Organizace Open Research Funders Group (ORFG), která se rovněž zabývá šířením povědomí o otevřeném přístupu v oblasti vědy a výzkumu zveřejnila nového průvodce pro tuto oblast. Na základě poměrně silného zájmu mnoha organizací o koncept open-access tak vznikl zajímavý dokument, který si klade za cíl pomoci:

  • analyzovat současný stav zveřejňování v rámci otevřeného přístupu v organizaci
  • určit vztah mezi financování výzkumu a jeho zveřejněním
  • zvolit vhodnou strategii pro daný typ organizace.

Šest důležitých oblastí

ORFG vymezila šest oblastí, které jsou důležité pro tvorbu daného rámce. Jedná se o:

  1. Zpřístupňování vědeckých článků
  2. Zpřístupňování dat a kódu
  3. Možnost opětovného využití
  4. Náklady
  5. Soulad daných předpisů (compliance)

Průvodce naleznete zde.

 

Použité zdroje

ORFG, 2017. Open Research Funders Group [online] [vid. 2017-07-12]. Dostupné z: http://www.orfg.org/

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno