Databáze JSTOR od nynějška nabízí přístup k unikátnímu číslu odborné literatury napříč obory. Z jeho rozhraní můžete vyhledávat ve statisících článků a k nim je k mání ještě tisíce knih v elektronické podobě.

JSTOR je součástí neziskové organizace ITHAKA a reprezentuje ji především velmi silná vazba na akademické prostředí. Oborové zastoupení lze označit jako velmi bohaté. V indexu databáze nechybí matematika, fyzika, humanitní vědy, medicína, právo, ekonomika, ale v současné době protěžovaná bezpečnostní studia a také téma udržitelnosti (sustainability).

JSTOR
Základní stránka databáze JSTOR, z které můžete rovnou využít základní vyhledávání dokumentů.

Pokročilé vyhledávání v JSTOR

V pokročilém vyhledávání můžeme využít vložit námi požadovaná klíčová slova do požadovaných předem definovaných polí. Tedy:

  • Fulltext (Plnotextové vyhledávání)
  • Author (Autor)
  • Item Title (Titulek)
  • Abtract (Abstrakt)
  • Caption (Popisek obrazových dokumentů)

V dalších možnostech využijme možnost vyhledávat pouze v obsahu, který databáze označuje Read online nebo Read and download. Pokud bychom nechali defaultně možnost All content, budeme mít ve výsledkové množině i bibliografické záznamy bez linku k fulltextu.

JSTOR nicméně oplývá také kódy pole a pokročilými operátory, které se zadávají do pole základního vyhledávání ve specifického syntax.

Kódy pole
au: = author (autor)
ti: = title (titulek
ca: = caption (popis obrazového dokumentu)
ab: = abstract (abstrakt)
jo: = journal name (název periodika)
la: = language (jazyk)
ty: = type of item (typ dokumentu)
(např. ty:brv = book reviews (recenze knihy))

Pokročilé operátory

  • NEAR (proximitní operátor, který určuje vzdálenost mezi dvěma termy. Lze využít hodnoty 5 / 10 / 20)
  • ^7 (přiřazuje váhu termu v syntaxi. tj. information^7 sheep bude v dotazu mít 7x větší váhu, než slovo sheep)
  • ~ (tildou stanovíte možnost hledat i podobné zápisy požadovaného slova, tj. prague~ = prag. Případně ji můžete rovněž pro stanovení vzdálenosti slov, tedy takto „web mining“~5)

Wildcards
V systému JSTOR určujete také dvěma divokými kartami tvary slov, případně zástupné znaky. Můžete proto využít asterisk (*) pro neomezený počet znaků, nebo otazník (?) pro jeden znak.

Vyhledávání v JSTOR – Text Analyzer

V současné době se také testuje beta verze textové analýzy vašeho dokumentu Text Analyzer, přičemž JSTOR vrací výsledky odpovídající relevanci vám dodaného textu. Mimochodem můžeme buď soubor uploadovat, nebo nahrát část textu.

Lze konstatovat, že tato nová funkce rozšiřující vyhledávání se tvůrcům systému opravdu povedla.

Text Analyzer
Výslednou množinu dokumentů po využití Text Analyzeru takto systém rozpracuje.

Shrnutí:

  • JSTOR poskytuje v současné době přistup k plným textům statisíců článků a tisíců knih v režimu open-access.
  • Zajímavá novinka v rámci vyhledávání – Text Analyzer. Na základě dodaného textu vygeneruje ze svého indexu relevantní dokumenty.

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno