O autorech projektu

Jan Černý

Vystudoval obor Informační studia a knihovnictví v rámci FF UK, přičemž svou pozornost zaměřil v rámci studia dvěma směry – na skandinávské knihovnictví a využití informačních zdrojů pro řešení podnikových informačních potřeb. Od roku 2010 aktivně lektoruje a konzultuje pro oblast Competitive Intelligence se zaměřením na vytěžování sekundárních informačních systémů v prostředí povrchového i hlubokého webu s cílem odhalit rizika a příležitosti na trhu.

V současné době dokončuje postgraduální studium na Vysoké škole ekonomické, specificky obor Aplikovaná informatika, kde řeší problematiku Competitive Technical Intelligence. Jeho pozornost se upírá na možnosti a metody získávání dat, informací a znalostí pro účely výzkumu, vývoje a inovační činnosti podniků.

Mimo jiné přednáší problematiku Competitive Intelligence na VŠE a ČVUT.

Za původ vzniku projektu Informační gramotnost považuje především stále zvyšující se nároky na schopnost pracovat s informacemi. Dále je to neustálý tok vzniku informací a informačních zdrojů a nutnost reagovat na změny v současném digitálním věku. Jeho články vznikající v on-line magazínu Informační gramotnost jsou určeny pro širokou skupinu uživatelů. Teoretické články vytváří pro ty, kteří prozatím neměli možnost určité části informačního světa navštívit.

Odborné publikace

Černý, J, Molnár, Z 2017, Using Competitive Technical Intelligence Patent Search Methods to Uncover Automotive Industry Trends in O Dvouletý, M Lukeš, J Mísař (eds.), Proceedings of the 5th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability 25 – 26 May, 2017, Prague, University of Economics, Prague, pp. 618-628. Available from: http://imes.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/Conference_Proceedings_IMES_2017.pdf

ČERNÝ, Jan. Competitive Intelligence jako podpůrný nástroj pro vědu a výzkum v EU. In: HESKOVÁ, Marie. Konkurenceschopnost regionů a firem ve sjednocující se Evropě. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2015, s. 71-81. Studia. ISBN 978-80- 87472-84- 2. (recenzovaný)

ČERNÝ, Jan, MOLNÁR, Zdeněk, HAWLOVÁ, Kateřina. Průzkum využívání informačních zdrojů pro Competitive Intelligence v českých firmách. Systémová integrace [online]. 2015, roč. 22, č. 3, s. 81–92. ISSN 1804-2716. Dostupné z: http://www.cssi.cz/cssi/pruzkum-vyuzivani-informacnich-zdroju-pro-competitive-intelligence-ceskych-firmach.

CERNY, Jan. Information Needs in Competitive Technical Intelligence. Journal Of Systems Integration, 2016, Vol. 8, No. 1. Dostupné z: http://www.si-journal.org/index.php/JSI/article/view/250

CERNY, Jan. Open Access Intellectual Property Systems: A Comparison to Commercial Solutions in Competitive Intelligence. Journal Of Systems Integration. 2016, Vol. 8, No. 3. Dostupné z: http://si-journal.org/index.php/JSI/article/view/262

Kristina Černá

Její hlavní zaměření je grafický design a fotografie. Své dlouholeté zkušenosti nasbírala v produkčních, reklamních a mediálních agenturách a vydavatelstvích.

Dále také působila v mnoha konkrétních projektech se zaměřením na design periodických i neperiodických publikací včetně propojení s oborem fotografie.

V současné době se spoluorganizátorkou konference SHE, která se zaměřuje na témata pro ženy s důrazem na motivaci, kreativitu, vzdělání a inspiraci.

Projekt Informační gramotnost zajišťuje po stránce tematické, organizační i vizuální. Plánuje workshopy a dalších vzdělávací akce.