Domů Blog

PastVu: pohledy někdy i z temné minulosti

0
socha stalin, letná
socha stalina čechův most
Pařížská ulice v Praze s výhledem na Čechův most a sochu Stalina. [zdroj obrázku FORTEPAN, autor Nagy Gyula, dostupné z https://fortepan.hu/hu/photos/?id=51330]

Úvod

PastVu je open source projekt, který agreguje geolokalizované fotografie a malby. Projekt odstartoval v roce 2009 a byl původně určen pro historické fotografie Moskvy, následně vznikl i oddělený projekt pro historické fotografie Petrohradu. Tyto dva projekty byly v roce 2013 spojeny do jednoho s názvem PastVu. Hlavním vývojářem a správcem projektu byl Pavel Klimashkin. V roce 2020 se projekt stal open-source a jeho zdrojový kód je dostupný na GitHub. Během několika let se mnoho lidí zapojilo do nahrávání, geolokalizování fotek a maleb s podporou administrátorského týmu. [1]

Jak PastVu funguje?

Princip fungování je velmi jednoduchý. Uživatelské rozhraní obsahuje jen několik prvků, avšak není přiliš graficky příjemné, což ale funkčnosti vůbec nevadí.

pastvu uživatelské rozhraní
Obrázek 1 – Uživatelské rozhraní PastVu [zdroj obrázku: autor]

Nejvýraznějším a nejdůležitějším prvkem portálu PastVu je mapa, po které je možné libovolně se posouvat, scrollovat, nebo změnit její typ na satelitní, případně využít mapy z jiného zdroje, než je Google, pomocí tlačítka Mapnik v pravém horním rohu. Pomocí ikonky fotoaparátu a malby (rovněž v pravém horním rohu), lze zvolit, zda chceme zobrazovat fotografie, nebo malby. Rovněž lze vytvořit odkaz na současnou pozici na mapě, pro případné sdílení.

Obrázek 2 – Šipky znázorňující pohled, ze kterého je fotografie nebo malba zhotovena [zdroj obrázku: autor]

Po nalezení vhodné polohy na mapě a dostatečném přiblížení, se kolekce obrázku z oblasti (viz. Obrázek 1), změní na barevnou tečku s šipkou, která znázorňuje polohu a směr, kterým je fotografie nebo malba namířena. Následně se zobrazí náhled obrázku a po jejím rozkliknutí je zobrazen obrázek s informacemi. Ve spodní části se nachází časová osa, na které je možné vymezit období, ze kterého se budou obrázky zobrazovat.

pastvu galerie
Obrázek 3 – Galerie obrázků [zdroj obrázku: autor]

Kromě módu mapy, obsahuje PastVu i galerii, ve které je možné filtrovat obrázky dle regionu, roku původu a typu. Po přihlášení se navíc zpřístupní i možnost filtrovat obrázky dle statusu, který může být veřejný, neaktivní a smazaný.

Jaké informace PastVu obsahuje?

Ke každé fotografii je uveden krátký popisek, autor, světová strana a zdroj. Zdroj je uveden ve formě odkazu na webovou stránku, na které se obrázek nachází. Tudíž k obrázku je možné získat další informace přímo z tohoto zdroje. Například k jakým účelům lze obrázek použít a jaké práva se na něj vztahují. Ke každému obrázku je rovněž možné po přihlášení přidávat komentáře, ze kterých je možné dočíst se dodatečné informace a zajímavosti o vyobrazeném objektu/místě.

Využití

Vzhledem k tomu, že PastVu obsahuje i geolokalizované malby, jedním z možných využití je pro umělecké účely. Například k porovnání různých uměleckých slohů dle místa a historického kontextu. Dalším z možných využití jsou účely architektonické. Z historických fotografií na daném místě je možné zpracovat rešerši pro architektonický projekt a tu následně prezentovat například potencionálním investorům. K historickým účelům může PastVu rovněž dobře posloužit. Při získávání informací o vývoji podoby města, či konkrétní budovy. A neposlední využití může být čistě osobní, například pro získání náhledu na to, jak v minulosti vypadalo rodné město, či místo, které se chystám navštívit.

Závěr

Portál PastVu může být velmi silným nástrojem pro sledování historického, politického a uměleckého kontextu různých míst po celém světě. Poskytuje snadnou možnost jak získávat informace zdarma a bez zkušeností, jelikož je velmi intuitivní na ovládání.

Rovněž může být velmi praktickým nástrojem pro studenty, či odborné pracovníky různých středních škol a univerzit a pomáhat jim získat náhled na historii daného místa.

Zdroje

[1] github.com – PastVu Github [online]. [cit. 04.04.2022]. Dostupné z https://github.com/PastVu/pastvu
[2] pastvu.com – PastVu [online]. [cit. 05.05.2022]. Dostupné z https://pastvu.com/

Seznam obrázků

Obrázek 1: Uživatelské rozhraní PastVu [zdroj obrázku: autor]
Obrázek 2: Šipky znázorňující pohled, ze kterého je fotografie nebo malba zhotovena [zdroj obrázku: autor]
Obrázek 3: Galerie obrázků [zdroj obrázku: autor]

DOAB: Přes 50 tisíc recenzovaných vědeckých e-knih na dosah ruky

0
person holding pile of books

Úvod

Internet v dnešní době představuje velmi silnou informační základnu. Ukrývá se v něm spousta užitečných informací, které lze využít pro nejrůznější účely. Jednat se může například o informace podporující vědeckou činnost, analýzu trhu, společností, podnikatelských příležitostí, atd…. Lidé často vědí, že internet takové informace obsahuje, nicméně najít kvalitní a ověřený zdroj informací může být často velmi komplikované. Z tohoto důvodu začaly vznikat nástroje, které uživatelům internetu pomohou získat kvalitní a ověřené informace.

Jedním z příkladů takového nástroje je platforma DOAB (Directory of Open Access Books), pomocí které mohou uživatelé najít nejrůznější publikace. K mnoha knihám a publikacím lze v dnešní době získat přístup snadno přes internet. Avšak zde můžeme narazit hned na několik problémů, mezi které patří například složitost procesu hledání, přístupnost publikací či jejich kvalita. Jelikož je internet otevřený prostor, může na něj vložit kdokoliv jakékoliv informace, texty či publikace. Osobně se často potýkám se situací, kdy mi nedělá problém určitou informaci nalézt, avšak ověřit pravdivost najité informace bývá často komplikované až nemožné. Tyto problémy se velmi úspěšně pokouší řešit platforma DOAB, která poskytuje snadný a bezplatný přístup k akademickým publikacím, u nichž byla ověřena validita jejich obsahu.

Jedná se o velmi silný a kvalitní zdroj informací, které mohou uživatelé využívat pro provádění nejrůznějších výzkumů či ke studiu.

O DOABu

Jak již bylo v rámci úvodu popsáno, DOAB je platforma umožňující snadné vyhledávání akademických publikací. Hlavním cílem je zvýšit dostupnost publikací s otevřeným přístupem. Samotné využívání této platformy je plně zdarma. Značnou výhodou je přístup k publikacím v režimu Open Access, který zaručuje bezplatný a snadný přístup ke všem publikacím, které lze v rámci této platformy nalézt.

Z vlastní zkušenosti, která je založena na mém vlastním testování této platformy v rámci vypracovávání této semestrální práce, jsem schopný tvrdit, že všechny výše zmíněné problémy se daří platformě DOAB eliminovat. Nástroj DOAB tedy považuji za velmi užitečný nástroj. Toto tvrzení lze také podpořit několika oceněními, které tato platforma získala. Jedná se například o „IFLA/Brill Open Access award“ z roku 2015, „Best Free Reference Web Site“ z roku 2013, „Best New Product“ z roku 2012 a další.

Všechny publikace zalistované v rámci platformy DOAB jsou volně přístupné, a tedy volně ke čtení. Nicméně to neznamená, že uživatelé mohou se všemi publikacemi zde zveřejněnými nakládat, jak se jim zachce. Práva, které čtenáři mají k jednotlivým publikacím jsou dána licencí. Vždy je tedy vhodné zkontrolovat licenci konkrétní publikace. 

DOAB je spravován společností „Oapen Foundation“ (Online Library and Publication Platform). Tato společnost kromě DOABu provozuje také službu s názvem „The Oapen Library“. Rozdíl mezi těmito dvěma službami je v tom, že „The Oapen Library“ obsahuje full texty Open Access knih, zatímco DOAB je pouze rejstřík, který pomáhá prozkoumávat knihy s otevřeným přístupem (knihy jsou ve většině případů uloženy mimo platformu DOAB). DOAB poskytuje pouze tzv. indexační službu s cílem být globální a spolehlivý zdroj pro metadata knih s otevřeným přístupem.

Způsob fungování

Platforma DOAB je otevřena všem akademickým vydavatelům. Aby byly publikace určitého vydavatele zařazeny do knihovny DOAB, musí vydavatel splňovat požadavky specifikované nadací OAPEN. V současné době se jedná o tyto dva požadavky:

 • Akademické publikace budou dostupné pod licencí s otevřeným přístupem (např. Creative Commons)
 • Akademické publikace budou před zveřejněním podrobeny externímu nezávislému recenznímu řízení (peer review)

Následně vydavatelé poskytují své publikace prostřednictvím metadat do databáze DOAB. Platforma jako taková neobsahuje full-texty jednotlivých publikací, nýbrž pouze metadata obsahující veškeré potřebné informace, včetně odkazů vedoucí ke stažení full-textu dané publikace. Aby byla publikace zařazena do repozitáře DOAB, musí projít nezávislým recenzním řízením, tzv. službou PRISM („Peer Review Information Service for Monographs“). Cílem služby PRISM je podpořit důvěru ve vydávání Open Access knih zlepšováním transparentnosti související se zajišťováním kvality vydavatelů.

Vyhledávání publikací

Platforma DOAB umožňuje hledání publikací skrze možnosti „Search“ a „Browse“. Varianta „Search“ se pro uživatele hodí tehdy, když chce hledat pomocí konkrétního výrazu, který nějak souvisí s hledanými publikacemi. Druhou variantou vyhledávání je varianta „Browse“, která se hodí pro uživatele, kteří chtějí procházet publikace bez jakéhokoliv hledacího výrazu.

Vyhledávání v režimu „Search“

Na webových stránkách platformy DOAB existuje hned několik cest, jak vyhledávání provést. Ihned na úvodní stránce je k dispozici vyhledávací pole, které slouží pro hledání v režimu „Search“, tedy v případech, kdy uživatelé chtějí hledat dle konkrétního vyhledávacího výrazu. V takovém případě stačí do pole zadat hledaný výraz a následně kliknout na tlačítko „Search“.

Obrázek 1: Úvodní stránka platformy DOAB. [zdroj obrázku: autor]

Po kliknutí na tlačítko „Search“ se zobrazí výsledky, které odpovídají zadanému výrazu. Na stránce s výsledky může uživatel zobrazený seznam výsledků filtrovat. Filtr lze zobrazit kliknutím na text „Show Advanced Filters“. Po kliknutí na tento text může uživatel ze seznamu vybrat kritérium/kritéria, pomocí nichž chce zobrazené výsledky omezit.

Obrázek 2: Výsledky hledání se zobrazenou sekcí pro filtrování. [zdroj obrázku: autor]

Výsledky lze omezit podle následujících kritérií:

 • Titul (Title) – filtr omezující výsledky dle názvu publikace, filtr prohledává pouze názvy publikací zadaných v repozitáři DOAB
 • Kontributora (Contributor) – filtr omezující výsledky dle přispěvatelů (autorů a spoluautorů), kteří se na dané publikaci podíleli
 • Vydavatele (Publisher) – filtr omezující výsledky hledání dle vydavatele publikace
 • Poskytovatel (Funder) – filtr omezující výsledky hledání dle poskytovatele publikace
 • Jazyk (Language) – filtr omezující výsledky hledání dle jazyka, ve kterém je publikace napsána, jazyky jsou uváděné plnými názvy, například „Czech“, nikoliv „cz“
 • Data vydání (Date Issued) – filtr omezující výsledky hledání dle roku, ve kterém byly publikace vydány. Nejedná se o datum vložení do DOABu, ale o datum, kdy vznikla samotná publikace. V rámci platformy je uvedena s přesností na roky, tudíž také v rámci filtrování se uvádí pouze rok
 • Předmět (Subject) – filtr omezující výsledky hledání dle klasifikace publikací, tento údaj je zaznamenám v rámci metadat pod záložkou „Classification“. Příkladem klasifikace může být například „Psychological methodology“
 • Kolekce (Collection) – filtr omezující výsledky hledání dle kolekce, do níž dané publikace spadají. Seznam kolekcí lze zobrazit v režimu hledání „Browse“. Kolekce často sdružují publikace vydané jednou organizací. V rámci platformy DOAB je zalistováno celkem 15 kolekcí. Příkladem kolekce může být například „Austrian Science Fund (FWF)“, „Dutch Research Council (NWO)“ či „European Research Council (ERC)“
 • DOI – filtr omezující výsledky hledání dle DOI (Digital Subject Identifier). Je třeba brát v úvahu, že ne u každé publikace je DOI uvedeno.
 • Typu publikace (Publication Type) – filtr omezující výsledky dle typu publikace, v rámci DOABu se využívá „book“ a „chapter“
 • Licence (License) – filtr omezující výsledky hledání dle licence, ve které jsou publikace dostupné.
  • Licence vyskytující se v rámci DOABU
   • „CC-BY“ – Creative Commons
   • „CC-BY-NC-ND „– Creative Commons – Non-Commercial No Derivates
   • „CC-BY-SA“ – Creative Commons – ShareALike
   • „CC-BY-NC“ – Creative Commons – Non Commercial
   • „CC-BY-NC-SA“ – Creative Commons – Non Commercial ShareALike
   • „Other Open License“
   • „CC-BY-ND“ – Creative Commons – No Derivate Works
 • ISBN – filtr omezující výsledky hledání dle ISBN (Intrernational Standard Book Number). Je třeba brát v úvahu, že ne u každé knihy je ISBN uvedeno.
 • Poskytovatelů grantů (Grantors) – filtr omezující výsledky hledání dle poskytovatelů grantů, kteří se finančně podíleli na daných publikacích

Po vybrání filtračního kritéria musí uživatel vybrat způsob, jakým způsobem dané filtrační kritérium aplikuje na zobrazované výsledky. K dispozici jsou následující volby:

 • Obsahuje (Contains) – zobrazí výsledky, které obsahují zadaný výraz. Výhodou je, že uživatel nemusí znát celé a přesné znění hledaného výrazu.
 • Rovná se (Equals) – Uživatel musí zadat přesné znění daného kritéria. Výhodou tohoto režimu aplikování filtračního kritéria je vyšší přesnost hledání.
 • ID – během testování se autorovi této semestrální práce nepodařilo zjistit funkci tohoto filtračního kritéria. Informace o tomto filtračním kritériu nebyly nalezeny ani v návodech či často kladených dotazech na stránkách platformy DOAB
 • Neobsahuje (Not Contains) – zobrazí výsledky, které neobsahují zadaný výraz nebo číslo. Hodí se pro řešení složitějších filtračních kritérií
 • Nerovná se (Not Equals) – Vyloučí ze zobrazených výsledků hledání publikace, které nevyhovují danému filtračnímu kritériu
 • Neobsahuje ID (Not ID) – během testování se autorovi této semestrální práce nepodařilo zjistit funkci tohoto filtračního kritéria. Informace o tomto filtračním kritériu nebyly nalezeny ani v návodech či často kladených dotazech na stránkách platformy DOAB

Poté již uživatel musí zadat konkrétní výraz či číslo, který/é má být předmětem daného filtru. Filtrů může uživatel v rámci jednoho hledání definovat více. Tohoto uživatel docílí kliknutím na tlačítko se symbolem „+“. V případě, že uživatel využívá více kritérií, platí, že jedno kritérium je umístěno na jednom řádku. V případě, že by chtěl uživatel nějaký filtr odebrat, musí kliknout na tlačítko se symbolem „-„. V takovém případě se odebere filtrační kritérium, které se nachází na určitém řádku, u kterého uživatel využije tuto volbu.

Po definici filtračních kritérií je musí uživatel aplikovat. Provede tak pomocí tlačítka „Apply“, které se nachází pod řádkem s posledním filtračním kritériem. Je vhodné upozornit na skutečnost, že po zadání filtračních kritérií nestačí stisknout klávesu Enter, tak jak je mnoho uživatelů zvyklých.

Vedle tlačítka „Apply“ se nachází tlačítko „Reset“. Toto tlačítko slouží k vymazání nastavených filtrů. Po stisknutí tohoto tlačítka zůstane definováno pouze filtrační kritérium nacházející se na prvním řádku.

Vyhledávání v režimu „Browse“

Druhou volbou je vyhledávání skrze volbu „Browse“. K tomuto způsobu procházení publikací se uživatel dostane skrze úvodní stránku platformy, kde je ihned k dispozici volba „Browse by“. Vedle tohoto nápisu musí uživatel vybrat, dle čeho chce publikace procházet. Na úvodní stránce je zobrazena varianta „Subject“, tedy procházení podle předmětu publikací. Platforma DOAB v současné době obsahuje 1910 různých předmětů publikací. Jako příklad předmětu lze uvést například: „Accounting“, „Language“ či „Law“. Další možností je procházení výsledků dle jazyku (language), ve které je daná publikace napsána. Celkem je k dispozici 94 různých jazyků, pomocí kterých lze výsledky procházení omezit. Všech 94 jazyků obsahuje minimálně jednu publikaci. Poslední možností je procházení dle vydavatele (publisher). DOAB v současné době obsahuje 563 různých vydavatelů. Tyto tři možnosti procházení jsou nabízeny přímo na úvodní stránce. Daný způsob procházení uživatel aplikuje kliknutím na určitý způsob procházení. Poté je již přesměrován na stránku, kde jsou zobrazeny jednotlivé předměty, jazyky či vydavatelé.

Obrázek 3: Obrazovka pro výběr předmětu – režim hledání – „Browse by Subject“. [zdroj obrázku: autor]

Na této stránce uživatel vybere dané kritérium, pomocí nějž chce výsledky procházení publikací omezit. Uživatel může daný předmět, jazyk nebo vydavatele vyhledat pomocí zadaného textového řetězce nebo v zobrazeném seznamu, který lze filtrovat dle prvního písmene.

Po vybrání konkrétního předmětu se uživateli zobrazí seznam publikací, které mají v rámci metadat definován daný předmět.

Obrázek 4: Seznam výsledků po vybrání předmětu, hledání v režimu „Browse by Subject“. [zdroj obrázku: autor]

Během testování bylo zjištěno, že na stránce s výsledky procházení publikací se nabízí (v pravé části obrazovky) ještě možnost procházení dle „Kolekcí“. Tato možnost není na úvodní stránce platformy zobrazena.

Zobrazení detailních informací o publikaci

Poté, co uživatel v seznamu s výsledky hledání či procházení nalezne publikaci, která odpovídá jeho požadavkům, klikne na název či náhledový obrázek dané publikace. Poté se zobrazí detailní informace o dané publikaci. O knize lze zde najít například autora/y, jazyk, ve které je publikace napsána, odkaz ke stažení, vydavatele, popřípadě jeho internetové stránky, čas a místo vydání, identifikátor URI (Uniform Resource Identifie) a DOI (Digital Object Identifier), klíčová slova, počet stran a popis obsahu.

Obrázek 5: Detail publikace. [zdroj obrázku: autor]

Za malou nevýhodu, kterou jsem objevil během mého testování je skutečnost, že na úvodní stránce platformy DOAB je umístěna kategorie „Top Subjects“. V rámci této kategorie je vždy uveden název daného předmětu a náhledový obrázek. Nicméně, v mém případě se místo náhledového obrázku ukazovala pouze ikona označující, že je daný soubor poškozen. Tato skutečnost se projevila u tří předmětů z celkových deseti zobrazených.

Obrázek 6: Chybné zobrazení ikon na úvodní obrazovce. [zdroj obrázku: autor]

Příklad využití

V rámci této semestrální práce bylo provedeno několik případů užití, z něhož dva budou popsány v této kapitole. Případy využití se zaměří na otestování způsobů vyhledávání.

Případ využití – Search

Potencionální uživatel platformy chce v rámci platformy najít publikaci týkající se lingvistiky, na kterou dostal doporučení od svého známého. Uživatel bohužel nezná přesný název. O publikaci ví, že byla napsána v roce 2016 a je napsána v českém jazyce. Následně si vybavuje obálku publikace, u které si pamatuje, že byla tyrkysová.

Uživatel tedy využije platformu DOAB a odpovídající filtry k nalezení publikace. Využil způsob hledání „Search“. Následně definoval následující filtrační kritéria:

 • Title Contains Lingvistika
 • Date Issued Equals 2016
 • Language Equals Czech
Obrázek 7: Hledání dle stanovených kritérií v režimu „Search“. [zdroj obrázku: autor]

Příklad využití – Browse

Druhý případ užití souvisí se způsobem hledání „Browse“. Potencionální uživatel platformy DOAB by se v rámci platformy podíval na publikace týkající se „Teacher Training“. Potencionální uživatel tedy otevře platformu DOAB a na úvodní obrazovce vybere možnost „Browse by Subject“, následně vybere úvodní písmeno předmětu – v tomto případě tedy písmeno „T“. Zde již uživatel nachází subject „Teacher Training“. Po kliknutí na tento subject může uživatel zahájit své prozkoumávání dostupných publikací na toto téma.

Obrázek 8: Procházení publikací dle stanoveného předmětu, režim „Browse“ [zdroj obrázku: autor]

Závěr

Platforma DOAB je repozitář publikací (knih) s otevřeným přístupem. Platforma neobsahuje tzv. full-texty jednotlivých publikací. V rámci platformy lze danou publikací najít prostřednictvím metadat, obsahující odkaz vedoucí k full-textu publikace. Velkou výhodou pro koncové uživatele je bezesporu snadnost hledání publikací, které lze v rámci platformy provádět v režimech „Search“ (umožňuje podrobnější hledání) a „Browse“ (hledání bez klíčového výrazu). Výhodou zveřejněných publikací v rámci repozitáře je fakt, že publikace zde obsažené byly podrobeny recenznímu řízení a lze u nich tedy zaručit validnost obsahu.

Zdroje

[1] Directory of Open Access Books. Directory of Open Access Books [online] [vid. 2022-05-07]. Dostupné z: https://www.doabooks.org/en

Seznam obrázků

Obrázek 1: Úvodní stránka platformy DOAB. [zdroj obrázku: autor]

Obrázek 2: Výsledky hledání se zobrazenou sekcí pro filtrování. [zdroj obrázku: autor]

Obrázek 3: Obrazovka pro výběr předmětu – režim hledání – „Browse by Subject“. [zdroj obrázku: autor]

Obrázek 4: Seznam výsledků po vybrání předmětu, hledání v režimu „Browse by Subject“. [zdroj obrázku: autor]

Obrázek 5: Detail publikace. [zdroj obrázku: autor]

Obrázek 6: Chybné zobrazení ikon na úvodní obrazovce. [zdroj obrázku: autor]

Obrázek 7: Hledání dle stanovených kritérií v režimu „Search“. [zdroj obrázku: autor]

Obrázek 8: Procházení publikací dle stanoveného předmětu, režim „Browse“. [zdroj obrázku: autor]

Koyfin – alternativa k Bloomberg Terminal pro drobné investory

0
Koyfin – alternativa k Bloomberg Terminal pro drobné investory

Úvod

Zájem o investování do akcií, kryptoměn, dluhopisů a dalších finančních instrumentů v poslední době prudce vzrostl. Díky pokroku a technologiím může dnes prakticky každý velmi snadno a rychle realizovat obchody přes svého brokera. Již není potřeba ukládat své peníze do podílových fondů s všemožnými poplatky, chodit osobně do banky nebo na parket burzy. Svět investic se tímto více otevřel i retailovým (drobným) investorům, kteří mohou své prostředky lépe zhodnocovat na základě vlastního uvážení. Na internetu existuje řada informačních zdrojů, ze kterých mohou investoři získávat potřebné informace pro zlepšení svých rozhodnutí. Určitě vás napadá otázka „jak vybrat ze všech dostupných stránek, platforem a aplikací právě tu jednu, která nabízí kvalitní data a pokryje vše důležité?“. Tuto otázku není lehké zodpovědět, jelikož každý má rozdílnou investiční strategii, která se odlišuje především typem potřebných dat a celkovým stylem investování/obchodování. Dalším aspektem může být například cena, která je vyžadována za přístup k těmto datům. Některé zdroje jsou zdarma, některé jsou placené. V oblasti placených zdrojů je nejznámější Bloomberg Terminal, který je vysoce kvalitní a svou funkcionalitou vysoce převyšuje potřeby běžného investora. Využívají ho především profesionální tradeři a investoři a licence stojí okolo 50 000 Kč/měsíčně. Ze zdrojů, které jsou (alespoň částečně) zdarma, lze zmínit například Yahoo Finance, Google Finance, Seeking Alpha, Simply Wall St a Finviz. Tento článek se však nevěnuje ani jednomu z těchto zmíněných zdrojů, ale zabývá se platformou, která nepatří mezi nejznámější, přesto se v určitých aspektech velmi podobá Bloomberg Terminal a má dokonce dostupnou verzi zdarma. Řeč je o Koyfin.

O platformě

Koyfin je platforma pro analýzu a průzkum finančních dat a celkové pochopení tržních trendů. Přináší komplexní pohled na různá data a různé finanční instrumenty pokrývající akcie, ETF, podílové fondy, FX, dluhopisy. Vybírá a zobrazuje důležité zprávy, informace o ekonomice a příspěvky z Twitteru.

Založili ji dva veteráni z Wall Street, konkrétně Rob Koyfman a Rich Meatto, kteří původně pracovali jako analytici akcií a makro trendů. Oba byli frustrovaní z nástrojů, které byly dostupné investorům bez přístupu k Bloombergu nebo jiným drahým platformám. Vytvořili tedy vlastní nástroj, aby investorům poskytli maximální funkčnost a efektivnost při vyhledávání potřebných informací a analýz jednotlivých investic a celého trhu.

Porovnání dostupných verzí

Dříve, když byl ještě Koyfin ve vývoji a měl pouze úzkou uživatelskou základnu, tak byly všechny jeho funkce dostupné zdarma. Nyní již však existují různé verze odlišující se svými funkcionalitami. V tomto článku je využívána a rozebírána základní „free“ verze.

 FreeBasicPlusPro
MěsíčněZdarma$25$45 $100 
Předplatné na rokZdarma$180$420$840
Tab. 1.1 Dostupné verze (podle přehledu na stránkách Koyfin, vlastní překlad)

Základní data a funkcionalita

 FreeBasicPlusPro
Globální akcie, jejich fundamenty a valuace
Globální dluhopisy, výnosové křivky a FX
Pokročilý charting
Tržní dashboardy
Ekonomický kalendář
Přehled a popis cenných papírů
Údaje o amerických podílových fondech×××
Zákaznická podporaKomunitaE-mailE-mailPrioritní e-mail
Tab. 1.2 Základní data a funkcionalita (podle přehledu na stránkách Koyfin, vlastní překlad)

Snímky a analytika

 FreeBasicPlusPro
Největší hybatelé trhuOmezeno
Bodový graf (x,y)Omezeno
Cenové cíle analytikůS&P 500GlobálníGlobálníGlobální
Konsensus odhadů analytiků z Wall StreetS&P 500GlobálníGlobálníGlobální
Historie finančních výsledků a překvapeníS&P 500GlobálníGlobálníGlobální
Shrnutí dividendS&P 500GlobálníGlobálníGlobální
Expozice ETF na daný titulS&P 500GlobálníGlobálníGlobální
Složení ETFTop 20 ETFGlobálníGlobálníGlobální
Tab. 1.3 Snímky a analytika (podle přehledu na stránkách Koyfin, vlastní překlad)

Zprávy, formuláře (podání) a přepisy

 FreeBasicPlusPro
Novinky z internetových zdrojů
Zprávy Reuters
Firemní novinky
Firemní podání××
Významné události×
Přepisy45 denní historie90 denní historieKompletní historieKompletní historie
Vlastní kanály zpráv××
Vyhledávání dokumentů××
Tab. 1.4 Zprávy, formuláře (podání) a přepisy (podle přehledu na stránkách Koyfin, vlastní překlad)

Pokročilá data a funkcionalita

 FreeBasicPlusPro
Účetní závěrky2 roky5 let10 let10 let
Seznamy sledovaných položek28Bez omezeníBez omezení
Vlastní dashboardy28Bez omezeníBez omezení
Šablony na grafy28Bez omezeníBez omezení
Vlastní vzorce1310Bez omezení
Vlastní šablony finančních analýz××1Kompletní historie
Tab. 1.5 Pokročilá data a funkcionalita (podle přehledu na stránkách Koyfin, vlastní překlad)

Registrace na platformu

Registrace nového účtu probíhá klasickou formou, je nutné vyplnit základní osobní údaje jako je e-mailová adresa, jméno a příjmení, pracovní pozice a heslo. Zadané heslo musí splňovat následující požadavky: musí obsah 6 až 40 znaků, alespoň 1 písmeno a alespoň 1 číslo. Následně již stačí zaškrtnout souhlas s zásadami ochrany osobních údajů a smluvními podmínkami.

Obr. 2.1 Registrace účtu na platformě Koyfin (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Dostupnost pro chytré telefony

V současné chvíli neexistuje mobilní aplikace pro Koyfin dostupná na App Store či Google Play. Nicméně webová stránka, včetně celé webové aplikace, je plně responzivní pro mobilní telefony, lze tedy přistupovat k službám pomocí mobilních webových prohlížečů. Celkové rozložení je samozřejmě trochu jiné než na počítačích. To samé platí i pro funkčnost webové aplikace, která je na mobilních zařízení omezenější. Nelze například upravovat a vytvářet dashboardy. Ovšem to nejdůležitější je zachováno – lze sledovat, co se děje na trhu, a procházet výkonnost cenných papírů v již vytvořených dashboardech.

Uživatelská nastavení

Uživatelská nastavení jsou rozdělena do několika kategorií: profil, barvy a šablony, preference, moje data, verze a fakturace. V Profilu lze změnit veškeré své osobní údaje (jméno, příjmení, heslo, povolání, e-mailovou adresu) a přidat integraci na sociální sítě (Twitter a StockTwits). V barvách a šablonách je možné měnit celkové barevné šablony a upravovat barevné zobrazení kladných/stoupajících nebo negativních/klesajících hodnot. V preferencích lze zapnout nebo vypnout problikávání pozadí aktuálních cen a spravovat nastavení týkající se odkazu (např. jestli se mají jednotlivé odkazy otvírat jako nové záložky). V kategorii moje data lze vyresetovat nastavení na původní hodnoty nebo smazat celý účet. Verze a fakturace nabízí možnost zaplacení vyšší verze.

Funkcionalita platformy

Po provedení bezplatné registrace se otevře úvodní stránka platformy. Vlevo je hlavní navigační menu, které je organizováno do několika sekcí. Nahoře je příkazová lišta a hledání. Následují tlačítka pro upgrade verze, podání zpětné vazby, zobrazení v režimu celé obrazovky a informace o svém profilu včetně nastavení. Vpravo je postranní panel. Největší část obrazovky (uprostřed) zabírají aktuální tržní data. Jsou zde přehledy o akciových trzích v USA, akciových sektorech v USA, tržních zprávách, normalizované výkonnosti indexů, akciových faktorech v USA, globálních úrokových sazbách, měnách, globálních trhách a komoditách.

Obr. 5.1 Orientace na úvodní stránce (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Hlavní navigační menu

Je rozděleno na tři sekce. První sekce obsahuje následující položky: dnešní trh, tržní zprávy, hybatelé trhu, moje seznamy sledovaných. Druhá sekce je vyznačena názvem Dashboardy a obsahuje následující položky, které mají své vlastní podsekce (ty jsou zde uváděny v závorce): moje dashboardy (zahrnuje jednotlivé dashboardy), tržní dashboardy (zahrnuje světové akciové indexy, US sektory, země, faktorovou analýzu, globální úrokové sazby, nedávné IPO, měny, světové ekonomiky, komodity, firemní kredity, faktory fixního příjmu, výnosové křivky) analytika (zobrazení více grafů, rozptyl trhu, světový ekonomický kalendář) a pokročilé hledání (hledání instrumentu, hledání přepisů, hledání Reuters zpráv). Třetí sekce nese název analýza aktiv. Tato sekce obsahuje malé vyhledávací okno a následující položky, které mají své vlastní podsekce ty jsou zde uváděny v závorce): snímky (přehled, popis, dividendy, expozice ETF na daný titul, cenový cíl, souhrn odhadů analytiků, trendy v odhadech analytiků, zisková historie), finanční analýza (nejdůležitější data, výkaz zisku a ztráty, rozvaha, peněžní toky, násobky, hodnota podniku, profitabilita, solventnost), zprávy, podání a přepisy (zprávy, významné události, podání, přepisy), grafy (historický graf, intradenní graf, výkonnost).

Dnešní trh

Sekce dnešního trhu nabízí komplexní přehled aktuálního tržního dne. Pokrývá americké akciové indexy a index volatility, jednotlivé americké sektory, státní a korporátní dluhopisové trhy, tržní zprávy, normalizovanou výkonnost, americké akciové faktory, globální výnosy, měny, globální trhy, komodity.

Obr. 5.2 Sekce „dnešní trh“ (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Tržní zprávy

Sekce tržních zpráv nabízí významné zprávy, poslední zprávy a nejlepší finanční tweety. Dále je možné filtrovat zprávy podle hlavních zpráv, podle jednotlivých trhů (zemí), korporátních zpráv (IPO, akvizice a fúze, spin-off, buyback), podle průmyslových odvětví, podle makroekonomických odvětví, podle světových ekonomických zpráv (podle jednotlivých zemí), podle životního stylu (sport, věda apod.), podle finančních zpravodajů.

Obr. 5.3 Sekce „tržní zprávy“ (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Hybatelé trhu

Sekce hybatelů trhu nabízí graf a tabulky s největšími vítězi a poraženými. Lze filtrovat podle hlavních indexů, akcií obsažených v ETF nebo vlastních seznamů sledovaných. Dále je možné vybrat pouze určitý sektor a dále jaký trh má být zahrnut (pre market, market nebo post market).

Obr. 5.4 Sekce „hybatelé trhu“ (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Moje seznamy sledovaných

Sekce moje seznamy sledovaných nabízí přizpůsobitelnou tabulku se všemi sledovanými instrumenty, které je sem možné i přidávat pomocí tlačítka „add ticker“. Přidávání tickerů je možné provádět ručně nebo pomocí vložení z Excelu/CSV. V tabulce lze přidávat a upravovat jednotlivé sloupce, které obsahují daný finanční ukazatel. Lze přidávat sloupce na základě vlastních potřeb (a uložit finální výtvor jako vlastní šablonu) nebo využít již vytvořených šablon, které přidají sloupce automaticky. Dále je možné sledované instrumenty seskupovat (podle sektoru, země, odvětví, burzy apod.). Pokud jsou instrumenty seskupeny například podle sektoru, tak je užitečné využít souhrnu, který přidá souhrnný řádek (průměr, nejmenší, největší apod.). Samozřejmostí je i možnost řazení (sestupně/vzestupně) podle jednoho či více sloupců. Užitečné může být i konvertování do jakékoli žádané měny. V případě verze Koyfin Plus je možné veškerá tato data stáhnout k sobě do počítače.

Obr. 5.5 Sekce „moje seznamy sledovaných“ (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Moje dashboardy

Pro přidání nového dashboardu stačí kliknout na tlačítko „+ NEW“. Po rozkliknutí se objeví nové okno, které nabízí volbu názvu, zkratky a grafického rozvržení dashboardu.

Obr. 5.6 Vytváření nového dashboardu a dostupná rozložení (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Zaměření dashboardu tedy záleží na zvoleném rozvržení a jeho obsah se může lišit. Dashboard může obsahovat seznam sledovaných, tabulky, grafy, zprávy. Všechny části nemusí být zaměřeny pouze na jediný instrument, je možnost kombinovat jednotlivé prvky pro různé instrumenty. Prvky v dashboardu jsou založeny na principu drag & drop, lze je tedy jednoduše upravovat a hýbat s nimi.

Obr. 5.7 Sekce „moje dashboardy“ (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Analytika – světový ekonomický kalendář

Nabízí možnost filtrace podle rozmezí datumů a umožňuje měnit časová pásma podle potřeby.

Obr. 5.8 Sekce „analytika“, podsekce „světový ekonomický kalendář“ (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Příkazová lišta a hledání

Panel příkazů je rychlý způsob, jak používat zkratky k nalezení cenných papírů a grafů namísto procházení hlavního navigačního menu. Profesionální terminály jako Bloomberg a Reuters mají také zkratkovou navigaci, která uživatelům umožňuje rychlý pohyb v systému. Pro aktivaci panelu příkazů, stačí použít zvolenou klávesu, nejčastěji se jedná o „/“ nebo „*“ na klávesnici. Pro ukončení stačí stisknout klávesu <Esc>.

Po aktivaci panelu příkazů se otevře vyhledávací okno. To nabízí několik možností vyhledávání. Lze vyhledávat podle tickeru nebo názvu. Dále v základním vyhledávání nabízí prohledávání všech odpovídajících instrumentů nebo podle konkrétní kategorie (akcie, ETF, podílové fondy, indexy, dluhopisy, forex, futures nebo ekonomická data). Pomocí tlačítka možnosti (options) lze zvolit, zda se mají zobrazit pouze primární obchodní cenné papíry a v jaké zemi vyhledávat.

Obecný formát pro hledání je: ticker <enter> funkce <enter>.

Obr. 5.9 Vyhledávací okno (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Vyhledávací funkce

Koyfin nabízí mnoho vyhledávacích funkcí, které určují námi zkoumanou oblast.

Seznam všech funkcí včetně stručných popisů:

G.P (graf cen a objemů), G.TEC (technická analýza), G.COR (graf korelace a beta faktoru), G.TGT (graf cenových cílů), G.EPS (graf odhadů zisku na akcii (EPS)), G.REVS (graf příjmů a růstu), G.INC (graf výnosů, čistých příjmů a marží), FA.FH (souhrn toho nejdůležitějšího z fundamentální analýzy), FA.IS (výkaz zisku a ztráty), FA.BS (rozvaha), FA.CF (peněžní toky), FA.X (násobky), FA.EV (hodnota podniku), FA.PL (profitabilita), FA.SOLV (solventnost), S (přehled), CF (firemní podání), DES (popis), DVD (dividendy), EARN (historie zisků), N (zprávy), TS (přepisy), SE (významné události), EXP (expozice v ETF), EST (analytické odhady – přehled), PT (analytické odhady – cenové cíle), ERT (analytické odhady – trendy pro jednotlivé ukazatele), G (historický cenový graf), GIP (intradenní cenový graf), GM (výkonnostní graf), GF.SIP (graf pro short interest v %), GF.SI (graf pro short interest v miliónech), GF.DIV_AMT (graf dividendové platby), GF.DY (graf dividendového výnosu), GF.DIV_YIELD_LTM (graf dividendového výnosu počítaný z posledních 12 měsíců), GF.DIV_YIELD_NTM (graf dividendového výnosu počítaný z budoucích 12 měsíců), GF.PELTM (graf PE ukazatele počítaný z posledních 12 měsíců), GF.PE (graf PE ukazatele počítaný z budoucích 12 měsíců), GF.EV (graf hodnoty podniku), GF.EVEBIT (graf EV/EBIT ukazatele počítaný z posledních 12 měsíců), GF.EVEBITFWD (graf EV/EBIT ukazatele počítaný z budoucích 12 měsíců), GF.EVEBITALTM (graf EV/EBITDA ukazatele počítaný z posledních 12 měsíců), GF.EVEBITDA (graf EV/EBITDA ukazatele počítaný z budoucích 12 měsíců), GF.EVSLTM (graf EV/Sales ukazatele počítaný z posledních 12 měsíců), GF.EVS (graf EV/Sales ukazatele počítaný z budoucích 12 měsíců), GF.MKT (graf tržní kapitalizace), HDS (držené pozice (pro ETF)).

Naštěstí po vybrání daného instrumentu a stisknutí klávesy <enter> se zobrazí seznam automatického doplňování, který obsahuje všechny tyto funkce. Následně pomocí kliknutí je možné vybrat žádanou funkci. Další možností je využít část „security analysis“ v hlavním navigačním menu. To obsahuje nejčastěji využívané funkce. Je však nutné již mít otevřený daný instrument. Není si tedy třeba tento seznam funkcí pamatovat z hlavy.

Z důvodů velkého výběru možností (funkcí) jsem se rozhodl uvést pouze dva příklady.

Fundamentální analýza

Jak už bylo řečeno, funkce FA.FH nabízí souhrn toho nejdůležitějšího z fundamentální analýzy. Z důvodů ukázky jsem se rozhodl použít tuto funkci pro akcii Apple, celý hledaný dotaz zní tedy takto: AAPL <enter> FA.FH <enter>. Tato funkce zobrazuje poslední tržní cenu, cenu po uzavření burzy, datum dalších výsledků, sektor, průmyslové odvětví, tržní kapitalizaci, objem, celkovou návratnost za 3 měsíce, celkovou návratnost za 1 rok a budoucí PE. Lze měnit také nastavení (možnosti zobrazení dat, možnosti zobrazení měn, možnosti zobrazení záhlaví). V rámci finanční analýzy je zde možné rychle překliknout na další, podobné funkce. Tabulka může zobrazovat data za fiskální rok, kvartál nebo posledních 12 měsíců. Je zde možnost filtrovat podle období (rozmezí roků) a také zvolit měnu, ve které mají data být. Samotná tabulka je strukturovaná podle finančních oblastí a její řádky představují jednotlivé údaje a ukazatele.

Obr. 5.10 Funkce FA.FH (souhrn toho nejdůležitějšího z fundamentální analýzy) (platforma Koyfin, vlastní zpracování)
Technická analýza

Funkce G.TEC slouží pro technickou analýzu daného instrumentu. Z důvodů ukázky jsem se rozhodl použít tuto funkci na akcii Apple, celý hledaný dotaz zní tedy takto: AAPL <enter> G.TEC <enter>. Tato funkce stejně jako v případě funkce FA.FH zobrazuje poslední tržní cenu, cenu po uzavření burzy, datum dalších výsledků, sektor, průmyslové odvětví, tržní kapitalizaci, objem, celkovou návratnost za 3 měsíce, celkovou návratnost za 1 rok a budoucí PE. Hlavní část však zabírají grafy s jednotlivými indikátory a oscilátory. Je zde možné využívat šablony, ve kterých je uloženo, jaké oscilátory a indikátory mají být použity. Jednotlivé oscilátory a indikátory lze přidávat pomocí tlačítka „+ data series“. Samozřejmostí je i nastavení stylu grafů, stylu myši a jednotlivých panelů. U vykresleného grafu lze měnit časové rozpětí a délku. V případě potřeby lze zobrazit tabulku s daty, které jsou využity pro vykreslení grafu. Do grafu je možné psát a zakreslovat vlastní čáry a další obrazce technické analýzy. Výsledný graf je možné sdílet nebo stáhnout k sobě do počítače.

Obr. 5.11 Funkce G.TEC (technická analýza) (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Pokročilé vyhledávání

Pokročilé vyhledávání nabízí různé stupně filtrace. Je možné hledat pouze v instrumentech, pouze ve přepisech nebo pouze v Reuters zprávách). U hledání instrumentů je možné filtrovat kategorii aktiva (akcie, podílové fondy, ETF apod.). Dále je možné filtrovat podle země, sektoru, obchodní měny a obchodní burzy. Vyhledávání přepisů a Reuters zpráv je bohužel pouze pro placenou verzi Koyfin Plus. Nicméně u přepisů lze filtrovat dle rozsahu datumů, typu událostí (konferenční hovor, den analytiků/investorů apod.), společností, seznamů společností (z indexů nebo vlastních seznamů sledovaných) a sektorů. U Reuters zpráv lze filtrovat důležitost, společnosti, témata a regiony.

Obr. 5.12 Pokročilé vyhledávání (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Postranní panel

Postranní lišta obsahuje ikony, které lze otevírat a zavírat rozkliknutím. Jsou zde seznamy sledovaných položek, hlavní zprávy (lze řadit podle neoblíbenějších nebo nejaktuálnějších) a největší hybatele trhu (lze volit podle hlavních indexů nebo vlastních seznamů sledovaných). Úplně dole se pak nachází odkaz na pomoc s ovládáním platformy a různé návody.

Obr. 5.13 Postranní panel (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Závěr

Platforma Koyfin je zajímavá nejen svým netradičním vzhledem, ale především svojí širokou funkcionalitou. Díky širokému rozpětí poskytovaných dat mohou investoři a tradeři za pomocí tohoto nástroje ušetřit svůj drahocenný čas a nepotřebují mnoho doplňkových platforem. I přes to však Koyfin nepokrývá veškerá data, která by investor mohl po takové platformě vyžadovat, jedná se například o analýzy návštěvností webu, analýzy investičních subredditů apod. Je také škoda některých omezeních v neplacené verzi, která mohou být pro některé investory velmi omezující. Takoví investoři by však jistě měli i na zaplacení některé z placených verzí. Netradiční vzhled i přes množství funkcí hodnotím jako přehledný a intuitivní, avšak je nutné s nástrojem chvíli pracovat a zkoušet různé funkce, než se s ním člověk sžije. Celkový dojem na mě platforma Koyfin zanechala pozitivní a určitě bych jí doporučil každému, kdo hledá klasická finanční a ekonomická data.

Zdroje

KOYFIN, 2022a. Functionality. Koyfin Help [online] [vid. 2022-05-07]. Dostupné z: https://www.koyfin.com/help/topic/functionality/

KOYFIN, 2022b. Getting Started. Koyfin Help [online] [vid. 2022-05-07]. Dostupné z: https://www.koyfin.com/help/topic/getting-started/

KOYFIN, 2022c. Koyfin | Plans Comparison [online] [vid. 2022-05-07]. Dostupné z: https://www.koyfin.com/prising/plans-comparison/

Seznam obrázků

Obr. 2.1 Registrace účtu na platformě Koyfin (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Obr. 5.1 Orientace na úvodní stránce (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Obr. 5.2 Sekce „dnešní trh“ (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Obr. 5.3 Sekce „tržní zprávy“ (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Obr. 5.4 Sekce „hybatelé trhu“ (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Obr. 5.5 Sekce „moje seznamy sledovaných“ (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Obr. 5.6 Vytváření nového dashboardu a dostupná rozložení (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Obr. 5.7 Sekce „moje dashboardy“ (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Obr. 5.8 Sekce „analytika“, podsekce „světový ekonomický kalendář“ (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Obr. 5.9 Vyhledávací okno (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Obr. 5.10 Funkce FA.FH (souhrn toho nejdůležitějšího z fundamentální analýzy) (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Obr. 5.11 Funkce G.TEC (technická analýza) (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Obr. 5.12 Pokročilé vyhledávání (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Obr. 5.13 Postranní panel (platforma Koyfin, vlastní zpracování)

Techportal.cz: Ráj pro pracovníky technického oboru

0
person welding steel

Úvod

V dnešní době jsou informace klíčové pro úspěšný chod celé ekonomiky. Mít přehled o současném dění na trzích není důležité jenom pro spotřebitelé, ale i pro výrobce. Například ceny energií zejména ropy a zemního plynu jsou klíčové pro spotřebu domácností, ale také to ovlivňuje i celou produkci či činnosti firem, proto velký počet ekonomických subjektů hledají jiné alternativní řešení k danému problému. S rychlým technologickým vývojem je v dnešní době už celkem možné i relativně jednoduché přejít z výroby energií z neobnovitelných surovin na obnovitelné. Při takovém přechodu je potřeba se předem dobře informovat. Techportal.cz funguje jako online knihovna, kde si mohou návštěvníci najít témata, která je zajímají v oblastech strojírenství, ekologie v podniku, management a jakosti, bezpečnost práce a v poslední řadě energetice.

V této databázi se shromažďují informace z dalších zdrojů (International Renewable Energy Agency, ČTK, ODok.cz, ENVIprofi.cz, apod.), které následně stránka přidává do svých skupin dle daného tématu. Tato databáze je více cílena na firmy, ale i spotřebitelé tu mohou najít velmi užitečné informace pro ně. Na techportal.cz jsou také k dispozici články, jak se dané problematiky řeší legislativně. Více se také mohou návštěvníci dozvědět různé technické informace z určitých oblastí. Techportal.cz také nabízí záznamy ze seminářů, které si mohou návštěvníci zhlédnout online po jejich skončení. V případě, že by uživatel měl nějaký dotaz, tak může tento svůj dotaz položit v sekci Položit dotaz.

O techportal.cz

Techportal.cz poskytuje jednoduchou online databázi, která je optimalizovaná pro různé vyhledávače. Je k dispozici online a práce s ní není příliš odlišná od jiných databází, vyhledávání informací je velmi rychlé a efektivní, protože díky optimalizacím pro různé vyhledávače ji umožňuje s velkou rychlostí nalézat potřebné články/informace. Techportal.cz je velmi přehledný a články jsou logicky seřazené.

Stránka je zaměřena na odborné informace v technické sféře a práce na ní nenarušují nevyžádané reklamy. Techportal.cz poskytuje velké množství článků a rad pro pracovníky v oblasti technologií. Hlavní dělení obsahu je do dvou oblastí, a to na Technický Management nebo na Strojírenství. Techničtí manažeři mohou na této stránce najít potřebné informace, které pak vedou ke správné definici a implementaci jejich rozhodování, stanovení efektivní strategií organizace.

Dále u příspěvků jsou i mnohá doporučení a související linky, díky nímž může uživatel zkoumat témata hlouběji a také z různých úhlů. Jak už bylo dříve zmíněno, tato databáze cílí více na firmy a pracovníky v technických oblastí. Texty jsou napsané v českém jazyce.

 Příspěvky s označením Garance jsou průběžně upravovány na základě současných platných legislativ s pomocí autorských kolektiv, do kterého patří profesionálové z odlišných oborů.

Hlavní stránka

Obrázek 1 Hlavní stránka techportalu.cz [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/]

Na hlavní stránce může uživatel najít 6 karet/základních voleb: Domů (ikona dům), Téma, Knihovna, Položit dotaz, Kontakt, Správce dokumentů a Termínů. Některé články nejsou veřejně dostupné. Pro přístup k těmto článkům je potřeba se bezplatně registrovat a zakoupit si předplatné. Jestliže se uživatel rozhodně pro větší přístup, může si zaplatit moduly: Techportál – Strojírenství, Techportál – Technický Management, Techportál – Strojírenství a Technický Management.

Obrázek 2 Možnosti předplatného a popis služeb [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/predplatne/]

Pro vyhledávání informací se využívá nástroj vyhledávací panel, do kterého uživatel zadává buď určitý text/pojem nebo číslo zákona. Tento nástroj funguje jako každý jiný vyhledávací nástroj. Lze do vyhledávacího panelu vkládat klíčová slova, celé slovní spojení, nebo části textu. Po zadání příkazu se níže objeví související články. Ve volbě Téma jsou témata dále rozdělena na dvě další „podtémata“: Technický Management a Strojírenství. V každém z nich jsou další oblasti.

Technický Management

 • BOZP
 • Ekologie a v podniku
 • Energetika
 • Systém řízení
 • Uvádění výrobků na trh
 • Logistika

Strojírenství:

 • Svařování
 • Aktuální informace, všeobecné tabulky a normy
 • Matematika
 • Mechanika a tuhých těles
 • Hydromechanika
 • Termodynamika
 • Pružnost a pevnost
 • Technická dokumentace
 • Technická normalizace
 • Technické materiály
 • Strojní součásti a spoje
 • Objemové tváření kovů
 • Obrábění
 • Slévání

Knihovna

Karta knihovna má velmi podobný vzhled jako každá jiná databáze. Výsledky lze upravit dle řazení: Relevance, Datum, Abeceda, Čtenost a hodnocení. Použití řazení si může upravit uživatel své vyhledávání podle svých potřeb.

 • Relevance
  • Relevance se nastavení pro výchozí způsob řazení, bere v potaz všechna kritéria.
 • Datum
  • Řazení podle datumu jsou pak články seřazeny podle datumu přidání. Řazení může být buď od nejnovějších příspěvků po nejstarší anebo naopak.
 • Abeceda
  • Tento druh řazení je vhodné, jestliže chceme, aby se témata řadila podle abecedy, nebo víme název příspěvku.
 • Čtenost
  • Díky řazení podle čtenosti můžeme zjistit seřadit články podle toho kolik lidí si daný článek přečetlo.
 • Hodnocení
  • Všechny články mohou uživatelé ohodnotit dle těchto kritérií: srozumitelnost, přínos pro praxi, komplexnost. Hodnocení je od 1 hvězdičky do 5 hvězdiček na konci je pak celkové zhodnocení.

K dispozici jsou také Filtry (vlevo nahoře na obrázku 3) pro zpřesnění výsledků, do které patří: Téma, Typ informace, Aktuálnost, Země, Můj obsah, Mně dostupné. Dodatečně je stránce navíc Moje historie, ve kterém se zobrazují historie předešlých vyhledávání. Skvělým nástrojem je též Nejhledanější slova. Vidíme v této části nejhledanější slova jiných uživatelů.

Obrázek 3 Knihovna z techportal.cz [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/32/1/obsah/#offset=0]

Téma

Ve filtru Téma je články dělí podle témat, které patří buď do Technického Managementu nebo do Strojírenství. Tento filtr hezky zpřehledňuje témata pro uživatele při vyhledávání a filtruje nepotřebné informace z jiných oblastí.

Obrázek 4 Knihovna – filtr Téma [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/32/1/obsah/#offset=0]

Typ informace

Tento filtr funguje tak, že vyfiltruje výsledky vyhledávání podle zvoleného typu informace: Aktualita, Článek, Řešený dotaz, Vzor/checklist, Právní předpis, Vzdělávání. Pomocí tohoto nástroje jsou nalezené informace ve správné podobě a uživatel nemusí dále pracně hledat mezi nepotřebných výsledků vyhledávání. Každý typ informace si může uživatel více zúžit do dalších typů např. u právního předpisu lze si zvolit jestli chceme zákon, mezinárodní smlouvu, vyhlášku nebo nařízení vlády.

Obrázek 5 Knihovna – filtr Typ informace [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/32/1/obsah/#offset=0]

Aktuálnost

Filtr Aktuálnost rozděluje informace do dvou skupin: Garance a Archiv. Jak už bylo dříve zmíněno články s označeném Garance, jsou články, které jsou průběžně upravovány, aby byly v souladu se současnými legislativními podmínkami. Na druhou stranu články s označením Archiv jsou články, které spadají už do archivu a nejsou aktuální.

Obrázek 6 Knihovna – filtr Aktuálnost [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/32/1/obsah/#offset=0]

Země

Dalším skvělým filtrem můžeme zařadit filtr Země. Pomocí toho rozdělení můžeme rozdělit výsledky vyhledávání do tří kritérií: ČR, EU, Mimo EU. S tímto filtrem může uživatel odlišit články podle území, ve kterých se tématika projednává a své vyhledávání zpřesnit. Jak už se ví, tak legislativa může být velmi odlišná v různých zemích a legislativních oblastech. Jelikož ČR je součástí EU, tak některé legislativní opatření mohou být stejné pro všechny členské státy, ale některé nemusí být, proto je vhodné podle tohoto filtru odlišovat informace. Podmínky pro státy mimo EU mohou být také stanovené úplně jinak, proto tento nástroj je velmi užitečný pro rozlišování legislativních oblastí. Tento typ filtru není moc obvyklý na jiných internetových databázích a mít tuto možnost je zvyšuje velmi uživatelskou efektivitu práce.

Obrázek 7 Knihovna – filtr Země [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/32/1/obsah/#offset=0]

Mně dostupné

Pomocí Mně dostupné vidí uživatel, jaké články jsou mu dostupné a u kterých přístup nemá. Dostupnost článků se liší podle toho, zda je uživatel registrován nebo není, jestliže je uživatel registrován, tak má větší přístup ke článkům, které by bez registrace neměl, dále jestli má zakoupené předplatné. Zakoupením předplatného získává uživatel mnoho výhod jako je přístup do archivu zpravodajství z technického managementu a strojírenství – aktuality starší než jeden týden, přístup v strojírenství k databázi článků atd.

Obrázek 8 Knihovna – filtr Mně dostupné [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/32/1/obsah/#offset=0]

Níže (obrázek 9) je vidět příklad, kdyby si uživatel zvolil Technický Management v oblasti energetiky a přidal by si do svého vyhledávání téma – energetika, typ informace – právní předpis – vyhlášku, aktuálnost – garanci. Bylo přidané řazení podle datumu, takže články jsou řazené podle nejaktuálnějšího data vydání. Systém podle filtru našlo 91 relevantních článků z 29 704 celkových počtu výsledků.

Obrázek 9 Knihovna z techportal.cz – vzor vyhledávání [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/32/1/obsah/#offset=0]

Položit dotaz

Na stránce Položit dotaz mohou uživatelé pokládat své dotazy na které pak odpovídá nakladatelství Verlag Dashöfer. Nakladatelství V. D. nabízí informační službu pouze k určitým produktům. Souvisí to s předplatnými, které si může uživatel zakoupit, jestliže má uživatel zakoupeno správné předplatné, tak se v rámci daného typu balíčku má i zadarmo dotazování. Pro další dotazy poskytuje techportal.cz placenou odpověď za cenu 500 CZK. Stránka odpovídá pouze na dotazované otázky na webových stránkách. K zadávání dotazů slouží formulář, do kterého uživatel vkládá své dotazy. Do formuláře je možné vkládat více dotazů, ale stránka odpoví pouze na první položenou otázku.

Obrázek 10 Položit dotaz z techportal.cz – vzor formuláře na položení otázek [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/6/12/muj-dotaz/]

Je důležité ještě jednou zmínit, že zpoplatnění dotazů závisí na tom, zda uživatel má zakoupené předplatné nebo ne. Když nemá, tak za každou položenou otázku platí 500 CZK.

Akademie, Semináře, Webináře

Na stránce techportal.cz jsou k dispozici záznamy z online seminářů (webinářů) z stránky Kursy.cz. Jedná se vlastně programy pro dodatečné vzdělávání pro návštěvníky. Kurzy trvají maximálně dvě hodiny, po skončení jsou k dispozici záznamy z nich. Když se účastník chce na něco zeptat v rámci semináře, tak má možnost pokládat své dotazy pomocí chatu. Mít možnost si takhle dovzdělávat otevírá návštěvníkům dveře na trh práce a být více konkurenceschopné. S profesionálnějšími vědomosti v dané oblasti umožňuje člověku více pochopit danou problematiku, tak přicházet s novými nápady jak jej řešit.

Obrázek 11 Kursy.cz [zdroj: autor, dostupné z: kursy.cz]

Závěr

Na závěr bych rád zhodnotil tuto stránku techportal.cz. Tato online databáze je podle mě velmi užitečná pro pracovníky technických oblastí, ale podle mě by mohla být používána i pro lidi z netechnického oboru. Stránka je velmi přehledná a vyhledávání velmi rychlé. To že nemá zakomponované nástroje pro pokročilé vyhledávání jsem ani nepocítil. Cílová skupina pro tuto stránku jsou odborníci z technických oblastí a ti by si podle mě obešli bez těchto nástrojů. Články jsou velmi odborně a srozumitelně napsané se spoustou dat, odkazování na další články přidává jenom na komplexitě těchto článků. Pro větší přístupnost si každý uživatel může zakoupit nabízené předplatné. S ohledem na to, že na této stránce nejsou reklamy, tak jsou předplatné trochu dražší, ale když se vezme v potaz výhody těchto předplatných, tak si myslím, že ceny nejsou nastavené vysoko. Nesmí se zapomenout na možnosti dotazování, kterým se dále zabývají odborníci v daných oblastí. Díky tomu mohou pokládat otázky na které v jiných stránkách by nenašli odpovědi, nebo by hledali odpovědi velmi pracně.

Zdroje

[1] techportal.cz – Techportál [online]. [cit. 7. 05. 2022]. Dostupné z: https://www.techportal.cz/

Seznam obrázků

Obrázek 1 Hlavní stránka techportalu.cz [zdroj obrázku: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/]

Obrázek 2 Možnosti předplatného a popis služeb [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/predplatne/]

Obrázek 3 Knihovna z techportal.cz [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/32/1/obsah/#offset=0]

Obrázek 4 Knihovna – filtr Téma [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/32/1/obsah/#offset=0]

Obrázek 5 Knihovna – filtr Typ informace [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/32/1/obsah/#offset=0]

Obrázek 6 Knihovna – filtr Aktuálnost [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/32/1/obsah/#offset=0]

Obrázek 7 Knihovna – filtr Země [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/32/1/obsah/#offset=0]

Obrázek 8 Knihovna – filtr Mně dostupné [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/32/1/obsah/#offset=0]

Obrázek 9 Knihovna z techportal.cz – vzor vyhledávání [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/32/1/obsah/#offset=0]

Obrázek 10 Položit dotaz z techportal.cz – vzor formuláře na položení otázek [zdroj: autor, dostupné z: https://www.techportal.cz/6/12/muj-dotaz/]

Obrázek 11 Kursy.cz [zdroj: autor, dostupné z: kursy.cz]

Refseek: Síla 24 adresářů na vyhledávání

0
black smartphone near person

Úvod

Refseek je vyhledávač vytvořený pro studenty a vědce, který vznikl za účelem umožnění jednoduchého vyhledávání kvalitních informací pro každého (refseek 2022). Refseek umožňuje nejenom vyhledávání dle klíčového slova, ale také funguje jako rozcestník podle určitých kategorií.

Klíčové slovo umožňuje vyhledávač Refseek vyhledat 2 způsoby. První je prohledáním indexovaného webu. Tako možnost nabízí vyhledat informaci na indexovaných webových stránek, stejně jako jsme zvyklí vyhledávačů nejčastěji používaných v česku, jako je seznam.cz a google.com.

Druhý způsob se týká vyhledávání dokumentů, které jsou relevantní k zadanému hledanému termínu. Vyhledávání samotného dokumentu hlavně ocení studenti a vědečtí pracovníci, kteří potřebují použít zdroj informací publikovanou odbornou literaturu.

Vyhledávání klíčových slov

Základní vyhledávání

Tato část článku se věnuje vyhledávání na vyhledávači Refseek pomocí zadaného termínu. Základní vyhledávání podle hledaného termínu je intuitivní. Stačí zadat hledaný termín do vyhledáváče a kliknout na ikonku lupy.

Obr 1: vyhledávání na webu (vlastní)
Obr 2: vyhledávání na webu – výsledek (vlastní)

To nám umožní nalézt hledané slovo na všech webech, které vyhledávač refseek indexuje. Pakliže chceme vyhledat dokumenty, které jsou relevantní k hledanému termínu, stačí kliknout na slovo „Documents“ nad ikonkou lupy u vyhledávače a posléze zase kliknout na ikonku lupy (vyhledat)

Obr 3: vyhledávání dokumentů (vlastní)
Obr 3: vyhledávání dokumentů – výsledek (vlastní)

Na první pohled je zřetelný jiný výsledek vyhledávání. První případ zobrazuje vyhledávání termínu na webech, kde nalezeno 195,000,000 výsledků relevantních k danému termínu. Druhý případ zobrazuje vyhledání pouze dokumentů, které se týkají zadaného hledaného termínu. V tomto případu bylo nalezeno 11,700,000 dokumentů. Je zde vidět veliký rozdíl mezi hledanými termíny, kde první vyhledávání nalezlo přibližně 15x více výsledků než druhé vyhledávání.

Pokročilé vyhledávání

Další způsob vyhledávání, je využití logických operátorů a jiných speciálních znaků, které umožňují vyhledávání modifikovat. (https://www.refseek.com/site/help#reference)

Přesná fráze

Zadání více slov do vyhledávácího dotazu bez využití pokročilého vyhledávání, nalezne výsledky kde mohou některá vyhledávaná slova chybět. Daleko častější je pak případ, kdy na stránce či dokumentu jsou nalezena všechna slova, avšak nachází se na odlehlém místě v textu a nemusí tak vůbec spolu souviset.

Jestliže chceme nalézt výsledky obsahující pouze případy, kdy je posloupnost slov v jasném pořadí za sebou, refseek umožňuje vyhledat přesnou frázi, když je umístěn vyhledávací dotaz do uvozovek. Jako příklad může být situace, kdy uživatel chce nalézt přesný název hledaného odborného článku, a nechce najít další výsledky, které sice o dané problematice pojednávají, avšak uživatel hledá jeden konkrétní článek, jako může být například dokument s názvem „Integrating Conventional ERP System with Cloud Services“

Obr 4: vyhledávání přesné fráze – výsledek (vlastní)

Vyloučení slova

Další funkcionalitu, kterou vyhledávač refseek umožňuje, je vyloučení slova ve vyhledaných výsledcích pomocí operátoru -. Například vyhledávací dotaz ERP system -cloud nalezne všechny výsledky pro ERP systém, které neobsahují slovo cloud.

Obr 5: vyhledávání bez určitého slova- výsledek (vlastní)

Zahrnutí všech slov

Občas mohou být s vyhledáváním opomenuta běžná slova jako jsou větné spojky. Pro zahrnutí běžného slova do vyhledávání je třeba slovo obalit do uvozovek. Jako příklad může být dotaz ERP system „and“ cloud, kde jsou vyhledány výsledky které musí obsahovat slovo and. Jestliže chceme mít každé slovo z vyhledávacího dotazu zahrnuto ve výsledkách a nezáleží nám na dodržení přesného slovosledu, je třeba každé slovo zabalit do uvozovek zvlášť tak, aby každé slovo mělo na začátku a na konci uvozovku.

Obr 6: Vyhledávání se zahrnutím jednoho slova – výsledek (vlastní)
Obr 7: Vyhledávání se zahrnutím všech slov – výsledek (vlastní)

Logické spojky

Jedna hledaná oblast může být mít různá pojmenovávání, kde synonyma ztěžují vyhledávání konkrétní problematiky. U hledání takových výsledků může pomoci spojka OR, která umožňuje vyhledat zároveň 2 dotazy. Příklad může být dotaz on demand system OR cloud system.

Obr 8: Vyhledávání se využitím logické spojky OR – výsledek (vlastní)

Využití adresářů

Další funkcionalita webového prohlížeče refseek je rozcestník pro 24 oblastí. Zde je umožněno kliknout na příslušnou kategorii, o kterou se uživatel zajímá a uživateli se zobrazí nástroje, které s danou kategorií souvisí.

Obr 9: Adresáře (vlastní)

Konkrétní adresáře

Níže je uvedeno co se skrývá pod každou uvedenou kategorií adresáře.

 • Almanacs – Sborníky obsahující data převážně z politických a vládních organizací.
 • Atlases – Atlasy a mapy.
 • Answers – Platformy poskytující odpověď na zadanou otázku.
 • Bookmarking – Platformy umožňující vyhledávání ukládání a zprávu záložek webu.
 • Calculators – Online kalkulačky, umožňující například grafické znázornění zadané funkce či převodu peněz v jedné měně na měnu druhou
 • Coding – Odkazy na naučné portály vyučující programování a kódování
 • Dictionaries – Slovníky různých oblastí, jako Slovníky obsahující význam zkratek, či slovníky sjednocených definic v konkrétní problematice.
 • Directories – Portály obsahující adresáře, jako popisuje tato kapitola.
 • Educational Videos – Platformy se vzdělávacími videi.
 • Encyclopedias – Encyklopedie různých oblastí.
 • Games – Portály zaměřené na vzdělávání pomocí her.
 • Health & Medical – Zdravotnické weby obsahující informace o zdraví člověka a nejrůznějších lécích.
 • Literature – Digitální knihovny obsahující jak plně naskenované knížky, tak i jejich audio verze .
 • Mathematics – Vzdělávací platformy v oblasti matematiky.
 • News Sites – Každodenní zprávy ze světa .
 • Publishing – Publikování dokumentů, videí nápadů či jiných kreativních výtvorů.
 • Quotations – Portály obsahující citace sdružených podle specifických atributů.
 • Science – Vědecké weby s články a videi.
 • Search Engines – Webové vyhledávače.
 • Software – Odkazy na některé programy z oblastí: Software podporující produktivitu a kreativitu, software podporující osobní organizaci, software na editaci obrázků, webové prohlížeče a antiviry.
 • Teacher Resources – Stránky se zdroji a nástroji pro učitele, usnadňující výuku na školách.
 • Translation – Překladače jazyka.
 • Visual Arts – Portály podporující výuku a tvorbu umění.
 • Writing – Nástroje na tvorbu a kontrolu textu.

Závěr

Přestože je zdroj refseek cílený hlavně na studenty či vědecké pracovníky, jeho využití může ocenit i široká veřejnost. Přesto že tací raději šáhnou po vyhledávači google.com či seznam.cz, funkcionalita adresářů může být neocenitelný pomocník pro seznámení s potřebnými webovými stránkami. Nevýhoda je pro české uživatele, protože nepodporuje češtinu či české zdroje. Takže lidé potřebující slovníky významů českých zkratek či slovníky českých synonym musí využít jiný zdroj.

Zdroje

Refseek [online]. [cit. 2022-05-07] Dostupné z: https://www.refseek.com/
Refseek [online]. [cit. 2022-05-07]. Dostupné z: https://www.refseek.com/site/about

Obrázky

Obr 1: vyhledávání na webu (vlastní)
Obr 2: vyhledávání na webu – výsledek (vlastní)
Obr 3: vyhledávání dokumentů – výsledek (vlastní)
Obr 4: vyhledávání přesné fráze – výsledek (vlastní)
Obr 5: vyhledávání bez určitého slova- výsledek (vlastní)
Obr 6: Vyhledávání se zahrnutím jednoho slova – výsledek (vlastní)
Obr 7: Vyhledávání se zahrnutím všech slov – výsledek (vlastní)
Obr 8: Vyhledávání se využitím logické spojky OR – výsledek (vlastní)
Obr 9: Adresáře (vlastní)

OAPEN: Knihy s otevřeným přístupem

0
white painted building

Úvod

Informace jsou v dnešním světě jednou z nejdůležitějších součástí v cestě za úspěchem, ať už jedince nebo společnosti. Ne vždy si však může každý dovolit k informacím přistupovat. Důvodů může být mnoho, například ochrana duševního vlastnictví autora. S nástupem internetu se však značně rozmohl trend open source, tedy volně dostupného kódu. Na stejném principu přemýšlí i autoři nadace OAPEN, kteří na své platformě poskytují knihy s otevřeným přístupem.

Co je to OAPEN?

