kanály například na zpravodajských severech. Jde o personalizovanou záležitost, která vám významně pomůže při třídění informací a situací, kdy jednoduše potřebujete sledovat změny kolem určitého tématu. Tento rozdíl si je potřeba uvědomit, ale i posléze praxí navnímat.

Další zdroje

Pro oblast vědy a výzkumu posléze upozornění v rámci Google Scholar, nebo alertní služby v rámci open-access systému WorldOfScience.org.

Zkuste si na těchto platformách stanovit nějakou vaši informační potřebu a nechat si zasílat třeba přímo do vašeho e-mailu (nejlépe si založit pro tyto experimenty novou).

Pokud hledáte dobrou čtečku RSS kanálů, doporučujeme například Feedly.

Máte typ na další dobrou alertní službu. Napište nám.

Použitá literatura:

ANSOFF, H. I. Strategic issue management. Strategic Management Journal. 1980, vol. 1, pp. 131-148.

 

Photo by Erwss, peace&love

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno