Na českém trhu lze každý den pozorovat urputný boj mezi maloobchodními řetězci. Marketingové kampaně, slevy, charitativní činnost a mnoho dalších aktivit jsou součástí ostré konkurenční bitvy. Je posléze poměrně zajímavé sledovat zájem o vyhledávání dle jména společnosti. I takto lze totiž analyzovat výchozí konkurenční prostředí z dat, která jsou zdarma přístupná. Podíváme se tak na základní nástroj pro sledování toho, jak my všichni vyhledáváme. A využijeme pro tento účel jeden z výborných nástrojů – Google Trends. A cože zjistíme? Že společnost Lidl poutá v současnosti největší pozornost, na okraji zájmu vyhledávání jsou potom Penny Market a Billa. V tomto článku se rovněž poprvé seznámíme s termínem big data.

Google Trends (GT) bychom v základu mohli popsat jako databázi vyhledávacích dotazů, které lidé využívají přitom, když skrze tento přední vyhledávač řeší své informační potřeby. V rámci  GT proto můžeme mapovat výskyt trendů v různých částech světa, porovnávat je, analyzovat na základě použitých dotazů a dalších hledisek.

Jeden z nejznámějších projektů, který byl postaven na datech z GT, lze uvést Google Flu Trends, tedy ukazatel výskytu chřipkového viru na světě, přičemž trend tohoto virového onemocnění určovaly specifické dotazy vztažené k chřipce (Ginsberg et al. 2009).

Big data. Co to je?

Google nevyužívá pro sestavení trendů všechny vyhledávací dotazy, které v rámci dne uživatelé zadávají, jedná se jenom o určitý vzorek. Nicméně nemějte strach o množství. Google pracuji s množstvím dotazů, které se rovná 60 tisícům za jednu sekundu. Zajímavé ovšem je, že dnes můžete zkoumat výskyt určitých jevů již od roku 2004, zároveň pouze z posledních hodin. Nutno podotknout, že Google deklaruje vyloučení všech osobních údajů ze vzorků dat (Google 2017). V tomto momentě si je nutné rovněž definovat termín big data, možná jste je rovněž slyšeli pod označením velká data, nebo veledata. (Gartner Inc. 2013) považuje big data za významné množství dat, které vyžaduje nákladově efektivní a inovativní zpracování, což umožňuje provádět rozšířené vhledy, rozhodování a automatizaci procesů.

Jedná se významné množství dat, které nelze zpracovat standardními softwarovými prostředky a pro konkrétní výstupy je nutné použít pokročilých analytických systémů. Zjednodušeně si tak lze představit, že pokud budete mít jednoduchou tabulku o deseti položkách s cenami, hodnocením produktu, názvem dodavatele, hodnocením dodavatele, a dalších entit. Velmi rychle si ještě zjistíte, která možnost je pro vás nejvýhodnější a od nejlépe hodnoceného dodavatele. Ale co když těch položek bude deset tisíc? Nebo desítky milionů? A co když byste mohli sledovat, jak dlouho u konkrétního produktu potenciální zákazník strávil dlouho času? Případně, jak se k němu vůbec dostal? K analýze takových dat již potřebujeme trochu jiné nástroje.

Rozhraní Google Trends

Na úvodní stránce GT lze aktuálně sledovat oblíbená témata, která se zajímají uživatele na daném geografické území včetně přibližného počtu zadání dotazů do Google.

Jak je vidět ze vstupní stránky, z GT lze vytvořit mnoho zajímavých záležitostí. Třeba určit nejčastěji vyhledávanou slavnou osobnost, trendy v potravinách, nebo eventuálně zájem o Pokémony ve světě. Samozřejmě, že to samé můžete udělat ve státu dle vašeho výběru.

Ale pojďme dále. GT si tentokrát využijeme pro průzkum našeho zájmu, protože systém nám umožňuje porovnávat až pět klíčových slov (témat, dotazů, názvu atd.) a sledovat jejich výskyt. Ve nabídce zvolíme možnost Prozkoumat, která nás dovede přímo k analytickému rozhraní. A následně zvolíme oblasti, které jsou předmětem naší pozornosti.

Skvělá práce společnosti Lidl

Zkusíme si tedy porovnat maloobchodní řetězce s celosvětovým měřítkem, následně pouze na území Česka. Do polí tedy postupně zadáme vybrané společnosti: Lidl, Tesco, Kaufland, Billa a Penny Market.

Nejdříve provedeme prozkoumání trendů na dané firmy celosvětově.

Posléze si můžeme danou analýzu provést i pro tuzemsko.

Z výstupů GT vidíme jeden poměrně zásadní trend. Společnost Lidl a její strategie vedou k signifikantnímu nárůstu zájmu ze strany lidí, kteří vyhledávají na Googlu. Tendence tohoto jevu přitom znamená mnoho pro analýzu konkurenčního prostředí. Lidl se dostal z hlediska zájmu na první místo před Tesco, které si dlouhé roky drželo s přehledem první pozici. A z historie tak lze sledovat precizní digitální strategii.

I takto se v prvním hledisku využívají data z Googlu třeba pro metody Competitive Intelligence, které se využívají právě v konkurenčním boji, v odhalování příležitostí na trhu, nebo eliminaci. Tesco tak například může hledat důvody vzniku této situace a způsoby jejího řešení, Penny Market posléze důvod, proč je na okraji zájmu a Lidl může dále posilovat svůj vliv a připravit se na možné kroky konkurenčních subjektů.

Shrnutí:

  • Google Trends představují webovou aplikaci, která dokáže určit z významného množství dotazů (big data) určité jevy ve společnosti celosvětově či regionálně zaměřeny.
  • Big data lze označit za takové množství dat, které již nelze tradičními softwarovými prostředky analyzovat.
  • Retrospektiva Google Trends sahá k roku 2004.

Literatura

GARTNER INC., 2013. What Is Big Data? – Gartner IT Glossary – Big Data. Gartner IT Glossary [online] [vid. 2017-05-01]. Dostupné z: http://www.gartner.com/it-glossary/big-data%5Cnhttp://www.gartner.com/it-glossary/big-data/

GINSBERG, Jeremy, Matthew H MOHEBBI, Rajan S PATEL, Lynnette BRAMMER, Mark S SMOLINSKI a Larry BRILLIANT, 2009. Detecting influenza epidemics using search engine query data [online]. 457 [vid. 2017-04-29]. Dostupné z: doi:10.1038/nature07634

GOOGLE, 2017. Odkud data v Trendech pocházejí – Nápověda Trendy [online] [vid. 2017-04-29]. Dostupné z: https://support.google.com/trends/answer/4355213?hl=cs&ref_topic=6248052

 

+ posts

ZANECHTE ZPRÁVU

Prosím vložte komentář!
Prosím zadejte jméno