Otevřený přístup v oblasti vědy je v současné době bezesporu velmi diskutovaným tématem, ale zároveň fenoménem, díky němuž jsou vědecké a výzkumné informace přístupné komukoli. Můžeme nicméně říci, že v současném informačním zahlcení se bez znalosti ověřených zdrojů těžko odlišuje kvalitní open-access žurnál od predátorského. Ty se totiž na první pohled totiž tváří jako odborná periodika, nicméně indexace v renomovaných databázích je prakticky nulová, nebo je taková informace z webu predátorského časopisu nepravdivá. Není výjimkou, že provozovatelé těchto negativních seriálových publikací často vyžadují za umístění článku nemalé poplatky. Co s tím dělat?

Jeden ze zásadních zdrojů, který eliminuje riziko střetu s podobným informačním smogem, je DOAJ – Directory of Open Access Journals, neboli adresář vědeckých žurnálů s otevřeným přístupem. V současné době ho spravuje nezisková organizace Infrastructure Services for Open Access C.I.C., přičemž zdrojová základna je opravdu významná. Podívejme se na základní statistiky k 31. červenci 2017:

  • 9 600 časopisů
  • 6 957 prohledatelných časopisů na úrovni článku
  • 123 zemí
  • 2 522 486 článků

Pokud se poohlédneme do historie DOAJ, vznikl v roce 2003 ve Švédsku, a to jen s „pouhými“ 300 žurnály. To je docela zajímavý progres. Co víc, v současné době v této databázi naleznete také open-access časopisy pocházející z renomovaných vydavatelství jako Elsevier, Wolters Kluwer, BioMed Central a mnoha dalších.

Jak vyhledáváme v systému DOAJ

Úvodní stránka systému Directory of Open Access Journals.

DOAJ oplývá poměrně jednoduchým rozhraním pro vyhledávání. V jeho levé části můžeme filtrovat dle vybraných facet, přičemž ty zásadní jsou zejména oblast / předmět žurnálu, jazyk a vydavatel. Vyhledávací pole potom umožňuje využít princip hledání frází. To se vyplatí zejména při průzkumu samotného obsahu článků. Z jakého specifického pole chcete informace získat si volíte souběžně.

Pro vyhledávání v systému DOAJ lze využít frázi s výběrem pole.

Zvolme si zkušebně téma Competitive Intelligence a vyhledejme si záznamy odborných článků, které mají tuto frázi ve svém titulku, přičemž si seřadíme výsledky podle data přidání do databáze.

Bibliografický záznam článků v DOAJ

Sekundární článkové informace poskytují vedle názvových a autorských údajů rovněž vhled do politiky přijímání článků v části Editorial Information. Mimo jiné se zde dozvíme, jak dlouho trvá recenzní řízení. Samozřejmě zde máme prolink na fulltext článku, pokud je dostupný.

Takto vypadá standardní bibliografický záznam v systému DOAJ.

Browsing – výběr dle kategorií

Pokud neznáme klíčová slova, kterými bychom vyhledali požadovaný dokument, lze zvolit průzkum obsahu databáze ve formě browsingu. DOAJ nám ve struktuře nabízí přehled zastoupených oblastí a jednotlivé třídy si můžeme dále rozvětvovat.

Po volně naší kategorie DOAJ předkládá statistikou hodnotu objemu relevantních článků a žurnálů v bázi.

 

Browsing je vhodný pro první seznámení se základnou žurnálů.

Shrnutí:

  • Systém DOAJ (Directory of Open Access Journals) patří mezi špičku ve zpřístupňování open-access vědeckých žurnálů.
  • Nabízí vyhledávání v téměř deseti tisících časopisů z mnoha oborů.
  • Vyhledávání umožňuje frázi a určení pole jako titulek, abstrakt apod.
  • Další informace o procesech zpřístupňování naleznete na oficiálním posteru.

Photo by kate_harbison

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno