Domů Blog

OSTI.gov. Přes 3 miliony záznamů z oblasti energetiky na jednom místě

0
cityscape photography of city near body of water

Úvod

V dnešním hektickém světě může být problémem orientovat se v tak velkém množství informací, které na nás ze všech stran doléhá. Je důležité si uvědomit, že informace je potřeba čerpat ze zdrojů, které jsou ověřené a mají svojí historii. Při zpracování informací z oblasti energetiky, na které se tento článek zaměřuje (konkrétně například domácí výroby energie, úspory energie, energetického výzkumu, ukládání radioaktivního odpadu, výroby jaderných reaktorů), lze využít platformu OSTI.GOV, která obsahuje více jak 3 miliony záznamů z této problematiky, které byly postupně zaznamenávány za posledních 70 let. O relevantnosti této platformy není pochyb, jelikož je součástí úřadu pro vědu v rámci amerického ministerstva energetiky (DOE).

OSTI.GOV

Office of Scientific and Technical Information (OSTI) v překladu Úřad pro vědecké a technické informace je primárním nástrojem vyhledávání pro výsledky výzkumů v oblasti energetiky. Konkrétně obsahuje záznamy z oblasti programu jaderných zbraní, výroby jaderných reaktorů pro námořnictvo Spojených států, ochrany energie, energetického výzkumu, likvidace radioaktivního odpadu a domácí výroby energie. Tento výkum je financován ministerstvem energetiky (DOE). Nástroj OSTI prošel v roce 2018 restruktulizací, která kombinuje strukturu vyhledávání s předchozím vyhledávacím nástrojem OSTI a to SciTech Connect.

Díky nástroji OSTI.GOV je možné vyhledat více než 70 let výsledků výzkumu od DOE a jeho předchůdců. Výsledky vyhledávání na tomto nástroji zahrnují články v časopisech, rukopisy, technické zprávy, soubory a sbírky vědeckého výzkumu, vědecký software, patenty, příspěvky z různých konferencí a seminářů, knihy a závěrečné práce a multimedia. OSTI na svých stránkách uvádí, že obsahuje více než 3 miliony celkových záznamů z oblasti energetiky, včetně citací k 1,5 milionu článků v časopisech, z nichž 1 milion má identifikátory digitálních objektů (DOI) odkazující na fulltextové články na webových stránkách vydavatelů.

Nástroj OSTI.GOV byl vytvořen s cílem zjednodušit uživatelské rozhraní vyhledávání, kombinovat vyhledávací nástroj s webem organizace OSTI, pomoci sjednotit prostředí produktu OSTI a poskytnout intuitivní navigaci nad rámec funkcí vyhledávání. Spojuje obsah o nástrojích a službách OSTI, včetně předkládání výsledků výzkumu, přístupu veřejnosti, datových služeb, zpráv a primárního vyhledávacího nástroje pro výsledky výzkumu a vývoje financovaného DOE.

Možnosti vyhledávání

OSTI.GOV nabízí dva typy vyhledávání a to sémantické vyhledávání a vyhledávání výrazů. Výchozí vyhledávání slov nebo frází zadaných do základního vyhledávacího pole z domovské stránky nebo v horní části každé obrazovky je „sémantické“ vyhledávání (Obr. 1).

Obrázek 1 sémantické vyhledávání

Základní sémantické vyhledávání využívá techniku ​​nazvanou mapování klíčových slov. Hledané slovní spojení jsou mapovány na související výsledky, založené na tezauru vyvinutém OSTI, což umožní načíst výsledky související s hledaným výrazem. Logické operátory jsou při sémantickém vyhledávání ignorovány. Příkladem sémantického vyhledávání může být hledaný výraz „wind energy“ (Obr. 2).

Obrázek 2 sémantické vyhledávání

Pomocí sémantického vyhledávání se neomezujeme pouze na zadaná klíčová slova „wind energy“, ale zobrazují se i výsledky spojené s tématikou síly větru, obnovitelné energie, větrných turbín, energetické účinnosti, úspory energie a další témata v oblasti větrné energie.

V rozšířeném vyhledávání (přístupném přes zelenou šipku rozevíracího seznamu na vyhledávací liště) funguje vyhledávání výrazů podobně jako základní vyhledávání Google, kde můžete do vyhledávacích polí zadat své výrazy a načíst výsledky. Rozšířené vyhledávání umožnuje provádět složitější vyhledávání a nabízí řadu polí, jako je název, autor, typ dokumentu nebo datum publikace, které pomohou upřesnit výsledky hledání a mnoho dalších polí (Obr.3).

Obrázek 3 rozšířené vyhledávání

Mimo tyto funkce rozšířené vyhledávání umožňuje používání boolean operátorů (AND, OR, and NOT). Jako příklad lze uvést hledání termínu water a fráze climate change. Rozšířené vyhledávání vrátí výsledky, které obsahují jak termín voda, tak frázi změna podnebí (Obr. 4).

Obrázek 4 boolean operátory

Dále nabízí OSTI.GOV možnost kombinovat základní sémantické a pokročilé hledání termínů pro co nejrelevantnější výsledky. Do pole sémantického vyhledávání se napíše hledaný výraz a do polí rozšířeného vyhledávání pak lze zadat konkrétnější slova, fráze nebo vybrat z rozevíracích nabídek.

Výsledky vyhledávání

Po vyhledání se zobrazí seznam s výsledky, které lze seřadit podle datumu, relevance a nejvíce citací (Obr. 5). Tento seznam je nadále možné filtrovat pomocí filtrů umístěných na levé straně. Filtrovat lze podle data publikace, dostupnosti, typu produktu, autora, výzkumné organizace a sponzorské organizace. Každý výsledek vyhledávání obsahuje název, autory, DOI, typ výsledku, a ukázku textu.

Obrázek 5 základní výsledky

Každý výsledek pak lze samostatně rozkliknout a najít metadata, která jsou jedinečná pro konkrétní záznam. Tato metadata zlepšují online vyhledávání a načítání a pomáhají zajistit zachování dokumentu. Mezi základní bibliografické údaje patří název, autor (autoři), popis nebo abstrakt a datum vydání. Příklad metadat konkrétního výsledku lze pozorovat na obrázku (Obr. 6).

Obrázek 6 konkrétní záznam

Mimo metadat, lze na stránce najít i připravené citace ve formátu MLA, APA, Chicago, BibTeX. Seznam metadat je veliký a pro každý typ výsledku existují jiné sady metadat, která OSTI shromažďuje a která se zobrazují v OSTI.GOV. OSTI.GOV má na svých webových stránkách podrobné návody a vysvětlivky. Na obrázku 7 (Obr. 7) lze pozorovat jaký typ metadat můžeme sledovat. Pro celý seznam doporučuji navštívit stránky OSTI.GOV.

Obrázek 7 metadata

Závěr

OSTI.GOV disponuje obrovskou databází s cennými informacemi v oblasti energetiky. Umožňuje jak základní (sémantické), tak rozšířené vyhledávání se spoustou atributů, oba způsoby lze i následně kombinovat. Tato platforma disponuje velice detailním popisem jednotlivých funkcionalit pomocí FAQ. Na stránkach FAQ lze nalézt veškeré informace o nástroji a jeho používání. Základní UI je velice snadné na pochopení a lze v něm snadno vyhledávat. OSTI.GOV má zároveň i Youtube kanál, který obsahuje zhruba 13 videí, které slouží jako návody na obsluhu jejich vyhledávacího nástroje. Dokážu si reálně představit, že tento nástroj velice efektivně dokáže usnadnit vyhledávání v oblasti této problematiky.

Zdroje

U.S. Department of Energy Office of Scientific and Technical Information. OSTI.GOV [online]. [cit. 2021-5-4]. Dostupné z: https://www.osti.gov/faqs

Cochrane Library. Jak porazit dezinformace z oboru lékařství

0
Emergency Room

Často vyhledávanými otázkami jsou mimo jiné otázky týkající se našeho zdraví. Na internetu se v této oblasti vyskytuje spousta velice užitečných a výborně zpracovaných zdrojů. Bohužel ale i spousta polopravd, domněnek, neodborných a chybných názorů. Souhrnně se jedná o tzv. zdravotní dezinformace.

Tyto dezinformace nejsou často jako dezinformace zamýšlené. Vznikají proto, že je lidské zdraví a vlivy na jeho správné či nesprávné fungování velice komplexním oborem, proto je jen logické, že při hledání informací online může nastat chybná interpretace. Při vyhledání chybné informace si dokonce můžeme psychicky i fyzicky uškodit (pokud se například v neodborných zdrojích dočteme, že jsme dle symptomů vážně nemocní).

Obzvlášť v současnosti, v roce 2021, během pandemie nemoci Covid-19 je klíčové, aby lidé na internetu vyhledávali kvalitní a podložené lékařské zdroje. Nejen v počátcích pandemie se na internetu objevovaly vyhlášené způsoby, jak se před nemocí ochránit, či jak se po prodělání nemoci co nejrychleji zotavit. Často se jednalo o nepodložené rady, které mohly člověku vážně uškodit. Trochu odlišnou kvalitu nabízí Cochrane Library.

Cochrane Library a její vize

Jako iniciativa pro řešení výše identifikovaného problému vznikl Cochrane. Tato nezisková organizace si dává za cíl shromáždění vysoce kvalitních, ověřených a aktuálních lékařských informací, které slouží jako podklad pro rozhodování v oblasti zdravotní péče. Portál je určen jak pro běžnou populaci, tak pro zdravotní sestry či lékaře.

Jedním z produktu organizace je Cochrane Library. Jedná se o kolekci databází, dostupných v prostředí internetu, ve kterých jsou uchovávána nejrůznější lékařská data vysoké kvality. Knihovna obsahuje Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) – přehledy o účinnosti lékařské péče, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) – registr kontrolovaných klinických studií a Cochrane Clinical Answers – nástroj pro získání odpovědí na efektivitu specifických léčebných postupů (sběr pochází z Cochrane Review). Díle Cochrane nabízí vyhledávací funkci, které zahrnuje do výsledku hledání výsledky z externích databází.

Základní přehled a vyhledávání

Po otevření webových stránek knihovny se zobrazí úvodní obrazovka, na které nalezneme základní ovládací lištu a vyhledávací okno. Společně s nimi je zobrazen výběr nejnovějších review, editoriálů, kolekcí a dalších publikovaných materiálů (Obrázek 1).

Obrázek 1 Úvodní stránka Cochrane Library (zdroj: autor, převzato z: Cochrane Library)

Pro vyhledávání zdrojů je možné využít několika postupů. První je skrze výběr menu položky Cochrane Reviews. Po rozkliknutí položky a výběru Search Reviews (CDSR) následuje přímý přechod do databáze zdrojů. Tímto postupem se do vyhledávacího okna v horní oblasti stránky automaticky doplní operátor * a bez jakékoliv filtrace se zobrazí všechny systematické reviews (Obrázek 2).

Obrázek 2 Způsob vyhledání zdrojů pomocí položky Search Reviews (zdroj: autor, převzato z: Cochrane Library)

Po zobrazení výsledků je možné změnit typ zdrojů, které dotaz zobrazuje. Standardně je na výběr mezi zmíněnými systematickými reviews, protokoly, trial studiemi, editoriály, kolekcemi či klinickými odpověďmi. Výstupy je samozřejmě možné řadit dle názvu, relevance či data vydání.

Druhým způsobem vyhledání je vyhledávání skrze stejné políčko Cochrane Reviews s následným výběrem Browse Reviews. V tomto případě se zobrazí systematické reviews, protokoly a klinické odpovědi sdružené v kategoriích dle témat. Kategorie jsou různé – např. názvy onemocnění, lékařských oddělení, části lidského těla. Výsledky jsou abecedně seřazené a sdružené (Obrázek 3). Po výběru určité kategorie se zobrazí všechny odpovídající zdroje, stejně jako na Obrázku 2.

Obrázek 3 Způsob vyhledání zdrojů pomocí položky Browse Reviews (zdroj: autor, převzato z: Cochrane Library)

Obdobným způsobem lze vyhledávat přímo trial studie (přes položku menu Trials), klinické odpovědi (položka Clinical Answers) a další typy zdrojů. Vyhledání vždy končí zobrazením relevantních zdrojů ve stejné podobě jako na Obrázku 2.          

Poslední způsob vyhledávání je přímo skrze vyhledávací okno v pravé horní částí stránky. Zde je možné zapsat požadovaný výraz. Užitečnou funkcí je to, že vyhledávač automaticky navrhuje často vyhledávaná slovní spojení (Obrázek 4).

Obrázek 4 Ukázka automatického doplňování hledaných výrazů (zdroj: autor, převzato z: Cochrane Library)

Před vyhledáním výrazu je možnost dále specifikovat, kde bude výraz vyhledán. Defaultní možnost All Text je full-textové vyhledávání napříč všemi texty, abstrakty, autory atd. Další možnosti jsou zobrazeny na obrázku 5.

Obrázek 5 Specifikace vyhledávání podle umístění výrazu (zdroj: autor, převzato z: Cochrane Library)

Pokročilé možnosti vyhledávání

Kromě standardního vyhledávání přes vyhledávací okno je možné využít i pokročilého vyhledávání (lze do něj vstoupit přes tlačítko Advanced search, které je umístěno pod vyhledávacím oknem). Tato funckionalita nabízí další užitečné funkce pro přesnější skládání a zobrazování požadovaných výstupů.

První, co můžeme rozšířit je náš vyhledávací výraz. Je možné přidat až 5 řádků výrazů, které mezi sebou mají operátory AND, OR nebo NOT. Zobrazení příkladu skládání výrazů s operátory je na Obrázku 6.

Obrázek 6 Ukázka výrazů a operátorů v případě pokročilého vyhledávání (zdroj: autor, převzato z: Cochrane Library)

Další můžeme zvolit tzv. limity. Ty lze rozkliknout přes tlačítko Search limits (Obrázek 7). Zde můžeme zvolit, jaký typ zdrojů chceme vyhledávat, jak stará chceme, aby publikace byla a další specifikace.

Obrázek 7 Zobrazení funkce Search Limits v případě pokročilého vyhledávání (zdroj: autor, převzato z: Cochrane Library)

Když jsou naše vyhledávací výrazy a limity poskládané, můžeme bud spustit hledání (Run search), nebo výrazy poslat do tzv. Search manageru, kde jsou nabízeny ještě pokročilejší vyhledávací funkce (Obrázek 8.)

Obrázek 8 Ukázka další možnosti pokročilého vyhledávání – Search manager (zdroj: autor, převzato z: Cochrane Library)

Search manager

V Search manažeru se nám z našich klíčových slov a operátorů poskládá query výraz. Tento výraz můžeme nyní znovu upravovat (přes tlačítka S nebo Limits), stejně jako v předchozím kroku. Mimo to zde můžeme přes tlačítko + přidat další výrazy. Vyhledávací výrazy si dále můžeme uložit (Obrázek 9). Pro uložení výrazu musí být uživatel na webových stránkách registrován a přihlášen. Uložené vyhledávání si následně může zobrazovat pod svým profilem.

Obrázek 9 Okno pro uložení vyhledávaného výrazu (zdroj: autor, převzato z: Cochrane Library)

Kromě ukládání můžeme vyhledávací výrazy také vytisknout. Tímto krokem se vytvoří .txt soubor, jehož podoba je znázorněna na Obrázku 10.

Obrázek 10 Ukázka .txt souboru, který vznikl v případě využití funkce Tisk (zdroj: autor, převzato z: Cochrane Library)

Syntaxe

Pro vytváření vyhledávacích výrazů jsou dle User Guide (Cochrane a Wiley, 2021) podporovány následující typy syntaxe:

 • Boolean operátory
 • Proximity operátory
 • Nesting
 • Stemming
 • Field Labels
 • Kombinované hledání

V případě více klíčových slov je možné zadání bez uvozovek, v tomto případě systém automaticky doplní mezi slova operátor AND. V momentě, kdy přidáme uvozovky je výraz vyhledáván jako celek. Dále je možné využívat operátor *. Operátor může být umístěn na začátku, na konci, nebo přímo v textu. Pomocí * jsou dohledávány předpony, přípony nebo odpovídající písmena kořene slova. Dalším podporovaným operátorem je ?. Tento operátor doplní právě jeden znak ke kořenu slova. Může být opět umístěn libovolně ve výrazu.

Příklad pokročilé vyhledávací syntaxe je znázorněn na Obrázku 11.

Obrázek 11 Ukázka kombinace pokročilejších vyhledávacích výrazů (zdroj: autor, převzato z: Cochrane Library)

Práce se zdroji

Po dokončení procesu sestavování vyhledávacích výrazů nám v každém režimu hledání knihovna nabídne relevantní výsledky. Výsledky si můžeme seřazovat či v nich dále filtrovat, kromě toho je také exportovat. Export můžeme uložit ve formátu MS word do našeho uložiště, či můžeme exportovat do dalších citačních manažerů jako je CiteULike nebo Mendeley. Exportovat můžeme buď s nebo bez abstraktu (Obrázek 12).

Obrázek 12 Ukázka okna pro export citací (zdroj: Cochrane a Wiley, 2021)

Vyhledané dokumenty můžeme zobrazit se všemi standardními informacemi, jako např. autor, datum publikování, DOI identifikátor, a funkcemi – např. vytvoření citace, zobrazení komentářů, tisk, sdílení a další. Příklad vyhledaného a zobrazeného dokumentu je na Obrázku 13.

Obrázek 13 Ukázka vybraného dokumentu a jeho navázaných informací a funkcí (zdroj: autor, převzato z: Cochrane Library)

Závěr

Cochrane Library je internetová databáze, na které mohou různé subjekty vyhledávat vysoce kvalitní zdravotnická data. Data je možné vyhledávat různými způsoby, od rychlého a jednoduchého full-textového vyhledání klíčových slov, přes hledání dle kategorií a témat, až po pokročilejší syntaxi při skládání výrazů a operátorů. Každý uživatel si tedy může vyhledat a vyfiltrovat přesně ty zdravotnická data, které pro své účely potřebuje. Použití knihovny je zdarma a nevyžaduje uživatelskou registraci. Pouze pro rozšiřující funkce jako je ukládání vyhledávacích výrazů nebo komentování u dokumentů je nutné být přihlášen.

Zdroje

COCHRANE, 2021. Cochrane LibraryTrusted evidence. Informed decisions. Better health [online] [vid. 2021-05-06]. Dostupné z: https://www.cochranelibrary.com/

COCHRANE, WILEY 2021. How to Search in The Cochrane Library  [online] [vid. 2021-05-06]. Dostupné z: https://www.wiley.com/customer-success/cochrane-library-training-hub/how-to-search-in-the-cochrane-library-2  

COCHRANE, WILEY 2021. User Guide  [online] [vid. 2021-05-06]. Dostupné z: https://www.wiley.com/customer-success/cochrane-library-training-hub/cochrane-library-user-guide  

Alpha Vantage. Demokratizace finančních dat, s kterými můžete pracovat za pár minut

0
white printer paper with black text

Úvod

V počátcích, kdy Aplha Vantage vznikala, byla dotováná Y Combinator. Tato společnost se zabívá financováním startupových ideí, tedy financují jedince, kteří mají dobré nápady. Dle jejich slov, společnost Y Combinator poskytuje tzv. seed funding, což je menší objem financování za očekávání menších výnosů.

Idea, která stála u vzniku společnosti Alpha Vantage, byla prostá. Vytvořit rozhraní, které zdemokratizuje finanční data. Realizací této ideji bylo rozhraní, tzv. Application Programable Interface, API, které by poskytovalo různá data z tržního prostředí. Výhodou tohoto rozhraní je, že pro technicky zdatné uživatele je připravené ihned k použití. Na druhou stranu Alpha Vantage poskytuje rozhraní pro stažení finančních dat přímo do tabulkového procesoru. V dalších částí tohoto článku se popíše podrobný postup pro napojení se na rozhraní pomocí pythonu.

Obr.1. Hlavní stránka webové stránky společnosti Alpha Vantage. Zdroj: Autor

Přehled poskytovaných dat

Dokumentace Alpha Vantage rozhraní obsahuje veškeré informace potřebné pro práci daty. Je tam uveden i způsob získání API klíče, který souží k získání přístupu k datům. Získání klíče bude popsáno v další části textu, spolu s ukázkou napojení na rozhraní. Nicméně pro nedočkavé existuje možnost okamžitého otestování tohoto rozhraní pomocí předem připravených dotazů na jednotlivá rozhraní, dostupných přímo v dokumentaci. Pro zobrazení dat z těchto příkladů stačí klinout na jednotlivé dotazy a během okamžiku se v prohlížeči zobrazí nové okno s výsledky.

V této kapitole budou prezentovány jednotlivé druhy dat. Vzhledem k tomu, že jednotlivé druhy dat poskytují řadu metrik v tomto článku se popíšou nevyužívanější metriky v rámci jednotlivých druhů dat, které Alpha Vantage má v samotné dokumentaci označené jako nejvyúžívanější.

Základní druhy poskytovaných dat jsou…

 • Časové řady a historická data, až 20 let do minulosti
 • Základní data o společnostech
 • Data o měnových kurzích z ForEx a jejich časové řady
 • Data o měnových kurzích různých kryptoměn včetně jejich časových řad
 • Data technických indikátorů pro realizaci technické analýzy trhu

V rámci časových řad jsou dostupné intradenní, denní, týdenní a měsíční data ohledně akcií, o které má uživatel zájem, zjistit informace. V rámci tohoto druhu dat jsou dostupné dvě dodatečné metriky. První metrika s názvem „Quoted Endpoint“ poskytuje lehké rozhraní, které poskytuje pouze cenu a objem vybraného kapitálu, narozdíl od ostatních metrik časových řad. Druhá dodatečná metrika má název „Search Endpoint“ a jedná se o rozhraní, které poskytuje data potřebná pro různé našeptávače do textových polí pro funkcionalitu vyhledávání.

Skupina metrik ohledně základních dat o společnostech nabízí uživatelům možnost získat rychle data ohledně subjektech, který svoje akcie vystavěli na trhu. Pomocí těchto dat může obchodník ověřit základní údaje těchto subjektů, jako jsou příjmy, cashflow, rozvahy a mnohé další. Jako nejvyužívanější metrikou v této skupině dat je rozhraní pro získání přehledu o společnosti.

V další skupině metrik jsou dostupné data ohledně ForEx trhů. Nejdůležitější metrikou z této skupiny jsou měnové kurzy, které jsou i zde dostupné ve formě intradenní denní, týdenní a měsíční data. Nejvýužívanější metriky v rámci ForEx rozhraní jsou měnové kurzy a intradenní data.

Obdobná je situace metrik i v rámci rozhraní pro kryptoměny. V rámci kryptoměn jsou nejvýužívanějšími metriky opět měnové kurzy a pak ještě zdravotní index kryptoměny. Tato metrika má za cíl svým uživatelům poskytnout hodnocení samotného projektu, který dodává danou kryptoměnu. Díky této hodnotě uživatel tohoto rozhraní může zjistit, jak moc se krypotoměna využívá, chování vývojářů a zralost měny na trhu.

Poslední skupinou nabízeních metrik v dokumentaci jsou technické indikátory. Tyto indikátory slouží jako vstup do pokročilejší technické analýzy trhu, která poskytne svým uživatelům predikce vývoje na trhu. V této skupině existuje řada metrik. Nejvýuživanější jsou SMA, EMA, VWAP, MACD, STOCH, RSI, ADX, CCI, AROON, BBANDS, AD a OBV. Bohužel v tomto článku nebude možné pokrýt vlastnosti těchto metrik a jejich využití, protože tato oblast již jde mimo rozsah tématu. Nicméně odkazy na zdroje popisující tyto metriky jsou dostupné přímo v dokumentaci Alpha Vantage. V další kapitole bude uveden postup k získání samotných dat z jednotlivých rozhraní.

Návod pro práci s rozhraní Alpha Vantage

Jak bylo uvedeno v úvodu, Aplha Vantage je tu pro demokratizaci finanční dat. Dále je misí tohoto projektu poskytovat tato data flexibilně jak pro technicky zdatné, ale i pro „normální“ uživatele. V následujcím textu bude popsán postup, kde na jeho konci bude čtenář, pokud průběžně prováděl popsané kroky, mít k dispozici data o trhu.

Vzhledem k tomu, že rozhraní Alpha Vantage poskytuje pro jednotlivé metriky většinou dva formáty – JSON a CSV – je možné jejich rozhraní použít v rámci široké škály případů užití. Pro účely tohoto návodu se budou data obou dvou formátů zpracovávat pomocí python jazyka. Dále pro účely tohoto návodu byl použit python verze 3.8.5 (odkaz pro jeho stažení a instalaci).

Získání přístupu

K tomuto skvělému rozhraní je možné získat zdarma přístup vyplněním následujícího formuláře na tomto odkazu.

Obr.2. Formulář pro získání zdarma klíče pro přístup k rozhraní Alpha Vantage. Zdroj: Autor

Po odeslání formuláře stránka poskytne uživateli jeho klíč pod formulářem. V případě, že uživatel z nějakého důvodu nestihne klíč ze stránky opsat, je možné zadat stejné údaje do výše uvedeného formuláře a tím zobrazit api klíč znovu. Klíč má podobu textového řetězce a je třeba jej uložit ideálně do skrytého souboru (postup pro vytvoření skrytého souboru na jakémkoliv operačním systému zde).

Zdarma přístup umožňuje svým uživatelém provádět až 5 dotazů za minutu a celkem 500 dotazů za den.

Volání rozhraní z příkazové řádky pythonu

V této části návodu se popíše způsob volání rozhraní přímo z pythonu, za využití právě získaného api klíče. Kromě api klíče bude třeba pro práci s python příkazovou řádkou nainstalovat knihovnu alpha_vantage pomocí balíčkového manažera pythonu. V tomto návodu byl použit pip3. Repozitář kódu výše zmíněné knihovny, obsahující i dokumentaci, je k dispozici zde.

Prvním krokem bude připravit si prostředí pro práci s pythonem. Příprava prostředí je nutností pokud uživatel má na svém počítači i jiné python projekty a nechce ovlivnit jejich prostředí. Pokud uživatel není python vývojář i tak doporučuji vytvořit toto prostředí, protože po skončení práce je možné celé prostředí jednoduše smazat a neovlivnit tím zbytek systému. Nejdříve je třeba vytvořit novou složku a zkopírovat do schránky absolutní cestu k této složce. Poté do příkazové řádky stačí zadat následující příkaz.

python3 -m venv /absolutni/cesta/k/vasi/slozce

Tímto se vytvoří prostředí pro práci s pythonem, kde pokud se něco pokazí, nebude problém celou složku smazat a výše uvedený postup znovu zopakovat. Nicméně pro aktivaci tohoto prostředí je nutné nejdřív přejít do složky obsahující prostředí a v příkazové řádce zadat následující příkaz.

pro linux (bash, shell): source bin/activate

pro windows (cmd.exe, powershell): activate

V této chvíli se v rámci příkazové řádky odstíní veškerá aktivitia s pythonem od globálního prostředí pythonu. Jakékoliv balíčky, které si uživatel nainstaluje v rámci tohoto prostředí neovlivní ostatní balíčky v systému, což je obecně dobrá ochrana proti znehodnocení své python instalace. Nyní je možné nainstalovat knihovnu pro práci s rozhraním Alpha Vantage a to pomocí tohoto příkazu.

pip3 install alpha_vantage

Nyní je prostředí připraveno pro práci s rozhraním. Python umožňuje svým uživatelům pracovat ve dvou režimech. Jeden režim je příkazová řádka, kde pomocí příkazu python3 se načte jednak příkazová řádka pythonu a jednak python interpret. Tento interpret pak bere jako vstup každou řádku od uživatele a ihned vykonává příkazy. Druhým režimem je spouštění celých skryptů, které je možné psát i v prostém poznámkovém bloku, za předpokladu, že soubor bude posléze uložen s koncovkou „.py„. Pro účely tohoto návodu budeme používat první režim, tedy režim příkazové řádky python. Pro její spuštění stačí zadat v rámci připraveného prostředí pomocí tohoto příkazu.

python3

V této chvíli jediné, co je nutné udělat předtím, než se provede první požadavek o data z rozhraní Alpha Vantage, je nahrát knihovnu do příkazové řádky, aby bylo možné využívat její funkce, a zároveň bude potřeba nahrát api klíč, který je nutný pro autorizaci každého požadavku vůči rozhraní.

Co se týče nahrávání knihovny, alphva_vantage knihovna pro python poskytuje moduly, které odpovídají jednotlivým druhým poskytovaných dat, které jsou popsané v kapitole Přehled poskytovaných dat. V následujících řádcích jsou uvedené jednotlivé druhy poskytovaných dat jako balíčky v pythonu

 • časové řady: from alpha_vantage.timeseries import TimeSeries
 • základní data: from alpha_vantage.fundamentaldata import FundamentalData
 • měnové kurzy: from alpha_vantage.foreignexchange import ForeignExchange
 • krypto měn. kurzy: from alpha_vantage.cryptocurrencies import CryptoCurrencies
 • technické indikátory: from alpha_vantage.techindicators import TechIndicators

Pro nahrání klíče bohatě postačí, když klíč uživatel zkopíruje přímo do příkazové řádky. Nicméně z hlediska informační bezpečnosti je tento způsob zacházení s klíči velmi nezodpovědný. Mnohem vhodnější postup je možné realizovat, jen pokud uživatel na začátku tohoto návodu si dal práci s tím uložit klíč do skrytého souboru. Zkopíruje li uživatel tento skrytý soubor do složky, kde má připravené prostředí pro práci s pythonem, je možné načíst api klíč do proměnné bez nutnosti soubor otevírat kopírovat samotný klíč. Příkaz pro tento úkon je zde.

proměnná_s_api_klíčem = open(‚název_skrytého_souboru‘, ‚r‘).readline()

Parametr ‚r‘ zajišťuje, že skrytý soubor je jen otevřen pro čtení a není možné nijak klíč změnit. Nyní je možné inicializovat rozhraní, dle přání. Dejme tomu, že nás zajímají časové řady. Pro incializaci rozhraní pro časové řady je nutné nejdříve mít a) nahranou knihovnu, za b) nahraný klíč do proměnně a poté stačí zadat následující příkaz.

rozhraní = TimeSeries(key=proměnná_s_api_klíčem,output_format=‚json‘)

Pro získání konkrétních dat, stačí podle dokumentace vybrat jaký typ nás zajímá a poté zavolat příslušnou metodu objektu rozhraní, které se právě inicializovalo. například, pokud chceme vidět denní data ohledně společnosti Amazon stačí zadat následující příkaz.

data = rozhraní.get_daily(‚AMZN‘)

Kde ‚AMZN‘ je symbol Amazon akcií. Po provedení tohoto příkazu jsou v proměnné data uvedeny námy požadované data ve formátu JSON. Pro zobrazení dat stačí jen zopakovat název proměnné v příkazové řádce pythonu.

data

Po zadání výše uvedeného příkazu se ve zbytku příkazového řádku vypíšou data v JSON formátu. Pro zopakování všech předchozích kroků a zobrazení výsledku je níže uveden screenshot z terminálu (použitý operační system je z řad linuxových distribucí).

Obr.3. Shrnutí postupu pro získání dat z jednoho z rozhraní nabízených společnosti Alpha Vantage a prezentace výsledků po zavolání požadavku vůči tomuto rozhraní. Zdroj: Autor

Závěr

Ačkoliv se dnešní svět pokročilých technologií zdá být velmi komplexní, je možné s vynaloženým malého úsilí uchopit tuto technologii a dokonce z ní těžit úžitek. Firma Alpha Vantage měla skvělý nápad poskytnout data z různých trhů obyčejným lidem, kteří teď s vlastním počítačem mohou obchodovat obdobnými metodami, jako větší podílové fondy.

Svět API rozhraní je mnohem větší, než to, co bylo prezentováno v tomto článku. Zkrátka se jedná o URL adresy, které jako všechny jiné, jsou dostupné z internetu, ale místo toho, aby vraceli stránky, vrací data ve formátech, které se dají použít v rámci jakékoliv jiné aplikace. Nejlepší na tom je to, že opravdu stačí URL adresu zadat do prohlížeče a ty data se stáhnou. Pokud by pak uživatel měl zajem přejít od čtení zdlouhavých článků, jejichž text je spíše pohled jeho autora, ke čtení dat a vyvozování vlastních závěrů, stačí vytvořit soubor, který obsahuje téměř stejný počet řádků, jako výše uvedený příklad a ty data bude mít k dispozici ihned.

ZDROJE: https://www.alphavantage.co/documentation/ | https://www.ycombinator.com/about/ | https://docs.python.org/3.8/ | https://github.com/RomelTorres/alpha_vantage |

OBRÁZKY:
Obr.1. Hlavní stránka webové stránky společnosti Alpha Vantage. [Zdroj: Autor]
Obr.2. Formulář pro získání zdarma klíče pro přístup k rozhraní Alpha Vantage. [Zdroj: Autor]
Obr.3. Shrnutí postupu pro získání dat z jednoho z rozhraní nabízených společnosti Alpha Vantage a prezentace výsledků po zavolání požadavku vůči tomuto rozhraní. [Zdroj: Autor]

Eurostat. Brána do evropských statistických dat

0
people sitting on bench near building during daytime

Úvod

Při myšlence, proč jsou v dnešním světe data důležitá, nás může napadnout hned million různých důvodů, proč tomu tak opravdu je. Žijeme v době globalizace, internacionalizace, luxusu a blahobytu. V době, kdy je svět propojený jako nikdy předtím. Moderní svět formují instituce, vlády, nadnárodní společnosti. S touto skutečností se potom pojí fakt, a to že je naše společnost tzv. “data driven”, protože právě na základě statistických dat se nás moderní svět formuje. Relevantnost, pravdivost, správná metodologie a validní interpretace světových dat jsou nesmírně důležité věci. Dat se totiž dá jednoduše zneužít – ať už jejich interpretací, či metodou, jakou se data shromažďují. A proto existují instituce, které dohlíží na přesnou a nestranou interpretaci dat a metodologii sběru dat. Jednou takovou institucí je statistický úřad Evropských společenství – Eurostat.

eurostat-logo
Obrázek 1: Logo Eurostatu
Zdroj: ec.europa.eu

Zdroj relevantních statisických dat

Eurostat je statistický úřad Evropských společenství se sídlem v Lucembursku založený v roce 1953. Od roku 1958 je Generálním ředitelstvím Evropské komise. Klíčovým úkolem Eurostatu je poskytování statistik jiným generálním ředitelstvím, poskytování dat Evropské komisi a ostatním evropským institucím za účelem definovaní, realizace a analýzy politiky Společenství.

Úkolem Eurostatu je poskytovat statistiky na evropské úrovni, jenž umožňují srovnání mezi jednotlivými zeměmi a regiony. Mezinárodní statistiky informují o stavu a vývoji společnosti nejen v členských zemích EU, ale i v dalších státech. Eurostat tak pomáhá objektivně a realistiky měřit to, jak žijeme. Databáze Eurostatu nabízejí veřejnosti řadu významných a zajímavých statistických údajů – nutno podotknout, že zadarmo. Mezi nejčastější uživatele patří např. mezinárodní i vládní instituce, podniky, novináři a studenti (“Databáze Eurostatu”, 2021).

Eurostat nepracuje sám. Od počátků Evropského společenství bylo zjištěno, že se rozhodnutí o politikách Společenství, jejich plánování a provádění bez spolehlivých a srovnatelných statistických dat. Za tímto účelem byl postupně budován Evropský statistický systém (ESS) s cílem poskytovat srovnatelné statistiky na úrovni EU.

Evropský Statistický Systém a jak funguje

ESS je partnerstvím mezi statistickým úřadem EU, kterým je Evropská  komise (Eurostat), dale pak všechny národní statistické úřady a jednotlivé vnitrostátní orgány v každém členském státě EU, které odpovídají za vývoj, vypracovávání a šíření evropské statistiky. Toto partnerství zahrnuje rovněž země ESVO (Evropské sdružení volného obchodu) (“Eurostat,” 2021).

Obrázek 2: Jak funguje ESS?
Zdroj: ec.europa.eu/governance-bodies
 1. Strategická úroveň

Ústředním bodem strategické úrovně je Výbor pro Evropský statistický systém (ESSC). Poskytuje obecné pokyny a Eurostat s ním konzultuje statistické právní předpisy, které mají být přijaty Evropským parlamentem a Radou.

 • Strategické poradenství

Subjekty poskytující strategické poradenství jsou Evropská poradní komise pro dohled nad statistikou (ESGAB) a Evropský statistický poradní výbor (ESAC).

 • Řízení – Management

Na úrovni řízení připravují skupiny ředitelů iniciativy, které projedná ESSC, zatímco na technické úrovni se pracovní skupiny a pracovní skupiny zabývají konkrétními statistickými tématy nebo oblastmi. ESS koordinuje svou práci s Evropským systémem centrálních bank (ESCB) prostřednictvím Evropského statistického fóra (ESF) (ESS, 2021).

Co všechno Eurostat nabízí?

Eurostat nabízí opravdu velké množství statistik uživatelsky vstřícným a srozumitelným způsobem. Webové stránky Eurostatu jsou denně aktualizovány jsou tak nejnovějším a nejkomplexnějším dostupné zdrojem informací o EU, zemích ESVO (Evropské Sdružení Volného Obchodu), stejně tak i kandidátských zemích a potenciálních kandidátských zemích. Eurostat také poskytuje přístup k údajům sousedkých zemí (hlavně ty na východě a jihu) a jiných velkých světových ekonomik, jako je Japonsko nebo USA (“Accessing European statistics – Statistics Explained,” 2019). V následující kapitole si blíže přiblížíme, jak se na webových stránkách Eurostatu pohybovat.

Obrázek 3: Hlavní panel Eurostatu
Zdroj: ec.europa.eu

V levém rohu se nachází vyhledávač, ve kterém lze “nahrubo” zadat to, co právě člověk hledá prostřednictvím klíčových slov či datasetových kódů. Vyhledáávač potom najde všechny výsledky – publikace, datasety – které obsahují vložená klíčová slova.

Po načtení webové stránky si můžeme všimnout hlavního panelu, který dominuje webové stránce a nabízí  vstup do 5 hlavních sekcí:

 1. 1. Zprávy
 2. 2. Data
 3. 3. Publikace
 4. 4. O Eurostatu
 5. 5. Pomoc při práci s webovou stránkou

Zprávy

Kolonka „Zprávy“ odkazuje na aktuální články, které se dál člení na:

 • Novinky: Online články, které pokrývají široká spektra dat Eurostatu, včetně komentářů čerstvě publikovaných dat.‘
 • Euro-indikátory: PDF dokumenty ke stažení, které měsíčně/čtvrtletně pokrývají hlavní ekonomické.

Data

Kolonka “Data” skýtá data a služby Eurostatu, která je možné filtrovat podle aktuální potřeb:

 • Podkolonka “Databáze” se dá využít pro extrakci dat v různých formátech. Podkolonka “Procházet statistiky podle témat” nám umožňuje vybrat data ke specifickým. Podkolonka “Statistiky od A–Z” nás odkazuje na jednotlivá témata podle. Podkolonka “COVID 19” skýtá statistiky týkající se pandemie a jejího dopadu na ekonomiku, společnost, pracovní trh, zdraví, zemědělství, energetiku, dopravu a cestovní ruch.
Obrázek 4: Dělení kolonky „Data“
 Zdroj: ec.europa.eu

Databáze

K většině statistik Eurostatu se lze dostat z navigačního stromu dat, který se dělí na 4 hlavní části – větve:

 1. 1. Databáze podle tématu
 2. 2. Tabulky podle tématu
 3. 3. Tabulky o politice EU
 4. 4. Průřezová témata

Každá z těchto “větví” se dale dělí na 9 specifických podtémat.

Specifikace dat

 • Veřejně dostupné udaje
 • Data jsou prezentována formou vícedimenzionálních tabulek, které lze filtrovat. Rozhraním je tzv. “prohlížeč dat”. Data lze stahovat z prohlížeče Data v různých formátech (XLS, CSV a TSV).

Data a Tabulky podle témat

 • 1. Obecná a regionální statistika
 • 2. Ekonomika a finance
 • 3. Obyvatelstvo a sociální poměry
 • 4. Průmysl, obchod a služby
 • 5. Zemědělství, lesnictví a rybářství
 • 6. Mezinárodní obchod se zbožím
 • 7. Doprava
 • 8. Životní prostředí a energie
 • 9. Věda, technika, digitální společnost

Tabulka o politice EU

Pozornost si zaslouží Tabulky o politice EU – ty mají zvláštní význam pro sledování pokroku dosaženého ve vztahu k důležitým oblastem politiky – v kotextu toho, že Eurostat slouží primárně jako statistický nástroj pro vývoj a rozvoj EU se tak jedná o velmi důležitou sekci. Najdeme zde hlavní evropské ekonomické ukazatele PEEI (Principal European Economic Indicators):

 • 1. Strategie Evropa 2020
 • 2. Oběhové hospodářství
 • 3. Udržitelného rozvoje
 • 4. Politika zaměstnanosti a sociální politiky
 • 5. Evropské pilíře sociálních práv.

Průřezová témata

Čtvrtá “větev” byla vytvořena pro zpracovávání průřezových témat, jenž byly shromážděny z různých zdrojů, které shromažďují informace o:

 • 1. Kvalitě života
 • 2. Integrace migrantů a jejich dětí ve společnosti
 • 3. Ekonomické indikátory globalizace
 • 4. Rovnost (equality)
 • 5. Kvalita zaměstnání
 • 6. Změna klimatu
 • 7. Agri-enviromntální statistiky

Příklad využití Databáze

 • Porovnání EU zemí v rámci průměrného příjmu na osobu.

Obrázek 5: Porovnání průměrného příjmu v EUR
Zdroj: ec.europa.eu

Publikace

Další součástí hlavního panelu (Obrázek 3) je kolonka Publikace. Která se dělí na:

 1. Přední publikace
 2. Interaktivní publikace
 3. Klíčová data

Přední publikace jsou přehledové publikace, které prezentují údaje za členské státy EU, regiony EU nebo země G20.

Interaktivní publikace obsahují krátké texty, interaktivní vizualizace a mapy, videa, fotografie atd.

Klíčová data jsou pod-položky série publikací, které představují klíčová zjištění a poskytují úvod do různých statistických témat (“Eurostat”, 2020)

Další možností, jak procházet publikace Eurostatu, je podle témat, jenž je hlavních 9:

 • 1. Regionální statistiky
 • 2. Ekonomie a finance
 • 3. Sociální podmínky
 • 4. Průmysl & Obchod
 • 5. Zemědělství
 • 6. Mezinárodní obchod
 • 7. Doprava
 • 8. Energetika & Prostředí
 • 9. Věda

Služby Eurostatu pro novináře

Data Eurostatu slouží jako podklad pro “decision making” evropských institucí, což není jediná sféra, kde se dají využít. Data Eurostatu intenzivně využívají tištěná média, televize a online zprávy. Kromě publikace dat Eurostatu na svých webových stránkách lze pravidelně získat euroukazatele e-mailem v němčině, angličtině nebo francouzštině.

Využití Eurostatu v České repulice aneb ČSÚ

Vnímání zdraví

Muži mnohem častěji než ženy vnímají své zdraví jako dobré

Způsob, jakým lidé vnímají své zdraví, je ovlivněn komplexním souborem faktorů, mimo jiné environmentálními, kulturními a socioekonomickými podmínkami. Není překvapením, že čím starší jste, tím nižší je pocit, že jste v dobré zdravotní kondici. Toto je stejné pro ženy i muže.

Při pohledu na různé věkové skupiny je zřejmé, že v roce 2018 mělo 86,3 % žen v EU ve věku 16-44 let pocit, že jsou v dobrém zdravotním stavu, u mužů to bylo 88,3 %. Ve věkové skupině 45-64 let se tento ukazatel snížil na 64,5 % žen a 67,3 % mužů a ve skupině 65 a více let už se v dobrém zdravotním stavu cítilo pouze 36,5 % žen a 43,1 % mužů. V téměř všech členských státech byl vyšší podíl mužů než žen vnímajících dobře své zdraví, a tento rozdíl s věkem dále rostl. Je také zajímavé poznamenat, že rozdíl mezi členskými státy se zvyšuje s věkem (“The life of women and men in Europe – Health perception,” 2018).

Obrázek 6: Vnímání vlastního zdraví obyvatelstva EU
Zdroj: czso.cz

Příčiny smrti

Rakovina, ischemické srdeční choroby (například infarkt) a cerebrovaskulární nemoci (například mrtvice) patří mezi tři nejčastější příčiny úmrtí u žen i mužů v EU. Všechny tři příčiny úmrtí jsou častější u mužů než u žen.

EU v roce 2016 na rakovinu zemřelo 344 ze 100 000 mužů a 196 ze 100 000 žen a v ČR na rakovinu zemřelo 368 ze 100 000 mužů a 210 ze 100 000 žen. Česká republika je tak nad průměrem, což je v tomto případě neblahý výsledek.

Obrázek 7: Úmrtí obyvatel na rakovinu – přepočteno na 100 000 obyvatel
Zdroj: czso.cz

Na srdeční onemocnění zemřelo 162 ze 100 000 mužů a 88 ze 100 000 žen. Zde je Česká republika opět nad průměrem.

Obrázek 8: Úmrtí obyvatel na srdeční choroby – přepočteno na 100 000 obyvatel
Zdroj: czsu.cz

Na cerebrovaskulární nemoci zemřelo 90 ze 100 000 mužů a 74 ze 100 000 žen. Zde je Česká republika opět nad průměrem.

Obrázek 8: Úmrtí obyvatel na cerebrovaskulární choroby – přepočteno na 100 000 obyvatel
Zdroj: czso.cz

Z výše uvedených dat lze tak odvodit, že Česká republika trpí podprůměrným zdravotním stavem oproti průměru obyvatel EU. Pravděpodobně za to může nízká kvalita životosprávy obyvatelstva České republiky. Řešení tohoto problému je jistě “na dlouhou trať” a není lehké určit jeho optimální podobu; možná, kdyby pacienti s prokazatelnou špatnou životosprávou byli finančně zatíženi, tak by se tento trend z dlouhodobého hlediska mohl zlepšit a zároveň by se náklady na zdravotnickou péči snížily.

Komentář

Závěr

Jak již bylo v kapitole Úvod zmíněno, tak žijeme v době globalizace, internacionalizace, luxusu a blahobytu. V době, kdy je svět propojený jako nikdy předtím. Moderní svět formují instituce, vlády, nadnárodní společnosti. S touto skutečností se potom pojí fakt, a to že je naše společnost tzv. “data driven”, protože právě na základě statistických dat se nás moderní svět formuje. Relevantnost, pravdivost, správná metodologie a validní interpretace světových dat jsou nesmírně důležité věci.

