Australian Government Web Archive (AGWA) je zase o něco bohatší na data. V posledním zveřejněném update přibylo přes 1,9 TB dat, což čítá okolo 14 milionů dokumentů. V současnosti tak můžete vyhledávat až s retrospektivou k roku 1995.


Aktualizovaná databáze je součástí webového archivu Pandora, který indexuje velmi zajímavá data a informace z mnoha sfér australské společnosti a je oficiálním národním úložištěm hodnotného obsahu.

Základní možnosti vyhledávání Australian Government Web Archive

Nicméně zpět k AGWA. Australský vládní archiv nám umožňuje v základním rozhraní prohledávat pomocí několika základní rešeršních dotazů, jak uvádí dokumentace (NLA, 2017):

government departments Standardní zadání dvou klíčových slov propojených booleovským operátorem AND.
"sydney harbour bridge" Vyhledávání pomocí fráze
sydney -harbour Vyřazení některého z termů v dotazu z vyhledávání provedeme symbolem –
http://www.nla.gov.au/collections Zapsání URL adresy takto, nebo…
nla.gov.au takto.

Další možností je poté pokročilé vyhledávání, v kterém si můžeme volit řadu vlastností, včetně rozpětí dat, typů souborů a dalších.

AGWA_Australian Government Web Archive
Rozhraní pokročilého vyhledávání

V jednotlivý záznamech dokumentů potom můžete sledovat verze z časového hlediska, tedy ze kterého doby archivní digitální materiál pochází.

AGWA_Australian Government Web Archive
U bibliografických záznamů hledejte časové stopy.

Aby toho nebylo málo, výsledky si můžete zobrazit rovněž australském digitálním klenotu Trove, který propojuje digitální obsah celé Austrálie – např. knihy, mapy, audiovizuální dokumenty, vědu & výzkum, katalogy….

TROVE_Australian Government Web Archive
Propojení se systémem Trove skrze jedno tlačítko.

Použité zdroje:

NLA, 2017. Australian Government Web Archive [online] [vid. 2017-09-05]. Dostupné z: http://webarchive.nla.gov.au/gov/

Photo by Wikimedia

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno