Podniky, firmy a osoby s nimi spojené jsou důležité entity v našich profesních životech. Ať už jako podnikatelé, či vlastníci firem vytváříme obchodní vazby, nebo jako zaměstnanci vstupujeme do pracovněprávních vztahů, či v neposlední řadě provádíme analýzu v rámci konkurenčního prostředí, vždy chceme vědět, s kým máme, co do činění. Pro tyto účely nám pomáhají databázové systémy obchodních informací.

V době digitalizace a postinformačního věku se získávání těchto informací značně zjednodušilo, co víc, existují světová databázová centra, která poskytují detailní finanční a kreditní informace. Jen namátkou můžeme zmínit například Dun & Bradstreet, Bureau Van Dijk nebo Genios. O každém z nich rozhodně pojednáme v dalších článcích týkajících se obchodních informací, nicméně dnešní téma bychom věnovali dostupnosti těchto informací v rámci otevřených dat.

Princip otevřených dat bychom si mohli definovat jako přístup k určitému druhu/typu dat bez omezení a zároveň s možností jejich využití (mnohdy i v komerčním hledisku). Co se týče obchodních informací, rozhodně lze jako lídra označit projekt OpenCorporates.

Stovky milionů informací o firmách

Tento otevřených britský projekt vznikl v roce 2010 s třemi miliony záznamů, dnes můžete hledat v množině informací, která čítá přes 128 milionů entit. Jedná se již o číslo, které rozhodně z hlediska otevřenosti značí unikátnost celého projektu, co víc tvůrci říkají, že na prvním místě je u nich veřejný zájem, poté až profit. I proto je hledání v této databázi zcela zadarmo, přičemž pokud jste z akademické sféry, nebo vládní instituce, či neziskové organizace, můžete pro své projekty zažádat o celý dataset.

V současné době OpenCorporates využívá data 121 obchodních rejstříků, která skrze své rozhraní zpřístupňuje.

Ty se třídí podle:

 • Jurisdikce
 • Názvu rejstříku
 • Počtu indexovaných společností
 • Počtu osob u záznamů společností
 • Skóre otevřenosti
 • Basel AML Index (hodnocení dle rizika financování terorismu, či praní špinavých peněz)

Možnosti hledání v OpenCorporates

V základní módu můžete získávat informace ve dvou rovinách: dle názvu společnosti, nebo jména osoby figurující v právním subjektu. Následně lze využít možnosti pokročilého vyhledávání a ladit tak dotaz podle několika kritérií:

 • Vyhledávat subjekt podle jména, alternativního jména, identifikačního čísla, alternativního identifikačního čísla, registrované adresy.
 • Vyhledávat společnosti, které mají požadované slovo pouze na začátku svého názvu.
 • Zahrnout do vyhledávání pobočky společností.
 • Vyhledávat dle statusu neziskové organizace.
Množinu výsledků můžeme ovlivňovat několika způsoby.

Výsledky lze dále filtrovat dle:

 • Jurisdikce
 • Dle typu dostupných dat (telefonní číslo, adresa, dostupnost účetních informací, aj.)
 • Současného stavu (aktivní, neaktivní,…)
 • Typu právní formy

Otevřený systém pro identifikátory LEI

Mimo vyhledávání v rámci dostupných rejstříků stojí OpenCorporates rovněž za zpřístupňováním databáze OpenLEIs, ve které lze hledat subjekty na základě unikátního identifikátoru LEI (Legal Entity Identifier). Ten slouží především k jednoznačnému určení společnosti zejména v rámci finančních trhů. V současnosti systém nabízí přes půl milionů záznamů. V rámci českých společností systém indexuje data z Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s.

Otevřený systém úředních věstníků

Jedinečnou součástí OpenCorporates je také systém OpenGazettes, který nyní zpřístupňuje přes 2,5 milionu úředních záznamů propojených se záznamy o firmách. Nyní jsou k dispozici tyto jurisdikce (v závorce jsou počty záznamů):

 • Lucembursko (1 187 107)
 • Francie (732 353)
 • Spojené království (324 431)
 • Španělsko (109 966)
 • Švýcarsko (83 848)
 • Irsko (31 010)
 • Kajmanské ostrovy (10 174)

Tvůrci si slibují především stále rozrůstající se referenční systém, který bude moci být maximálně využit při analýze rizika a reputace firem. I dnes již systém poukazuje například na insolvenci a další negativní jevy kolem jednotlivých firem.

Ale to není vše. Ve spolupráci s World Bank Institute spravuje OpenCorporates další zdroj na základě otevřených dat. Jedná se o Open Company Data Index.

Vstupní brána ke všem systémům se nachází zde.

Photo by KamiPhuc

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno