Cíle školení

  • Naučit se metody a techniky vyhledávání informací, které přinesou především hodnotu nalezených relevantních informací.
  • Nebude pro vás problém orientovat se v rozličných informačních zdrojích, databázových systémech a centrech.
  • Na dostupné vyhledávače začnete nahlížet jako na zdroj mnoha zajímavých a (pro ostatní) nedostupných informací.
  • Firmy si budou moci pečlivě analyzovat dění u konkurence a vývoj na trhu kolem ní.

O školeních

Realizujeme veřejná i firemní školení a workshopy. Jde nám především o maximálním využitelnost dosažených znalostí okamžitě. Klademe důraz na interaktivní vzdělávání – naučíte se a ihned vyzkoušíte v praxi. Není čas, rychlost změn v současném on-line světě, nestálé prostředí, požadavky na přesné informace, nutí používat metody vyhledávání informací, které přinesou především relevantní výsledky.

Požadavky

U každého typu školení jsou uvedeny základní požadavky na účastníka, přičemž se vždy přizpůsobuje jeho znalostem a to zejména v ohledu samotné rešeršní činnost informací.

Počet účastníků na firmu se ve většině případů stanovuje individuálně, nicméně ze zkušeností platí, že jedna školící skupina by měla čítat max 15 osob.

Cena

Ceny se stanovují individuálně a dle počtu účastníků.

Co předchází samotnému školení

Postup lze definovat do následujících kroků:

  1. Specifikace a přesný účel školení (Jedná se o školení pro oblast marketingu, výroby, nebo obchodu? Nebo jde všeobecně o komplexní zvýšení úrovně informační gramotnosti ve firmě?
  2. Definice konkrétních informačních potřeb (V jaké oblasti činnosti chybí firmám nejvíce informací? Jak lze docílit zvýšení informovanosti firmy o dění na trhu?)
  3. Jaké stávající zdroje firma používá? (Analyzovat současný stav.)
  4. Předložení struktury školení
  5. Realizace školení

Především děkujeme za zájem a podporu Informační gramotnosti.