Od října 2017 můžeme přihlašovat pokladní doklady do slosování organizované Ministerstvem financí ČR. Prozatím jen z restaurací, hotelů či maloobchodních a velkoobchodních provozoven. Co účast v loterii Účtenkovka znamená z pohledu informací?

Vedle sledování obchodních vztahů, detailního monitoringu služeb přibude z hlediska kontroly i část našeho spotřebitelského chování. Ačkoli ministerstvo deklaruje v podobě soutěže další zefektivnění výběru daní, musíme se také podívat na daný problém z jiného úhlu. A totiž, co budeme o sobě předávat svou účastí ve slosování za informace.

Registrací to začíná

Předně. Abychom se mohli vůbec ucházet o výhru v Účtenkovce, musíme o sobě podat základní kontaktní informace. Pokud zvolíme cestu registrace na webu, předáme naše identifikační údaje včetně čísla bankovního účtu, na který budou přicházet potenciální výhry.

Posléze bude proces předávání informací následující:

 • Obdržíme účtenku.
 • Zaregistrujeme ji přes webové rozhraní, nebo mobilní aplikaci v rámci našeho uživatelského účtu (případně alespoň zadáním našeho e-mailu).
 • Čekáme na slosování.

Proces vypadá značně jednoduše, nicméně úkony vedoucí k účasti ve slosování v sobě obsahují množství informací, které sdělujeme, a to především:

 • Kde (u koho) jsme nakupovali
 • Kolik jsme zaplatili.
 • Kdy jsme nakupovali.
 • Jakou formou jsme platili (zajímavé přitom je si uvědomit, jaké informace se dostávají ven v případě použití platební karty).

Spotřebitelské chování se samozřejmě týká nás všech, nicméně nyní přichází rozhodnutí o sdílení našich nákupních návyků nejen skrze různé klubové karty, elektronické obchody, analytické aplikace, ale tentokrát se samotným státem.

Pod dohledem

Celý systém předávání informací předávaných ministerstvu financí tak tentokrát získává vedle dohledu na hospodařením a činností firem i ráz analýzy našeho soukromí. V rámci portálu Informační gramotnost jsme připravili následující infografiku, která si klade za cíl předložit základní strukturu informačního aparátu, který odstartováním loterie Účtenkovka 1. října 2017 dostane další vrstvu.

Účtenkovka - tok informací
Takto vypadá základní schéma informačního toku směrem k MF ČR na příkladu české restaurace.
 1. Kontrolní hlášení DPH
  Shrneme-li danou informační povinnost, pak se jedná o monitoring obchodních vztahů mezi plátci DPH, plátci DPH obchodujícími s neplátci DPH. Podívejme se na strukturu souboru XML a následný rozklad jeho struktury, lze konstatovat, že MF ČR, které tyto informace sbírá a uchovává, oplývá detailním přehledem o obchodních aktivitách českých podnikatelských subjektů, firem, organizací a institucí (plátci DPH) včetně informací o vztazích s obchodními partnery EU (plátci DPH). Ačkoli tato povinnost nespadá pro neplátce DPH, plátci DPH musí v kontrolním hlášení uvádět obchodní činnost i s neplátci. Jedná se tedy o jednosměrnou informaci, která nicméně určuje daný obchodní vztah.
 2. Elektronická evidence tržeb (EET)
  Vlna EET zasáhla sféru gastronomie, hotelnictví, maloobchody a velkoobchody. Specializované pokladny nyní v režimu on-line odesílají data o každé transakci (hotovostní, bezhotovostní a dalších typech), která v dané provozovně (či v rámci jiné činnosti subjektu) proběhla.

Pokud se tedy do důsledku podíváme na vznik třetího kontrolního mechanismu, tedy účtenkové loterie, jedná se o podrobný informační vhled do struktury českého trhu. S naším značným přispěním.

Mobilní aplikace Účtenkovka, která je ke stažení do mobilních telefonů si od nás žádá následující oprávněn (MF ČR stáhlo sledování telefonu z oprávnění po prvním dnu nevole ze strany uživatelů):

 • Fotky/média/soubory
  čtení obsahu v úložišti USB
  úprava nebo mazání obsahu v úložišti USB
 • Úložiště
  čtení obsahu v úložišti USB
  úprava nebo mazání obsahu v úložišti USB
 • Fotoaparát
  pořizování fotografií a videí
 • Jiné
  úplný přístup k síti
  vykreslení přes další aplikace

 

Účtenkovka bere i volný čas

Účtenková loterie, která má především motivovat k registraci pokladních dokladů do systému, však má v sobě zakomponován jeden neblahý fenomén – informační zahlcenost. Účtenkovka je založena na sběru papírových účtenek a jejich vkládání do systému přes web, nebo aplikace. V tomto bodě přichází otázka množství času stráveného při zmíněné činnosti, resp. uvědomění si pravděpodobnosti výhry v protikladu s nutnými minutami pro registraci účtenek (co víc, opět při této činnosti předáváme informace, především v jaké oblasti se právě nacházíme).

Výborná marketingová databáze

Ačkoli lze na světě najít významná databázová centra poskytující obchodní, finanční a kreditní informace, lze konstatovat, že v důsledku soustavného sběru definovaných dat a informací, má nyní MF ČR unikátní databázi, která nemá v českých podmínkách obdoby, a to zejména z těchto tří důvodů:

 • Má zmapovány obchodní vztahy v rámci ČR, a ČR-EU
 • Dokáže rychle analyzovat ekonomickou výkonnost podniků a firem.
 • V krátké budoucnosti dokáže analyzovat nákupní zvyky jednotlivců.

Lze si představit, že pokud by podobný informační nástroj ve svých rukách držel nějaký soukromý subjekt, získává opravdu silnou konkurenční výhodu.

V závěru si shrňme, že z hlediska našeho informačního chování je vhodné neúčastnit se Účtenkovky z následujících důvodů:

 • Máme více volného času (o kus méně zase trávíme s informačními technologiemi.)
 • Sdílíme méně osobních informací, zachováváme si jednu část svého soukromí.
 • Podporujeme zdravé konkurenční prostředí firem.

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno