Home Informační zdroje & nástroje Velký update archivu australské vlády. Přibylo 14 milionů dokumentů

Velký update archivu australské vlády. Přibylo 14 milionů dokumentů

Velký update archivu australské vlády. Přibylo 14 milionů dokumentů

Australian Government Web Archive (AGWA) je zase o něco bohatší na data. V posledním zveřejněném update přibylo přes 1,9 TB dat, což čítá okolo 14 milionů dokumentů. V současnosti tak můžete vyhledávat až s retrospektivou k roku 1995.


Aktualizovaná databáze je součástí webového archivu Pandora, který indexuje velmi zajímavá data a informace z mnoha sfér australské společnosti a je oficiálním národním úložištěm hodnotného obsahu.

Základní možnosti vyhledávání Australian Government Web Archive

Nicméně zpět k AGWA. Australský vládní archiv nám umožňuje v základním rozhraní prohledávat pomocí několika základní rešeršních dotazů, jak uvádí dokumentace (NLA, 2017):

government departments Standardní zadání dvou klíčových slov propojených booleovským operátorem AND.
"sydney harbour bridge" Vyhledávání pomocí fráze
sydney -harbour Vyřazení některého z termů v dotazu z vyhledávání provedeme symbolem –
http://www.nla.gov.au/collections Zapsání URL adresy takto, nebo…
nla.gov.au takto.

Další možností je poté pokročilé vyhledávání, v kterém si můžeme volit řadu vlastností, včetně rozpětí dat, typů souborů a dalších.

AGWA_Australian Government Web Archive
Rozhraní pokročilého vyhledávání

V jednotlivý záznamech dokumentů potom můžete sledovat verze z časového hlediska, tedy ze kterého doby archivní digitální materiál pochází.

AGWA_Australian Government Web Archive
U bibliografických záznamů hledejte časové stopy.

Aby toho nebylo málo, výsledky si můžete zobrazit rovněž australském digitálním klenotu Trove, který propojuje digitální obsah celé Austrálie – např. knihy, mapy, audiovizuální dokumenty, vědu & výzkum, katalogy….

TROVE_Australian Government Web Archive
Propojení se systémem Trove skrze jedno tlačítko.

Použité zdroje:

NLA, 2017. Australian Government Web Archive [online] [vid. 2017-09-05]. Dostupné z: http://webarchive.nla.gov.au/gov/

Photo by Wikimedia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here