Open Access Publishing in European Networks. Jedná se o online knihovnu zaměřující se na knihy s otevřeným přístupem. Celý projekt zaštiťuje stejnojmenná nezisková nadace OAPEN, která sídlí v Národní knihovně v Haagu, v Nizozemsku. Projekt usiluje o propagaci a podporu přechodu na otevřený přístup (Open Access) k akademickým knihám.

Cíle OAPEN jsou:

 • vybudovat značkovou kolekci recenzovaných titulů s otevřeným přístupem;
 • zvýšit viditelnost a dohledatelnost vysoce kvalitních publikací;
 • podporovat vydávání knih s otevřeným přístupem.

OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) byl vyvinut jako 30měsíční cílený projekt spolufinancovaný EU v jejím programu eContentplus  v letech 2008-2010. Cílem projektu bylo dosáhnout udržitelného modelu publikace pro akademické knihy v humanitních a společenských vědách a zlepšit viditelnost a použitelnost vysoce kvalitního akademického výzkumu v Evropě. Po ukončení projektu pokračoval OAPEN ve své činnosti jako nadace. K dnešnímu dni se na chodu nadace podílí několik evropských univerzit, jako je například Amsterdamská univerzita (UvA), Univerzita v Leidenu (UL) a další.

Landing page OAPEN Online library
Obrázek 1: Landing page OAPEN Online library [zdroj: autor]

Platformy OAPEN

Jak bylo zmíněno v předchozí části článku, online knihovna má hned několik cílů a ke každému z nich využívá speciální platformu.

 • OAPEN Library – Jedná se o centrální úložiště pro hostování a šíření Open Access knih.
 • OAPEN Open Access Books Toolkit – Jedná se o sadu nástrojů, které pomáhají autorům při vydávání knih s příznakem Open Access.
 • Directory of Open Access Books – Jedná se o vyhledávací služba indexující knihy OA ve spolupráci s OpenEdition.

Vyhledávání v knihovně OAPEN

Tato část článku se zaměřuje na popis způsobů a možností, díky kterým můžeme v této knihovně vyhledávat. Na první pohled si lze všimnout, že na rozdíl od ostatních webů a platforem není textové pole pro vyhledávání vycentrováno, resp. není jeho cílem, aby ho uživatel okamžitě a bezmyšlenkovitě lokalizoval. Autoři webu dávají více prostoru pro „Featured titles“. Samotné vyhledávání pak můžeme začít dvěma způsoby.

Detail vyhledávacího pole
Obrázek 2: Detail vyhledávacího pole [zdroj: autor]

Kategorické hledání

Prvním způsobem je hledání, resp. třídění podle čtyř nabízených kategorií. Těmi jsou Subject, Publisher, Language a Collections. V případě zvolení například kategorie Publisher pak dostáváme přehledný seznam.

Vyhledávání podle kategorií
Obrázek 3: Vyhledávání podle kategorií [zdroj: autor]

Jednoduché textové vyhledávání

Druhým způsobem je pak textové vyhledávání, kdy žádané téma napíšeme do textové boxu a stiskneme vyhledat. V této fázi nemáme možnost pokročilého vyhledávání nebo přidání logických operátorů. Demonstrováno na hledání výrazu „carsharing“. V případě tohoto typu vyhledávání se zobrazí všechny záznamy obsahující slovo „carsharing“ kdekoliv v textu.

Jednoduché textové vyhledávání
Obrázek 4: Jednoduché textové vyhledávání [zdroj: autor]

Pokročilé vyhledávání

Portál nabízí i možnost pokročilého vyhledávání, tedy kombinaci více slov za pomoci logických operátorů. Zde se autor setkal s několika problémy, které se bude snažit popsat.

Absence návodu

Prvním z nich je fakt, že ani po více než hodině prohledávání webu autor článku nedokázal vyhledat dokument, resp. návod, který by uživatelům řekl, jak mají s logickými operátory pracovat. Uživatel webu je tedy odkázán čistě na metodu pokus/omyl, což značně komplikuje práci.

Částečný překlad

Druhým problémem je automatické překládání některých částí vyhledávače. Autor několikrát zkontroloval, zákaz automatického překladu pomocí prohlížečových pluginů, přesto se vyhledávač sám překládal, avšak pouze částečně. Ač by se to nemuselo na první pohled zdát, může se jednat o velmi závažnou chybu, obzvlášť v momentě, kdy používáme logické operátory a skupiny. Jejich přesný význam může být ztracen v překladu.

Ukázka částečných překladů
Obrázek 5: Ukázka částečných překladů [zdroj: autor]

Neintuitivní kombinace filtrů

Třetí problém autor hodnotí jako nejzávažnější. Částečně vychází z problému prvního, tedy absence návodu na použití vyhledávače. Autor má však podezření, že je absence návodu úmyslná, neboť pokročilé vyhledávání není plně funkční. Jako testovací kombinaci vybral autor již použitý výraz „carsharing“, který doplnil o podmínky data publikování v roce 2018 a jazyk publikace v angličtině.

Kombinace filtrů s logickým operátorem rovná se
Obrázek 6: Kombinace filtrů s logickým operátorem rovná se [zdroj: autor]

Takové hledání nepřineslo žádné výsledky, což se zdá být více než podezřelé. Autor tedy zapátral v nastavení a rozhodl se logický operátor „rovná se“ změnit na „obsahuje“. Jedná se o volnější podmínky, které by tedy měly přivést více výsledků.

Uvolnění logické operátoru na hodnotu obsahuje
Obrázek 7: Uvolnění logické operátoru na hodnotu obsahuje [zdroj: autor]

V tomto případě se filtrování zdá funkční, neboť je nabízeno osm publikací, kde každá odpovídá hledaným požadavkům. Autor si tedy dal za cíl vrátit se zpět a zjistit, který ze dvou filtrů problémy způsobil. Vzhledem k tomu, že rok vydání je číselná hodnota, která má téměř vždy stejný zápis, zaměřil se na filtr jazyka. Bylo zjištěno, že logický operátor „rovná se“ je v případě tohoto vyhledávače case sensitive, neboť při zvolení hodnoty „English“ je nabízeno opět osm titulů.

Case sensitive operátor rovná se
Obrázek 8: Case sensitive operátor rovná se [zdroj: autor]

Další způsob, který autor vyzkoušel, bylo přidání více roků publikace. Cílem autora bylo vylistovat všechny publikace týkající se pojmu „carsharing“ psaných v angličtině, které byly vydány v letech 2018 nebo 2019. Opět se potýkáme s absencí návodu k vyhledávači, autor tedy přechází na metodu pokus/omyl. Vzhledem ke zkušenostem z jiných portálů zkouší autor následující textové řetězce:

 • 2018, 2019 / 2018,2019
 • 2018; 2019 / 2018;2019
 • 2018 2019
 • 2018 OR 2019

Ani jeden z výše zmíněných však nikam nevede, autor tedy použije jiný způsob a přidá další filtr. První filtr na datum publikace ponechává jako „obsahuje = 2018“ a přidává další „obsahuje = 2019“. Opět bez výsledku.

Nefunkční kombinace filtrů data publikace
Obrázek 9: Nefunkční kombinace filtrů data publikace [zdroj: autor]

Využívání zdrojů

Zatímco část článku věnovaná vyhledávání poukazuje spíš na nefunkčnost, než funkčnost, podaří-li se najít hledaný zdroj, resp. knihu, úvodní zklamání je vystřídáno nadšením. Jak vyplývá ze samé podstaty webu, je-li kniha zalistovaná zde, je přístupný celý její obsah včetně všech důležitých informací pro výzkumníky. U každé knihy zde najdeme následující informace:

 • Název
 • Autor
 • Jazyk
 • URI
 • Keywords
 • DOI
 • ISBN
 • OCN
 • Vydavatel
 • Odkaz na vydavatele
 • Datum a místo vydání
 • Klasifikace
 • Práva a licence
 • Možnost stažení kompletního díla
 • Možnost online PDF prohlížení
Ukázka zalistované publikace
Obrázek 10: Ukázka zalistované publikace [zdroj: autor]

V rámci výzkumu považuje autor za velmi přínosnou informaci o typu licence, která se na dílo vztahuje. Největší přínos však vidí v možnosti zobrazit celou publikaci v PDF podobě online. Tento prohlížeč podporuje většinu funkcí, které lze znát například z programu Adobe Reader.

Ukázka online PDF Viewer nástroje
Obrázek 11: Ukázka online PDF Viewer nástroje [zdroj: autor]

Závěr

Pokud bychom se měli bavit o reálném využití této webové platformy při výzkumu došel autor k názoru, že tento web určitě svou hodnotu má, ovšem ve velmi specifickém případě.

Jak je zmíněno v kapitole „Pokročilé vyhledávání“, tento druh vyhledávání v této knihovně v podstatě vůbec nefunguje, resp. nemožnost kombinace jednotlivých filtrů pokročilému vyhledávání zabraňuje. Velkou přidanou hodnotu však autor vidí ve faktu, že je-li kniha zalistována, je zaručeno její plné znění včetně všech důležitých informací, které jsou blíže zmíněny v kapitole „Využívání zdrojů“. Dalo by se tedy tvrdit, že pokud v rámci výzkumu vím, jakou knihu chci najít (její název nebo autora), pravděpodobně mi portál dokáže pomoct. Hledám-li téma a nevím, jaké knihy se k němu vztahují, portál mi velmi nepomůže.

Zdroje

OAPEN, nedat. Online library and publication platform [online] [vid. 2022-05-07]. Dostupné z: https://oapen.org/

OABN, nedat. Open Access Books Network – A place to discuss Open Access books [online]. [vid. 2022-05-07]. Dostupné z: https://openaccessbooksnetwork.hcommons.org/

Seznam obrázků

 • Obrázek 1: Landing page OAPEN Online library [zdroj: autor]
 • Obrázek 2: Detail vyhledávacího pole [zdroj: autor]
 • Obrázek 3: Vyhledávání podle kategorií [zdroj: autor]
 • Obrázek 4: Jednoduché textové vyhledávání [zdroj: autor]
 • Obrázek 5: Ukázka částečných překladů [zdroj: autor]
 • Obrázek 6: Kombinace filtrů s logickým operátorem rovná se [zdroj: autor]
 • Obrázek 7: Uvolnění logické operátoru na hodnotu obsahuje [zdroj: autor]
 • Obrázek 8: Case sensitive operátor rovná se [zdroj: autor]
 • Obrázek 9: Nefunkční kombinace filtrů data publikace [zdroj: autor]
 • Obrázek 10: Ukázka zalistované publikace [zdroj: autor]
 • Obrázek 11: Ukázka online PDF Viewer nástroje [zdroj: autor]

ChemRxiv: předtisk k archivaci a sdílení zdarma

0
woman in white long sleeve shirt sitting on chair

Úvod

ChemRxiv (Chemarchive) je bezplatná služba, která slouží k distribuci a archivaci dosud nepublikovaných předtisků v chemii a příbuzných oblastech. Stránka umožňuje autorům v širokém spektru oborů souvisejících s chemickými vědami příležitost sdílet rané výsledky s kolegy a přijímat doporučení na zlepšení, ještě před formálním hodnocením a publikací.

Autoři mohou použít ChemRxiv k:

· Získání zpětné vazby od kolegů a odborníků v dané oblasti

· Rychle šířit práci širokému publiku

· Stanovit si prioritu a přednost svého výzkumu

· Zvyšení si viditelnosti výsledků své práce

· Najit si potenciální spolupracovníky a vést tak mezi oborové diskuze

· Před zveřejněním práce může pomoct s dokumentací výsledků výzkumu pro recenzenty grant

· Usnadnit tak vyhodnocení výsledků

· Sledovat trendy a vyžít široké škály konstruktivní zpětné vazby

Všechny tyto vlastnosti mohou v konečném výsledku zlepšit spolehlivost konečného výzkumu

Co je to předtisk?

Předtisky neboli preprint jsou rukopisy zpřístupněné veřejnosti předtím, než jsou předloženy k formálnímu posouzení a publikaci. Mohou obsahovat nová zjištění nebo data výzkumu. Předtisky mohou být návrhem nebo konečnou verzí výzkumu autorů, ale nesmí být přijaty k publikaci v době odeslání. Všichni autoři musí souhlasit se zveřejněním díla na ChemRxiv.

Preprint neboli Předtisk
Obrázek 1 – Preprint neboli Předtisk [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://en.wikipedia.org/wiki/Preprint>

Jaký typ informací je zveřejněn na ChemRxiv?

ChemRxiv se zaměřuje na poznatky technického výzkumu pokrývající chemické vědy a příbuzné obory. Zprávy, reklamy, úvodníky, komentáře a prohlášení o zásadách nejsou pro toto fórum vhodné a budou odmítnuty, pokud je autor pošle k revizi.

Při odesílání práce musí autoři uvést alespoň jednu z následujících kategorii:

· Zemědělství a potravinářská chemie

· Analytická chemie

· Biologická a lékařská chemie

· Katalýza

· Vzdělání v chemii

· Chemické inženýrství a průmyslová chemie

· Země, vesmír a chemie životního prostředí

· Energie

· Anorganická chemie

· Věda o materiálech

· Nanověda

· Organická chemie

· Organicko-kovová chemie

· Fyzikální chemie

· Teoretická a výpočetní chemie

· Věda o polymerech

Pro výzkumné práce, které nepokrývají relevantní oblast chemických věd, jsou k dispozici doplňkové předtiskové služby, jako jsou služby nabízené partnerskými společnostmi arXiv (archiv) a bioRxiv (bioarchiv).

Vyhledávání předtisků v ChemRxiv

Tato část článku se bude věnovat popisu způsobu vyhledávání v rámci stránky ChemRxiv. K vyhledávání předtisků slouží několik funkcionalit. První funkcionalita je tzv. Drill-down. Na Úvodní stránce je možné vidět všechny kategorie s celkovým počtem prací. Zde je důležité si uvědomit v jaké oblasti je potřeba hledat, jelikož chemie je široký pojem.   

Obrázek 2 - Kategorie v ChemRxiv
Obrázek 2 – Kategorie v ChemRxiv [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

Potom, co se vybere daná kategorie stránka nám nabídne přednastavené, respektive doporučené práce a to: Nejčtenější, nejvíce citované a nově přidané. Tento pohled nám zároveň ukazuje i stručný popis prací, společně s autory a počtem stažení. Zde je již možné si některou z ukázaných prací vybrat a otevřít.

Obrázek 3 – doporučené práce [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

Pokud bychom ale potřebovali najít něco více specifického, je zde také možnost vyhledávání pomocí kritérií. Jedním z nich je užití fulltextového vyhledavače, který pomocí hledaného slova, věty nebo oblasti dokáže najít práce, které jsou zde archivované.

Obrázek 4 – Full-text vyhledávání [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

Další funkcionalita vyhledávání je filtrace, a to pomocí kategorie, typu práce, datumu publikace, klíčová slova a nakonec vyhledávání pomocí autora.

Obrázek 5 – filtrace [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

Po nalezení vyhovované práce se zobrazí úvodní strana dokumentu. V ní lze klasicky možné nalézt abstrakt, který obsahují všechny věděcké práce. Další informace, co je možné nalézt jsou na pravé straně obrazovky a to informace o dokumentu. Historie verzování, pokud by autor upravil, nebo přidal něco nového do dokumentu, je možné se podívat na všechny historické verze.

Mimo klasických informací, které jsou zde zmiňované, je možné i danou práci sdílet na sociálních síťích. To je vskutku neobyčejná funkcionalita, jelikož

Obrázek 6 – ukázka práce [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

Mimořádná je zde ovšem jedna metrika, která se nazývá attention Score. (Modré kolečko s číslem uvnitř). Je vypočtena tak, kolikrát byla tato práce zmíněná někde jinde, například na sociálních sítích, na wikipedii, v novinách a dokonce patent. Výpočet této hodnoty je tedy součet všech těchto zmínek pomocí váhy stanovené tabulkou u jednotlivých metod publikace.

Obrázek 7 – Tabulka vah pro výpočet attention score [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

Po rozkliknutí výše zmíněného attention score se můžeme i následně podívat, na geografickou mapu, která popisuje kde a v jakém množství je aktuálně sledována daná práce. Na obrázku níže je možné vidět například sledování práce na twitteru v jednotlivých státech.

Obrázek 8 – Attention score v geografii [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

Mimo klasických informací, které jsou zde zmiňované, je možné i danou práci sdílet na sociálních síťích což je vskutku zajímavá funkcionalita, jelikož takto může být daná práce více propagována a dostat tak větší ohlas mezi profesionálním i obyčejným publikem.

Obrázek 9 – další informace k práci [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

Závěr

Archív a vyhledávací systém předtiskových prací ChemRxiv je perfektní nástroj pro všechny odborníky a studenty v oblasti chemie. Dá se vněm lehce zmapovat aktuální dění na poli chemického výzkumu ve všech možných oblastech. Velkou výhodou této stránky je, že je veškerý obsah zdarma a to jak pro čtenáře, tak i pro autory daných prací.

Pro studenty Vysoké školy ekonomické v Praze to může sloužit spíše k hodnocení počtu prací na dané téma. Tuto stránku bych spíše ale doporučil kolegům z jiných vysokých škol, které mají přímo chemické zaměření jako například Vysoká škola chemicko technická v Praze.

Zdroje

[1] Chemrxiv.org – Chemrxiv 2022. [online] [cit. 07.05.2022] Dostupné z: <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

[2] En.wikipedia.org. – 2022. Preprint [online] [cit. 07.05.2022] Available at: <https://en.wikipedia.org/wiki/Preprint>

Seznam Obrázků

Obrázek 1 – Preprint neboli předtisk. [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://en.wikipedia.org/wiki/Preprint>

Obrázek 2 – Kategorie v ChemRxiv. [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

Obrázek 3 – doporučené práce. [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

Obrázek 4 – Full-text vyhledávání [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

Obrázek 5 – filtrace. [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

Obrázek 6 – ukázka práce. [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

Obrázek 7 – Tabulka vah pro výpočet attention score. [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

Obrázek 8 – Attention score v geografii [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

Obrázek 9 – další informace k práci [zdroj obrázku: autor, dostupné z: <https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/public-dashboard>

Fulsoft: 100% českých zákonů a judikatury na jednom místě!

0
people walking on grey concrete floor during daytime

Co je to Fulsoft?

Stalo se Vám někdy, že jste museli hledat zákony či s právem spojené odborné články a měli jste problém je najít? Míváte problém se zorientovat ve všech různých právních změnách? Hodilo by se Vám mít všechny věci spojené s právem komfortně na jednom místě? Online a optimalizované pro všechna rozlišení obrazovek, dokonce telefonů?

Pak je Fulsoft přesně pro Vás!

Fulsoft je vlastnictvím firmy Fulsoft s.r.o. Jedná se o online právní systém, ve kterém uživatel může nalézt sbírku zákonů české republiky, související judikaturu, vzory směrnic, odborné články, videosemináře a další. Mimo jiné i vzory různých smluv. Databáze je aktualizována každý den a zprostředkovává všechny informace v doslovném podání. Kdy data jsou odebírána na základě smlouvy a platných právních předpisů přímo od zdrojů.

Firma Fulsoft s.r.o. byla založena již v roce 1997 a webová stránka nabízí texty od roku 1945 do současnosti.

Jak ve Fulsoft vyhledávat?

Na levé straně hlavní stránky se nachází rychlý přístup k zákonům dle oboru, a níže i praktické informace jako kalkulačky, daňový kalendář, kurzy měn, sazby CNB a cestovní náhrady, ale i třeba probíhající semináře spojené s tématikou serveru. Na pravé straně si uživatel může projít další služby, nejnovější a nejbližší změny v zákoníku, judikatury, vzory smluv a další obsah systému.

Co když chci ale vyhledávat přímo? Ve Fulsoft existuje jak jednoduché základní vyhledávání, tak pokročilé. V rámci základního vyhledávání může uživatel zadat slovo, více slov či vyloženě číslo zákonu, který hledá. Přitom v případě zadávání čísla zákona již systém nabízí možnosti automatického doplnění, a v případě kliknutí na doplnění daný zákon či soubor automaticky otevře. Uživatel může dokonce zadat celou větu ze zákona, a vyhledávač najde, ve které literatuře či zákoně tato věta zazněla.

Na obrázku je vidět našeptávání možných hledaných zákonů dle prvních zadaných čísel do vyhledávání. Je možné i přidat lomítko a doplnit i další čísla dále identifikující přesný zákon.

Webová stránka Fulsoft. Našeptávač. Zdroj: Fulsoft, obrázek: Autor
Obrázek 1: Našeptávač čísla předpisu ze Sbírky zákonů. [Zdroj obrázku: Autor]

Na den vydání tohoto článku vyhledává v přes 53083 záznamech. Fulsoft vrátí, kolik záznamů odpovídá nejen přesnému textu, ale i ty výsledky, které obsahují daná slova obecně.

Je možné vybrat, kolik výsledků se zobrazí na stránku (10, 20 nebo 50) a zda uživatel chce zkrácený výpis. To znamená pouze název u výsledku, nebo plný výpis, který zobrazí i ty části výsledku, které se shodují se zadaným textem. Lze řadit dle relevance, čísla předpisu nebo data.

Webová stránka Fulsoft. Vyhledávání. Zdroj: Fulsoft, obrázek: Autor
Obrázek 2: Základní vyhledávání. [Zdroj obrázku: Autor]

U výsledků vyhledávání se v levém honím rohu se nachází popis typu dokumentu: Zákon, odborný článek, judikatura apod.

V pravém horním horu ukazují dvě slova: Garance nebo Archiv.

Garance znamená, že Fulsoft garantuje správnost a aktuálnost dokumentu, tedy že se skutečně jedná o nejnovější doslovné znění. Oproti tomu Archiv je, jak slovo napovídá, neaktualizovaný dokument, a může se jednat o již neplatné, nebo nepřesné informace.

Jak zpřesním výsledky?

Základní způsob vyhledávání máme, ale co když potřebujeme zpřesnit vyhledávání? Fulsoft nabízí přesně takovou funkci filtru. Po zadání do vyhledávání má uživatel navíc možnost na levé straně použít filtry pro zpřesnění výsledků.

Možné filtry jsou:

 • Aktuálnost – garance nebo archiv, význam slov v tomto kontextu byl vysvětlen výše.
 • Typ dokumentu – zákon, judikát, literatura, videosemináře… zkrátka veškeré druhy souborů a textů uložených v systému
 • Rok vydání – rok, ve kterém byl dokument zveřejněn. Základně upřesní dle 10 let, pak lze vybrat přesný rok.
 • Obor – oblast, kterou se text či soubor zabývá. Seznam lze vidět na obrázku 3.
 • Moje – vlastní obsah.
 • Mně dostupné – uživateli dostupné dokumenty.

V následujícím obrázku je vidět, jaké možnosti bližších filtrů má například v rámci oboru uživatel po vyhledání slova „pokus“.

Webová stránka Fulsoft. Možnosti filtru dle oboru. Zdroj: Fulsoft, obrázek: Autor
Obrázek 3: Filtry pro zpřesnění výsledků dle oboru. [Zdroj obrázku: Autor]

Jak lze Fulsoft získat ?

Stránka lze navštívit zdarma, avšak v případě jakýchkoliv úkonů mimo vyhledávání a otevření části jednoho článku na stránce je příchozímu sděleno, že k zobrazení zbytku článku se musí přihlásit bezplatně k k bezplatnému odběru e-mailových novinek. Má k tomu zdarma i otevření dalších 2 článků mimo ten první během dalších 24 hodin. Další úkony jsou pak otázkou zkušebního přístupu (tzv. trial verze) a předplatného. Aktuální výše předplatného je od 3970 korun ročně (rok 2022).

Po registraci, i kdyby pouze pro trial verzi, je možné si nechat posílat změny v zákonech mailem a mít tak přehled o jakýchkoliv změnách v zákoníku. V základu se jedná o možnosti všech zdrojů, všech oborů a jednou týdně. ale pokud má uživatel předplacenou vyšší verzi služby právní servis, pak má více možností pro čas (denně, týdně, měsíčně či při změně) pro Obor (všechny nebo vybrané) zdroj (všechny/vybrané) a může si nechávat třeba zasílat i jen oblíbené, znovu s vlastními možnostmi pro čas.

Webová stránka Fulsoft. Průvodce Fulsoft reportem. Zdroj: Fulsoft, obrázek: Autor
Obrázek 4: Přihlášení se k odběru novinek s možnostmi. [Zdroj obrázku: Autor]

Závěr

Fulsoft je komplexní systém se vším, co by člověk který potřebuje jakékoliv právní informace potřeboval. Ať se jedná o pracovníka či studenta v oblasti práv, nebo lajka jako jsem já, co si hledá věci pouze pro osobní použití.

Samotné se mi v něm vyhledává velmi dobře, a věřím, že bude stejně prospěšný i ostatním!

Zdroje

[1] fulsoft.cz – Fulsoft [online]. [cit. 07.05.2022]. Dostupné z: https://www.fulsoft.cz

Seznam obrázků

Náhledový obrázek – zdroj: Mateus Campos Felipe/Unsplash

Obrázek 1: Našeptávač čísla předpisu ze Sbírky zákonů. [Zdroj obrázku: Autor]

Obrázek 2: Základní vyhledávání. [Zdroj obrázku: Autor]

Obrázek 3: Filtry pro zpřesnění výsledků dle oboru. [Zdroj obrázku: Autor]

Obrázek 4: Přihlášení se k odběru novinek s možnostmi. [Zdroj obrázku: Autor]

Le Corbusier Plans Online: kompletných 325 projektov architekta

0
white concrete building under blue sky during daytime

Le Corbusier, švajčiarsko-francúzsky architekt 20. storočia, ktorého stavby nájdeme v 12 krajinách na 4 kontinentoch. Jeho dielo je považované za jeden zo symbolov modernej architektúry a nájdeme ho kompletne uložené v archíve Le Corbusier Plans Online.

Využíval samonosné železobetónové konštrukcie vyvýšené na pilieroch, presklené vonkajšie steny, terasové strechy so záhradami a flexibilný, vzdušný a otvorený plán, ktorý sa ľahko prispôsobuje potrebám budovy. Starostlivo vyberal farby tak, aby jeho budovy boli stále v kontakte s prírodou, svetlom, priestorom a ľuďmi, ktorý ich využívajú. Medzi najznámejšie stavby patrí Villa Stotzer vo Švajčiarsku a Villa Savoye vo Francúzsku.

V roku 2016 bolo 17 jeho stavieb v 7 štátoch zaradených na zoznam Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Sníval o žiariacich mestách plných zelene, no nakoniec mu je vyčítaná propagáciu urbanizmu, ktorá viedla k panelovým sídliskám tak, ako ich poznáme dnes.

Photo by Michal Matlon on Unsplash

O archíve

Le Corbusier Plans Online je digitálny archív diel architekta Le Corbusiera. Obsahuje viac než 38000 poznámok, skíc, náčrtov, plánov, kresieb a fotografií, ktoré pokrývajú jeho 325 projektov od roku 1904 do roku 1964. Samotný archív je doplnený o fotografie a komentáre. Vznikol počas siedmych rokov ako spolupráca spoločnosti Echelle-1, ktorá sa zaoberá digitalizáciou architektonických plánov a nadácie Fondation Le Corbusier.

Prístupy do databáze sú individuálne konfigurované pre jednotlivé inštitúcie, ktoré ju používajú. V článku je využitý prístup cez fond Národní technické knihovny.

Úvodná stránka

Po prihlásení sa nachádzame na jednoduchom rozcestníku. Ľavé menu môžeme využiť pre výber vyhľadávania a uprostred stránky sa nachádzajú vybrané články.

Le Corbusier Plans Online
Úvodná stránka – Le Corbusier Plans Online, [zdroj obrázku: autor]

Project Search

V časti, ktorá sa venuje vyhľadávaniu všetkých 325 digitalizovaných projektov možeme filtrovať podľa:

 • dekády
 • štátu
 • stavu, či bola budova postavená alebo nie
 • voľného poľa pre vyhľadávanie kľúčových slov a fráz
Project Search – Le Corbusier Plans Online, [zdroj obrázku: autor]

Vyhľadávanie nie je veľmi komplexné a neponúka možnosť výberu viacerých možností zároveň. Vyhľadávanie podľa kľúčových slov rovnako nie je fulltextové, vyhľadáva iba v názvoch projektov a nevyužíva žiadne logické operátory. Nie je napríklad možné využiť výrazy ako napríklad „Villa *“, „Villa OR Maison“, prípadne „Villa Maison“. Vyhľadávanie si ale poradí s prehodeným slovosledom ako napríklad „Savoye Villa“ a rovnako mu nevadí ani nekompletný výraz ako „Villa S”, ktorý vyhľadá v názvoch slovo „Villa“ a písmeno „s“ kdekoľvek v texte názvu.

V hlavnej časti s výsledkami vidíme jednotlivé záznamy organizované vzostupne podľa roku a toto radenie nie je možné zmeniť. Následne je uvedený názov projektu, mesto a štát a znak, či je budova postavená (○) alebo nie (×).

Po rozkliknutí jedného výsledku sa dostávame na stránku venovanú danému projektu. Ak sú k projektu dostupné fotografie stavby, nájdeme ich v pravej časti stránky.

Stránka projektu Villa Fallet – Le Corbusier Plans Online, [zdroj obrázku: autor]

V texte si môžeme prečítať sprievodný komentár a analýzy od svetových architektov a výskumníkov. V textoch je následne odkazované na jednotlivé digitalizované materiály pomocou FLC čísel (pravdepodobne skratka pre „Fondation Le Corbusier“).

V hornej časti stránky si môžeme vybrať ponuku „Show All Images from this Project“, ktorá nás zavedie na filtrované vyhľadávanie podľa obrázkov.

Image Search

Vyhľadávanie digitalizovaných materiálov ponúka dve možnosti zobrazenia – list a galériu s 20 obrázkami. (Pri tomto zobrazení je možné všimnúť si nedokonalého prekladu stránky, kde nie je titul náhľadu galérie preložený z japonštiny.) Výsledky sú radené opäť vzostupne podľa roku, ku ktorému príslušný projekt patrí. V názve jednotlivých záznamov je rovnako zaznamenané poradové číslo zo všetkých záznamov k danému projektu. Na stránke nie je možné zmeniť počet výsledkov na stránku a rovnako nie je ani možné jednoducho preskočiť na poslednú stránku.

Image Search, zobrazenie ako list – Le Corbusier Plans Online, [zdroj obrázku: autor]
Image Search, zobrazenie ako galéria – Le Corbusier Plans Online, [zdroj obrázku: autor]

Filtrovanie je možné podľa:

 • dekády
 • štátu
 • stavu, či bola stavba postavená alebo nie
 • názvu projektu, ktoré sú radené podľa roku
 • FLC čísla
 • voľného poľa pre vyhľadávanie kľúčových slov a fráz

Filtrovanie je opäť veľmi podobné vyššie popísanému filtrovaniu podľa projektov. FLC číslo musí byť ale zadané kompletne, teda ako celé päťmiestne číslo. Po rozkliknutí vybraného výsledku je dostupný náhľad daného materiálu, jeho popis, číslo, mierka plánu, originálna veľkosť, podpisy, dátumy (Atelier), materiál na ktorom je originál zaznamenaný (Medium) a použité rysovacie nástroje (Instrument).

Detail digitalizovaného plánu – Le Corbusier Plans Online, [zdroj obrázku: autor]

Pod záznamom máme možnosť zobraziť obrázok vo verzií pre tlač (jpg obrázok vo veľkosti 835 x 1169px s vodoznakom „FLC“) a v HD verzií, ktorá ponúka možnosť priblíženia. V tomto zobrazení môžeme vidieť možnosť práve priblíženej časti obrázku. S náhľadovým oknom je možné pohybovať, no bohužiaľ sa nedá využiť na navigáciu po obrázku.

Detail digitalizovaného plánu, verzia pre tlač – Le Corbusier Plans Online, [zdroj obrázku: autor]
Detail digitalizovaného plánu, verzia vo vysokom rozlíšení – Le Corbusier Plans Online, [zdroj obrázku: autor]

Záver

Archív Le Corbusier Plans Online je zaujímavým nástrojom pre veľmi špecifickú cieľovú skupinu používateľov. Obsahuje „len“ 325 projektov, ktoré ale vo výsledku obsahujú takmer 38000 rôznych digitalizovaných materiálov. Jeho hlavnou prednosťou je jeho obsah a čas, ktorý bol na digitalizáciu potrebný. Je ale škoda, že neponúka robustnejšie možnosti vyhľadávania a je limitovaný na pomerne jednoduchú galériu s mimoriadne zaujímavým obsahom.

Zdroje

Le Corbusier – Le Corbusier [online]. [cit. 07.5.2022]. Dostupné z: sitelecorbusier.com

Le Corbusier, proklínaný i velebený guru moderní architektury – Jan Kratochvíl [online]. [cit. 07.5.2022]. Dostupné z: www.archiweb.cz

Architektura – Lenka Wildtová [online]. [cit. 07.5.2022]. Dostupné z: www.techlib.cz

The Complete Archive of His Legacy – Le Corbusier Plans Online [online]. [cit. 07.5.2022]. Dostupné z: www.echelle-1.net

Titulný obrázok Michal Matlon z Unsplash

V recenzií sú použité náhledy z webové stránky Le Corbusier Plans Online

Taylor & Francis eBooks: rostoucí digitální knihovna s multioborovým přesahem

0
brown wooden book shelves in library

O platformě

Taylor & Francis eBooks je platforma, která poskytuje rozsáhlou nabídku elektronických knih z oblastí vědy, technologie, strojírenství, lékařství, humanitních a společenských věd. Ve své nabídce má více než 120 tisíc titulů. Platforma spadá pod mezinárodní společnost Taylor & Francis Group založenou v roce 1892 v Londýně, která vydává knihy a akademické časopisy. Knihy zaměřují na všechny úrovně akademických studií a profesního rozvoje, napříč širokou škálou oborů a předmětů, i včetně nově vznikajících.

U nabízených titulů je často kladen důraz na to, aby byly vytvořeny uznávanými experty svých oborů. Spousta z nich si již vysloužilo uznání pro svou přesnost, relevantnost a využitelnost po celém světě. Společnost zaštiťuje také výzkumný program, který zahrnuje publikace a upravené sbírky od jednoho či více autorů a je charakterizován dynamickými intervencemi do etablovaných předmětů a inovativními studiemi na nově vznikající témata.

Struktura zdroje

Úvodní neboli domovská stránka webové aplikace Taylor & Francis eBooks má v celku běžnou strukturu. Jedná se o dnes již typické dlaždicové rozložení. V horní části se nachází panel pro rychlé fultextové vyhledávání a tlačítko Login, které umožňuje přihlášení lokálním účtem či účtem určité instituce. Samozřejmostí je také možnost registrace nových uživatelů. Pod panelem pro vyhledávání se nachází řádkové menu s položkami odkazující na jednotlivé podstránky, případně na další weby. Nejvýraznější částí je grafický slider přes celou šířku obrazovky, který obsahuje několik střídajících se tematických odkazů, které nám typicky zobrazí nabídku knižních titulů v určité kategorii. Zbylý obsah webu se soustředí na představení aktuálních knižních kolekcí, produktů, volně přístupných titulů, pořádaných událostí, aktuálních novinek a kontaktních informací.

Obrázek 1: Pohled na domovskou stránku Taylor & Francis eBooks (zdroj: autor)

K pokročilejší orientaci na stránce slouží některé z položek obsahového menu. Položka s názvem Subjects umožňuje uživateli zobrazit si přehled dostupných oblastí či oborů, do kterých spadají konkrétní tituly. Mezi obory najdeme např. umění, počítačovou vědu, prostředí a udržitelnost, právo, matematiku a statistiku, lékařství, sociální vědy nebo veterinární medicínu.

Obrázek 2: Pohled na nabídku dostupných oblastí, do kterých jsou e-knihy řazeny (zdroj: autor)

Položka s názvem Browse nabízí uživateli rozcestník tří možností, a to knižní kolekce, knižní série a knihy s otevřeným přístupem. Knižní kolekce řadí do skupiny takové knihy, které jsou stejně tematicky zaměřené. Pokud tedy víme o jakou oblast máme zájem, kolekce jednoznačně usnadní čas, který uživatel stráví hledáním. Jedná se o např. o kolekce antropologie, aplikované psychologie, kognitivní psychologie, datové vědy a další.

Knižní série jsou další zajímavou možností jak se rychleji orientovat v takovém titulovém množství. V tomto případě jsou k sobě seskupené knihy, které na sebe určitým způsobem navazují či spolu souvisí např. svým názvem. Příkladem může být série nazvaná „AI for Everything“, ve které jsou zahrnuty jednotlivé tituly jako „AI for Immunology“, „AI for Cars“, „AI for Digital Warfare“ apod. Takovýchto sérií je k dispozici více než 4 tisíce.

Posledním odkazem v rozcestníku Browse jsou knihy s otevřeným přístupem. Z názvu vyplívá, že se jedná o takové knihy, které jsou dostupné volně, tedy není k nim potřeba mít žádný účet, žádné přístupové údaje či kód. Každý uživatel, který se k nim prokliká, získá přístup k jejich přečtení online, nebo má možnost si je stáhnout ve formátu PDF. V této kategorii je dostupné téměř 1500 titulů z různým zaměřením jako je sociologie, filosofie, ekonomie, informační technologie a další.

Obrázek 3: Pohled na rozcestník zjednodušeného tematického vyhledávání e-knih (zdroj: autor)

Další záložka má název Products neboli produkty, pod kterou najdeme odkazy na externí webové stránky, jež se věnují určité tematické oblasti a zahrnují nim komplexnější a detailnější materiály pro využití při studiu a dalším potřebám. Přístup k nim ale mají registrovaní uživatelé či instituce bez rozdílu od nabídky na domovském webu Taylor & Francis eBooks. Mezi oblasti, na které se zaměřují tyto samostatné weby spadá např. romantismus, historie feminismu nebo encyklopedie modernismu.

Za zmínku jistě stojí také záložka s názvem Librarian Resources, jenž odkazuje na webové stránky pod záštitou Taylor & Francis, které by měli podpořit instituce k vybudování katalogu elektronických zdrojů informací. Touto cestou má možnost daná instituce získávat informace, podporu a postřehy od komunity knihoven, které jí pomohou k rozvinutí uživatelské komunity, zlepšení odborné komunikace a lepší orientaci v stále se měnícím prostředí informací.

Shrnující představení platformy Taylor & Francis eBooks (zdroj: YouTube)

Rešeršní možnosti

Jako možnost rychlé rešerše slouží již výše zmíněné vyhledávací pole na úvodní domovské stránce, které umožňuje uživateli vyhledávat podle zadaných klíčových slov, jména autora, názvu titulu či ISBN. Zajímavé je, že ve vyhledávacím okně můžeme zvolit, zda chceme dostat výsledky v rámci Taylor & Francis eBooks nebo ze všech eBook kolekcí.

Obrázek 4: Pohled na výběr možnosti výsledku rychlého vyhledávání (zdroj: autor)

Pod polem rychlého vyhledávání na úvodní domovské stránce máme také nabídku využít možnost pokročilého vyhledávání. Proklikem odkazem Advanced Search se nám objeví okno, kde můžeme do tří polí postupně zadat názvy titulů, autory a klíčová slova. Tato obrazovka není ještě sama o sobě tak pokročilá. Jediným rozdílem je, že můžeme zadat oddělení např. více klíčových slov nebo více autorů. Skutečně pokročilejší vyhledávání je k dispozici až po potvrzení zadaných atributů a zobrazení výsledků.

Obrázek 5: Pohled na obrazovku pokročilého vyhledávání (zdroj: autor)

Výsledek vyhledávání nabízí uprostřed seznam knih s náhledovým obrázkem, autorem, datem vydání, počtem stránek atd. Zobrazení je možné přepínat buď jako přehled knih nebo přehled jednotlivých kapitol. Přehlednější možností se však zdají být spíše knihy. Na úrovni knih i kapitol lze stejně tak prohledávat i jejich obsah. Po levé straně se nachází asi nejdůležitější oblast pro rešeršistu. Nacházejí se zde totiž klíčové filtry, které dokáží omezit výsledky vyhledávání a zobrazit tak nejrelevantnější tituly.

Zmíněné filtry zahrnují výběr mimo jiné výběr licencovaného a volně dostupného obsahu, dostupnost zahrnující i ještě nevydané tituly, výběr oblasti zaměření, výběr kolekce, datum či období publikace, vydavatel a samozřejmě autor. Vyhledávání jako takové tedy úplně neumožňuje nijaké zvlášť náročné dotazy např. pomocí logických operátorů. Způsob vyhledávání je tedy dá se říct bližší běžnému uživateli, kterému je přizpůsobeno i celkové uživatelské rozhraní, které je jednoduché a přehledné.

Obrázek 6: Pohled na ukázku části seznamu výsledků vyhledávání (zdroj: autor)

Licence

Taylor & Francis eBooks nabízí bezplatnou zkušební verzi, dále možnost přístupu pro instituce, např. z knihovnické a akademické sféry. K dispozici je i individuální licence. Přístup k jednotlivým materiálům je rozdělen do kategorií, jako jsou Bezplatné materiály, což je veškerý obsah, který je zpřístupněn zdarma. Probíhají pravidelné nabídky umožňující bezplatný přístup, pro jinak placené materiály, po omezenou dobu pomocí přístupového tokenu nebo pouze pro jednu relaci. Dále jsou tu materiály pro širokou veřejnost jako volně přístupný obsah. Co se týče tzv. Prémiových materiálů, tak se jedná o veškerý obsah, který lze zakoupit.

Závěr

Taylor & Francis eBooks reprezentují další zajímavou platformu digitálních služeb týkajících se elektronických knih. Práce s knihovnou a orientace na ní je nenáročná a uživatelsky velmi přívětivá, i přesto že je zde obsaženo velké množství dostupných titulů. Platforma jistě najde uplatnění hlavně v akademické sféře k pedagogickým a studijním účelům, kdy již některé školy její služby využívají. Velmi lákavá je velmi široká nabídka oblastí, ve kterých jsou e-knihy dostupné. Uživatelé také mají možnost využít sekci volně dostupných knih, což jen rozšiřuje už tak široké možnosti využití a může sloužit jako lákadlo pro nové uživatele.

Zdroje

Taylor & Francis eBooks [online]. [UK], ©2022 [vid. 2022-05-07]. Dostupné z: https://www.taylorfrancis.com/

Taylor & Francis Books. Discover Taylor & Francis eBooks (English language) In: Youtube [online]. 10.06.2021 [vid. 2022-05-07]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=_qye7iyFkus