Seznam Obrázků

Obrázek 1: Logo Eurostatu
Zdroj: ec.europa.eu

Obrázek 2: Jak funguje ESS?
Zdroj: ec.europa.eu/governance-bodies


Obrázek 3: Hlavní panel Eurostatu
Zdroj: ec.europa.eu

Obrázek 4: Dělení kolonky „Data“
 Zdroj: ec.europa.eu

Obrázek 5: Porovnání průměrného příjmu v EUR
Zdroj: ec.europa.eu

Obrázek 6: Vnímání vlastního zdraví obyvatelstva EU
Zdroj: czso.cz

Obrázek 7: Úmrtí obyvatel na rakovinu – přepočteno na 100 000 obyvatel
Zdroj: czso.cz

Obrázek 8: Úmrtí obyvatel na cerebrovaskulární choroby – přepočteno na 100 000 obyvatel
Zdroj: czso.cz

Zdroje

 1. 1. Accessing European statistics – Statistics Explained. (2019). Retrieved December 7, 2021, from Europa.eu website: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Accessing_European_statistics

The World Factbook. Databáze z dílny CIA

0
person reading book

The World Factbook je volně přístupný webový portál spravovaný americkou zpravodajskou službou CIA, který poskytuje základní informace o historii, lidech, vládě, ekonomice, energetice, geografii, životním prostředí, komunikacích, dopravě, vojenství, terorismu a nadnárodních otázkách pro 266 světových entit. (1)

The World Factbook byl poprvé publikován v roce 1962 ve tištěné formě. Informace byly ale přísně tajné. Až v roce 1971 se rozhodlo o odtajnění. O 4 roky později, tedy v roce 1975, se naskytla možnost americké veřejnosti zakoupit encyklopedii v knihkupectvích.(2) Poslední tištěná edice vyšla v roce 2007.(3) V současné době se informace nacházejí na webovém portálu CIA – The World Factbook, jehož obsah je aktualizován na týdenní bázi.(4)

V tomto reportu bude představen informační zdroj The World Factbook, přičemž jekladen důraz na jeho praktické využití a představení jeho nejužitečnějších funkcionalit.

Obrázek 1 – The World Factbook, tištěná podoba z roku 1987
[zdroj:(5)]

2 Webová stránka – Funckionality

Po zadání adresy webu se zobrazí moderní webová stránka. V pravém horním rohu si můžeme všimnout odkazů „countries“ a „maps“, které poskytují všechny možné informace o jednotlivých státech a mapách. Tyto sekce nyní budou přestaveny.

Obrázek 2- Úvodní stránka [zdroj:(1)]

2.1 Countries

Sekce countries poskytuje jednoduché filtrování na základě vybraného počátečního písmena hledaného státu. V rámci demonstrace funckionality této sekce jsem se rozhodl vybrat Vietnam, na kterém ukážu, co vše se dá zjistit.

Obrázek 3 – Sekce Countries: filtrování států [zdroj:(1)]

Po rozkliknutí položky Vietnam se zobrazí stránka, která je strukturovaná do několika oddílů. Úvodní oddíl je věnován fotografiím. Obrázky jsou zde rozřazené do 4 kategorií podle toho, co zachycují: places – známá místa, landscapes – přírodní krajiny, capital – hlavní město Hanoi, space – fotografie z kosmu.

Obrázek 4 – Fotografie [zdroj:(1)]

Dalším scrollovaním myši se dostaneme do ostatních oddílů. Každý stát začíná oddílem představení, ve kterém se čtenář dozví nejdůležitější momenty státu z historického hlediska. V oddílu lidé a společnost jsou k nalezení informace o: etnických skupinách, struktuře věku obyvatelstva, urbanizace atd. Analogicky se čtenář dozví ohromné množství informací i ve zbývajících oddílech.

Obrázek 5-Příklad oddílu: Lidé a společnost [zdroj:(1)]

Zajímavou alternativou pro čtenáře je možnost vybrat tzv. One Page Summary. Tato funkce dokáže agregovat nejdůležitější informace z jednotlivých oddílů a vytvořit pdf soubor, který má podobu zajímavé infografiky.

Obrázek 6 – Stručná infografika v pdf [zdroj:(1)]

Další velmi užitečnou funkci nabízí možnost Travel Facts. Poskytuje zásadní informace pro cestovatele, kteří by rádi danou zem navštívili. Dozvíme se zde například jaké typy nabíječek a elektrického proudu se využívá; telefonní čísla na policii, hasiče, záchranou službu; uznání různých očkování; kolik spropitného lokální lidé očekávají atd.

Obrázek 7 – Informace pro cestování v pdf [zdroj:(1)]

2.2 Maps

Sekce „Maps“ obsahuje celosvětové a regionální mapy. Celosvětové mapy poskytují informace o časových zónách a světových oceánech. Regionální se zaměřují na geografické, politické, transportní informace.

Obrázek 8 – Politická mapa Jihovýchodní Asie [zdroj:(1)]

2.3 Porovnávání

Poslední nabízenou funkcí je Country Comparisons, která porovnává státy na základě vybraných ukazatelů. Srovnání zemí jsou uvedena v sestupném pořadí – od nejvyšší k nejnižší – jako je počet obyvatel a oblast. Dvěma výjimkami jsou míra nezaměstnanosti a míra inflace, které jsou ve vzestupném pořadí – od nejnižší po nejvyšší.

Obrázek 9-Příklad ukazatelů k porovnání [zdroj:(1)]
Obrázek 10 Porovnání evrpoských států v úmrtnosti [zdroj:(1)]

Po zvolení ukazatele a filtrů, v tomto případě úmrtnosti v Evropě, se objeví seřazená tabulka jako na obr.10. Vpravo nad tabulkou je možnost vybrat download data. Tímto se vyexportují data do csv formátu.

Obrázek 11- Export dat do csv [zdroj:(1)]

3 Vyhledávání na webu

V této webové aplikace se využívají velmi jednoduché dotazovací příkazy. Nachází se zde jedno vyhledávácí okénko, které slouží pouze pro vyhledání konkrétní země. Na jiné dotazy (např. GDP, birth rate, atd.) stránka nereaguje. Chceme-li například najít Českou republika zadáme klíčové slovo Czechia. Bohužel komplexnější vyhledávací dotazy, například s použitím OR nebo AND operátory databáze, neumí.

Obrázek 12- Vyhledávácí okno [zdroj:(1)]

4 Zdroje dat a aktualizace informací

Zaměstnanci Factbooku používají mnoho různých zdrojů ke zveřejnění údajů, které považují za nejspolehlivější a nejkonzistentnější. Přehled datových zdrojů, ze kterých se čerpají informace je uveden v následujícím seznamu: (6)

 • Antarctic Information Program (National Science Foundation).
 • Armed Forces Medical Intelligence Center (Department of Defense).
 • Bureau of the Census (Department of Commerce).
 • Bureau of Labor Statistics (Department of Labor).
 • Central Intelligence Agency.
 • Council of Managers of National Antarctic Programs.
 • Defense Intelligence Agency (Department of Defense).
 • Department of Energy.
 • Department of State.
 • Fish and Wildlife Service (Department of the Interior).
 • Maritime Administration (Department of Transportation).
 • National Geospatial-Intelligence Agency (Department of Defense).
 • Naval Facilities Engineering Command (Department of Defense).
 • Office of Insular Affairs (Department of the Interior).
 • Office of Naval Intelligence (Department of Defense).
 • US Board on Geographic Names (Department of the Interior).
 • US Transportation Command (Department of Defense).
 • United Nations Population Division (World Urbanization Prospects: The 2018 Revision and World Population Prospects:The 2019 Revision urbanization and population data used with permission).
 • International Telecommunication Union.
 • International Institute for Strategic Studies.
 • Oil Gas Journal.
 • Další veřejné and soukromé zdroje.

Před listopadem 2001 byla webová stránka World Factbook aktualizována každý rok. Od roku 2004 do roku 2010 byla aktualizována každé dva týdny; od roku 2010 byla aktualizována každý týden. Obecně se při přípravě Factbooku používají informace aktuálně dostupné k 1. lednu běžného roku.(3)

5 Využití v kontextu Competitive Intelligence

Informace poskytnuté na webovém portálu můžou být volně používán kýmkoli a kdykoli bez získání povolení. Kodex USA (oddíl 403m) však zakazuje použití pečeti CIA způsobem, který naznačuje, že CIA takové použití schválila, schválila nebo povolila.(3)

Competitive Intelligence (CI)= „schopnost shromažďovat, analyzovat a používat informace shromážděné o konkurentech, zákaznících a dalších tržních faktorech, které přispívají ke konkurenční výhodě podniku. Konkurenční zpravodajství je důležité, protože pomáhá podnikům pochopit jejich konkurenční prostředí a příležitosti a výzvy, které přináší. Podniky analyzují informace, aby vytvořily efektivní a efektivní obchodní praktiky.“(7)

V rámci CI mohou firmy využít The World Factbook jako spolehlivý zdroj informací o státech. Výhodou je aktuálnost dat, které jsou aktualizovány každý týden. Zároveň jsou zde obsažené informace o všech státech s výjimkou několika sporných území(například Taiwan zde není přítomen, jelikož USA uznává politiku jednotné Číny).

Z pohledu firmy jsou určitě zajímavá data makro-ekonomických ukazatelů států nebo například rozložení věkové pyramidy, aby měli přehled na které zákazníky cílit. Typů informací, jak bylo ukázáno při demonstraci funkcionalit webová stránky, je opravdu spousty a svou různorodostí mohou pomoct firmám získat rychle informace na jednom místě.

Zavěr

The World Factbook nabízí široké spektrum aktuálních informací o jednotlivých státech, a to navíc zdarma. Informační zdroj disponuje užitečnými funkcemi jako je například porovnávání státu na základě vybraných ukazatelů nebo vytvoření krásného dashboardu s nejdůležitějšími informacemi o státu. Různorodost informací může firmám pomoct získat rychle přehled o konkrétní zemi především v oblasti ekonomické a demografické.

Na své si přijdou i cestovatelé, kteří zde najdou informace o pasportech, ambasádě, typech nabíječek atd. Jediný nedostatek webové stránky je podle mého názoru absence složitějších vyhledávacích dotazů. The World Factbook nabízí pouze vyhledávání názvů států.

Reference

1.  CIA. The World Factbook – The World Factbook [Internet]. [citován 28. říjen 2021]. Dostupné z: https://www.cia.gov/the- worldfactbook/

2. The World Factbook archives [Internet]. [citován 28. říjen 2021]. Dostupné z: https://onlinebooks.library.upenn.edu/webbin/serial?id=worldfactbook

3. FAQs – The World Factbook [Internet]. [citován 28. říjen 2021]. Dostupné z: https://www.cia.gov/the-world-factbook/about/faqs/

4. FAQs – The World Factbook [Internet]. [citován 28. říjen 2021]. Dostupné z: https://www.cia.gov/the-world-factbook/about/faqs/

5. Center NFA. The World Factbook: 1987 [Internet]. Forgotten Books; 2019. 304 s. Dostupné z: https://www.amazon.in/World-Factbook-1987-Classic-Reprint/dp/0365227579

6. Copyright and Contributors [Internet]. [citován 12. prosinec 2021]. Dostupné z: https://www.cia.gov/the-world-factbook/about/copyright-and-contributors/

7. ANDREW BLOOMENTHA, 1.července 2021 [Internet]. [citován 12. prosinec 2021]. Dostupné z: https://www.investopedia.com/terms/c/competitive-intelligence.asp

ECDC. Digitální brána pro prevenci a kontrolu nemocí v Evropě

0
woman in white long sleeve shirt sitting on chair

Úvodní představení

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, zkratka ECDC, je jednou z 68 institucí a orgánů Evropské unie (European Commission 2021). Oficiálně funguje od května roku 2005 a sídlí v hlavním městu Švédska – Stockholmu. ECDC je zaměřené na obranu proti infekčním chorobám v rámci EU (ECDC 2021a). Mezi hlavní funkce ECDC patří:

 • Dohled nad epidemiologickou situací a příprava možných reakcí na její změny
 • Epidemiologické zpravodajství
 • Vědecké poradenství
 • Činnost v oblasti mikrobiologie
 • Školení v oblasti veřejného zdraví
 • Zdravotnická komunikace, včetně mezinárodní zdravotnické komunikace
 • Publikování vědeckého časopisu Eurosurveillance (odborný recenzovaný časopis vydávaný od roku 2007)

Portál ECDC

Agentura ECDC provozuje portál https://www.ecdc.europa.eu/, který je hlavním objektem zkoumání tohoto článku. Portál obsahuje tematické datasety a publikace týkající se veřejného zdraví nejen v EU. Na portálu jsou také dostupné nástroje, za jejichž pomoci si uživatelé mohou data jednoduše vizualizovat dle předpřipravených scénářů. Vzhledem k tomu, že hlavním zaměřením portálu je veřejné zdraví, je vhodné doplnit přesnější soupis toho, jaká konkrétní data a informace portál poskytuje.

To, jaká data a informace portál poskytuje, v podstatě kopíruje program zaměření operační jednotky ECDC pro choroby, který primárně monitoruje situaci:

 • Antimikrobiální rezistence a infekcí spojené se zdravotní péčí
 • Vznikajících onemocnění a onemocnění přenášené vektory
 • Nemocí přenášených potravinami, vodou a zoonózy (infekce přirozeně přenosné mezi zvířaty a lidmi)
 • HIV, pohlavně přenosných infekcí a virové hepatitidy
 • Chřipky a dalších respirační virů
 • Tuberkulózy
 • Nemocí, kterým lze předcházet očkováním

Další kapitoly článku budou věnovány představení struktury portálu ECDC a podrobnějšímu popisu informací a dat dostupných na tomto portálu.

Možnosti vyhledávání

Možnosti vyhledávání na portálu ECDC nejsou příliš široké. Na portálu je možné vyhledávat klasicky dle klíčových slov, nicméně nikde není žádná zmínka o tom, zda ve vyhledávači lze používat operátory (např. AND, OR nebo NOT). Jedinou možností, jakým způsobem může uživatel filtrovat výsledky vyhledávání, je volba vyhledávat klíčové články mezi příspěvky týkajících se dat, událostí, novinek nebo publikací.

Obrázek 1 Hlavní vyhledávač portálu ECDC (ECDC 2021e)

Druhou možností vyhledávání na portále je vyhledávač dle témat, který je dostupný v části All topics: A to Z. Zde lze, stejně jako v předchozím vyhledávači, vyhledávat dle klíčových slov. Na stránce je nicméně dostupný také seznam všech témat, která jsou ECDC sledována. V seznamu všech témat se lze také pohybovat za pomoci prvních písmen názvů témat, která jsou umístěna přímo pod vyhledávačem, a po kliknutí na konkrétní počáteční písmeno nás přesměrují k tématům začínajícím na toto písmeno. Naprostá většina témat je věnována onemocněním (jedno téma je věnováno jednomu onemocnění nebo jednomu typu onemocnění) a vakcinaci.

Obrázek 2 Vyhledávač v sekci All topics: A to Z (ECDC 2021b)

Struktura portálu

Portál ECDC je členěn do čtyř sekcí:

 • Newsroom
 • Publications & Data
 • Tools
 • About us

Toto členění zahrnuje všechna jednotlivá témata, která jsou na portálu dostupná v části All topics: A to Z. To znamená, že ve všech těchto sekcích lze nalézt informace, data nebo nástroje související se všemi jednotlivými onemocněními a tématy vakcinace, které ECDC sleduje. Výjimkou je sekce About us, která je věnována představení organizace ECDC.

Sekce

V další části textu bude každá ze sekcí blíže popsána.

Newsroom

Sekce Newsroom je věnována všem novinkám v oblastech, kterými se ECDC zabývá. Samotná stránka sekce Newsroom je členěna do 3 částí. Část Latest news obsahuje nejnovější informace o epidemiologické situaci v EU a odkazy na nejaktuálnější reporty či souhrny. Jak je vidět na obrázku 3, 12.12.2021 byla například část Latest news věnována nejnovější hrozbě, kterou je mutace COVID-19 s názvem Omicron. Hlavní částí sekce Newsroom je ovšem část Featured (vybraný obsah). Ta je věnována výhradně nejaktuálnějším vizualizacím a nástrojům dostupným na portálu ECDC. Příklady můžete vidět na obrázku 3.

Obrázek 3 Sekce Newsroom (ECDC 2021f)

Další částí Newsroom sekce ECDC je zobrazení aktuální situace u sledovaných jevů. V případě této sekce jsou často zobrazeny jevy (ve většině onemocnění), které se vyskytují i mimo EU. ECDC totiž nemonitoruje výhradně jen území Evropské unie, ale také některé další země Evropského hospodářského prostoru (zkratka EEA), mezi které patří například Norsko. Dále je úkolem ECDC také monitorovat situaci ohledně hrozeb, které ještě nejsou evidovány na území EU, ale jejich výskyt v ostatních okolních zemích i na jiných kontinentech může být pro země Evropské unie rizikem.

Publications & Data

Tato sekce je opět členěna do tří částí. Stejně jako v případě sekce Newsroom je zde k dispozici část vyčleněná vybranému obsahu. Dále se zde ale nacházejí pro nás zajímavé části Latest publications (nejnovější publikace) a Latest data (nejnovější dat), jak je možno vidět na obrázku 4.

Obrázek 4 Sekce Publikace a data (ECDC 2021g)

Publikace poskytuje ECDC v naprosté většině ve formátu pdf. Publikace se většinou týkají jednoho konkrétního tématu a poskytují zájemcům kompletní souhrn o daném tématu, včetně odkazů na použité datové zdroje, postupu sběru i zpracování dat a metody vypracování zprávy.

Datasety

Datasety, které ECDC uživatelům nabízí, jsou opět členěny dle konkrétního tématu, a v naprosté většině jsou dostupné ve všech z následujících datových formátů:

 • xlsx
 • csv
 • json
 • xml

Část datasetů, které jsou periodicky aktualizovány (např. denní přírůstek nakažených nemocí COVID-19), je také možné stahovat strojově, z linků uvedených v popisu datasetu. Popis datasetu zachycuje obrázek 5. Popis datasetů obsahuje také souhrn s metadaty datasetů, což výrazně usnadňuje orientaci a práci s datasety.

Obrázek 5 Popis datasetu s počtem nových případů nakažených osob onemocněním COVID-19 a počtem úmrtí osob souvisejícím s tímto onemocněním (ECDC 2021d)

Tools

Sekce ve své horní části zobrazuje klíčové nástroje, kterým v současné době celkem logicky vévodí nástroj pro sledování vakcinace proti onemocnění COVID-19.

Obrázek 6 Sekce Tools portálu ECDC (ECDC 2021h)

Sekce věnovaná nástrojům nabízí také rozcestník k nástrojům s informacemi a daty k onemocněním, očkování nebo například i k veřejným školením týkajících se zdravotních témat. Tato sekce obsahuje dva rozcestníky. Jeden členěný dle jednotlivých onemocnění či jejich typů (zobrazený na obrázku 7) a druhý dle tématu (obrázek 8).

Obrázek 7 Rozcestník dle onemocnění a jejich typů v sekci Tools (ECDC 2021h)
Obrázek 8 Rozcestník dle témat v sekci Tools (ECDC 2021h)

About us

Sekce About us na portálu ECDC je věnována informacím o aktivitách ECDC. Obsahuje rozcestník s odkazy například na popis mise organizace, strukturu organizace, způsob fungování organizace nebo informace o financování organizace.

Představení konkrétního nástroje

Nástrojů, které portál ECDC poskytuje, je větší množství (přinejmenším desítky). Další část článku bude proto věnována představení jednoho konkrétního nástroje. Pro představení byl vybrán nástroj COVID-19 Vaccine tracker, který může uživatelům poskytnout zásadní informace k aktuální situaci.

V podstatě se jedná o souhrnný dashboard se zaměřením na vizualizaci dat, která se týkají vakcinace proti onemocnění COVID-19 v Evropské unii. Dashboard se skládá z několika částí. Každé z těchto částí bude věnována jedna následující podkapitola.

Key Figures

Část Key Figures poskytuje uživatelům základní souhrn nejdůležitějších informací týkajících se vakcinace proti onemocnění COVID-19 v tabulární podobě. Tento souhrn lze zobrazit pro všechny monitorované státy v rámci EU/EEA a také pro každý z monitorovaných států zvlášť.

Další možností zobrazení je pohled do minulosti. Všechna data lze zobrazit dle týdne v kalendářním roce. Historie sahá až do 50 týdne roku 2020.

Přepínači na pravé straně obrazovky lze rychle změnit pohled na souhrnnou tabulku. Možnost Country Figures zobrazí tabulku členěnou dle všech států (jeden stát jeden řádek). K souhrnné tabulce se lze opět vrátit za pomoci toho samého tlačítka, jelikož se vždy po stisknutí změní, aby se bylo možné vrátit na předchozí pohled. Celkem existují tedy dva stavy tohoto tlačítka – Summary figures a Country figures. V této části je ještě jeden přepínač, kterým lze omezit výběr zemí pouze na země EU, nebo na země EU a zároveň i země EEA.

Obrázek 9 COVID-19 Vaccine tracker – část Key Figures (ECDC 2021c)

Vaccine Uptake

Část Vaccine Uptake je postavena na stejných datech, jako část Key Figures, zobrazuje je ovšem za pomoci vizuálů v podobě mapy, grafů a KPI (v horní části dashboardu). Filtry jsou velice podobné předchozí sekci, navíc je ovšem dostupný přepínač pro omezení věku s dvěma možnostmi. Jednou pro zobrazení celé populace a druhou pro zobrazení pouze dospělé populace (data o osobách starších 18 let).

Obrázek 10 COVID-19 Vaccine tracker – část Vaccine Uptake (ECDC 2021c)

Mapa zobrazená v této části dashboardu je interaktivní. Filtrem s názvem Indicator lze ovládat metriky zobrazené v mapě (ostatní vizuály v této části dashboardu filtr neovlivňuje). K dispozici jsou následující možnosti:

 • Vakcinace alespoň jednou dávkou (v procentuálním vyjádření k celkové populaci)
 • Plná vakcinace (v procentuálním vyjádření k celkové populaci)
 • Vakcinace posilující dávkou (v procentuálním vyjádření k celkové populaci)
 • Celkový počet osob očkovaných první dávkou vakcíny
 • Celkový počet plně očkovaných osob
 • Celkový počet osob očkovaných posilující dávkou vakcíny
Obrázek 11 Filtr Indicator v části Vaccine Uptake COVID-19 Vaccine Trackeru (ECDC 2021c)

Dle volby výše zvolené metriky pak lze po najetí myší na konkrétní zemi v mapě zobrazit souhrnné informace pro danou zemi.

Obrázek 12 Vizualizace mapy Evropy v části Vaccine Uptake COVID-19 Vaccine Trackeru (ECDC 2021c)

Target Groups

Další část COVID-19 Vaccine trackeru je věnována souhrnu vakcinace dle skupin obyvatelstva. Celkem na tomto dashboardu jsou určeny 3 skupiny obyvatelstva, pro které lze data zobrazit:

 • Osoby starší 60 let
 • Pracovníci ve zdravotnictví
 • Osoby v pečovatelských domovech, domovech pro seniory a dalších zařízeních s podobnou povahou
Obrázek 13 COVID-19 Vaccine tracker – část Target Groups (ECDC 2021c)

I v této části dashboardu lze opět filtrovat data pro EU nebo EU/EEA. Dále také lze omezit zobrazená data pro jednu konkrétní zemi. Na rozdíl od části Vaccine Uptake v této části filtr s názvem Indicator ovlivňuje většinu z vizualizací (ne pouze mapu).

Age Groups

Část Age Groups je věnována zobrazení dat dle věkových skupin obyvatelstva. Data jsou zobrazována dle následujících věkových kategorií:

 • 60 a více let
 • 50-59 let
 • 25-49 let
 • 18-24 let
 • Méně než 18 let

V liniovém grafu a v tabulce je navíc kategorie do 18 let rozdělena na:

 • 15-17 let
 • 10-14 let
 • 5-9 let
 • 0-4 roky
Obrázek 14 Část Age Groups COVID-19 Vaccine Trackeru (ECDC 2021c)

Doses by Product

Další část nástroje COVID-19 Vaccine Tracker je zaměřena na rozdělení vakcín dle jednotlivých výrobců. Filtr Indicator je v této části Vaccine Trackeru pozměněný. Obsahuje pouze 3 možnosti:

 • Distribuované dávky na 100 obyvatel
 • Celkový počet distribuovaných dávek
 • Celkový počet podaných dávek

V rámci této části dashboardu ovlivňuje filtr Indicator všechny vizualizace.

Obrázek 15 Filtr Indicator v části Doses By Product COVID-19 Vaccine Trackeru (ECDC 2021c)

Část Doses By Product tedy není zajímavá jen z pohledu epidemiologického. Je na ni dobře možné sledovat, které vakcíny mají v Evropě největší úspěch.

Obrázek 16 část Doses By Product v COVID-19 Vaccine Trackeru (ECDC 2021c)

Country Profiles

Předposlední části je část věnovaná profilům jednotlivých monitorovaných zemí. Z pohledu samotných vizualizací a jejich datového obsahu je pravděpodobně nejméně zajímavá. Obsahuje ovšem užitečné odkazy na webové portály s daty o vakcinaci a se strategií vakcinace konkrétní zobrazené země. Na obrázku níže, kde je zobrazen profil ČR, se odkazy nachází na pravé straně a uživatele odkazují přímo na dokument Národní strategie očkování proti nemoci COVID-19 a na web Ministerstva zdravotnictví ČR s daty o očkování v ČR (MZČR 2020, MZČR 2021).

Toto zobrazení funguje analogicky pro všechny země, které je možné v této části dashboardu zvolit.

Obrázek 17 Country profiles v rámci COVID-19 Vaccine Trackeru (ECDC 2021c)

Notes on the data

Část Notes on the data (česky – poznámky k datům) obsahuje informace ohledně účelu nástroje COVID-19 Vaccine Tracker a podkladových dat. V této části jsou dostupné také odkazy na podkladová data z dashboardů, která je možná stáhnout pro další analýzy (dostupný rozcestník obsahuje odkazy nejen na data o vakcinaci, ale také odkazy na data týkající se například onemocněními COVID-19 nebo úmrtností spojenou s COVID-19).

Důležitou součástí poznámek k datům je také vizualizace věnovaná konzistenci dat zobrazených ve vizualizacích. Z ukázky na obrázku je možné vidět, že například Česká republika začala v 16. týdnu toho kalendářního roku reportovat data o vakcinaci věkové skupiny 10 až 14 let. Z vizualizace je také vidět, že Česká republika poskytuje data ohledně věkové skupiny starších 60 let v podrobnějším rozdělení, tedy rozdělená do dalších kategorií:

 • 60-69 let
 • 70-79 let
 • 80 a více let
Obrázek 18 Vizualizace reportovaných dat jednotlivými zeměmi v části věnované poznámkám k datům v COVID-19 Vaccine Trackeru (ECDC 2021c)

Přístup k datům a informacím

ECDC si zakládá na tom, aby publikovaná data v rámci jejich portálu byla veřejně dostupná. Žádné licenční ani jednorázové poplatky uživatelé platit nemusí. Přístup je zdarma. A to jak k jednotlivým datasetům a nástrojům, tak i k publikovaným reportům a souhrnům.

Zdroje

ECDC, 2021a. About ECDC. European Centre for Disease Prevention and Control [online] [vid. 2021-12-05]. Dostupné z: https://www.ecdc.europa.eu/en/about-ecdc

ECDC, 2021b. All topics: A to Z. European Centre for Disease Prevention and Control [online] [vid. 2021-12-12]. Dostupné z: https://www.ecdc.europa.eu/en/all-topics

ECDC, 2021c. COVID-19 Vaccine Tracker | European Centre for Disease Prevention and Control [online] [vid. 2021-12-08]. Dostupné z: https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab

ECDC, 2021d. Data on the daily number of new reported COVID-19 cases and deaths by EU/EEA country. European Centre for Disease Prevention and Control [online] [vid. 2021-12-08]. Dostupné z: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/data-daily-new-cases-covid-19-eueea-country

ECDC, 2021e. Homepage | European Centre for Disease Prevention and Control [online] [vid. 2021-12-08]. Dostupné z: https://www.ecdc.europa.eu/en

ECDC, 2021f. Newsroom. European Centre for Disease Prevention and Control [online] [vid. 2021-12-08]. Dostupné z: https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events

ECDC, 2021g. Publications and data. European Centre for Disease Prevention and Control [online] [vid. 2021-12-08]. Dostupné z: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data

ECDC, 2021h. Tools. European Centre for Disease Prevention and Control [online] [vid. 2021-12-12]. Dostupné z: https://www.ecdc.europa.eu/en/data-tools

EUROPEAN COMMISSION, 2021. Institutions and bodies profiles. European Union [online]. B.m.: European Commission – Directorate-General for Communication [vid. 2021-12-05]. Dostupné z: https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles_en

MZČR, 2020. NÁRODNÍ STRATEGIE OČKOVÁNÍ PROTI NEMOCI COVID-19 [online]. 7. září 2020. Dostupné z: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/N%C3%A1rodn%C3%AD-vakcina%C4%8Dn%C3%AD-strategie-onemocn%C4%9Bn%C3%AD-covid-19_k-ve%C5%99ejn%C3%A9-diskusi.pdf

MZČR, 2021. COVID‑19: Přehled vykázaných očkování v ČR | Onemocnění Aktuálně MZČR. onemocneni-aktualne.mzcr.cz [online] [vid. 2021-12-12]. Dostupné z: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/vakcinace-cr

Náhledový obrázek – „Syringe and Vaccine“ by NIAID is licensed under CC BY 2.0

Taylor & Francis Online

0
person holding folders

Úvod

Obrázek 1: Logo Skupiny Taylor & Francis, zdroj: https://taylorandfrancis.com/about/our-brands

Taylor & Francis Online je informační služba, poskytovaná společností (skupinou) Taylor & Francis Group, která sama patří pod společnost Informa UK Limited.

Throughout Informa, in every market and Informa business, we share the same purpose: to champion the specialist, connecting people with knowledge to help them learn more, know more and do more.“ (Informa PLC, 2021 a, část Purpose & Principles).

Informa je mezinárodní zpravodajská, informační, událostní, vědecká a výzkumná skupina pocházející z Velké Británie. Jejími cíli je (obdobně jako u podobných informačních služeb) šíření znalostí a materiálů, zviditelňování specialistů, snižovaní znalostních bariér a mnoho dalších (Informa PLC, 2021 b). Těchto cílů dosahuje mnoha způsoby a jedním z nich je skupina Taylor & Francis a její služba Taylor & Francis Online.

Samotná společnost Taylor & Francis vznikla již v roce 1852 (ale některé kořeny sahají až do 1798). Od svého vzniku se stále snaží naplňovat svou misi „publikovat co nejkvalitnější akademický výzkum“ (autorský překlad). V roce 2004 se společnost sloučila s firmou Informa, pod kterou funguje do dnes.

O knihovně

Taylor & Francis Online je webová knihovna, umožňující návštěvníkům vyhledávat studie, články, výzkumná data, reporty či jinou literaturu z různých oblastí a témat, autorům sdílet své výtvory, nechat je podstoupit „peer review“ a následně je na webu publikovat a dalším lidem, jako např. editorům a knihovníkům, poskytuje funkce pro usnadnění jejich práce či pro získávání a zajišťování kvalitních dat a literatury (Informa PLC, 2021 c).

Knihovna dnes obsahuje přes 4 680 000 článků ve stovkách různých kategoriích a poskytuje k nim mnoho funkcí a služeb, které budou rozebrány v následujících kapitolách.

Možnosti vyhledávání

Je možné vyhledávání v několika formách. První z nich je obyčejné vyhledávání zadáním několika klíčových slov (tzv. quick search). Druhé, důležitější, je advanced search, ve kterém může uživatel specifikovat parametry, jako např rok vydání, téma, abstrakt atd. za použití logických operátorů. Dalším způsobem vyhledávání je vyhledávání dle tématu, kde uživatel vybere z nabídky témat a výsledky může dále filtrovat a posledním způsobem jsou vyhledávání dle časopisu (journal), či různé žebříčky. Každý způsob je sám rozebrán v podkapitole.

Quick search

Obrázek 2: Příklad quick search, zdroj: https://taylorandfrancis.com/about/our-brands/

Quick search je nejzákladnější a nejjednodušší způsob vyhledávání. Jak jsme zvyklí i v jiných vyhledávačích, stačí zadat hledané slovo a vyhledávač vrátí všechny články, které obsahují dané slovo v názvu, poli autora, abstraktu, obsahu atd. Výstřižek výsledků vrácených na vstup „covid“ jsou na Obrázek 2. Dané výsledky je možné dále ještě filtrovat, a to pomocí nabídek na liště, kde je možné vybrat například výsledky mladší jak rok, výsledky, ke kterým mám přístup nebo pouze články určité kategorie či vydavatele. Je zde i možné specifikovat, kde by se daná hledaná slova měla nacházet (kdekoliv, nadpis, autor, keywords atd.).

Výsledky je možné si exportovat do excel dokumentu, nebo si stáhnout full-text PDF soubory všech výsledků přímo z menu (pro tyto funkce je ale nutný uživatelský účet).

Advanced search

Obrázek 3: Advanced Search, zdroj: https://www.tandfonline.com/search/advanced

Advanced search je, jak název napovídá, vyhledávání za pomoci pokročilých parametrů. Je možné zadat několik slov pro vyhledávání v různých částech dokumentu (např. zadat jméno autora a hledaného díla), určit, z jakého období chceme výsledky, případně je i možné použít hledání z citace.

Všechna textová pole zároveň poskytují možnost užití boolean operátorů AND, OR a NOT, díky kterým je možné přesněji určit hledané dokumenty. AND slouží k vyhledání dokumentů obsahující obě zadaná slova. Např. v případě hledání Adam AND Eva se vyhledávač pokusí najít dokument obsahující obě jména. V případě použití OR vyhledá dokumenty s oběma, nebo i jen jedním z nich. V případě použití operátoru NOT (např. Adam NOT Eva) vyhledá všechny dokumenty obsahující první hledané slovo (Adam) a zároveň neobsahující slovo druhé (Eva).

Dle tématu

Obrázek 4: Vyhledávání dle tématu, zdroj: https://www.tandfonline.com/

Tento výběr/způsob vyhledávání funguje tak, že uživatel si z dostupných 30 hlavních témat (či kategorií. Viz Obrázek 4) vybere jedno z nich. Vyhledávač zobrazí všechny dokumenty daného tématu a uživatel si následně může výsledky dále vyfiltrovat, stejně jako v případě Quick search. Ačkoli vyhledávač operuje se stovkami témat, na hlavní stránce se ukáže pouze dříve zmíněných 30, pro detailnější zobrazení musí uživatel otevřít postranní „subject“ menu (viz Obrázek 5 (číslo vedle názvu kategorie znázorňuje počet dokumentů v dané kategorii)). Kategorie mají hierarchickou strukturu.

Obrázek 5: Podkategorie, zdroj: https://www.tandfonline.com/topic/allsubjects/pi?target=topic&ConceptID=4274

Ostatní

Dalšími způsoby vyhledávání, kterým zde ale nebude dopřáno tolik prostoru, jako předchozím, jelikož nejsou tak důležité, je vyhledávání dle časopisu (autorský překlad, originálně „journal“) a trending vyhledávání.

Obě vyhledávání jsou poměrně jednoduché. V případě časopisů může uživatel výsledky hledat za pomoci filtru na počáteční písmeno nebo filtru na kategorii. V případě druhém, tj. trending/žebříček nejpopulárnějších uživatel nemůže výsledky filtrovat nijak, jelikož z podstaty myšlenky se mu zobrazí několik nejsledovanějších/nejstahovanějších dokumentů z databáze společnosti.

Struktura výsledků vyhledávání

Klasický výsledek

Obrázek 6: Příklad zobrazení výsledku vyhledávání, zdroj: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09644016.2021.1947636

Na obrázku nad tímto odstavcem (Obrázek 6) je zobrazen jeden z trending dokumentů v době psaní této práce. Jak je možné vidět, všechny relevantní informace, jako autor, název, datum vydání, umístění, odkaz na stažení PDF (některé dokumenty poskytují i formát pro e-čtečky EPUB), licence a mnoho ostatních jsou umístěny na jedné stránce. Co již na obrázku není vidět, je celý text článku, umístěný pod abstraktem. Přínosné je, že na pravé straně stránky jsou zobrazeny podobné dokumenty, které mohou některým lidem pomoci k lepšímu pochopení oblasti nebo poskytnout alternativu k dokumentu, na který právě nahlíží. Pro lidi se zrakovým postižením je také vestavěn speciální předčítač dokumentu.

Zajímavá je také záložka „Metrics“. Zde je možné zjistit, kolikrát byl dokument na této stránce zobrazen a kolikrát byl citován (s rozborem kde a kolikrát, sledují se např. „konkurenční“ knihovny Web of Science nebo Scopus). Zároveň se zde nachází „Altmetric“, tj. výsledky stejnojmenné společnosti o tomto dokumentu. Je zde možné sledovat, kolikrát a kde byl tento článek zmíněn (sledována média, blogy, sociální sítě (primárně Twitter a Reddit), wikipedie atd.). Stejně tak poskytuje mapu s rozložením těchto zmínek a pořadí na žebříčku mezi podobnými dokumenty (viz Obrázek 7, levá strana žebříček a počty zmínění dokumentu, pravá strana mapa rozložení „Tweetů“ o dokumentu).

Obrázek 7: Altmetric, zdroj: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09644016.2021.1947636#metrics-content

Časopis

V případě vyhledávání časopisů, výsledek vypadá následovně (viz Obrázek 8).

Obrázek 8: Výsledek hledání časopisu, zdroj: https://www.tandfonline.com/toc/rama20/current

Rozložení výsledku na stránce je velmi podobné minulému zobrazení dokumentu. Je možné zde nalézt název, obsah, vydavatele, jednotlivá vydání, články v jednotlivých vydáních (na které se je možné prokliknout), metriky časopisu a jeho článků, cíle časopisu a další.

Zároveň je možné vyhledávat články v rámci vybraného časopisu, filtrovat a řadit je. Dále je možné přihlásit se k odebírání novinek, stahovat články ve formátu PDF, nebo si nechat zobrazit nejcitovanější či nejzobrazovanější článek z časopisu.

Dodatečné služby

Možnosti odebírání novinek

Taylor & Francis umožňují uživatelům se přihlásit k odběru novinek/updatů o jednotlivých časopisech, či celé platformě. V případě odběru novinek o časopisech je možné využít RSS formát nebo email zprávy. V případě platformy pouze emaily. Společnost nepodporuje žádné jiné služby nebo API, které by umožnily externě získávat nebo manipulovat s daty.

RSS

Jedná se o klasický přenos dat přes RSS formát. Ukázka přenosu RSS dat (ohledně dříve zmíněného časopisu) je umístěna pod tímto odstavcem. K odběru novinek přes RSS se uživatel nemusí nijak registrovat, postačí mu pouze lokace, ze které bude schopný data získávat (možné ji získat kliknutím na příslušné tlačítko (viz Obrázek 8, modré tlačítko RSS nahoře uprostřed))

<item rdf:about="https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19416520.2016.1161977?af=R">
<title>Paradox and Contradiction in Organizations: Introducing Two Articles on Paradox and Contradiction in Organizations</title>
<link>https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19416520.2016.1161977?af=R</link>
<content:encoded><a href="/toc/rama20/10/1">Volume 10, Issue 1</a>, June 2016, Page 1-3<br/>. <br/></content:encoded>
<description>Volume 10, Issue 1, June 2016, Page 1-3<br/>. <br/></description>
<dc:title>Paradox and Contradiction in Organizations: Introducing Two Articles on Paradox and Contradiction in Organizations</dc:title>
<dc:identifier>10.1080/19416520.2016.1161977</dc:identifier>
<dc:source>The Academy of Management Annals</dc:source>
<dc:date>2016-04-13T02:35:35Z</dc:date>
<dc:rights>© 2016 Academy of Management</dc:rights>
<dc:creator>Forrest Briscoe</dc:creator>
<prism:publicationName>Paradox and Contradiction in Organizations: Introducing Two Articles on Paradox and Contradiction in Organizations</prism:publicationName>
<prism:volume>10</prism:volume>
<prism:number>1</prism:number>
<prism:startingPage>1</prism:startingPage>
<prism:endingPage>3</prism:endingPage>
<prism:coverDate>2016-01-01T08:00:00Z</prism:coverDate>
<prism:coverDisplayDate>2016-01-01T08:00:00Z</prism:coverDisplayDate>
<prism:doi>10.1080/19416520.2016.1161977</prism:doi>
<prism:url>https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19416520.2016.1161977?af=R</prism:url>
<prism:copyright>© 2016 Academy of Management</prism:copyright>
</item>

(ukázka pouze části dat)

Email

Pomocí emailových zpráv se může nechat uživatel nechat upozorňovat na změny, nové položky atd. co se na stránkách dějí. Je možné se registrovat pro odběr celkových novinek, kde jsou obsažena i marketingová sdělení, nebo pouze pro odběr novinek jednoho časopisu. Oba tyto odběry vyžadují registraci uživatele.

Covid

Společnost Taylor & Francis se snaží bojovat proti dezinformacím a informovat o reálném dění pomocí specializované Covid-19 kategorie, na kterou je možné se dostat přímo z hlavní stránky webu.

Všechny takto poskytované články mají „free access“ licenci a jsou tedy dostupné komukoliv, kdo by si chtěl o dané problematice něco přečíst.

Přímo dle stránek společnosti slouží tato iniciativa i k podpoře a propagování vědců a doktorů, kteří se touto problematikou zabývají (Informa PLC, 2021 d). Zároveň pak také poskytují odkazy na jiné důležité weby, časopisy, články nebo opatření, která se zabývají podobnou tématikou. Databáze Taylor & Francis takto dnes obsahuje přes 4 900 různých článků a dokumentů.

Licence

Pro uživatele existují reálně 3 typy licencí, se kterými se na stránkách Taylor & Francis může setkat. A to je popořadě: Free Access, Open Access a Closed Access.

S dokumenty Free Access může uživatel nakládat, jak chce. Má okamžitý přístup k obsahu i všem ostatním datům dokumentu. Může si jej stáhnout, citovat, přečíst na stránce atd. Bohužel společnost Taylor & Francis nespecifikují, jaké vlastnosti jimi definovaný Free Access nabízí, ale můžeme se domnívat, že zde nejspíše nejsou žádné limitace.

Druhou licencí je Open Access. Dokumenty s touto licencí mohou být také kýmkoliv čteny, citovány atd. Mají velmi podobné vlastnosti jako Free Access dokumenty, ale jsou vázány podmínkami Creative Commons (možné najít zde (Creative Commons, 2021)), nebo jinými podmínkami (vždy specifikováno u dokumentu).

No Access je poslední typ licence, u kterého si musí uživatel vyžádat či zakoupit přístup. Jedná se o nejstriktnější podmínku ze zmíněných tří (Informa PLC, 2021 e).

Obrázek 9: Access types, zdroj: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09644016.2021.1947636

(na Obrázek 9 jsou znázorněny 3 dokumenty, vrchní je licence Open Access (oranžový zámek), druhý Closed Access (prázdno) a třetí Free Access (zelený checkmark)).

Závěr

Veřejná knihovna Taylor & Francis Online je užitečná pomůcka pro vědecké, výzkumné, školní či informační účely. Obsahuje tisíce různých dokumentů z mnoha kategorií, které může uživatel volně použít, stavět na nich nebo jen číst.

Zároveň poskytuje zdarma informace o viru Covid-19 a snaží se bojovat proti dezinformacím distribucí článků a promotováním výzkumníků, doktorů a angažovaných osob z této oblasti. V práci byly rozebrány poskytované funkce knihovny, spolu s možnostmi vyhledávání. Byly představeny boolean operátory a filtry pokročilého hledání i unikátní způsoby hledání, jako například hledání dle časopisu. Dále byly představeny metriky, které společnost poskytuje a možnosti odebírání novinek.

Zdroje

CREATIVE COMMONS, 2021. Creative Commons — Attribution 4.0 International — CC BY 4.0 [online] [vid. 2021-11-08]. Dostupné z: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

INFORMA PLC, 2021a. About Taylor & Francis. Taylor & Francis [online] [vid. 2021-11-07]. Dostupné z: https://taylorandfrancis.com/about/

INFORMA PLC, 2021b. About Us [online] [vid. 2021-11-07]. Dostupné z: https://www.informa.com/about-us/

INFORMA PLC, 2021c. COVID-19: Novel Coronavirus Content Free to Access. Taylor & Francis [online] [vid. 2021-11-08]. Dostupné z: https://taylorandfrancis.com/coronavirus/

INFORMA PLC, 2021d. Purpose & Principles [online] [vid. 2021-11-07]. Dostupné z: https://www.informa.com/about-us/purpose-principles/

INFORMA PLC, 2021e. Taylor & Francis Open Access | Taylor & Francis Online [online] [vid. 2021-11-08]. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/openaccess

Seznam Obrázků

Obrázek 1: Logo Skupiny Taylor & Francis– https://taylorandfrancis.com/about/our-brands/

Obrázek 2: Příklad quick search– https://www.tandfonline.com/action/doSearch?AllField=covid

Obrázek 3: Advanced Search– https://www.tandfonline.com/search/advanced

Obrázek 4: Vyhledávání dle tématu– https://www.tandfonline.com/

Obrázek 5: Podkategorie– https://www.tandfonline.com/topic/allsubjects/pi?target=topic&ConceptID=4274

Obrázek 6: Příklad zobrazení výsledku vyhledávání– https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09644016.2021.1947636

Obrázek 7: Altmetric– https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09644016.2021.1947636#metrics-content

Obrázek 8: Výsledek hledání časopisu– https://www.tandfonline.com/toc/rama20/current

Obrázek 9: Access types– https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09644016.2021.1947636

Similarweb: znáte informační chování návštěvníků stránek?

0
silhouette of man illustration

Úvod

A i když v dnešní době není tak důležité sledovat jakou má kdo návštěvnost a důležitá je hlavně kvalitativní analýza dat na konkurenčních sítích a stránkách. Některé platformy na internetu umožňují webové stránky srovnávat z různých hledisek a nabízet tak nejen kvantitativní informace o počtu návštěvníků a míře prokliku, ale také jaká nejčastější slova návštěvníci těchto stránek hledají, v jaké kategorii nebo z jakých stránek se dostávají.

Informační zdroj Similarweb

Similarweb je společnost zabývající se poskytováním služeb jako jsou analýzy webových stránek nebo mobilních aplikací, aby pomáhala podnikům různých velikostí s informacemi o jejich zákaznících nebo konkurenci. Základem je datová analýza. Tato platforma v neplacené verzi poskytuje přehled o digitálním provozu webových stránek nebo aplikací a aktualizuje se jednou měsíčně.

Obr. 1 Úvodní stránka similarweb [zdroj: vlastní zpracování]

Jejich mise je poskytovat nejdůvěryhodnější, nejobsáhlejší a nejdetailnější pohled na digitální svět tak aby pomohli jejich zákazníkům překonat konkurenci a stát se jedničkou na trhu. Protože věří, že díky znalostem a jiným pohledům na data mohou pak firmy dělat lepší rozhodnutí a uspět tak v digitálním světě (Similarweb © 2021a).

Tato společnost vznikla v roce 2007 v Izraeli, nyní má kanceláře po celém světě (Lunden 2020).

Analyzují provoz na více než 100 milionech webových stránek a 4,7 milionech mobilních aplikací (Similarweb © 2021b).

Pro analýzu provozu jsou hlavně důležitá data, která společnost sbírá se statisticky reprezentativních datových sad, které jsou rozmanité napříč zeměmi, zařízeními, uživateli a hlavně odvětvími. Sběr dat probíhá pomocí následujících čtyř hlavních zdrojů.

Přímé měření primárními analytickými aplikacemi

Jsou to data, která jsou poskytovaná uživateli vlastnícími webové stránky a aplikace, ti si zvolí, že budou sdílet data z primárních analytických aplikací jako je například Google Analytics. Takto jsou poskytována jejich vlastní data i data jejich partnerů. Uživatelé díky tomu, že udělí souhlas s poskytováním těchto dat získají přehled porovnání digitálního provozu s dalšími webovými stránkami a aplikacemi, mohou tak svůj byznys vidět v mnohem širším kontextu a zejména týkajícím se trhu na kterém figurují. Zejména společnosti, které zpeněžují provoz na svých webových stránkách si často volí zveřejnění údajů o provozu ne jich webu, protože tím budou více atraktivní pro své zákazníky (Similarweb © 2021c).

Anonymní data ze zařízení

Po tomto zdroji dat následují anonymní údaje o digitálním provozu shromažďované z produktů Similarweb, které jsou nainstalované na zařízeních uživatelů těchto produktů a získávají tak anonymní data o chování těchto zařízení. U takto shromažďovaných dat je dán důraz na získávání údajů napříč různorodým publikem.

Veřejně dostupná

Dalším zdrojem jsou data, která jsou veřejně dostupná, Similarweb je algoritmicky zachycuje a indexuje. Pro upřesnění odhadů se do prediktivních modelů používají i údaje ze sčítání lidu.

Spolupráce

Posledním zdrojem jsou předem analyzovaná data získaná z různých spoluprací se společnostmi zabývajícími se CI a sběrem digitálních informací po celém internetu. Většina těchto společností sdílí analyzovaná data například pro zprávy, firmy nebo technologie. Partneři poskytující internetové připojení nebo poptávkové platformy jsou také součástí tohoto zdroje dat.

Po sběru dat probíhá datová syntéza pomocí procesů k vyčištění, porovnávání, syntézy, splynutí a zpracování za účelem modelování dat. Shromážděná data jsou normalizovaná ze všech datových zdrojů do jednoho pohledu, čímž může similarweb porovnávat weby a aplikace mezi sebou. Čištění dat a formátování vstupů dat je první krok. Data se odprošťují od různých osobních informací tak aby byly anonymizované. Dalším krokem je konsolidace dat, kde probíhá spojení velikého množství datových vstupů, aby mohlo být využité pokročilé prediktivní modelování. Posledním krokem syntézy dat je klasifikace datových vstupů kvůli kategorizaci a další syntézu.

Z hlediska datového modelování se na normalizovaná data používá pokročilá kalibrace strojového učení a prediktivní modely. Tyto techniky jsou využívány za účelem poskytování pravdivých a konzistentních pohledů na digitální data v čase. Učící modely strojového učení jsou používány pro snížení zkreslení a hluku dat.

Data jsou pak dodávány pomocí intelligence modulů jako přehledy připravené k použití buď na platformě similarweb nebo pomocí API (Similarweb © 2021c).

Vyhledávání webů a aplikací

Jak již bylo zmíněno v úvodu similarweb umožňuje zobrazovat informace o provozu a chování lidí na různých webových stránkách. Tato funkcionalita je volně dostupná a není třeba si vytvářet účet k získání přístupu k těmto údajům. Avšak to má jistá omezení jako že je to pouze základní přehled informací bez možnosti hlubšího poznání a nabízí jen limitovaný pohled do historie. Pro hlubší analýzy, přístup k více datům nebo možnosti využití API společnost similarweb nabízí různé placené produkty, kterými jsou produkt Research Intelligence, zaměřený na porovnávání společností a výkonu v rámci průmyslu a nabízí hlavně analýzy průmyslu, společností, aplikací, segmentů a zákazníků. Dalším produktem, který byl vybudován k optimalizaci získávání většího provozu na stránkách uživatelů se nazývá Digital Marketing Intelligence a je zaměřený hlavně na nástroje pro klíčová slova, reklamy a média. Dalšími produkty jsou Sales Intelligence, Investor Intelligence a Shopper intelligence. Těmito placenými produkty similarweb se v této práci nezabývám a následuje bližší přiblížení základní funkcionality.

Na úvodní stránce similarwebu je možné vyhledávat webové aplikace nebo stránky jen podle názvu nebo jeho části.

Obr. 2 Základní vyhledávání [zdroj: vlastní zpracování]

Dále jde vyhledávat pomocí žebříčků webů nebo aplikací. Z hlediska webových stránek se jedná o seznam 100 nejlepších stránek i když ve volně dostupné verzi se ukazuje jen 50 z nich. Jak můžeme vidět na obrázku níže (Obr. 3) webové stránky lze vyhledávat podle kategorie do které jsou zařazené a podle země. Výsledek hledání ukazuje změnu v řebříčku, jaká je průměrná doba strávená na stránkách, kolik průměrně stránek návštěvník prokliká a jaké je procento návštěvníků, kteří stránku ihned opustí.

Obr. 3 Nejlepší webové stránky [zdroj: vlastní zpracování]

V tomto přehledu získáme možnost vidět kdo je vydavatelem aplikace, jaké má hodnocení z hlediska použití, které je vypočítáno na základě instalací za poslední měsíc a aktivních uživatelů a jeho změnu a stejně tak hodnocení, které dostává od obchodu, v kterém je k dispozici ke stažení a také změnu. Řadit aplikace můžeme buď podle hodnocení použití nebo hodnocení obchodu.

Obr. 4 Řebříček nejlepších aplikací [zdroj: vlastní zpracování]

Oproti webovým stránkám u aplikací můžeme sledovat i trendy. Platí zde stejné možnosti vyhledávání jako u žebříčku. Ale v tomto pohledu můžeme vidět, které aplikace jsou právě v kurzu, které se nově dostali do nejlepších 100 aplikací, kterým hodnocení klesá a vypadli ze 100 nejlepších.

Obr. 5 Trendy aplikací [zdroj: vlastní zpracování]

Ukázky výsledku hledání

Při vyhledání webové stránky na platformě similarweb se uživateli zobrazí následující přehled. Pro účely této práce jsem zvolila webovou stránku univerzity www.vse.cz. Jak můžeme vidět z obrázku níže (Obr. 6) jsou k dispozici data ze září 2021. V horní části stránky se můžeme dozvědět globální pořadí v porovnání s ostatními webovými stránkami po celém světě, další údaj udává pořadí v České republice. Třetí údaj je trochu diskutabilní, jelikož se jedná o pořadí z hlediska kategorie v rámci země, podle údaje na obrázku se zdá, že web Vysoké školy ekonomické v Praze je 4. nejnavštěvovanějším z hlediska vysokoškolských webových stránek, ale po bližším zkoumání jsem zjistila, že je jen zařazen do jiné kategorie než, v které jsou webové stránky ČVUT nebo Karlovy univerzity. Takže je třeba tento údaj brát s rezervou a polohy z hlediska řebříčku nejlepších zkoumat v jiném pohledu zobrazení.

Obr. 6 Výsledky vyhledávání – přehled provozu [zdroj:vlastní zpracování]

Pěkný rozdíl ve výsledcích růstu nebo poklesu digitální provozu lze pozorovat v plošném grafu, kde je znatelný růst návštěvnosti v období zkouškového a jeho postupný pokles v letních měsících a růst s novým semestrem. Napravo jsou viditelné stejné údaje, které jsme si již mohli zobrazit v řebříčku nejlepších stránek.

Dalšími analýzami, které jsou k dispozici z hlediska provozu, a hlavně jeho zdrojů je mapa ukazující z jaké země se návštěvníci webové stránky připojují. Z hlediska VŠE není překvapením, že se více než 90 % návštěvníků je z České republiky. Hned pod grafem s mapou jsou vidět různé typy zdrojů pro zobrazení webových stránek v jejich desktopové verzi.

Obr. 7 Výsledky vyhledávání – zdroje provozu [zdroj: vlastní zpracování]

Dalším dostupným údajem je přehled stránek, které odkazují na www.vse.cz nebo naopak stránky, které návštěvníci navštíví odkazem z webové stránky.

Obr. 8 Výsledky vyhledávání – přesměrování [zdroj: vlastní zpracování]

Z hlediska nejčastěji vyhledávaných výrazů, které vedou k najité této webové stránky pomáhá následující přehled dělící se na výrazy neplacené, volně vyhledávané návštěvníky stránek a placená klíčová slova.

Obr. 9 Výsledky vyhledávání – vyhledávané termíny [zdroj: vlastní zpracování]

Předposledním přehledem je ukazatel sociálních médií, z kterých se lidé dostanou na stránky VŠE.

Obr. 10 Výsledky vyhledávání – sociální sítě [zdroj: vlastní zpracování]

Dalším možným pohledem je ukazatel z kde umístěných reklam proudí nejvíce návštěvníků, jelikož ale VŠE reklamy nepoužívá na obrázku níže je zobrazen přehled pro internetový obchod www.alza.cz.

Posledním možná nejzajímavějším přehledem je pohled na zájmy návštěvníků. Jsou zde zobrazené kategorie, o které se také zajímají, stránky, které často navštěvují a témata, která se jich týkají.

Obr. 11 Výsledky vyhledávání – zájmy publika [zdroj: vlastní zpracování]

Dále platforma similarweb také poskytuje přehled stránek, které jsou podobné nebo mají podobnou pozici v řebříčku. A mobilní aplikace, které se stránkou souvisí.

Podobné informace v menším měřítku lze zobrazovat pomocí nainstalovaného rozšíření do prohlížeče, jak je ukázáno na obrázku níže.

Obr. 12 Ukázka similarweb rozšíření v prohlížeči [zdroj: vlastní zpracování]

Similarweb také nabízí porovnání více webových stránek spolu navzájem. Ve volně dostupné verzi lze porovnávat jen dvě stránky najednou. Zkoušela jsem porovnat VŠE s ČZU a obě vysoké školy s celkem podobnými statistikami.

Obr. 13 Ukázka porovnání webových stránek [zdroj: vlastní zpracování]

Závěr

Ačkoliv se z hlediska platformy similarweb jedná o velmi propracovaný projekt, společnost ve volně dostupném neplaceném základu nabízí opravdu jen omezené množství údajů a dat, které bez koupení lepší licence jdou využít pro sledování konkurence minimálně. Myslím si, že na trhu platforem měřící digitální provoz na jiných stránkách existují další zajímavé alternativy, které umožňují mnohem hlubší pohledy na data jako jetřeba SpyFu nebo SE Ranking.

Zdroje

LUNDEN, Ingrid, 2020. SimilarWeb raises $120M for its AI-based market intelligence platform for sites and apps. TechCrunch [online]. [vid. 2021-12-06]. Dostupné z: https://social.techcrunch.com/2020/10/27/similarweb-raises-120m-for-its-ai-based-market-intelligence-platform-for-sites-and-apps/

SIMILARWEB, © 2021a. About Us | Our Mission, Company, and History. Similarweb [online] [vid. 2021-10-17]. Dostupné z: https://www.similarweb.com/corp/about/

SIMILARWEB, © 2021b. Our Data. Similarweb [online] [vid. 2021-10-17]. Dostupné z: https://www.similarweb.com/corp/ourdata/

SIMILARWEB, © 2021c. Similarweb Data Methodology. Similarweb Knowledge Center [online] [vid. 2021-10-17]. Dostupné z: https://support.similarweb.com/hc/en-us/articles/360001631538-Similarweb-Data-Methodology

Seznam Obrázků

Obr. 1 Úvodní stránka similarweb [zdroj: vlastní zpracování]

Obr. 2 Základní vyhledávání [zdroj: vlastní zpracování]

Obr. 3 Nejlepší webové stránky [zdroj: vlastní zpracování]

Obr. 4 Řebříček nejlepších aplikací [zdroj: vlastní zpracování]

Obr. 5 Trendy aplikací [zdroj: vlastní zpracování]

Obr. 6 Výsledky vyhledávání – přehled provozu [zdroj:vlastní zpracování]

Obr. 7 Výsledky vyhledávání – zdroje provozu [zdroj: vlastní zpracování]

Obr. 8 Výsledky vyhledávání – přesměrování [zdroj: vlastní zpracování]

Obr. 9 Výsledky vyhledávání – vyhledávané termíny [zdroj: vlastní zpracování]

Obr. 10 Výsledky vyhledávání – sociální sítě [zdroj: vlastní zpracování]

Obr. 11 Výsledky vyhledávání – zájmy publika [zdroj: vlastní zpracování]

Obr. 12 Ukázka similarweb rozšíření v prohlížeči [zdroj: vlastní zpracování]

Obr. 13 Ukázka porovnání webových stránek [zdroj: vlastní zpracování]

sigma explorer. Stopařův průvodce po katastrofách

0

sigma explorer (sigma-explorer.com) je velice užitečným datovým nástrojem vytvořeným a spravovaným světově největší zajišťovnou Swiss Re. Hlavními výhodami je volná přístupnost, jednoduchost ovládání. možnosti exportu výstupů v nejčastěji užívaných formátech a přehlednost obsažených informací.

Již půl století vydává Swiss Re institute pro odbornou veřejnost články, publikace, data sety, pořádá konference, skrze něž prezentuje výsledky analýz a výzkumu v oblastech statistiky, modelování rizika pro podporu rozhodování risk managementu nejen vlastních klientů. Všechny články i publikace jsou dohledatelné na webových stránkách Swiss Re institutu swissre.com/institute/
Procházet všechny jednotlivé publikace a články je samozřejmě zdlouhavé a nepohodlné. Proto Swiss Re vytvořilo nástroj sigma explorer, který výstupní data zobrazuje v jednom integrovaném grafickém rozhraní s mnoha interaktivními možnostmi.[1]

Obrázek 1 Homepage sigma-explorer.com

Po pravé straně homepage se nachází výběr hlavních tematických skupin časových řad, které sigma explorer nabízí. Tyto skupiny jsou: 1. Catastrophes, 2. World Insurance premiuns, 3. Macroeconomic resilience index, 4. Insurance resilience index and protection gap

Vzhledem k široké variaci možných výstupů budu prezentovat od některých skupiny možné grafické datové výstupy odpovídající na jednoduchou otázku, na níž v rámci každé kategorie budu hledat odpověď.

Otázka: Je pravdivé tvrzení, že změna klimatu dochází k častějším přírodním katastrofám?

Odpověď nalezneme v kategorii řad Catastrophes. Nejvhodnější zobrazení bude Line Chart, Data Set – Number of events a Peril type – Natural Catstrophes:

Obrázek 2 Katastrofy-možnosti zobrazení časových řad

Výstup bude vypadat takto:

Obrázek 3 Katastrofy – graf

Vzestupný trend počtu přírodních je na časové řadě od roku 1970 zřetelně vidět. Nástroj nabízí možnost exportu grafu ve formátech .png, .jpg, .pdf

Otázka: Jaká zemětřesení byla za posledních 30 let v Asii nejsmrtelnější?

Pro porovnání jednotlivých katastrof je sigma explorer nejlepším nástrojem, který je bezplatně a neomezeně přístupný. Nabízí možnosti vizualizace na mapu světa, výběr příčiny katastrofy, lze zvolit region a srovnávací měřítko, jak je vidět na obrázku níže:

Obrázek 4 Katastrofy – možnosti volby parametrů pro srovnání

Samotný výstup je na obrázku níže, kde velikost zabarveného kruhů odpovídá počtu obětí. Pokud bychom ve výběru možností zvolili jiný Data set, velikost kruhů by odpovídala Data setu a v případě volby zobrazení více Perils najednou budou kruhy odlišeny i barevně.

Obrázek 5 mapa katastrofických zemětřesení v Asii

Jak je vidět na obrázku, tak v počtu obětí byla nejničivější zemětřesení v Indonésii a střední Číně. Pokud klikneme na kruh vybrané katastrofy, zobrazí se výstup poskytující stručný popis události a základní statistiky. Pro srovnání uvádím hned dva pod sebou:

Obrázek 6 Katastrofy – zemětřesení Inodnésie
Obrázek 7 Katastrofy – zemětřesení Čína

Otázka: Jaký je rozdíl v penetraci životního pojištění na vyspělých a rozvojových trzích

Penetrací pojištění můžeme rozumět jako relativním výdajům na pojistnou ochranu k HDP dané země. Je třeba upozornit, že nelze bez dalšího vyvozovat závěry o úrovni ochrany pojištěných v dané zemi, protože každá země má jinak nastavený daňový systém, kde mnohde jsou rezervotvorná životní různými formami podporována, sociální systém a jinou demografii. Výstup pak můžeme zvolit na světové mapě takto:

Obrázek 8 World insurance premiums – volba parametrů

Samotný výstup je níže, kdy můžeme měnit posuvníkem v horní části rok, za který chceme data zobrazit:

Obrázek 9 Penetrace životního pojištění – mapa světa

Každá země je barevně rozlišena podle intervalu výše procentních výdajů na HDP své ekonomiky. Můžeme také vidět, že některé méně vyspělé trhy nejsou zastoupeny vůbec, protože Swiss Re nemá dostatečná nebo žádná data.

Po rozkliknutí vybrané země se nám zobrazí výstup shrnující základní relevantní statistiky pojistného trhu, kde můžeme zvolit mezi zobrazením pro jeden rok nebo časovou řadou. Po najetí kurzoru myši na bod na křivce zobrazené v grafu se zobrazí konkrétní výše hodnoty pro daný rok.

Obrázek 10 Základní statistiky českého pojistného trhu

Dalšími kategoriemi jsou Macroeconomic resilience index a Insurance resilience index and protection gap, které jsou srozumitelné jen pro odbornou veřejnost se znalostí metodologie a kontextu. Rozhodl jsem se proto je zde neuvádět.

Zdroj:

Sigma-explorer [online]. Zurich: Swiss RE [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: https://www.sigma-explorer.com/


[1] Kompletní metodologie dat je dostupná na https://www.sigma-explorer.com/documentation/Methodology_sigma-explorer.com.pdf

Manuscriptorium: prohledávejte digitalizované kulturní dědictví

0
people in red and gold costume

Manuscriptorium (http://www.manuscriptorium.com/cs) se dá nejlépe charakterizovat jako bibliografická, potažmo plnotextová databáze, ve které je možno se pohybovat a vyhledávat s volným přístupem.

Manuscriptorium je duální (česká a anglická) digitální knihovna a badatelské prostředí. [2] Jedná se o digitální knihovnu, která poskytuje digitální verze dokumentů, která jsou součástí kulturního dědictví. V této databázi je obsaženo přes pět milionů obrazů, stovky tisíc popisných záznamů a více než sto dvacet tisíc digitálních kopií dokumentů. Databáze je koncipována jako digitální knihovna rukopisů, starých tisků, map a mnoho dalších vzácných dokumentů. [1]

Smyslem Manuscriptoria ovšem není pouhé shromažďování digitálních dokumentů, ale také jejich zařazení do kontextu dané doby. [3]

Manuscriptorium si klade za cíl poskytnout přístup ke „všem existujícím historickým zdrojům“ a zpřístupnit veškerý možný obsah prostřednictvím „jednotného rozhraní“. Za tímto hlavním účelem uložiště v současné době shromažďuje obsah od více než 100 partnerů z více než 20 zemí světa. [2]

Uživatelé

Nejběžnějšími uživateli databáze jsou především badatelé kulturních a historických institucí, studenti, učitelé a také samozřejmě nadšenci do různých tisků určité doby, jelikož obsahuje zejména rukopisy, prvotisky, staré tisky (do roku 1800), mapy, listiny a další dokumenty kulturního dědictví. [1]

Historie a vývoj

Databáze byla spuštěna poprvé v roce 2003 jako součást programu Memoriae Mundi Series Bohemica (MMSB) a navázala na projekt organizace UNESCO s názvem „Memory of the World“, ve kterém působila Národní knihovna České republiky již o roku 1992. Ta je také koordinátorem celého projektu a na tvorbě celé databáze se podílí primárně s českou společností AIP Beroun, která je u nás jedním z největších expertů na postupy digitalizace. [3]

Na vývoji některých nástrojů se v rámci evropských projektů podíleli zahraniční instituce, jako je třeba Oxfordská „University Computing Services“, která pracovala především na ENRICH schématu, jakožto vnitřním a výměnném formátu Manuscriptoria. Dále „Supercomputing and Networking Center“ z Poznaně, kteří pomohli s Gaiji Bank a v neposlední řadě také „Centro per la comunicazione e l’integrazione dei media“ z Florencie v případě spolupráce na druhé verzi uživatelského prostředí. [4]

Databáze

Cílem Manuscriptoria je poskytnutí jednotného rozhraní pro vyhledávání ve více digitálních knihovnách nejen v ČR, kde jsou agregovány data asi z 55 institucí, ale díky účasti na projektu Europeana je jí umožněna spolupráce s řadou dalších institucí ze zahraničí. Její číslo je momentálně přes šedesát. Mezi největší zahraniční přispěvatele se podle počtu sdílených dokumentů řadí Španělsko Rusko, Polsko, Itálie, Litva, Island, Rumunsko, nebo například Švýcarsko.  [3]

Data vznikají také za spolupráce se společností Google v rámci projektu digitalizace tisků převážně sedmnáctého a osmnáctého století.

Zajímavostí může být fakt, že databáze momentálně shromažďuje přes 85 % digitalizovaných historických dokumentů ze všech evropských národních knihoven. [5]

Typy dokumentů

Dokumenty mohou být zobrazeny kromě full textové podoby také jako faksimilie, což jsou velice přesné napodobeniny originálu, většinou starých tisků nebo rukopisů. Kopie bývá často od původního dokumentu velmi těžko rozpoznatelná. Dalším typem je konvolut, který není nic jiného, než několik tisků svázaných pohromadě a knihovnicky jednotně zpracovávaných.

Nástroje

Manuscriptorium nabízí hned několik nástrojů. Některé z nich jsou ovšem vázané na to, že budete mít v systému založen svůj osobní profil.

Moje knihovna

Jako první z funkcí bych zmínil možnost sestavit si svůj vlastní virtuální dokument. Přihlášení uživatelé mohou ukládat vyhledaný obsah do oblíbených položek.

Děje se tak v sekci „Moje knihovna“, kde si z oblíbených položek (ať už celých dokumentů, či jen samostatných stránek) můžeme vytvořit kolekci záznamů, které se sdruží do pojmenovaných tematických kolekcí. Z těch si pak můžete složit svůj vlastní virtuální dokument, kde budete mít obrazy z více předloh.

Moje knihovna, zdroj: http://www.manuscriptorium.com/cs

Jazyk

Celé Manuscriptorium je možno procházet buď v českém, nebo anglickém jazyce, což je velice přínosné i pro uživatelé, kteří cizí jazyk plně neovládají.

Česká verze, zdroj: http://www.manuscriptorium.com/cs
Anglická verze, zdroj: http://www.manuscriptorium.com/en

Vyhledávání

Uživatelské prostředí pro vyhledávání poskytuje vše, co je potřeba. Je možno vyhledávat například podle určitého výrazu, který je možno hledat ať už kdekoliv, nebo v konkrétním titulu, autorovi, signatuře, textu a mnoho dalších možnostech, které by vás mohli napadnout.

Uživatelé mohou zúžit počáteční dotazy na konkrétní pole pomocí funkce „zpřesnit“. Touto funkcí lze vyhledávat v aktuálním vyhledávání či obsah odebrat z aktuálních výsledků.

Dalším vyhledávacím nástrojem je poté pokročilé vyhledávání, které bude nejspíše to nejdůležitější. Zde si můžete nekombinovat výrazy v různých částech dokumentů. Operátory, které lze využít při vyhledávání jsou a, nebo, bez těmito operátory lze vyloučit či zúžit hledaný obsah podle požadavků. Po nalezení výsledků je pak možno je ještě dále filtrovat podle plných textů, faksimilí[1], či konvolutů[2].


[1] přesná napodobenina originálu, od kopie těžko rozlišitelná

[2] několik spisů svázaných pohromadě

Pokročilé vyhledávání, zdroj: http://www.manuscriptorium.com/cs

Texty

Jelikož většina dokumentů pochází ze středověku, tak jsou texty často doplněny poznámkami, opraveny chyby a doplněna interpunkce, aby byly dokumenty i dnešnímu čtenáři srozumitelné.

Doplňkové nástroje

VISK 6

Slouží k poskytnutí generátoru ID čísla podle místa uložení dokumentu. Také funguje jako validátor chyb.

M-Tool 2.0

Zprostředkovává generaci digitálního XML dokumentu z originálu. [3]

Gaiji bank

Umožňuje vkládání a vyhledávání nestandardních znamének a písmen užívaných v dané době. [3]

Pro partnery

TEI P5 ENRICH schéma

Jedná se o formát XML pro strukturu dat, kterými partneři projektu ENRICH přispívají do databáze Manuscriptoria, ať už přímo nebo prostřednictvím transformačního procesu. [6] Schéma definované tímto dokumentem se vztahuje na tři rozdílné aspekty digitalizovaného rukopisu:

 • metadata popisující originální rukopisný zdroj
 • metadata popisující digitalizované obrazy originálního rukopisného zdroje
 • transkribce textu obsaženého v originálním rukopisném zdroji [6]

OAI-PMH vytěžování

Jednoduchý nízkoprahový mechanismus pro snadnou interoperabilitu mezi repozitáři s protokolem používaným pro sklízení metadat. [7]

Uživatel

Po velice jednoduché registraci je umožněno uživateli veškeré vyhledávání v publikovaném obsahu, ukládání a vytváření virtuálních dokumentů. Pouze pro autentizované uživatele, tedy především ty ze spolupracujících organizací, je umožněno přes editor vkládat nová díla.

Informace o díle

V této části se podíváme na to, jaké konkrétní informace nám Manuscriptorium poskytne o daném díle. Zde jsme náhodně vybrali dílo s názvem „Atlantis Austriaci“ (Moll, 1748-1775), která se nabízí v plnotextové podobě.

Ze všeho nejdřív se objevíme na záložce „souhrn“, která nám poskytne ty nejrelevantnější informace, jako je název, autor, rok vytvoření, kde se kniha nachází, v jakém je jazyce, také daná licence k dílu atd.

Náhled karty "Souhrn", zdroj: http://www.manuscriptorium.com/cs
Náhled karty "Souhrn", zdroj: http://www.manuscriptorium.com/cs
Náhled karty "Souhrn", zdroj: http://www.manuscriptorium.com/cs

Druhou záložkou je „Detail“, kde nalezneme veškeré další a podrobnější informace, jako je například i samotný obsah díla, popis papíru, či látky vazby, historie, vznik a mnoho dalšího.

Detail obsahuje informace o uložení, záhlaví, obsah, fyzický popis a historii a veškeré dostupné informace o původu. U mnoha digitalizovaných zdrojů se jedná o velmi užitečný obsah, který poskytuje podrobné bibliografické informace a odkazy na faksimilní obrázky.

Náhled karty "Detail", zdroj: http://www.manuscriptorium.com/cs
Náhled karty "Detail", zdroj: http://www.manuscriptorium.com/cs
Náhled karty "Detail", zdroj: http://www.manuscriptorium.com/cs

Třetí záložkou jsou faksimile, kde už najdeme jednotlivé stránky daného díla. Zde si uživatelé mohou kliknout na miniaturu pro zobrazení obrázku/díla v plné velikosti.

Náhled karty "Faksimilie", zdroj: http://www.manuscriptorium.com/cs

Poslední už je XML, kde nenajdeme nic jiného než celý kód k dílu.

Náhled karty "XML“, zdroj: http://www.manuscriptorium.com/cs

Příklady využití

Manuscriptorium je digitální knihovna, která zabezpečuje, získává, zpracovává a zpřístupňuje digitální informace v tomto případě důležité historické rukopisy a staré spisy, mapy a jiné vzácné dokumenty, které jsou důležité pro zachování kulturního dědictví.

Projekt se zaměřuje dále i na zařízení do kontextu jejich vzniku a doby ze které pochází.

Využít informační zdroj manuscriptorium je hlavně pro badatele, kde mohou zdroje získávat a dále sdílet s ostatními. Dále je zdroj vhodný i pro mnoho vysokoškolských studentů, kteří se oborově zaměřují na historii, archivnictví, knihovnictví a další.

Závěr

Manuscriptorium toho nabízí spoustu pro každého návštěvníka. Ať už jím je student, učitel, badatel, nebo jen nadšenec, každý si jistě najde přesně to, pro co si zde přišel. Funkcí pro vyhledávání, či další práci s díly je dostatek a celková přehlednost databáze je určitě nadprůměrná. Celkově si myslím, že pro vyhledávání určitých dokumentů se zde určitě budu vracet.

Veškeré uvedené obrázky byli vytvořené výstřižky z http://www.manuscriptorium.com.

Zdroje

[1] Manuscriptorium | Europeana Pro. Empowering digital change for the cultural heritage sector | Europeana Pro [online]. Dostupné z: https://pro.europeana.eu/organisation/manuscriptorium

[2] WHARTON, R., 2016. Manuscriptorium. Digital Philology, Spring, vol. 5, no. 1, pp. 4-I,II,III,IV ProQuest Central. ISSN 21629544.

[3] Manuscriptorium v Evropě (Tomáš Psohlavec) | Ikaros. Ikaros | elektronický časopis o informační společnosti [online]. Copyright © 1997 [cit. 21.12.2020]. Dostupné z: https://ikaros.cz/manuscriptorium-v-evrope-tomas-psohlavec

[4] Manuscriptorium: Open Catalogue of Historical Collections and Digital Library of manuscripts and rare old printed books | Europeana Pro. Empowering digital change for the cultural heritage sector | Europeana Pro [online]. Dostupné z: https://pro.europeana.eu/data/manuscriptorium-open-catalogue-of-historical-collections-and-digital-library-of-manuscripts-and-rare-old-printed-books

[5] Czech National Library digitizes its collections with Google | Prague Post. Prague Post | World’s Breaking News [online]. Dostupné z: https://www.praguepost.com/czech-news/41342-czech-national-library-digitizes-its-collections-with-google

[6] TEI P5 ENRICH schéma | Manuscriptorium. Manuscriptorium | [online]. Dostupné z: http://www.manuscriptorium.com/cs/tei-p5-enrich-schema-cs

[7] HANOUSEK, Tomáš. OAI-PMH pro začátečníky. Praha, 2007. Příloha č. 4 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004. Dostupné z: https://www.nacr.cz/wp-content/uploads/2019/05/moznosti_06.pdf