world_library_map_informační gramotnost
Takto vypadá hlavní stránka portálu Světové mapy knihoven.

Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí IFLA spustila prozatím nevídaný projekt – Světovou mapu knihoven. Demonstruje na ní z národních dat (tam, kde jsou nyní dostupné) dostupnost otevřených knihovnických a informačních služeb v jednotlivých regionech.  Česko si vede dobře. I přes zásahy totalitní moci před rokem 1989. Ale k tomu později.

Co nám nová Světová mapa knihoven prozradí

V daných státech nyní můžete vidět přítomnost těchto typů knihoven:

 • Národní knihovny
 • Akademické knihovny
 • Veřejné knihovny
 • Společenské knihovny
 • Školní knihovny
 • Ostatní typy knihoven

a to včetně následujících metrik:

 • Počet knihoven (všechny knihovny)
 • Počet knihoven poskytujících přístup k internetu
 • Počet zaměstnanců na plný pracovní úvazek
 • Počet dobrovolníků
 • Počet registrovaných uživatelů
 • Počet návštěvníků
 • Počet výpůjček (i elektronických)

IFLA definuje knihovny jako nositele znalostí a tímto projektem hodlá zmapovat stav zpřístupňování znalostí na celém světě.

Česko má nezanedbatelný počet knihoven

Česká republika z pohledu počtu knihoven na obyvatele stále patří ke státům, které lze označit jako významné. Vše samozřejmě vychází z historických souvislostí první republiky, kdy byl v počátku roku 1919 (Cejpek, 2002) přijat velmi progresivní knihovní zákon zajišťující přístupnost čtenářství a knihoven prakticky po celé zemi. Devastace celé knihovní sítě v průběhu komunistické totality však znamenala úpadek kvality poskytovaných služeb. Soustava zákonů pro českou informační společnost po revolučním roku 1989 byla pro knihovny sice důležitá, nicméně i přes obrovské úsilí a oddanost knihovníků byl proces nápravy komunismem zničených knihovních hodnot velmi nesnadný a pomalý. Nepomohl tomu ani poměrně pozdě vydaný nový knihovní zákon v roce 2002.

knihovnycr_informační gramotnost
Takto vypadáme na Světové mapě knihoven.

V současnosti se nicméně české knihovny vracejí na cestu nositelů kultury a vzdělávání, přičemž začínají plnit i úlohu komunitních center, jak je tomu běžně v západních státech. Každopádně na Světové mapě knihoven vypadá ČR velmi dobře. Díky všem českým knihovníkům a informačním pracovníkům!

Portál Světové mapy knihoven organizace IFLA naleznete zde.

Použitá literatura:

CEJPEK, Jiří et al. Dějiny knihoven a knihovnictví. 2., dopl. vyd. V Praze: Karolinum, 2002. 247 s., [8] s. obr. příl. ISBN 80-246-0323-3.

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno