Open Source Intelligence (OSINT)

Zpravodajské informace z otevřených zdrojů jsou nedílnou součástí procesu Competitive Intelligence. Na jedné straně se metody OSINT staly nedílnou součástí vytěžování informací pro účely zpravodajských služeb, na straně druhé je využívají i firmy v rámci konkurenčního zdroje. OSINT využívá výhradně veřejně dostupné zdroje, které jsou otevřeny všem, nicméně získání informací už v těchto zdrojích bývá složitým komplexem rešeršních úkonů s vysokým důrazem na ověřování relevance informací.

Možné směry OSINT

  • Zjišťování informací o konkurenčním subjektu a jeho vazby v rámci tržního prostředí.
  • Hledání záznamů o událostech, osobách, subjektech a vzájemných vztazích.
  • Zjišťování digitálních stop definované entity.
  • Příprava podkladů k primárnímu výzkumu v terénu.

V průběhu tohoto školení se zaměříme na nácvik pokročilých rešeršních metod a určení významných informačních zdrojů a kanálů, které vám pomohou přinést informace pro oblast vaší činnosti.

Struktura:

  • Deep web a jeho specifika
  • Rešeršní metody
  • Vládní, politické, institucionální zdroje
  • Zpravodajství / PR
  • Šedá literatura
  • Osobní informace a internet

Speciální požadavky na účastníky: uživatelsky zvládnutý internet, základy rešeršních technik