Nový nástroj společnosti Clarivate Analytics, která dnes oplývá takovými nástroji jako Web Of Science, Thomson Innovation, Derwent World Patent Index a dalšími, nám umožní vhlédnout do měření inovačních aktivit 100 předních evropských univerzit. Ale z možností Ranking Simulator to není všechno. Z pozice dané instituce můžete predikovat zlepšení v jednotlivých činnostech ve srovnání s ostatními a tím tak zvolit strategii budoucího výzkumu a vývoje.

Ranking Simulator od Clarivate Analytics přitom posuzuje následujících deset kategorií (Clarivate Analytics 2017):

  • Množství patentů (PCT)
  • Úspěch patentů (procentuální vyjádření udělených patentů z patentového portfolia)
  • Globální patenty* (procentuální vyjádření registrace patentových přihlášek na USPTO, JPO a EPO)
  • Citace patentů (počet citací patentového portfolia ostatními patenty)
  • Impakt patentových citací (průměrná hodnota, která udává počet citací jednotlivých patentů)
  • Citace patentů v procentech
  • Citace článků v patentech (průměrná hodnota, která udává počet citací recenzovaných článků v patentech)
  • Citace článků s afiliací (průměrná hodnota, která udává počet citací recenzovaných článků v ostatních článcích)
  • Kolaborativní články v rámci odvětví (procentuální vyjádření článků s více autory ze stejného odvětví)
  • Celkový počet článků dostupných z Web Of Science Core Collection

Brzy i hodnocení asijských univerzit

Celkové pořadí je určeno normalizovanou hodnotou v rozmezí 0 až 1, která vychází z určení jednotlivých pořadí v každé z kategorií. Pouze u citace patentů v procentech a impaktu patentových citací je váženo 50% u každé z kategorií, neboť představují podobnou metriku. Pokud dvě univerzity získají stejné hodnocení, rozhoduje počet citací patentů.

Po analýze je na první příčce Univerzita KU Leuven, následovaná Imperial College London a University of Cambridge.

Belgická univerzita KU Lueven patří prozatím první příčka.

Během následujících několika týdnů by Clarivate Analytics měla spustit funkci i pro porovnání univerzit v Asii (Liz Deitz 2017).

* Označení globální patenty je zde mírně zavádějící, neboť neexistuje jeden právní nástroj, který by zajistil patentovou ochranu na celém světě. Spíše by bylo vhodnější označení Regionální patenty.

Literatura:

CLARIVATE ANALYTICS, 2017. Innovation Ranking [online] [vid. 2017-05-11]. Dostupné z: https://innovation-ranking.stateofinnovation.com/innovation-ranking/landing

LIZ DEITZ, 2017. Clarivate Analytics – Introducing the Clarivate Analytics Ranking Simulator [online]. [vid. 2017-05-11]. Dostupné z: http://clarivate.com/introducing-the-clarivate-analytics-ranking-simulator/?category=science-research-connect

Photo by Skley

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno