Informační systém a jeho vztah k našemu světu

0
2063

Pokud si již dokážeme představit účel a funkci dat, informací a znalostí ve společnosti, je na čase pochopit podstatu informačního systému. V minulých příspěvcích jsme se již setkali s konkrétními příklady informačních systémů, např. on-line katalogem firem, nebo knihovním katalogem a nyní si rozebereme základní strukturu a funkci takového systému s příklady.

Rodina jako systém

V prvé řadě se podívejme na slovo systém. Ten reprezentuje celek tvořený určitým počtem částí, mezi nimiž existují vztahy. Abychom si tuto základní definici uvedli do souvislostí našeho reálného světa, budeme za systém (celek) považovat rodinu. Rodina (systém) je tvořena svými členy (prvky, či komponentami), což v předpokladu jsou rodiče a děti. Mezi členy panují vztahy. Rodiče jsou manželé a zároveň jsou otec a matka svých dětí (synové, dcery). Ty jsou poté sourozenci. Dokážete si určitě představit, jaké činnosti musí systém vykonávat, aby plnil své funkce a generoval hodnotu.

Systém, ve kterém se komunikují informace

Nyní se přesuneme do světa informací a budeme se snažit pochopit, co je informační systém (IS). Ten je jako celek tvořen hardware (technickým vybavením) a software (programovým vybavením), někdy rovněž definované jako informační a komunikační technologie (ICT), dále lidmi (tvůrci, správci, uživateli) a daty, přičemž dohromady zajišťují primární funkci IS – sběr, analýzu, zpřístupnění a uchovávání dat, informací a znalostí. Je důležité si uvědomit, že informační systém poskytuje informace o svém okolí, tedy informace v něm nevznikají – pouze je zprostředkovává (Řepa a Česká společnost pro systémovou integraci. 2012).

Pro informační gramotnost si musíme vzít z IS právě dvě jeho základní funkce: schopnost přijmout dotaz (vstup) a vrátit nám odpověď (výstup) s přidanou hodnotou. To je nicméně další důležitý rys IS. Popisuje objekty našeho světa a vrací nám je obohacené. Pokud se ještě vrátíme k našemu příkladu pana Nováka, který hledal včelaře-experty v katalogu firem, nejenom, že mu IS vrátil seznam daných osob, ale přidal k nim i kontaktní údaje včetně adresy. A to je samozřejmě pro pana Nováka nesmírně cenná záležitost.

Stačí si jen představit, kdyby žádný podobný informační systém nebyl. Pan Novák by byl odkázán na studium literatury, nebo by se musel vypravit po všech okolních obcích a doptávat se, zdali tam někdo nepěstuje včely. Už teď si asi říkáte, že by tím strávil minimálně den a to nepočítáme náklady spojené s cestováním.

A nyní již můžeme rozlišovat IS pro různé účely jejich využití. Pravděpodobně asi nejčastěji slyšíte podnikový informační systém nebo business informační systém. Cílem takového IS je především účinná podpora informačních, rozhodovacích a řídících procesů na všech úrovních podniku (Voříšek 2008).

Shrnutí

  • Účel informačního systému je definován primárními činnosti: sběrem, analýzou, zpřístupněním a uchováváním dat, informací a znalostmi.
  • Mimo těchto informačních entit je tvořen lidmi a informačními a komunikačními technologiemi.
  • Popisuje a zprostředkovává data, informace a znalosti o objektech a jevech reálného světa, nikoli sám o sobě.
  • Příklad účelového informačního systému je podnikový informační systém, který podporuje všechny jeho úrovně.

Zdroje

ŘEPA, Václav a ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SYSTÉMOVOU INTEGRACI., 2012. Procesně řízená organizace. B.m.: Grada. ISBN 9788024741284.

VOŘÍŠEK, Jiří, 2008. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica. ISBN 978-80-245-1440-6.

 

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno