Vznikla největší databáze druhů stromů na světě. Je jich přes 60 tisíc

0
3185

Ještě před pár dny neexistoval na světě jediný zdroj, který by mapoval všechny druhy stromů na světě. Situace se změnila díky mezinárodní organizaci BGCI (Botanic Gardens Conservation International), která sdružuje botanické zahrady. Ta spustila unikátní databázi GlobalTreeSearch s více než 60 tisíci druhy, a to včetně jejich geografického začlenění.

BGCI definovala, že v současné době můžeme identifikovat přesně 60,065 druhů, což představuje 20 procent všech nahosemenných a krytosemenných rostlin, a zároveň skoro polovina druhů (45 %) se nachází pouze v deseti čeledích. Čeledi luštinatých (Leguminosae), mořenovitých (Rubiaceae) a myrtovitých (Myrtaceae) rostlin jsou zastoupeny nejvíce. Nejvíce zastoupený druh stromu na světě je hřebíčkovec (Syzygium) (Beech et al. 2017).

Zajímavostí je, že v rámci tvorby databáze se využil software Microsoft Access, přičemž obsahuje čtyři navzájem propojené tabulky. První z nich obsahuje jména taxonů (jednotek) včetně všech možných zápisů (nyní jich báze registruje přes 180 tisíc) a každý takový zápis je propojený s unikátním identifikátorem zdroje, odkud tato informace pochází (Beech et al. 2017). Relevanci všech dat podtrhuje i počet informačních zdrojů, ze kterých se při tvorbě čerpalo. Je jich přes 500. Navíc do projektu bylo přizváno na 80 expertů z oblasti botaniky.

Zkoumejte napříč státy

V rozhraní GlobalTreeSearch můžete vyhledávat pomocí rodu, druhu a státu, v kterém se daný druh stromu vyskytuje. Velmi jednoduše si tak můžete mapovat země podle výskytu jednotlivých druhů, a to samozřejmě včetně České republiky. Výsledky, ale i celou databázi taxonů si můžete stáhnout ve formátu CSV.

Přehled známých druhů na území ČR vyhledáte takto jednoduše.

Zkusili byste si tipnout (popř. informaci zjistit), ve kterých třech státech je zastoupeno největší počet druhů stromů na světě? Pokud naleznete odpověď, zúčastněte se soutěže zde. Jeden vylosovaný obdrží startovné běžeckých závodů Hostivice RUN konající se 20. května 2017. Jedná se o závody probíhající jedinečnou soustavou Hostivických rybníků známou nejenom pro přehlídku vzácného ptactva. Soutěžte do 30. dubna 2017. Vítěz bude informován e-mailem.

Použitá literatura:

BEECH, E., M. RIVERS, S. OLDFIELD a P.P. SMITH, 2017. GlobalTreeSearch – the first complete global database of tree species and country distributions. Journal of Sustainable Forestry [online]. B.m.: Taylor & Francis, 23. 3., 10549811.2017.1310049 [vid. 2017-04-11]. ISSN 1054-9811. Dostupné z: doi:10.1080/10549811.2017.1310049

 

Photo by Martin Svedén

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno