Patentové informace & technologické trendy

Inovace a výzkum je motorem ekonomiky, nicméně i tady způsobuje nedostatek informací společnostem nebývalé problémy. Podle posledních průzkumů třetina českých firem, které aktivně inovují a vyvíjejí, stále čelí informační bariérám, a to především třema typům:

 1. Nedostatku informací o trzích
 2. Nedostatku informací o technologiích
 3. Nedostatku informací o obchodních partnerech

Odborný workshop týkající se patentových informací a technologických trendů otevře firmám možnosti monitorování, ověřování a průzkumu aktuálních výzkumných a vývojových aktivit konkurence, ale i přehled o globálním dění v této oblasti. V rámci dne se účastníci seznámí s rešeršními metodami pro hluboký web a budou provádět jednotlivé rešeršní úkoly v pokročilých databázových systémech nejen patentových informací, ale i v dalších zdrojích týkající se duševního vlastnictví.

Cíle pro účastníky

 • Komplexní analýza technologického profilu konkurenčního subjektu
 • Sledování stavu techniky v oblasti výroby a vývoje
 • Možnost odhalení pohybu vynálezců, výzkumníků a vědců mezi firmami a institucemi.
 • Díky získaným informacím dochází eliminace rizik spojených s patentovou ochranou.
 • Návrh struktury informačního managementu pro účely duševního vlastnictví firmy, podniku, či instituce.

Struktura školení

 1. Specifika patentových informací
 2. Rešeršní techniky
 3. Informační zdroje nekomerční
 4. Informační zdroje komerční
 5. Principy sledování technologických trendů

Speciální požadavky na účastníky: uživatelsky zvládnutý internet, základy angličtiny