Informační gramotnost podporuje pracovní úspěch

0
2518

Společnost Proquest provedla průzkum mezi cca 200 knihovnicemi a knihovníky ze Spojených států na téma úrovně informační gramotnosti (IG) ve společnosti. Mezi zajímavé výstupy lze definovat (Proquest 2016):

  • 97% respondentů považuje IG za jeden z hlavních faktorů úspěchu v rámci profesního života
  • 83% respondentů uvádí, že IG zvyšuje kreativitu, efektivitu procesu učení a výsledky u studentů vysokých škol.
  • 44% knihovníků se domnívá, že knihovny by mohly pro šíření IG udělat více
  • 76% zastoupených knihoven neposkytuje specifickou platformu pro vzdělávání se v oblasti IG

Základní dovednosti informační gramotnosti

Většina respondentů se dále domnívá, že pro etablování IG do vzdělávacího procesu je nutná užší spolupráce mezi fakultami a knihovnami, neboť tam může dojít k určení specifického rámce IG, resp. přiblížení této problematiky studentům.

Za základní dovednosti IG lze považovat především (ALA 2000):

  • Umět pojmenovat / identifikovat / popsat svou informační potřebu.
  • Určit klíčová slova, která popisují informační potřebu.
  • Určit informační zdroj, který by nám pomohl vyřešit naši informační potřebu.
  • Schopnost efektivně vyhledávat informace v daném zdroji.
  • Posoudit relevanci nalezených informací.
  • Efektivně zaznamenat nalezené relevantní informace pro další využití.

Použitá literatura:

ALA, 2000. Information Literacy Competency Standards for Higher Education. [Web page]. 2009(22 Jun).

PROQUEST, 2016. Toward an Information Literate Society [online]. 6 [vid. 2017-06-19]. Dostupné z: http://media2.proquest.com/documents/surveyresults-informationliteracy-2016.pdf

 

Photo by hragv

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno