Domů Blog

Vyše 10 000 kontajnerov na jednej lodi. Kam sa takéto megalode plavia? Portál MarineTraffic má odpoveď

0
aerial view of boat on water

Všetci poznáme portál Flightradar24, vďaka ktorému dokážeme sledovať komerčné lety v reálnom čase, a napríklad ak letí nad nami lietadlo, vieme si behom pár sekúnd zistiť odkiaľ a kam lietadlo letí, aká spoločnosť ho vlastní, rýchlosť a výšku lietadla a detaily o samotnom stroji.

V tomto reporte som sa však nezameral na sledovanie lietadiel, ale na sledovanie lodí, so zameraním na nákladné lode, čo môže byť užitočné pre rejdarské spoločnosti a podniky, ktorých obchod je závislý na námornej preprave, teda od dovozu tovaru po mori, zväčša z juhovýchodnej Ázie, ale aj napríklad z Ameriky. Konkrétny nástroj na živé sledovanie lodí, ktorý analyzujem, je portál MarineTraffic.

Úvodné predstavenie zdroja

MarineTraffic je jeden z najväčších svetových služieb na sledovanie vodnej dopravy, nie len morskej, ale aj vnútrozemskej, teda aj na riekach, jazerách, kanáloch a prieplavoch. Firma spolupracuje s prístavmi a snaží sa spraviť prehľad vodnej dopravy čo najtransparentnejším. Na webovej stránke samotnej služby je uvedené, že je možné sledovať až 550 000 plavidiel. Samozrejme, majú aj rožšírenú platenú verziu, pre účely tohto reportu som ale použil verziu zdarma.

Obrázok 1: Snímok úvodnej obrazovky portálu https://www.marinetraffic.com/

ChatGPT definuje službu MarineTraffic takto: „MarineTraffic je webová platforma a mobilná aplikácia, ktoré poskytujú online monitorovanie pohybu lode v reálnom čase pomocou AIS (Automatic Identification System). AIS je systém automatického identifikovania, ktorý je povinný pre väčšinu komerčných lodí a poskytuje informácie o polohe, rýchlosti, smeru a iných údajoch o lodi. MarineTraffic zbiera a zobrazuje tieto údaje, čím umožňuje užívateľom sledovať a monitorovať pohyb lodí vo vybraných oblastiach na celom svete. Medzi ďalšie funkcie MarineTraffic patrí možnosť vyhľadávať lode podľa rôznych kritérií, ako napríklad typu lode, názvu, približnej polohy alebo trasy plavby. MarineTraffic sa používa v mnohých oblastiach, vrátane námornej dopravy, rybolovu, zabezpečenia a environmentálnej ochrany.“ (OPENAI, 2023)

Rešeršné možnosti a ako pracovať s nástrojom

Čo všetko je možné zistiť o vodnej premávke pomocou portálu MarineTraffic? Graficky sme si znázornili na príkladoch, ako funguje vyhľadávanie konkrétnych lodí a aké všetky funkcie ponúka free verzia nástroja.

Na ukážku možností nástroja som si stanovil 4 otázky/úlohy, ktoré som sa snažil vyriešiť a postup som zdokumentoval.

Čo je možné zistiť o prístave Rotterdam?

Rotterdam ako najväčší európsky prístav obsluhuje vysoký počet plavidiel rôznych veľkostí a typov. Okrem kontajneorvých lodí tu naplavujú aj lode s ropou, tzv. tankery, alebo zemným plynom. A to je príležitosť na podnikanie pre lokálne firmy.

Obrázok 2: Snímok obrazovky z portálu www.marinetraffic.com. Detail na prístav v Rotterdame.

Pre vyššiu prehľadnosť som na úvod prepol typ mapy „Standard Map“, kde je viac farebne rozoznateľný profil krajiny a dá sa skúmaná poloha lepšie predstaviť. Plavidlá na mape sú znázornené farebne, podľa farby sa jednoducho dá rozoznať typ lode. Napríklad, červená farba sú tankery, zelené lode sú lode prepravujúce tuhý náklad, prevažne kontajnerové lode, a tamovomodré lode sú osobné plavidlá. Kategórie lodí sa dajú odfiltrovať, v ďalších príkladoch nás budú zaujímať hlavne kontajnerové lode a tankery.

Sídla firiem sú šedé ikony a po kliknutí na nich je možné zobraziť si detail spoločnosti a prípadne odkaz na ich webovú stránku alebo iný kontakt.

Obrázok 3: Snímok obrazovky z portálu www.marinetraffic.com. Spoločnosti sídliace v Rotterdame.

Po kliknutí na „View Company details“ sme sa dostali na detail danej spoločnosti dostupný tu. Sú tam zobrazené základné informácie, telefonický kontakt, email a webová stránka malej lokálnej spoločnosti spravujúcej nákladné člny po rieke.

Týmto spôsobom je možné si zistiť detaily o firmách v prístave, od riaditeľstva samotného prístavu až po malé firmy, akú sme uviedli v príklade. Dokážeme si zistiť ich predmet podnikania, počet zamestnancov, a následne pomocou ďalších nástrojov ako napríklad OpenCorporates aj viac detailov o danej firme. Pre nedostatok bližších, napríklad informácií o financiách alebo zdraví firmy je vhodné nástroje kombinovať a snažiť sa dostať o skúmaných firmách čo najviac údajov, ktoré môžu pomôcť pri rozhodovaní napríklad pri výbere ideálneho dopravcu po mori.

Zároveň je možné v prístave sledovať aktuálny pohyb plavidiel, ich vstup do prístavu, kotvenie, alebo kedy prístav plánujú opustiť. Veľmi užitočnou funkciou portálu je historické sledovanie pohybu lode a jej naplavenie do prístavu. Na vybranej kontajnerovej lodi plaviacou sa pod dánskou vlajkou Vistula Maersk je zobrazená trasa jej plavby za posledných 24 hodín, a teda vieme vyčítať, že dané plavidlo sa do prístavu Rotterdam plavilo s najväčšou pravdepodobnosťou z nemeckého prístavu Bremerhaven. Dokážeme si v čase spätne dohľadať presnú zemepisnú polohu lode, jej rýchlosť, smer a samozrejme údaje o lodi.

Obrázok 3: Snímok obrazovky z portálu www.marinetraffic.com. Trasa plavby lode Vistula Maersk za posledných 24 hodín.

Nielen v prístave Rotterdam, ale v každom prístave na svete si môžete pozrieť v údajoch o lodiach, aké typy plavidiel sa sem zvyčajne plavia, a aké komodity sa najčastejšie cez daný prístav obchodujú.

Zaujímavé pre firmy môže byť porovnanie predpokladaného času odchodu alebo príchodu z/do prístavu a skutočného času príchodu/odchodu. Meškanie v doručení dokáže mať vplyv na dodávateľský reťazec firiem a týmto spôsobom vedia spoločnosti dostať informáciu o tom, ako veľmi sa prípadne loď s ich nákladom omešká a vedia napríklad na základe týchto informácií plánovať výrobu alebo ditribúciu, v závislosti od predmetu podnikania firmy.

Nájdi tanker plaviaci sa v Jadranskom mori a zisti o nej čo najviac informácií.

Tanker Christina plaviaci sa z Terstu do gréckeho prístavu Piraeus sa v čase sledovania (7.5. 2023 10:20) nachádzal v Jadranskom mori. Informácie o lodi samotnej a jej aktuálnej polohe sú dostupné na tomto linku.

Obrázok 4: Snímok obrazovky z portálu www.marinetraffic.com. Detaily o tankeri Christina.

Vo verzii zdarma je možné o lodi zistiť, odkiaľ pochádza, kde je jej domáci prístav, typ plavidla a technické špecifikácie. Ďalej je možné zistiť, odkiaľ loď vyrazila, kedy dorazí do destinácie, akú má rýchlosť, ale aj napríklad ekonomické informácie, napríklad ocenenie lode.

Obrázok 5: Snímok obrazovky z portálu www.marinetraffic.com. Fotka tankeru Christina. Autor: Stefan Lemmens

Nájdi polohu najväčšej kontajnerovej lode na svete a koľko kontajnerových jednotiek (TEU) je jej prepravná kapacita?

Pre vysvetlenie, TEU je kontajnerová jednotka a odpovedá veľkosti jedného 20-stopového kontajneru, v súčasnosti avšak väčšina kontajnerov majú dĺžku 40 stôp, takže ich kapacita je 2 TEU. Z vedľajšej špecializácie Logistika viem, že najväčšie nákladné lode sveta majú kapacitu vyše 20 000 TEU, tak teraz si zistíme, koľko presne to je.

Najprv som si našiel zoznam najväčších lodí sveta. Tam som zistil, že 2 najväčšie lode sú vlastnené talianskou rejdarskou spoločnosťou MSC sídliacou vo Švajčiarsku a ich „megalode“ MSC Irina a MSC Loreto registrované v Libérii majú maximálnu kapacitu 24 346 TEU a jej dĺžka je 400 metrov. (VesselFinder, 2023)

Po zadaní názvu lode MSC Irina do vyhľadávača v nástroji som zistil, že v čase hľadania (7.5. 2023 10:40) kotvila v Barcelone.

Aký je najčastejší typ lode plaviaci sa po rieke Dunaj a čo prepravuje?

Podľa skúmania plavidiel po rieke Dunaj som zistil, že prevažujú nákladné lode prevažujúce tuhý náklad a sú to hlavné lode tlačiace člny s nákladom, ako můžete vidieť na fotke nižšie. Na súhrnné zistenia, ako čo je najčastejší typ lode alebo čo sa najviac prepravuje na danej trase, ale nie je nástroj vhodný. Avšak zistili sme, že najviac prepravovaným tovarom po rieke je želežná ruda a kovový odpad (ores and metal waste), zastúpený v 27%. (Pro Danube International, 2016)

Obrázok 6: Foto lode tlačiacej náklad v Prahe na Vltave. Zdroj: Ing. Radek Novák ml.

Funkcie platenej verzie

Free verzia nástroja MarineTraffic je pomerne obmedzená, takže ponúka iba základné informácie o plavidlách. Platená verzia je ale už omnoho viac funkčná, je tam možné si vyhľadať históriu plavieb, priamych vlastníkov lodí, dokážete si vytvárať rôzne reporty, prehľady a dokonca aj plánovač ciest a ďalšie komplexnejšie funkcie. Pre každú funkciu je ale možné si separátne zaplatiť a nemusíte si kupovať celý balík naraz.

Podobné nástroje

MarineTraffic nie je jediný nástroj tohto typu, existujú aj iné nástroje, napríklad Vesselfinder, ktorá je ale v ohľade informácii o konkrétne plaviacich sa lodiach pomerne obmedzená.

Niektoré veľké prístavy majú aj svoje vlastné informačné zdroje, napríklad na webovej stránke prístavu Hamburg je možné zistiť lode prichádzajúce do prístavu, ich čas príchodu, veľkosť a ďalšie informácie. Zdroj je dostupný tu.

Obrázok 7: Snímok obrazovky z webu https://www.hafen-hamburg.de/en. Zoznam očakávaných lodí

Očakávané lode prichádzajúce do prístavu v Hamburgu sa dajú filtrovať podľa veľkosti a tiež je možné nájsť konkrétnu loď podľa jej mena.

Záver

Portál MarineTraffic dokáže byť užitočným nástrojom pre dopravné spoločnosti prepravujúce tovar na vode. Hlavne premium verzia môže poskytnúť esenciálne informácie o aktuálnej situácii a vie byť konkurenčnou výhodou firiem, ktoré ho používajú. Pre laikov zase slúži ako nástroj, kde je možné sa naučiť, ako to približne funguje v lodnej doprave a aké všetky informácie si jednotlivé organizácie vymieňajú. Pre Českú alebo Slovenskú republiku sa to môže zdať trochu vzdialene, ale tento typ dopravy ovplyvňuje všetkých nás a asi 80% importu po vode v Českej republike je z juhovýchodnej Ázie vo veľkých kontajnerových lodiach (MSC, 2023). Avšak aj tento nástroj má svoje limity, a na súhrnné reporty o doprave v danej oblasti nie je najvhodnejší.

Použitá literatúra

 1. In: [cit. 07.05.2023]. Dostupné na internete: https://www.marinetraffic.com/en/p/company
 2. MarineTraffic Information – Press Area | AIS Marine Traffic. In: [cit. 07.05.2023]. Dostupné na internete: https://www.marinetraffic.com/en/p/press-area
 3. MSC Irina – World’s largest container ship docks in Guangzhou. In: [cit. 07.05.2023]. Dostupné na internete: https://www.vesselfinder.com/news/26004-MSC-Irina-Worlds-largest-container-ship-docks-in-Guangzhou
 4. OPENAI, 2023. ChatGPT-4 [AI chatbot]. OpenAI.  [cit. 2023-05-06]. Dostupný z: https://openai.com/blog/chatgpt
 5. PORT OF HAMBURG: Welcome to the official website of Germany’s biggest seaport. In: The official website of the Port of Hamburg. [online] [cit. 07.05.2023]. Dostupné na internete: http://www.hafen-hamburg.de/en/homepage/
 6. Prezentácia MSC pre študentov vedľajšej špecializácie Logistika na VŠE, 2023.
 7. Pro Danube International, 2016. Fact Sheet Danube Transportation. In: [cit. 07.05.2023]. Dostupné na internete: https://indanube.eu/wp-content/uploads/sites/4/2016/09/Factsheet_final.pdf

BrickLink: Až do poslední kostičky

0

Úvod

Oblíbenou stavebnici LEGO není třeba dlouze představovat. Stavebnice LEGO rozvíjejí tvořivost a představivost zábavnou formou a už dávno neplatí, že se jedná pouze o hračku pro děti. LEGO milují malí i velcí stavitelé. Velmi zapálení stavitelé, pro které je tato stavebnice velkou vášní, potřebují spousty různých kostiček pro své megalomanské projekty. Jednou z nejoblíbenějších a nejdostupnějších možností, kde nakupovat kostičky a sety stavebnic je internetové tržiště zvané BrickLink. Tento článek vám poskytne stručný přehled o platformě BrickLink a o tom, jakými způsoby lze na této platformě vyhledávat.

Co je BrickLink

BrickLink je největší online tržiště originálních výrobků LEGO a komunita fanoušků na světě. Na této platformě můžeme také nalézt rozsáhlý katalog všech možných dílů a sad LEGO, na které si vzpomeneme. Navíc BrickLink zahrnuje digitální stavební software LEGO (Studio 2.0), kde můžeme navrhovat a prezentovat své výtvory (Marsh, 2022).

Historie BrickLink

Společnost BrickLink založil v roce 2000 Daniel Ježek (Lego, 2019). Původně měla sloužit jako síť, která by propojovala dospělé fanoušky stavebnice LEGO po celém světě. Ovšem krátce po založení se na Ježka obrátilo několik uživatelů, kteří by chtěli některé součástky LEGO prodávat, a tak Daniel přišel s nápadem vytvořit z této stránky jednu centrální platformu, kde by každý mohl mít funkční obchod s produkty LEGO (Brickipedia, 2019).

BrickLink se brzy stal velkým neoficiálním online obchodem se stavebnicemi LEGO. Prvních pár let byl také provozován pod názvem BrickBay, což byl zřejmý odkaz na formát eBay, a však v roce 2002 společnost eBay donutila Ježka změnit název webu zpět na původní (Brickipedia, 2019).

Skupina LEGO Group 26.11.2019 oznámila, že koupila společnost BrickLink – největší světové online tržiště stavebnice LEGO (Lego, 2019). Společnost BrickLink se tak stala dceřinou společností skupiny LEGO Group. Platforma BrickLink má v současnosti více než milion členů a zahrnuje online tržiště s více než 10 000 obchody ze 70 zemí a online komunitu, kde fanoušci sdílejí nápady a stavby (Lego, 2019).

Jak funguje vyhledávání na BrickLink

K vyhledávání na BrickLink můžeme přistupovat různými způsoby, podle toho, co zrovna hledáme. Můžeme využít rychlé vyhledávání, nebo pokročilejší vyhledávací formuláře, pro vyhledávání položek na prodej, vyhledávání v katalogu a vyhledávání obchodů. Zmíněné způsoby vyhledávání jsou popsány v následujících kapitolách.

Rychlé vyhledávání

V horní části každé stránky je textové pole pro rychlé vyhledávání a seznam sekcí, ve kterých je možné vyhledávat. Na Obrázku 1 můžete vidět ukázku pole pro rychlé vyhledávání a seznam sekcí.

Obrázek 1 Sekce rychlého vyhledávání [zdroj: autor, dostupné z: https://www.bricklink.com/v2/main.page]

Vyhledat můžeme v následujících sekcích:

 • All Items – stačí zadat klíčové slovo nebo více klíčových slov pro vyhledávání ve všech sekcích na BrickLink. Patří sem katalogové položky, položky vytvořené komunitou stavitelů a designové návrhy.
 • Catalog Items – slouží pro vyhledání položek v katalogu. Další možnosti vyhledávání a filtrování můžeme zadat v pokročilém vyhledávání. Pokročilému vyhledávání v katalogu je věnována kapitola – Pokročilé vyhledávání v katalogu.
 • Store Items – tato sekce slouží k vyhledání všech položek, které jsou aktuálně na prodej. V rámci vyhledávání v této sekci jsou automaticky odfiltrovány položky z katalogu, které aktuálně nejsou dostupné v žádném obchodě.
 • Store Name – tato sekce slouží pro vyhledávání obchodů. Další možnosti vyhledávání obchodů jsou uvedeny v kapitole – Pokročilé vyhledávání obchodů.
 • Forum – slouží k prohledávání diskusního fóra BrickLink.
 • Advanced Search – slouží k pokročilému vyhledávání položek na prodej. Popisem této sekce se detailněji zabývá následující kapitola.

Pokročilé vyhledávání položek na prodej

Obrázek 2 Formulář pro vyhledávání položek na prodej [zdroj: autor, dostupné z: https://www.bricklink.com/searchAdvanced.asp]

Pro vyhledávání mezi položkami, které jsou na prodej, slouží vyhledávací formulář. Ten je zobrazen na Obrázku 2. Ve formuláři můžeme vyhledávat buď podle klíčových slov nebo podle uživatelského jména prodávajícího. Dále můžeme specifikovat celou řadu dalších údajů, mezi které patří:

 • identifikační číslo položky,
 • identifikační číslo sady položek,
 • minimální a maximální množství,
 • minimální a maximální cena,
 • výše slevy (0–100 %),
 • typ položky,
 • kategorie,
 • barva,
 • rok vydání,
 • stav položky (nová, nová – nerozbalená, použitá),
 • datum zveřejnění nabídky,
 • z jakého regionu a země pochází prodávající,
 • kam je prodávající ochotný zboží odeslat (je možné odfiltrovat všechny prodávající, kteří neposílají zboží do vybrané země),
 • platební metoda a měna, kterou akceptuje prodávající.
Obrázek 3 Kritéria řazení [zdroj: autor, dostupné z: https://www.bricklink.com/searchAdvanced.asp]

Vyhledané položky je možné řadit podle následujících kritérií:

 • nejlepší cena,
 • nejvyšší cena,
 • nejnižší cena,
 • největší množství,
 • nejnižší množství,
 • nejnovější položky.

Pokud máme vytvořen účet na BrickLink a jsme k němu přihlášeni, můžeme si vyplněný vyhledávací formulář přidat do svých oblíbených hledání.

Pokročilé vyhledávání v katalogu

Obrázek 4 Formulář pro vyhledávání položek v katalogu [zdroj: autor, dostupné z: https://www.bricklink.com/catalogSearch.asp?utm_content=subnav]

V katalogu lze vyhledávat podle položek. Do vyhledávacího pole Search můžeme zadat klíčové slovo, číslo položky nebo případně obojí. Pod tímto vyhledávacím polem ještě můžeme specifikovat, jestli vyhledávané klíčové slovo nebo slova mají být součástí názvu vyhledávané položky (Whole word in field) nebo jestli chceme vyhledat plný název položky (Whole field). Položky lze filtrovat dle jejich typu, kategorie, barvy, roku vydání, počtu dílů a počtu minifigurek, jak je vidět na Obrázku 4. Výsledek vyhledávání lze zobrazit jako seznam, seznam s obrázky, galerii miniatur, přehled kategorií nebo roční přehled. Dále je možné vyhledané položky seřadit dle názvu položky, čísla položky, data, roku vydání a počtu dílů, to vše buď sestupně nebo vzestupně.

Obrázek 5 Vyhledávání v katalogu dle kategorií [zdroj: autor, dostupné z: https://www.bricklink.com/catalogList.asp?v=3&pg=1&catLike=W]

V katalogu, lze vyhledávat také podle kategorií. Do prvního textového pole Find je možné zadat slovo, které se vyskytuje v názvu kategorie. Dále je možné specifikovat jakého typu má být hledaná kategorie, máme zde na výběr celkem z 8 kategorií, které jsou na Obrázku 5. Výsledky vyhledávání je možné seřadit dle názvu položky, čísla položky, data, roku vydání a počtu dílů, to vše buď sestupně nebo vzestupně.

Pokročilé vyhledávání obchodů

Pokud chcete prodávat sady nebo součástky LEGO na BrickLink, budete si muset založit svůj online obchod. K otevření obchodu potřebujete získat alespoň jednu zpětnou vazbu jako kupující, což je nutné z důvodu ochrany tržiště (TMM, 2019). I když to znamená, že si nemůžete obchod založit okamžitě, je to skvělá příležitost udělat si průzkum trhu, podívat se, jak jsou nastaveny ostatní obchody a jak posílají zásilky.

Obrázek 6 Formulář pro vyhledávání obchodů [zdroj: autor, dostupné z: https://www.bricklink.com/storeFilter.asp#?utm_content=subnav]

Pokud jste v roli kupujícího, tak se vám bude hodit záložka pro vyhledávání obchodů. Na Obrázku 6 můžeme vidět formulář pro pokročilé vyhledávání obchodů na BrickLink. Nejjednodušší možností je vyhledávání podle názvu obchodu, jedná se o pole ve spodní části. Vpravo od tohoto pole je možné specifikovat, jestli vyhledávané klíčové slovo nebo slova mají být součástí názvu vyhledávané položky (Any Part of Field) nebo jestli chceme vyhledat plný název položky (Whole field). Dále je možné vyhledávat dle klíčových slov. Mezi další a pokročilé možnosti vyhledávání obchodů patří například vyhledávání dle:

 • data založení obchodu,
 • čísla dílů ze sady (díly a celé minifigurky, části minifigurek),
 • typu položek,
 • kategorie,
 • barvy,
 • roku vydání,
 • stavu položky (nová, nová – nerozbalená, použitá),
 • z jakého regionu a země pochází prodávající,
 • kam je prodávající ochotný zboží odeslat,
 • platební metoda a měna, kterou akceptuje prodávající.

Vyhledané obchody lze řadit podle názvu, země, data založení, počtu prodávaných sad, počtu prodávaných položek a podle zpětné vazby, která je pro kupující obzvláště důležitá. Na základě zpětné vazby mohou kupující odlišit spolehlivé prodejce od těch méně spolehlivých.

Příklad použití

V následujícím příkladu si ukážeme použití pokročilého vyhledávání položek. Budeme hledat LEGO stavebnici ze série Rock Raiders z roku 1999. V tomto roce vyšla i stejnojmenná počítačová hra. Ve formuláři pro pokročilé vyhledávání položek na prodej vybereme typ položky Sets, kategorii Rock Raiders a rok vydání 1999. Dále zaškrtneme Exclude Incomplete Sets, protože chceme vyhledat pouze kompletní sady. Následně omezíme vyhledávání na prodejce z EU a na ty, kteří jsou ochotni poslat zboží do České republiky. Po kliknutí na tlačítko Search Now! se zobrazí seznam vyhledaných položek. Když při vyhledávání položek narazíme oblíbený set, kterým je v mém případě chrómový mačkač (Chrome Crusher), tak se vrátíme zpět do vyhledávacího formuláře a doplníme slovo Chrome do pole pro klíčová slova. Na Obrázku 7 můžeme vidět výsledek nového vyhledávání.

Obrázek 7 Výsledek vyhledávání [zdroj: autor, dostupné z: https://www.bricklink.com/search.asp]

Byla nalezena jedna položka, která odpovídá zadaným kritériím. Vyhledaná stavebnice je dostupná v obchodě s názvem Bricks And Love, do tohoto obchodu je možné přejít prostřednictvím hypertextového odkazu. Zajímavý je také odkaz Catalog Entry, který otevře detail vyhledané položky v katalogu. Na katalogové stránce vyhledané položky se nachází spousta užitečných informací. Můžeme si například zobrazit všechny obchody, ve kterých je vyhledaná položka dostupná, historii cen a všechny díly, ze kterých se stavebnice skládá.

Závěr

BrickLink je největší a nejoblíbenější online tržiště s produkty LEGO. V tomto článku jsou popsány možné způsoby vyhledávání na této platformě. Na BrickLink lze najít všechny druhy produktů LEGO, od nových až po použité. Součástí této platformy je také velká komunita fanoušků stavebnice LEGO, kteří sdílí své návrhy staveb mezi ostatní členy. V současné době má tato komunita více než 1 milion členů. Hlavní předností této platformy je, že všem LEGO nadšencům i sběratelům umožňuje bezpečně nakupovat a prodávat unikátní sady nebo součástky LEGO. Na BrickLink můžeme najít historické i vzácné sady této populární stavebnice.

Zdroje

BRICKLINK, 2022. BrickLink – Buy and sell LEGO Parts, Sets and Minifigures [online] [vid. 2022-12-05]. Dostupné z: https://www.bricklink.com/v2/main.page

BRICKIPEDIA, 2019. BrickLink. Brickipedia [online] [vid. 2022-12-05]. Dostupné z: https://brickipedia.fandom.com/wiki/BrickLink

LEGO, 2019. LEGO BrickLink – About Us – LEGO.com. Lego [online] [vid. 2022-12-05]. Dostupné z: https://www.lego.com/en-us/aboutus/news/2019/november/lego-bricklink

MARSH, Lisa D., 2022. BrickLink Review: 10 Important Answers You Should Know! [online] [vid. 2022-12-05]. Dostupné z: https://brickmechanics.com/bricklink-review/

TMM, 2019. How To Start A Bricklink Store. The Mini Millionaire [online]. [vid. 2022-12-06]. Dostupné z: https://theminimillionaire.com/set-bricklink-store-terms/

Seznam-autobusu.cz: Vozové parky českých dopravců přehledně a pro všechny

0
shallow focus photo of yellow car

Proč něco takového existuje?

Stalo se vám, že jste jeli v nějakém vozidle hromadné dopravy, vozidlo vás zaujalo, chtěli jste si o něm zjistit více, ale nevěděli jste, jak na to? Jednu cestu si dneska představíme.

Na světě existuje poměrně velký počet fanoušků hromadné dopravy. Někteří se zajímají o nové dopravní prostředky a jejich specifikace. Jiní si tato vozidla fotí. A někteří tito, ale i další, jsou zaměstnanci dopravních podniků nebo dopravců a tyto vozidla řídí. A jelikož jim je práce i koníčkem a chtěli se o své informace podělit, vznikl web seznam-autobusu.cz.

Co je tato webová stránka zač?

Jedná se o databázi, jejíž cílem je mapovat vozové parky jednotlivých českých dopravních firem. Nutno zde zdůraznit, že se nejedná o oficiální záznamy dopravců, nýbrž web a údaje na něm spravují nadšenci do hromadné dopravy, především autobusové. Pojďme se tedy podívat, jak web vypadá a jaké informace nám může poskytnout.

seznam-autobusu.cz - Úvodní strana
Obrázek 1: Screenshot úvodní stránky webu seznam-autobusu.cz. [Zdroj: autor]

Když přistoupíme na web https://www.seznam-autobusu.cz/, na první pohled lze poznat, že se nejedná o komerční web. Graficky oku moc nelahodí a nezkušeného člověka může navigace na stránkách nebo množství informací překvapit. Co ale vůbec můžeme na stránkách nalézt? Primárně, jak nám název napovídá, se jedná o seznamy autobusů. Konkrétně, jaký dopravce má jaká vozidla, jaké majitele vozidlo vystřídalo a jaká byla jeho historie. Kromě toho web obsahuje databázi fotek k jednotlivým vozidlům, podle toho, kdy ho nějaký fotograf vyfotil. Třetí složkou webu je vypravenost jednotlivých vozidel na konkrétní linky. Tedy jaký vůz mohl cestující spatřit v jaký den na jaké lince.

Obrázek 2: Screenshot úvodní stránky webu seznam-autobusu.cz s vysvětlivkami. [Zdroj: autor]

Pojďme si představit jednotlivé prvky na hlavní stránce.

Databáze vozů

Na Obrázku 2 pod číslem 1 v horním pravém rohu můžeme nalézt jednoduché okno pro vyhledávání. Toto okno nás bude provázet na všech stránkách daného webu a vždy bude na stejném místě, tedy v horním pravém rohu. Jedná se o rychlý přístup k vyhledávání vozidel podle evidenčního čísla, SPZ nebo k vyhledávání dopravců. Pole je vybaveno našeptávačem a hledaný výraz nemusí být celý.

Obrázek 3: Screenshot z webu seznam-autobusu.cz, ukázka rychlého vyhledávání, zadáno 92. [Zdroj: autor]

Pod bodem 2 na Obrázku 2 nalezneme v liště přístup k vyhledávání vozů. Jak daná stránka vypadá se můžeme podívat na obrázku níže.

Obrázek 4: Screenshot z webu seznam-autobusu.cz, hledání vozů. [Zdroj: autor]

Na první pohled složitá velká tabulka. Web je dělaný tak, že není jedno pole pro vyhledávání a zadání částí, které potřebujeme nalézt a třeba i spojit logickými operátory, nýbrž máme zde výčet toho, podle čeho můžeme vyhledávat. Výčet není kompletní, stránka umožňuje hledat, kromě toho, co je na Obrázku 4 , i podle toho, co není v atributech, podle poznámky, dat dodání, zařazení, odstavení, vyřazení a sešrotování. Jde dále zvolit řazení výsledků a vyhledání pouze provozních vozů. Pokud vyplníme více políček hledání, aplikace se chová, jako by byl mezi požadavky operátor AND. Toto chování nelze změnit.

Můžeme si všimnout, že veškeré poznámky o tom, jak fungují jednotlivá pole a co do nich máme zadávat, je napsáno vždy u daného pole. Ovšem pozor, ačkoliv se dá web přepnout do anglického nebo německého jazyka, tyto poznámky zůstávají ve valné většině případů nepřeloženy!

Zároveň pro nepřihlášené uživatele zde platí omezení, že výsledek hledání musí obsahovat méně než 1000 záznamů, jinak se výsledek vyhledávání nezobrazí. Přihlásit se však může jen někdo z administrátorského týmu. Tedy veřejnost přistupuje na web vždy jen jako nepřihlášený uživatel.

Po zadání zkušebního dotazu, kdy jsme chtěli trakci: tramvaj a zároveň rozmezí výroby od 2019, dostali jsme výsledky na následujícím obrázku.

Obrázek 5: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, výsledky pro dotaz hledání trakce: tramvaj a zároveň výroba od roku 2019. [Zdroj: autor]

Můžeme vidět, že výsledků v databázi je celkem 139 (k 7.5.2023). Jsou seřazeny pod sebou a jsou odděleny barvou pro snazší a rychlé rozpoznání, v jakém stavu se vozidlo právě nachází. Konkrétní stav je popsán buď v detailu jednotlivého vozidla, nebo na konci stránky nalezneme ještě rychlé shrnutí a k jednotlivým barvám se dostaneme po kliknutí na tlačítko vysvětlivky.

Obrázek 6: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, shrnutí vyhledávání a legenda. [Zdroj: autor]

Když si ve výsledku vyhledávání (Obrázek 5), rozklikneme nějaký záznam, dostaneme se již ke konkrétnímu vozu. Pro ukázku si pojďme rozkliknout sešrotovaný vůz evidenčního čísla 1737.

Obrázek 7: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, detail vozu ev. č. 1737 Dopravního podniku Ostrava. [Zdroj: autor]

Zde se ukáží všechny informace, které o vozu databáze má. Můžeme vidět identifikační prvky vozu, nátěr, dopravce, výbavu. Ale také fotky vozu, kdy jezdil na jaké lince (pokud byl tento údaj zaznamenán) a poznámku, pokud je potřeba. V tomto případě se z poznámky dozvídáme, byť trochu kostrbatě a po vyhledání vozu 1718, že při nehodě 15.1.2021 těchto dvou tramvají došlo ke zničení předního článku. Tedy tato tramvaj na Obrázku 7 již nebude existovat, ale její zadní článek bude nově zadním článkem na voze 1718, který je aktuálně v opravě.

Pojďme se teď ale vrátit k Obrázku 4, kde pod bodem 6 je zvýrazněna poměrně skrytá funkce. A sice výběr vozů dle trakcí.

Obrázek 8: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, umístění odkazu na seznam trakcí ve vyhledávání vozidel. [Zdroj: autor]

Zde totiž můžeme vyhledávat jednotlivé typy vozů podle toho, o jaký vůz se jedná. Zda to je tramvaj, trolejbus, autobus, nebo cokoliv z následujícího obrázku.

Obrázek 9: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, přehled možných trakcí vozu. [Zdroj: autor]

Po vybrání se následně můžeme procházet po abecedně seřazené stránce výrobců a jejich typů a podtypů vozidel. V tomto seznamu však není webem integrovaná možnost vyhledávání. Proto doporučuji použít vyhledávání na stránce, které má integrovaný prohlížeč. V prohlížeči Google Chrome se vyvolání tohoto hledání skrývá pod klávesovou zkratkou Ctrl + F. Když si vybereme kategorii, kliknutím se dostaneme na obdobu stránky, jakou můžeme naleznout na Obrázku 5.

Dopravci

Když jsme u vyhledávání vozů, pojďme se ještě vrátit na Obrázek 2. Zde pod bodem 5, respektive na téměř celé stránce, můžeme vidět seznamy dopravců shlukovány podle jednotlivých krajů. Pojďme si pro ukázku vybrat třeba ČSAD Hodonín z Jihomoravského kraje.

Obrázek 10: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, detail dopravce ČSAD Hodonín. [Zdroj: autor]

Můžeme vidět, že na stránce nalezneme název dopravce, jeho sídlo a nějaké základní odkazy na jeho oficiální kanály. Dále může být přítomen krátký popis, a pak už jsou pro nás nejdůležitější údaje. Informace o tom, kdo se o daného dopravce stará z adminů, a hlavně zda je evidence vozidel kompletní, částečná, nebo vznikla pouze jako vedlejší produkt (například při evidenci přepisu nějakého vozidla). Tato evidence je kompletní a je rozřazena podle typů trakce a následně výrobců, typů a podtypů vozidel.

Můžeme si také vybrat dvě další různá zobrazení, a sice po kliknutí na tlačítko „Vypsat všechny vozy dopravce“ uprostřed obrazovky se dostaneme do zobrazení odpovídající Obrázku 5, nebo po kliknutí na „přehled vozů“ pod výše zmíněným tlačítkem docílíme zobrazení SPZ nebo evidenčních čísel vozidel sdružených podle typu vozidla. Tyto dlaždice jsou také podbarveny dle vysvětlivek na Obrázku 6.

Obrázek 11: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, přehled vozů dopravce ČSAD Hodonín. [Zdroj: autor]

Tím jsme v zásadě vyčerpali typy hledání všeobecných informací o vozidlech a dopravcích.

Fotky

Pojďme se teď vrátit na Obrázek 2, kde pod bodem 3 můžeme nalézt vyhledávání fotek.

Obrázek 12: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, vyhledávání fotek. [Zdroj: autor]

Princip zde je velmi podobný jako na Obrázku 4, kde jsme si ukazovali, jak hledat vozidla. Text ve více zadaných kolonkách se vyhodnocuje jako operátor AND, v kolonkách je zabudován našeptávač. Po odeslání požadavku, pokud na náš požadavek existují nějaké záznamy, se zobrazí tabulka s fotkami, u kterých je popisek o tom, o jaké vozidlo se jedná, kde a kdy bylo vyfoceno. Po rozkliknutí se nám ukáží další metadata k fotce a pozice na mapě, kde bylo dané vozidlo vyfotografováno.

Obrázek 13: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, výsledek hledání fotek pro dotaz zastávka: I. P. Pavlova. [Zdroj: autor]

Vypravenost

Poslední funkcionalitou webu jsou informace o vypravenosti jednotlivých vozů. V Obrázku 2 můžeme nalézt tuto funkcionalitu pod bodem 4. Zkrátka na hlavní liště stránky uprostřed vpravo.

Nutno hned na začátek říct, že tato data nejsou zdaleka plného rozsahu. Záleží to čistě na přispěvatelích, zda na daný den připojí informace o vypravenosti jednotlivých vozů na linky, nebo nikoliv. Taktéž nejsou pokryty všechny spoje. V některých oblastech je údajů více, někde nejsou skoro žádné.

Pokud se ale i tak chceme podívat na vypravenost vozidel, dostaneme se na stránku výběru oblasti.

Obrázek 14: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, vypravenost dle oblastí. [Zdroj: autor]

Pojďme si tedy ukázat, jak to vypadá dále. Poměrně dobře pokrytá je pražská integrovaná doprava. Zvolíme tedy možnost PID.

Obrázek 15: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, vypravenost vozidel v PID 6.5.2023. [Zdroj: autor]

Dostaneme tabulku s vypraveností, kdy je vždy linka, její pořadí a číslo vozu nebo vozů, které dané pořadí obsluhují. Můžeme si dále v detailu rozkliknout podrobnosti o daném voze, přičemž můžeme zvolit, zda chceme přejít na detail vozu viz Obrázek 7, nebo zda chceme zobrazit vypravenost daného vozu.

Obrázek 16: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, volba vozu na stránce vypravenost. [Zdroj: autor]

Narazil jsem zde však na problém, jelikož systém si neumí poradit s evidenčními čísly různých dopravců. Může se tak stát, že po rozkliknutí vypravenosti daného vozu se dostanete na vůz zcela jiný. Můj konkrétní případ zde byl u tramvaje evidenčního čísla 9154, toho dne na lince 1. Proklikem jsem se však dostal na autobus stejného evidenčního čísla dopravce ARRIVA CITY. Proto doporučuji se k vypravenosti dostávat přes detail vozu.

Obrázek 17: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, vypravenost tramvaje ev. č. 9154 v systému PID. [Zdroj: autor]

V Obrázku 15 však můžeme ještě kliknout na konkrétní linku, a zobrazí se nám tabulka podobná jako na Obrázku 17. Ovšem nebude to vypravenost jednoho konkrétního vozu, ale konkrétní linky a všech jejích pořadí.

Tím jsme prošli veškerý obsah webu. Pojďme si tedy říct, jak bychom mohli tyto informace využít.

Příklady využití

V následujícím seznamu uvádím několik možných příkladů využití dat na webu. Jistě by někdo jiný dokázal přijít i na další způsoby využití. Pro potřeby konkurenčního zpravodajství (copetitive intelligence) lze použít de facto celý seznam, kromě prvního zmíněného bodu.

 • Čistý zájem o dopravu, baví mě procházet tyto údaje.
 • Potřebuji si zjistit údaje o konkrétním vozidle a/nebo jeho provozovateli.
  • Ztráta věci ve vozidle
  • Potřeba nahlásit problém
  • Zjištění domovské garáže/vozovny/depa
  • Způsob využití
  • Obsluhované linky
 • Sledování vozových parků konkurence.
 • Sledování trendů ve využití konkrétních vozidel.
 • Hledání vozů k odkoupení.
 • Prověřování historie vozidla.

Závěr

Web seznam-autobusu.cz je zajímavým projektem, který tvoří nadšenci do dopravy. V prvé řadě chtějí sesbírat a udržovat aktuální vozové parky dopravců v České republice. Jejich databáze je velmi obsáhlá a nevídaná na poměry relativně malého státu, kterým jsme. Navzdory tomu, že je obsáhlá, rozhodně není kompletní. Ať už, co se týče primárně autobusových dopravců nebo městských dopravních podniků, ale hlavně zde nejsou dopravci železniční. Na druhou stranu, jak název napovídá, původní myšlenkou bylo spravovat seznamy autobusů.

Zajímavá jsou rozhodně data o vypravenosti vozidel. V některých oblastech jsou poměrně dobrá, jinde dosti špatná. Tento informační zdroj bych tedy bral spíše jen jako zajímavost, rozhodně bych na něm ale nestavěl nějaké zásadní plány. Seznamy vozidel jsou však zpracovány poctivě a obsáhle.

Škodou může být, že není možné si datové zdroje stáhnout na svá zařízení. Čerpat informace můžeme pouze z toho, co vidíme na obrazovce. Zvláště pak, když grafické pojetí webu nereprezentuje dnešní trendy. To však musíme připsat na účet tomu, že se nejedná o komerční produkt.

Údaje na stránkách jsem již několikrát využil, neboť jsem potřeboval zjistit informace o konkrétních vozidlech. Věřím, že po dnešku i Vy, až budete obdobné informace potřebovat, už budete vědět, kam se podívat.

Zdroje

SEZNAM-AUTOBUSU.CZ. Evidence vozů českých dopravců. seznam-autobusu.cz [online] ©2007–2023 [vid. 2023-05-06]. Dostupné z: https://seznam-autobusu.cz/

Seznam obrázků

Obrázek 1: Screenshot úvodní stránky webu seznam-autobusu.cz. [Zdroj: autor]

Obrázek 2: Screenshot úvodní stránky webu seznam-autobusu.cz s vysvětlivkami. [Zdroj: autor]

Obrázek 3: Screenshot z webu seznam-autobusu.cz, ukázka rychlého vyhledávání, zadáno 92. [Zdroj: autor]

Obrázek 4: Screenshot z webu seznam-autobusu.cz, hledání vozů. [Zdroj: autor]

Obrázek 5: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, výsledky pro dotaz hledání trakce: tramvaj a zároveň výroba od roku 2019. [Zdroj: autor]

Obrázek 6: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, shrnutí vyhledávání a legenda. [Zdroj: autor]

Obrázek 7: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, detail vozu ev. č. 1737 Dopravního podniku Ostrava. [Zdroj: autor]

Obrázek 8: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, umístění odkazu na seznam trakcí ve vyhledávání vozidel. [Zdroj: autor]

Obrázek 9: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, přehled možných trakcí vozu. [Zdroj: autor]

Obrázek 10: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, detail dopravce ČSAD Hodonín. [Zdroj: autor]

Obrázek 11: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, přehled vozů dopravce ČSAD Hodonín. [Zdroj: autor]

Obrázek 12: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, vyhledávání fotek. [Zdroj: autor]

Obrázek 13: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, výsledek hledání fotek pro dotaz zastávka: I. P. Pavlova. [Zdroj: autor]

Obrázek 14: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, vypravenost dle oblastí. [Zdroj: autor]

Obrázek 15: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, vypravenost vozidel v PID 6.5.2023. [Zdroj: autor]

Obrázek 16: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, volba vozu na stránce vypravenost. [Zdroj: autor]

Obrázek 17: Screenshot webu seznam-autobusu.cz, vypravenost tramvaje ev. č. 9154 v systému PID. [Zdroj: autor]

Telematics: How it rules our life

0
a woman's head with cracked paint on it

Introduction

Thanks to technological and information progress, in a relatively short historical period, the world has turned into one extensive data system, which is divided into smaller subsystems; these subsystems are divided into other systems, and so on. At its core, every device that does or does not even have Internet access has the property of transmitting some part of the data to other devices and transmission systems.
The emergence of such a data transmission network has a long history. Mastering even the most seemingly insignificant data gives a considerable advantage; therefore, developing technologies for receiving, transmitting, and analyzing data in the shortest possible time was initially conceived as an opportunity to gain an advantage in a particular field of activity. Therefore, there is constant progress in data transmission and processing. In all parts of human life, attempts are being made to introduce data collection systems to optimize even the most elementary processes. Digitalization eliminates manual data collection and transmission; sometimes, data analysis is performed using automated procedures. All this has led to the emergence of the Internet of Things, where all physical objects are equipped with sensors, software, and technologies that link all these physical objects together even without an Internet connection.

Definition

Telematics is an interdisciplinary field involving computer science, telecommunications, engineering, and vehicular technologies. Initially, telematics appeared as a direction due to the integration of space navigation and space communication technologies. Subsequently, this concept expanded and became ambiguous, as well as many ideas in the information and telecommunication technologies field. Although it is often referred to as a set of technologies used in the automotive sector, this is far from its only application area. It also involves telecommunication technologies to operate with data in sports, medicine, global positioning system, or global navigation satellite system technologies.

Brief history of usage

Even though the first mention of the word „telematics“ dates back to 1978, when French politicians used it to describe the computerization of society, the use of telematics-related technologies dates back to the 60s. Even then, GPS technology was used, a navigation and positioning system widely used by the US Army to track soldiers, coordinate their forces, and improve communication. Also, with the help of GPS, the accuracy of missile strikes was improved. The system used satellite network data together with special receivers on the ground.
Later, the US made GPS public, with a minor accuracy limit, because a Korean airplane had been shot down in Soviet airspace. In the early 2000s, GPS was made fully public, with no further limits.
In the late 2000s market was full of GPS vehicle navigation systems, which enabled rapid tracking of all the collected data with the help of others sensor parameters with access to real-time reporting.

Another example of using telematic technologies was in 1975 when the Scottish company Pico Electronics developed the first specialized standard for managing home devices: X10. An electrical network was used to transmit the signals. In addition, the creators have provided wireless control at a frequency of 433MHz (310 MHz in the USA). The new system allowed turning devices on and off, changing the brightness of the light, and receiving data on the current state of the devices. Special consoles and a computer interface have been developed to control the X10.

Usage of telematics in the present

Nowadays, telematics is still a field with tremendous potential, but it is already widely used almost everywhere around us. Mostly it is a similar concept: sensors that can collect external data, turn them into a signal, and transmit it to the device that is responsible for controlling all the devices, some central part of the local telematic network, or directly to an executive device, which is responsible for the execution of coming commands. This process is pre-configured and fully automatic.

Automotive industry

The most popular area of use of telematics technologies, which nowadays is impossible to imagine without the functions that telematics allows to implement. Each car is equipped with a system of sensors that, depending on the purpose, can warn about danger, and problems with the car, help avoid wasting time on the roads, and so on. Also, the use of telematics in the automotive sector has given many companies a tool to improve their work efficiency, allowing them to open new directions in the development of the industry as a whole (Mikulski, 2006)

Carsharing

It is a type of car rental where people don’t need to go to the car rental center to rent themselves a car. Moreover, they can rent a car for a short period, for example, just for 10 minutes or so, without filling out dozens of papers or contracts. It is only necessary to have a driver’s license and a smartphone. It is all self-service, thanks to the automatic system managing not only locking the car but also its location, the amount of fuel in the tank, and other features. In a particular application, you choose a car nearby and book it. As soon as you get to the car, all you need to do is to press ‘unlock’ on your screen to unlock the car doors. It uses an electronic lock system, which sends a signal to the car, and the system lets you in. Also, you can turn on the conditioner or the heater in advance, so you feel comfortable inside when you come. At the end of the trip, you need to confirm this, and the required amount will be automatically debited from your account.

Usage-based insurance

Telematics is also involved in modern auto insurance. A relatively new wave of Usage-based insurance (UBI) is getting popular in the U.S. UBI uses a telematics unit installed in a car. This unit consists of acceleration sensors, a GPS receiver, and a modem for data transmission. It gives the company information about their clients driving style, about miles driven. This information allows them to identify risky drivers and make price policies more flexible depending on the data they have received from a particular policyholder. UBI programs also provide advanced services, such as automated claim reporting, emergency assistance, or information about vehicle health (Handel, 2014).
It should also be noted that using telematics auto insurance significantly impacts drivers themselves, as it reduces the accident rate.

Satellite navigation

The most prominent part of telematics usage, which helps drivers find out their current location, get the best route and navigate a ride. The GPS tracker determines the coordinates of objects based on a signal from satellites. This is the most accurate method (an error of 5-25 meters), but there are others. Car and personal trackers also use data from cell towers, and mobile apps can determine a location from Wi-Fi and Bluetooth points.

Fleet management

Telematics is also used in companies that rely on transport. The range of functions used is wide: tracking the location of their vehicle, diagnostic, maintenance of it, safety management, and driver management. This helps to reduce possible expenses for the maintenance of vehicles and minimize potential losses. It also helps to monitor the transported goods (if any) with sensors that monitor the temperature inside the container and send this information to the driver or coordination center (Zagoudis, 2013).

Self-driving cars

Technological progress and the development of telematics technologies have led to the appearance of cars with autopilot functions, which makes them completely autonomous. Many of the features listed in the previous sections are also at the heart of self-driving cars. The car becomes one big telematics device that can collect, process, analyze, send, store and use a huge amount of telematics information for different purposes. The rise of self-driving cars could solve some relevant problems. First of all, decrease in the number of car crashes. If all the cars had an autopilot mode with the connection between each other, this would lower risks linked to accident-prone driving and the human factor, such as driver distraction or drunk driving. Secondly, it will boost fuel efficiency due to the exclusion of inefficient driving. Thirdly, a general telematic system of connected vehicles could solve the traffic problem in large cities (Jim, 2014).

Remote work

Telematics is indispensable when organizing the work of a team consisting of „remote“ employees. To this end, software packages are beginning to appear on the market that allows integrating all the necessary telematics services into a single secure multi-user group environment. One of the urgent information needs of corporations and industries is the need for global geographically distributed organizations for unified abbreviated numbering schemes. This need is met by a telematics service based on forming private VPN networks by superimposing a virtual corporate telephone infrastructure on existing real telephone networks.

Smart home

The popularity of the automated home system, consisting of sensors, detectors, and other intelligent devices, that collect some data, share it, and automatically execute the specified commands depending on the data received, is consistently increasing. The smart home is an independent system; it is divided into three groups of devices:

 1. Controller (called ‘hub’) is a type of device that connects all smart home devices and the outside world. It is a local center, the essential part of this network, capable of managing other devices. It needs to be connected to the internet.
 2. Sensors – devices that collect external data.
 3. Actuators – executive devices; this group is responsible for the execution of commands.

The variety of those devices is large: motion, humidity, pressure sensors, light intensity, flood or smoke sensors, electric locks, robotic vacuum cleaners, smart refrigerators, smart kettles, security devices, voice control devices, and so on. This whole set of smart devices makes it easier to save on electricity, increases safety, and leads to comfortable time spent at home.
Example of usage: After detecting movement outside (or inside) the building in the absence of residents, the control hub sends information to the security service and the owners while simultaneously performing several corrective actions on the spot: turns on the lights in the house, turns on the sound, locks the door.

Sport

Telematic technologies are also used in professional sports. Moreover, modern technologies are used not only for athletes but sometimes also to control the spectators who come to the competition.
To achieve the highest results, professional athletes use, for example, smart insoles in shoes equipped with special microcircuits, various equipment equipped with sensors, and chest heart rate monitors. All this equipment has the property of real-time collecting data about muscle tiredness, heart rate, blood pressure, average speed, highest detected speed (see Fig 2), and covered distance (see Fig 1). If used properly, all this information informs coaches about athletes’ condition, the necessity of rest or good recovery, is he giving it all or is he not working enough. Coaches and doctors analyze collected data and, with the correct conclusions, can reduce the chance of injury, increase the speed and the quality of post-game recovery, or even make some decisions already during the game, which can significantly help their team get a positive result.

Figure 1. Total distance covered by a player during the match.
Figure 2. Average and maximum speed of a player during the match.


Also, I would like to mention Formula 1, a sports racing series, where differences are measured in thousands of a second, and every aspect of the car matters. Cars are filled with all types of sensors in the engine, tires, and the driver’s cockpit. They are almost everywhere. The modern version of Formula 1 is an excellent example of how telematics hugely impacts the result.

Medicine

Telematics in medicine is often referred to as ‘Telehealth’. This is the provision of medical services at a distance (Gilman, Stensland, 2013). This can be a video consultation between a patient and a doctor, negotiations between specialists about a specific case, performing an operation at a distance (using a remote control or robot), tracking the patient’s condition using sensors that transmit data directly to the doctor on the screen.

Education

Telematic technologies are used in remote education, where students and teachers communicate through online video calls, special online desks, and chat rooms.

Levels of telematics

In connection with telematics, several system levels can be distinguished.

 1. Technical support (hardware, software, communication protocols, standards, etc.)
 2. Communication capabilities (types of information, methods of interaction, etc.)
 3. Common services (e-mail, conferences, etc.)
 4. Applied tasks (for example, joint business games and work of project teams).

Since demand determines supply, the level that determines the direction of telematics development will be the last– the level of applied tasks.
Telematic services are impossible to find an exact classification for. Each specific user will have its particular set of functions, which will be determined by the specifics of the field of application and depend on the user’s or company’s unique requirements. That is why, considering options for the formation and usage of telematics service packages, necessary to start with the demands adjusted for industry specifics.

Downsides of telematic technologies

Telematics development is an ongoing process. It has already impacted every part of the modern world, but while the whole world is changing, many people still wonder if this development is worth it. Many justify their doubts with several problems at once. Despite the numerous advantages of introducing telematics into our lives, which solves some issues and seemingly simplifies our lives, there are potential difficulties in something else. Firstly, many modern technologies replace humans. The simplest example is cars on autopilot. Currently, tens of millions of people worldwide work as drivers of taxis, trucks, and other vehicles. If automation completely takes over their role, all these people will be out of work, leading to substantial economic difficulties in entire countries. The question also arises of who will be responsible for possible accidents occurred due to the failure of an autonomous system, for example, installed in a taxi (Will, 2014). If real people die due to a technical malfunction of the system, how will it be solved? And, in general, are people ready to entrust themselves and their daily lives to robots, sensors, and machines? And the automotive industry is just one of many parts of this chain. The potential of telematics is very high. Given that technology and information progress is only gaining momentum in the 21st century, it is complicated to predict how the world will change even in the next 20 years. But suppose issues concerning replacing human labor in favor of robotic labor have arisen already. In that case, to avoid even more significant problems later, it is necessary to pay equal attention to the development of information technologies and the social issues that may arise with them.

After all, with the information progress, in which now almost everything around us, like ourselves, is measured in some data, how will we control their confidentiality? Of course, work on the security of personal data is underway. Still, even in our time, when there are many security protocols, large companies always have access to all data, which they willingly trade on the Dark web. There is nothing we can do about it if we want to live in a modern society and use social networks and the Internet. We have to adapt to this. But the main question is that with the development of technology come great forces with great knowledge, and how much use of this knowledge will correspond to what we expect from them? If large companies are already fighting for every additional piece of data, they are ready to use our faces, what we say on the phone, what we write in the search bar or to our brother in private messages, and then placing sensors, cameras, microphones, and other devices to collect data on every part of our life the situation will be only getting worse.

Conclusion

Telematics is a big part of technological progress. It gives its users a vast space for development, creativity, and new ideas, which can affect both the everyday side of life and the side of doing business. For most modern companies, telematics-related services are fundamental in their activities. Small and large firms should use telematics services because it gives great opportunities and helps to increase their work efficiency. With the right approach, it is an indispensable tool.

This work was devoted to the disclosure of telematics, not so much from the technical side, but from its impact on the environment and people’s lives, to reveal the concept of telematics from different angles and areas of life.

Current trends show that no matter what technological progress is, it is inevitable, and humanity will move forward. Technologies simplify our lives, and there is a relentless struggle for them and their development. But by getting technology, society is sacrificing its freedom, risking losing part of what it has now.

References

 • Jerzy Mikulski, Editor, „Advances in Transport Systems Telematics“. Monograph. Publisher Jacek Skalmierski Computer Studio. Katowice 2006.
 • IEEE Communications Magazine, April 2005, „Ad Hoc Peer-to-Peer Network Architecture for Vehicle Safety Communications“
 • Jim, M. Self-Driving Car Will Take Over By 2040, 2014. Available from: http://www.forbes.com/sites/eco-nomics/2012/09/25/self-driving-cars-will-take-over-by-2040/
 • Gilman M, Stensland J, Medicare & Medicaid Research Review (2013).
 • Handel, P.; Skog, I.; Wahlstrom, J.; Bonawiede, F.; Welch, R.; Ohlsson, J.; Ohlsson, M., „Insurance Telematics: Opportunities and Challenges with the Smartphone Solution“, 2014.
 • Zagoudis, Jeff. „Telematics put manager in a drivers seat“, 2013.

Google Trends ako nástroj pre Competitive Intelligence

0
origamis on concrete pavement

Úvod

Competitive Intelligence je rozhodujúcim aspektom podnikateľskej stratégie, pretože umožňuje organizáciám pochopiť trh, predvídať zmeny v správaní spotrebiteľov a prispôsobiť sa zmenám v konkurenčnom prostredí. Google Trends je voľne dostupný online nástroj, ktorý poskytuje cenné informácie o populárnych vyhľadávacích dotazoch a trendoch v čase. Cieľom tejto správy je analyzovať potenciál Google Trends ako nástroja pre Competitive intelligence, preskúmať jeho ponuku, obmedzenia a osvedčené postupy používania.

Táto správa poskytne analýzu služby Google Trends ako nástroja Competitive Intelligence, pričom sa bude zaoberať jej vlastnosťami a funkciami, prípadmi použitia, typológiou informácií, metodikou analýzy a obmedzeniami. Poskytne tiež odporúčania na efektívne využívanie Google Trends v aplikáciách Competitive Intelligence a navrhne doplnkové nástroje a zdroje.

Google Trends

Služba Google Trends, ktorá bola spustená v roku 2006.  Je to  výkonný nástroj, ktorý umožňuje používateľom vizualizovať a skúmať údaje o vyhľadávaní zadaním kľúčových slov, fráz alebo tém. Používatelia môžu spresniť výsledky vyhľadávania podľa geografického regiónu, časového rámca a kategórie, ako aj porovnať viacero vyhľadávaných výrazov s cieľom určiť relatívny záujem o vyhľadávané pojmy. Vysoká úroveň vyhľadávania a prispôsobenia robí z Google Trends sľubný zdroj pre aplikácie Competitive Intelligence. (2)

Možnosť vyhľadávania a jednoduchosť používania

Google Trends ponúka používateľsky prívetivé rozhranie, ktoré umožňuje používateľom rýchlo vyhľadávať konkrétne informácie zadaním kľúčových slov alebo fráz. Funkcia automatického dopĺňania platformy navrhuje obľúbené hľadané výrazy počas zadávania používateľmi, čo uľahčuje efektívne a presné vyhľadávanie. Používatelia majú navyše prístup k trendovým údajom vyhľadávania prostredníctvom sekcií „Trendy vo vyhľadávaní“ a „Rok vo vyhľadávaní“, ktoré poskytujú prehľad o súčasných a minulých populárnych vyhľadávacích dotazoch. (1,2)

Filtre a možnosti prispôsobenia

Na zlepšenie vyhľadávania umožňuje služba Google Trends používateľom spresniť výsledky vyhľadávania pomocou rôznych filtrov a možností prispôsobenia. Používatelia môžu upraviť časový rámec, od poslednej hodiny až po všetky dostupné údaje bez časového obmedzenia, a vybrať konkrétny geografický región alebo globálne údaje. Výsledky vyhľadávania je možné filtrovať aj podľa kategórií, ako napríklad obchod, zábava alebo technológie, čo používateľom umožňuje zamerať sa na oblasti ich záujmu. (2)

Porovnávanie vyhľadávacích výrazov

Jednou z najvýkonnejších funkcií služby Google Trends je možnosť porovnať viacero vyhľadávacích výrazov alebo tém. Pridaním až piatich výrazov na porovnanie môžu používatelia vizualizovať relatívny záujem o vyhľadávanie v priebehu času a identifikovať vzory a trendy. Táto funkcia je obzvlášť cenná pre Competitive Intelligence, pretože umožňuje používateľom posúdiť popularitu rôznych značiek, produktov alebo segmentov trhu. (2)

Exportovanie a zdieľanie údajov

Služba Google Trends poskytuje možnosť exportovať údaje o vyhľadávaní vo formáte CSV, čo používateľom umožňuje sťahovať údaje a manipulovať s nimi v externých nástrojoch, ako je napríklad Excel, alebo ich importovať do softvéru na analýzu podnikových informácií. Okrem toho môžu používatelia zdieľať výsledky vyhľadávania prostredníctvom jedinečnej adresy URL alebo vložením interaktívnych grafov na webové stránky alebo platformy sociálnych médií, čo uľahčuje spoluprácu a šírenie údajov. (2)

Popis indexu

Typológia dát

Údaje Google Trends sa skladajú predovšetkým z údajov o vyhľadávacích dotazoch, ktoré sú agregované a anonymizované. Údaje predstavujú relatívny záujem o vyhľadávanie konkrétnych kľúčových slov alebo tém za vybrané časové obdobie, geografickú oblasť a kategóriu. Typológiu údajov možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií (3)

a) relatívny záujem o vyhľadávanie: Primárne údaje poskytované službou Google Trends predstavujú záujem o vyhľadávanie konkrétnych kľúčových slov alebo tém v pomere k celkovému objemu vyhľadávania vo všetkých dotazoch. (3)

Čísla predstavujú záujem o vyhľadávanie vzhľadom na najvyšší bod na grafe pre danú oblasť a čas. Hodnota 100 predstavuje najvyššiu popularitu pre daný výraz. Hodnota 50 znamená, že výraz je o polovicu menej populárny. Hodnota 0 znamená, že pre tento výraz nebol k dispozícii dostatok údajov. (3)

b) geografické rozloženie: Dáta Google Trends obsahujú geografické rozdelenie záujmu o vyhľadávanie podľa regiónu, ktoré môže poskytnúť prehľad o regionálnych preferenciách a trendoch. (3)

c) časové rozdelenie: Údaje možno analyzovať v rôznych časových rámcoch (napr. hodinovom, dennom, týždennom, mesačnom alebo ročnom), čo používateľom umožňuje identifikovať trendy a vzory v čase. (3)


d) kategórie: Google Trends umožňuje používateľom filtrovať údaje o vyhľadávaní podľa konkrétnych kategórií (napr. umenie a zábava, obchod a priemysel, technológie atď.), čo poskytuje cielenejší pohľad na konkrétne odvetvia alebo oblasti záujmu. (3)

Dostupnosť a licencovanie

Dáta z Google Trends sú verejne dostupné a možno k nim získať prístup prostredníctvom webovej stránky Google Trends (https://trends.google.com). Používatelia môžu vyhľadávať konkrétne kľúčové slová alebo témy, vybrať príslušné časové obdobia, geografické regióny a kategórie a stiahnuť údaje vo formáte CSV na ďalšiu analýzu. (3)

Údaje poskytované službou Google Trends podliehajú podmienkam služby Google, ktoré vo všeobecnosti umožňujú používanie údajov na osobné, nekomerčné účely. Používateľom sa však odporúča, aby si preštudovali konkrétne podmienky spojené s údajmi Google Trends, aby sa uistili, že dodržiavajú všetky platné obmedzenia alebo požiadavky. (3)

Proces Indexovania

Proces indexovania údajov Google Trends zahŕňa niekoľko krokov, aby sa zabezpečilo, že dáta budú agregované, anonymizované a normalizované tak, aby boli vhodné na analýzu a porovnanie. V nasledujúcich odsekoch sú podrobnejšie opísané kľúčové fázy tohto procesu. (4,5)

Agregácia údajov

Prvým krokom v procese indexovania je agregácia údajov, pri ktorej sa zhromažďujú a kombinujú údaje o vyhľadávacích požiadavkách od miliónov používateľov služby Google. Aregované údaje tvoria základ pre analýzu Google Trends a sú nevyhnutné na poskytnutie komplexného pohľadu na správanie pri vyhľadávaní v širokom spektre používateľov, lokalít a časových rámcov. (4,5)

Anonymizácia údajov

Na ochranu súkromia používateľov sú údaje Google Trends anonymizované, čo znamená, že zo súboru dát sú odstránené všetky informácie umožňujúce identifikáciu osôb.. Tento proces zabezpečuje, že agregované údaje o vyhľadávaní nie je možné prepojiť s jednotlivými používateľmi, čím sa zachováva súkromie používateľov a zároveň sa umožňuje analýza trendov a vzorcov správania pri vyhľadávaní. (4,5)

Normalizácia údajov

Na uľahčenie zmysluplného porovnávania rôznych kľúčových slov, časových období a geografických regiónov prechádzajú údaje Google Trends procesom normalizácie. Počas tohto kroku sa záujem o vyhľadávanie konkrétneho kľúčového slova alebo témy vydelí celkovým objemom vyhľadávania vo všetkých dotazoch pre daný časový rámec a lokalitu. Výsledné hodnoty sa potom škálujú v rozsahu od 0 do 100, pričom 100 predstavuje najvyšší záujem o vyhľadávanie kľúčového slova alebo témy počas zvoleného obdobia. (4,5)

Use cases for Competitive Intelligence

Analýza trhu

Službu Google Trends možno využiť na identifikáciu vznikajúcich trhových trendov a predvídanie zmien v správaní spotrebiteľov. Analýzou záujmu o vyhľadávanie konkrétnych kľúčových slov alebo tém v priebehu času môžu podniky odhaliť vzory, ktoré naznačujú rastúci alebo klesajúci záujem, a informovať tak o strategických rozhodnutiach týkajúcich sa vstupu na trh, vývoja produktov a marketingového úsilia (6).

Napríklad spoločnosť v automobilovom priemysle by mohla využívať službu Google Trends na monitorovanie záujmu o vyhľadávanie elektrických vozidiel, autonómneho riadenia a alternatívnych zdrojov paliva. Tieto informácie môžu spoločnosti pomôcť identifikovať nové trendy, investovať do príslušných technológií a vyvíjať produkty, ktoré sú v súlade s dopytom spotrebiteľov (7,8).

Monitorovanie konkurencie

Porovnanie trendov vyhľadávania viacerých značiek alebo produktov umožňuje používateľom posúdiť relatívnu popularitu a podiel na trhu. Tieto informácie môžu podnikom pomôcť identifikovať oblasti príležitostí alebo hrozieb, čo im umožní aktívne reagovať na zmeny v konkurenčnom prostredí (9). Okrem toho môže monitorovanie trendov vyhľadávania konkurencie odhaliť uvedenie nových produktov na trh, marketingové kampane alebo iné strategické iniciatívy, ktoré si môžu vyžadovať ďalšie skúmanie.

Napríklad spoločnosť vyrábajúca nápoje by mohla porovnať záujem o vyhľadávanie svojich výrobkov s vyhľadávaním svojich konkurentov, sledovať vplyv marketingových kampaní a identifikovať príležitosti na rast. Okrem toho by spoločnosť mohla sledovať trendy vyhľadávania týkajúce sa konkurenčných výrobkov, čím by odhalila potenciálne uvedenie nových výrobkov na trh alebo zmeny v marketingovej stratégii (10).

Vývoj produkt

Analýza trendov vo vyhľadávaní môže poskytnúť informácie o potrebách, preferenciách a slabých miestach spotrebiteľov, ktoré sú podkladom pre vývoj nových produktov alebo vylepšenie existujúcich ponúk. Identifikovaním medzier na trhu alebo nových trendov môžu podniky vytvárať inovatívne riešenia, ktoré spĺňajú vyvíjajúce sa požiadavky spotrebiteľov a udržiavajú si náskok pred konkurenciou (11).

Softvérová spoločnosť by napríklad mohla analyzovať trendy vyhľadávania súvisiace s konkrétnymi funkciami softvéru, obavami používateľov alebo novými technológiami. Tieto informácie môžu spoločnosti pomôcť identifikovať neuspokojené potreby, stanoviť priority pri vývoji produktov a vytvoriť riešenia, ktoré riešia problémy používateľov a využívajú nové trendy.

Marketingové stratégie

Pochopenie trendov vo vyhľadávacích dotazoch môže pomôcť pri vytváraní cielených marketingových kampaní a optimalizácii obsahu pre viditeľnosť vo vyhľadávačoch. Využitím populárnych kľúčových slov a fráz môžu podniky vytvárať obsah, ktorý rezonuje s ich cieľovou skupinou a zachytáva návštevnosť z vyhľadávania. Okrem toho analýza sezónnych trendov alebo trendov vo vyhľadávaní, ktoré sa riadia udalosťami, môže poskytnúť informácie o načasovaní a zameraní marketingového úsilia. (12, 13)

Napríklad cestovná spoločnosť by mohla využiť údaje Google Trends na identifikáciu obľúbených cestovných destinácií, časových špičiek a nových cestovných trendov. Tieto informácie môžu spoločnosti pomôcť vytvoriť cielené marketingové kampane, optimalizovať webové stránky a obsah pre relevantné vyhľadávacie dotazy a prispôsobiť marketingové úsilie v reakcii na sezónne výkyvy alebo špeciálne udalosti (12, 13).

Príkladová prípadová štúdia – Výrobca smartfónov

Spoločnosť vyrábajúca mobilné telefóny môže pomocou Google Trends lepšie pochopiť trhové trendy, preferencie spotrebiteľov a výkon konkurenčných značiek, čo jej umožní prijímať informované rozhodnutia o vývoji produktov, marketingových a cenových stratégiách.

Spoločnosť vyrábajúca mobilné telefóny by napríklad mohla analyzovať záujem o vyhľadávanie konkrétnych funkcií smartfónov, ako sú „5G pripojenie“, „skladacie smartfóny“ alebo „rozšírená realita“, aby identifikovala nové trendy a požiadavky spotrebiteľov. Tým, že spoločnosť bude informovaná o najnovšom vývoji a preferenciách v odvetví mobilných telefónov, môže lepšie využiť tieto trendy a odlíšiť sa od konkurencie (7,14).

Okrem toho možno službu Google Trends využiť na sledovanie výkonnosti konkurenčných značiek a produktov. Spoločnosť vyrábajúca mobilné telefóny by mohla monitorovať záujem o vyhľadávanie konkurenčných smartfónov a značiek, čo by poskytlo prehľad o tom, ktoré produkty získavajú na popularite a ktoré strácajú podiel na trhu. Tieto informácie môžu spoločnosti poskytnúť informácie o vývoji produktov, marketingových a cenových stratégiách, čo jej umožní udržať si konkurencieschopnosť na rýchlo sa meniacom trhu mobilných telefónov.  (12, 13)

Spoločnosť vyrábajúca mobilné telefóny môže tiež využívať službu Google Trends na identifikáciu regionálnych rozdielov v preferenciách spotrebiteľov, čím zabezpečí, aby jej ponuka produktov a marketingové úsilie našli odozvu u zákazníkov na rôznych trhoch (7) Pochopením toho, ktoré funkcie a produkty sú obľúbené v rôznych regiónoch, môže spoločnosť prispôsobiť svoju ponuku a marketingové kampane tak, aby lepšie vyhovovali potrebám cieľovej skupiny.

Obmedzenia a výzvy používania Google Trends pre Competitive Intelligence

Hoci Google Trends ponúka cenné poznatky a môže byť účinným nástrojom pre CI je dôležité uvedomiť si jeho obmedzenia a výzvy. V tejto časti sú uvedené niektoré kľúčové aspekty pri používaní služby Google Trends na analýzu CI.

Reprezentatívnosť údajov

Údaje Google Trends vychádzajú z vyhľadávacích dotazov používateľov Google, ktoré nemusia nevyhnutne reprezentovať celý trh alebo cieľovú skupinu konkrétneho odvetvia alebo produktu. Niektoré demografické skupiny alebo geografické regióny môžu byť v údajoch o vyhľadávaní nedostatočne zastúpené, čo môže viesť k potenciálnym skresleniam v poznatkoch získaných z Google Trends (6,8).

Nejednoznačnosť vyhľadávacích dotazov

Interpretácia údajov o vyhľadávacích dotazoch môže byť náročná, pretože používatelia môžu na vyhľadávanie tej istej témy alebo produktu používať rôzne kľúčové slová alebo frázy. Okrem toho niektoré kľúčové slová môžu mať viacero významov alebo interpretácií, čo môže skomplikovať analýzu údajov o záujmoch o vyhľadávanie (6).

Normalizácia a škálovanie údajov

Ako už bolo spomenuté, údaje Google Trends sú normalizované a škálované na relatívnom základe, čo môže sťažovať posúdenie absolútneho záujmu o vyhľadávanie konkrétneho kľúčového slova alebo témy. Toto obmedzenie môže brániť schopnosti presne odhadnúť veľkosť trhu alebo dopyt po konkrétnych produktoch alebo službách (4,5).

Obmedzená granularita údajov

Hoci služba Google Trends umožňuje používateľom filtrovať údaje o vyhľadávaní podľa časových rámcov, geografických regiónov a kategórií, granularita údajov môže byť v niektorých prípadoch obmedzená. Napríklad údaje o vyhľadávaní pre menšie geografické regióny alebo špecializované odvetvia nemusia byť k dispozícii, čo môže obmedziť úroveň podrobnosti a presnosti analýzy pre Competitive Intelligence (4).

Krátkodobá prediktívna sila

Údaje Google Trends môžu byť užitočné na identifikáciu krátkodobých trendov a vzorcov záujmu o vyhľadávanie. Jeho predpovedná sila pre dlhodobé trendy alebo zmeny na trhu však môže byť obmedzená, pretože správanie a preferencie pri vyhľadávaní sa môžu v priebehu času rýchlo meniť (15) Na záver je nevyhnutné uvedomiť si obmedzenia a výzvy spojené s používaním Google Trends na účely CI. Zvážením týchto faktorov a používaním doplnkových zdrojov údajov a analytických techník môžu podniky zvýšiť spoľahlivosť a platnosť svojich poznatkov v oblasti CI a prijímať informovanejšie strategické rozhodnutia.

Záver

Report poskytuje analýzu Google Trends ako nástroja Competitive Intelligence, skúma jeho potenciálne aplikácie, metodológiu, typológiu údajov, proces indexovania a obmedzenia. Analýza ukazuje, že Google Trends ponúka cenné poznatky o trendoch na trhu, preferenciách spotrebiteľov a výkonnosti konkurentov, vďaka čomu je pre podniky silným nástrojom, ktorý môžu využiť v rámci svojho CI.

Prostredníctvom prípadových štúdií tento dokument ilustroval úspešné použitie Google Trends v rôznych odvetviach a kontextoch. Tieto príklady dokazujú všestrannosť Google Trends ako nástroja CI, ktorý dokáže poskytnúť informácie pre strategické rozhodnutia v rôznych odvetviach podnikania.

Ďalej je opísaná typológia údajov, dostupné informácie a proces indexovania spojený s údajmi Google Trends. Pochopenie týchto aspektov je nevyhnutné na efektívne využívanie Google Trends ako CI nástroja.

Je však dôležité uvedomiť si obmedzenia a problémy spojené s používaním služby Google Trends na prieskum konkurencie. Patria k nim obavy súvisiace s reprezentatívnosťou údajov, nejednoznačnosťou vyhľadávacích dotazov, normalizáciou a škálovaním údajov, obmedzenou granularitou údajov a krátkodobou predpovednou silou údajov Google Trends. Uvedomením si týchto obmedzení a používaním doplnkových zdrojov údajov a analytických techník môžu podniky zvýšiť spoľahlivosť a platnosť svojich poznatkov v oblasti CI.

Na záver možno konštatovať, že Google Trends ponúka významný potenciál ako nástroj Competitive Intelligence, ktorý podnikom poskytuje cenné informácie o dynamike trhu, preferenciách spotrebiteľov a výkonnosti konkurencie. Pochopením zložitostí údajov Google Trends a použitím spoľahlivej metodiky analýzy môžu podniky využiť tento výkonný nástroj na prijímanie informovanejších strategických rozhodnutí a získanie konkurenčnej výhody v príslušných odvetviach.

Zdroje

 1. RISHABH DEV, 2020. How To Use Google Trends 2023 – Mapplinks [online]. [vid. 2023-04-23]. Dostupné z: https://mapplinks.com/how-to-use-google-trends/
 2. Anon., 2023. Google Trends [online]. [vid. 2023-04-23]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Google_Trends&oldid=1147941880#cite_note-1
 3. Anon., [b.r.]. Google Trends. Google Trends [online] [vid. 2023-05-06]. Dostupné z: https://trends.google.com/trends/explore?hl=en
 4. Anon., [b.r.]. Google Trends: Understanding the data. – Google News Initiative [online] [vid. 2023-05-06]. Dostupné z: https://newsinitiative.withgoogle.com/resources/lessons/google-trends-understanding-the-data/
 5. ROGERS, Simon, 2016. What is Google Trends data — and what does it mean? Google News Lab [online]. [vid. 2023-05-06]. Dostupné z: https://medium.com/google-news-lab/what-is-google-trends-data-and-what-does-it-mean-b48f07342ee8
 6. JUN, Seung-Pyo, Hyoung Sun YOO a San CHOI, 2018. Ten years of research change using Google Trends: From the perspective of big data utilizations and applications. Technological Forecasting and Social Change [online]. 130, 69–87. ISSN 00401625. Dostupné z: doi:10.1016/j.techfore.2017.11.009
 7. FRITZSCH, Benjamin, Kai WENGER, Philipp SIBBERTSEN a Georg ULLMANN, 2020. Can google trends improve sales forecasts on a product level? Applied Economics Letters [online]. 27(17), 1409–1414. ISSN 1350-4851, 1466-4291. Dostupné z: doi:10.1080/13504851.2019.1686110
 8. FANTAZZINI, Dean a Zhamal TOKTAMYSOVA, 2015. Forecasting German car sales using Google data and multivariate models. International Journal of Production Economics [online]. 170, 97–135. ISSN 09255273. Dostupné z: doi:10.1016/j.ijpe.2015.09.010
 9. MAVRAGANI, Amaryllis a Konstantinos P. TSAGARAKIS, 2016. YES or NO: Predicting the 2015 GReferendum results using Google Trends. Technological Forecasting and Social Change [online]. 109, 1–5. ISSN 00401625. Dostupné z: doi:10.1016/j.techfore.2016.04.028
 10. GOLDFARB, Avi, Shane M. GREENSTEIN a Catherine E. TUCKER, 2015. Economic Analysis of the Digital Economy [online]. B.m.: University of Chicago Press [vid. 2023-05-06]. ISBN 978-0-226-20684-4. Dostupné z: doi:10.7208/chicago/9780226206981.001.0001
 11. VOSEN, Simeon a Torsten SCHMIDT, 2011. Forecasting private consumption: survey-based indicators vs. Google trends. Journal of Forecasting [online]. 30(6), 565–578. ISSN 02776693. Dostupné z: doi:10.1002/for.1213
 12. LIU, Ran, Enxi AN a Wenkai ZHOU, 2021. The effect of online search volume on financial performance: Marketing insight from Google trends data of the top five US technology firms. Journal of Marketing Theory and Practice [online]. 29(4), 423–434. ISSN 1069-6679, 1944-7175. Dostupné z: doi:10.1080/10696679.2020.1867478
 13. CHUMNUMPAN, Pattarin a Xiaohui SHI, 2019. Understanding New Products’ Market Performance Using Google Trends. Australasian Marketing Journal [online]. 27(2), 91–103. ISSN 1839-3349, 1839-3349. Dostupné z: doi:10.1016/j.ausmj.2019.01.001
 14. CHOI, Hyunyoung a Hal VARIAN, 2012. Predicting the Present with Google Trends: PREDICTING THE PRESENT WITH GOOGLE TRENDS. Economic Record [online]. 88, 2–9. ISSN 00130249. Dostupné z: doi:10.1111/j.1475-4932.2012.00809.x
 15. PETROPOULOS, Anastasios, Vasileios SIAKOULIS, Evangelos STAVROULAKIS, Panagiotis LAZARIS a Nikolaos VLACHOGIANNAKIS, 2022. Employing Google Trends and Deep Learning in Forecasting Financial Market Turbulence. Journal of Behavioral Finance [online]. 23(3), 353–365. ISSN 1542-7560, 1542-7579. Dostupné z: doi:10.

INCI Beauty alebo ako na výber kozmetiky

0
pink and brown makeup brush set

INCI Beauty

InciBeauty je webová stránka, ktorá poskytuje informácie o kozmetických produktoch a ich zložkách. Bola vytvorená v roku 2018 vo Francúzsku a odvtedy sa rozšírila do rôznych krajín vrátane Spojených štátov a Španielska. Cieľom webovej stránky je pomôcť spotrebiteľom urobiť informovaný výber pri nákupe kozmetických výrobkov tým, že im poskytne podrobnú analýzu zložiek.

Webová stránka má jednoduché a užívateľsky prívetivé rozhranie, ktoré umožňuje používateľom vyhľadávať produkty pomocou názvu značky alebo názvu produktu. Výsledky vyhľadávania poskytujú podrobnú analýzu zložiek produktu spolu s ich funkciou a možnými zdravotnými rizikami. Analýza je založená na vedeckom výskume a názoroch odborníkov v danej oblasti.

Používatelia môžu tiež prehliadať webovú stránku podľa kategórií, ako je starostlivosť o pleť, vlasy a make-up. Každá kategória má zoznam podkategórií, ktoré poskytujú podrobnejší rozpis produktov. Webová stránka tiež poskytuje slovník pojmov, ktorý pomáha používateľom pochopiť vedeckú terminológiu použitú pri analýze.

InciBeauty má aj mobilnú aplikáciu, ktorú si môžu používatelia stiahnuť z App Store alebo Google Play. Aplikácia má všetky funkcie webovej stránky a poskytuje používateľom možnosť naskenovať čiarový kód produktu, aby získali okamžitú analýzu zložiek.

Analýza poskytnutá spoločnosťou InciBeauty je založená na informáciách z rôznych zdrojov, vrátane vedeckých výskumných prác, regulačných orgánov a odborníkov z odvetvia. Webová stránka tiež umožňuje používateľom odosielať svoje recenzie a spätnú väzbu na produkty, čo sa používa na zlepšenie presnosti analýzy.

Business model

Zárobková činnosť pre spoločnosť pochádza z affiliate marketingu, kedy je ku produktom pridaný aj odkaz na kúpu buďto na oficiálnu stránku alebo na daného retailera. Ďalšou činnosťou, ktorá prináša do spoločnosti profit je použitie reklám a to na webovej stránke a aj v mobilnej aplikácií.

Ako to funguje

Hneď v úvodnej stránke sú aktuálne trendy produktov, ktoré môže spotrebiteľ momentálne zahliadnuť na webových stránkach či priamo v kamenných pobočkách s kozmetikou, sú to najviac komentované produkty za posledných 48 hodín.

Obrázok, na ktorom je text, webová lokalita, webová stránka, online reklama

Automaticky generovaný popis
Screenshot úvodnej stránky, zdroj https://incibeauty.com

Na stránke je zoznam všetkých možných ingrediencií, ktoré sa používajú v kozmetike podľa zoznamu INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), je povinná nomenklatúra kozmetiky od roku 1999. Zoznam INCI (alebo zoznam zložiek) vytvorený v roku 1973 americkou asociáciou má za cieľ štandardizovať zložky prítomné v kozmetickom výrobku.

Výrobca však nie je povinný uvádzať koncentráciu pre každý z nich z dôvodu „tajomstva výroby“. Vieme však, že sú klasifikované „povinne“ v poradí inverznej koncentrácie (od vysokej po nízku) pre tie, ktoré sa dávkujú viac ako 1%. Pod 1% môže výrobca uviesť látky v ľubovoľnom poradí.

Stránka podľa algoritmu zhodnotí všetky látky, ktoré produkt obsahuje a následne vyhodnotí do akej kategórie sa produkt radí. Výsledné hodnotenie ukáže výpočet na stupnici od 1 po 20, kde 20 je najlepšie a 0 najhoršie.

Zoznam látok je možné nájsť v kompletnej databáze na webovej stránke. Jednotlivé látky sa dajú filtrovať podľa najviac používaných celkovo v kozmetike alebo podľa začiatočného písmena. Základné nastavenie je ale podľa zloženia naposledy hľadaného kozmetického produktu.

Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, písmo, číslo

Automaticky generovaný popis
Filtrovanie dostupných látok, zdroj: https://incibeauty.com

Nevýhodou vyhľadávanie na webovej stránke je nemožnosť vyhľadať podľa fotky produktu, prípadne podľa čiarového kódu. Tieto dve funkcie sú dostupné len v mobilnej aplikácií. Vyhľadávanie podľa fotky je možné buď podľa prednej stránky etikety kde sa nachádza presný názov a značka. Systém dokáže následne v databáze nájsť podobnú fotku a správne ju napárovať. Ďalšou možnosťou je v aplikácií vyfotiť zloženie produktu a ten automaticky analyzuje všetky látky, ktoré sú odfotené.

Vyhľadávanie na webovej stránke

Možnosťou je vyhľadať všetky produkty jednej značky a výhodou je, že dokáže všetky produkty vyhodnotiť a porovnávať medzi všetkými značkami v databáze, vďaka čomu dokáže poskytnúť aj podobné značky a produkty.

Ako príklad uvádzam produkt Seeking Silence Facial Hydrator od značky Aesop. Stránka mi našla záznam a fotku, ktorú uploadoval užívateľ thasha13 vo Francúzsku. Ukázal mi aké dostal produkt skóre na stupnici a ukázal mi kde by sa mohol daný produkt kúpiť.

Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, značka, webová lokalita

Automaticky generovaný popis
Náhľad produktu, zdroj: https://incibeauty.com

Ďalej mi stránka ukázala takmer všetky látky, ktorý tento produkt obsahuje. Nevýhodou webového prehliadača je, že neukáže kompletný zoznam, ten je dostupný len v mobilnej aplikácií. Po analýze látok vo vybranom produkte mi stránka poskytla aj možné alternatívy na základe podobnosti v zložení. Systém sa snaží ponúkať alternatívy produktov, ktoré dosiahli vyššie výsledné skóre.

Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky

Automaticky generovaný popis
Náhľad zloženia, zdroj: https://incibeauty.com

Mobilná aplikácia

Vyhľadávanie v mobilnej aplikácií funguje troma spôsobmi, vyhľadaním podľa názvu, čiarového kódu a podľa fotky. Prvé dve spomenuté varianty sú dostupné v bezplatnej verzii, vyhľadávanie podľa fotiek je dostupné len pre platenú verziu. Ako príklad vyhľadávania podľa čiarového kódu som uviedol produkt „Breathless“ od austrálskej značky Aesop.

Po naskenovaní čiarového kódu mi systém našiel daný produkt a pripravil zloženie podľa kategórií látok. Aplikácia zoradí látky od najnevhodnejších pre zdravie človeka až po tie „najbezpečnejšie“.

Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, softvér, multimediálny softvér

Automaticky generovaný popis
Náhľad z aplikácie 1, zdroj: aplikácia INCI BEAUTY

K lepšiemu prehľadu o produkte ponúka aplikácia aj zoznam hlavných látok, z ktorých pochádzajú extrakty použité v hľadanom produkte.

Obrázok, na ktorom je text, snímka obrazovky, webová lokalita, softvér

Automaticky generovaný popis
Náhľad z aplikácie 2, zdroj: aplikácia INCI BEAUTY

Zhrnutie

InciBeauty je užitočná webová stránka, ktorá poskytuje spotrebiteľom cenné informácie o kozmetických výrobkoch a ich zložkách. Užívateľsky prívetivé rozhranie a mobilná aplikácia webovej stránky uľahčujú používateľom prístup k analýze a informované rozhodnutia pri nákupe kozmetických produktov. Partnerstvo webovej stránky s kozmetickými spoločnosťami a zdroje príjmov z reklamy a affiliate marketingu z nej robia udržateľný obchodný model. Celkovo je InciBeauty cenným zdrojom pre spotrebiteľov aj profesionálov v tomto odvetví.

Zdroje

Inci Beauty [online]. [cit. 2023-05-08]. Dostupné z: www.incibeauty.com

Zoznam obrázkov

Náhľad produktu, zdroj: https://incibeauty.com
Náhľad zloženia, zdroj: https://incibeauty.com
Náhľad z aplikácie 1, zdroj: aplikácia INCI BEAUTY
Náhľad z aplikácie 2, zdroj: aplikácia INCI BEAUTY

CarVertical, aneb jak se z pohodlí domova vyhnout podvodníkům s ojetými vozy

0
CarVertical

Úvod

Při koupi ojetého auta se může člověk snadno spálit. Pokud nemáte zkušené oko, pak je velice těžké odhadnout, zda má auto najeto sto tisíc či dvě stě tisíc kilometrů. Právě toho často využívají podvodníci, kteří tachometry těchto vozů tzv. stáčejí, aby se takováto auta mohla nabízet za vyšší cenu. S tímto se v dnešní době už tak často nesetkáme, a to právě i díky službě od společnosti CarVertical (a dalších poskytovatelů), která po zadání VIN (vehicle identification number) umí zjistit, zda skutečný stav kilometrů odpovídá tomu, co udává tachometr. Dále vám například umí zjistit, zda je vozidlo hledané, zda bylo v minulosti poškozené nebo jestli je na vozidle ještě leasing.

Jak to funguje?

CarVertical je služba založená na technologii blockchainu, podobné té, kterou využívá kryptoměna Ethereum. Společnost si tedy stahuje záznamy z různých databází od národních registrů vozidel přes databáze pojišťoven, policejní databáze, data výrobců a prodejců, aukčních společností a v neposlední řadě i značkových servisů. Všechny tyto záznamy jsou následně ohashovány a uloženy do blockchainu. Pro větší kredibilitu záznamů jsou tato data „podepsána“ pomocí EDS (electronic digital signature). Samotná data jsou uložená v datovém skladu společnosti CarVertical a jsou spojená s blockchainem právě pomocí tzv. hashů. Výhodou tohoto řešení je, že data uložená pomocí blockchainu nemohou být pozměněna a tím pádem mohou být považována za důvěryhodná.

V datovém skladu je každý záznam spojen s VINem vozidla, díky čemuž je systém schopen relativně rychle vyhledat veškeré informace o vozidle. CarVertical dokonce tvrdí, že každý přehled, který se vytvoří kontroluje datový analytik, nicméně to mi přijde relativně nepravděpodobné.

Struktura reportu

No a jaké informace se tedy konkrétně můžeme dozvědět o vozidle v mutaci CarVerticalu pro český trh? Na to se můžeme podívat na jejich stránkách, kde nabízejí vzorový přehled o vozidle Volkswagen Passat.

 1. V prvním kroku se nám nabídne celkový přehled informací, které byly o vozidle nalezeny. Tedy zda bylo manipulováno s počtem kilometrů, jestli je vozidlo hledáno nebo jestli bylo nabouráno:
Celkový přehled informací o vozidle zdroj: https://www.carvertical.com/cz/vzorovy-prehled
 1. V dalším kroku se zobrazí chronologicky řazený přehled zaznamenané aktivity od výroby přes registraci až po současný stav. Zajímavostí zde je, že u tohoto konkrétního případu například není záznam o registraci v Litvě, ale až o první technické kontrole, což je poněkud zvláštní. Nicméně v poznámce pod čarou zde CarVertical přiznává, že seznam nemusí být úplný například z důvodu chybějícího napojení na databázi (v tomto případě pravděpodobně na litevský národní registr vozidel):
Přehled zaznamenané aktivity, zdroj: https://www.carvertical.com/cz/vzorovy-prehled
 1. Následuje kontrola odcizených vozidel, ve které se dozvídáme, které databáze byly službou prohledány, a zda je naše vybrané vozidlo hledáno v některé z těchto zemí. Důležité je to zejména z toho důvodu, že pokud bychom takové vozidlo koupili, tak se vystavujeme riziku, že nám bude následně odebráno a vráceno právoplatnému majiteli:
Kontrola odcizení vozidla, zdroj: https://www.carvertical.com/cz/vzorovy-prehled
 1. Další zajímavou informací je zde analýza počtu najetých kilometrů, která nám graficky promítne průběh nájezdu a je zde i označeno případné stočení. V tomto konkrétním případě vozidlo tzv. „nacouvalo“ zhruba devatenáct tisíc kilometrů. Nicméně zpravidla se vozidla stáčejí výrazně více. Jak se dozvíme dále, toto přetočení by mohlo souviset s nehodou, která se vozidlu stala v dubnu 2017, po které bylo vozidlo opraveno a pravděpodobně z důvodu prodeje byl následně upraven i stav kilometrů:
Analýza počtu najetých kilometrů, zdroj: https://www.carvertical.com/cz/vzorovy-prehled
 1. Dále následují záznamy o poškození, kdy CarVertical našel celkem tři u kterých detailně zobrazuje, kterých částí vozu se týkají a kolik byla odhadovaná částka pojišťovny na opravu:
Záznamy o poškození vozidla, zdroj: https://www.carvertical.com/cz/vzorovy-prehled
 1. V následujícím přehledu se dozvíme, za jakou cenu se vozidlo v minulosti nabízelo. Zde opět CarVertical čerpá data buď přímo od jednotlivých dealerů a bazarů nebo z různých portálů nabízejících ojeté vozy jako například Mobile.de, AutoScout24, apod. Tato informace je opět velice důležitá zejména při vyjednávání o ceně:
Přehled o prodejních cenách, zdroj: https://www.carvertical.com/cz/vzorovy-prehled
 1. Další informací, kterou nám report od CarVerticalu umí poskytnout, je seznam identifikačních a technických specifikací. V podstatě nám sděluje s jakou výbavou vůz vyjel z továrny. Tato informace je důležitá zejména při fyzické kontrole vozidla – pokud některé části výbavy chybí, nebo neodpovídají seznamu, pak se může jednat o neprofesionální opravu či neodbornou úpravu. Tyto skutečnosti by pak mohly mít v budoucnu vliv na spolehlivost vozu:
Identifikační a technické specifikace – souhrn, zdroj: https://www.carvertical.com/cz/vzorovy-prehled
Vybavení – detailní přehled po jednotlivých položkách, zdroj: https://www.carvertical.com/cz/vzorovy-prehled
 1. Asi nejzajímavější sekcí reportu je sekce s fotografiemi vozidla. Většinou se jedná o fotografie ze servisu nebo z pravidelné technické kontroly. V případě vzorového reportu společnosti CarVertical vidíme fotky poškození nejspíš z poslední nehody. Tato data jsou získána pravděpodobně z databáze některé z pojišťoven, která tuto pojistnou událost likvidovala:
Fotografie poškození vozidla, zdroj: https://www.carvertical.com/cz/vzorovy-prehled
 1. Poslední položkou, kterou nám report od CarVertical může nabídnout je tzv. kontrolní seznam, který by nám měl pomoci při finální prohlídce a fyzické kontrole vozidla. Skládá se ze tří částí. V první části je na fotografiích názorně vyjádřeno, kde se nachází všechna čísla VIN. Pokud se čísla na všech kontrolních bodech neshodují, pak s nimi bylo s největší pravděpodobností manipulováno.
Krok 1 – kontrola, zda všechny čísla VIN na karoserii odpovídají, zdroj: https://www.carvertical.com/cz/vzorovy-prehled

Ve druhé části jsou sesumarizovány nejčastější poruchy a slabá místa daného modelu, někdy je zde dokonce uvedena i specifická porucha, vyskytující se pouze u určité výrobní série. Seznam opět slouží ke kontrole a může nezkušeného kupce navést na to, kam se má podívat, a na jaké problémy by se měl zaměřit.

Krok 2 – specifické nevýhody a připomínky k modelu, zdroj: https://www.carvertical.com/cz/vzorovy-prehled

V posledním kroku se vygeneruje obecný postup kontroly při koupi vozu, modifikovaný pro ten konkrétní typ vozidla. U jednotlivých kroků je detailní návod, jak tyto kontroly správně provést.

Krok 3- standardní postup kontroly, zdroj: https://www.carvertical.com/cz/vzorovy-prehled

Závěr

Report od společnosti CarVertical je užitečným pomocníkem při koupi ojetého vozu. Nicméně není dokonalý a je potřeba ho brát pouze jako takový doplněk a indikátor toho, zda opravdu má cenu se konkrétním autem z inzerce zabývat nebo ne. Důležité je také zmínit, že ne vždy vám prodejce je ochoten poskytnout číslo VIN nebo SPZ (státní poznávací značka). Bez těchto údajů nelze report vygenerovat. Zajímavé je poměrně inovativní řešení transparentnosti dat přes hashování a blockchain, podobně jak je tomu u kryptoměn.

Zdroje

 • SAMARAKKODY, Dhanusha. Vehicle Record/History Maintenance through Blockchain Technology [online]. 2019 [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: https://dl.ucsc.cmb.ac.lk/jspui/handle/123456789/4527. Masters Project Final Report. University of Colombo School of Computing. Vedoucí práce Dr. Kasun de Zoysa.
 • Vzorový přehled. CarVertical [online]. [cit. 2022-12-06]. Dostupné z: https://www.carvertical.com/cz/vzorovy-prehled

Seznam Obrázků

 1. Celkový přehled informací o vozidle zdroj: https://www.carvertical.com/cz/vzorovy-prehled
 2. Přehled zaznamenané aktivity, zdroj: https://www.carvertical.com/cz/vzorovy-prehled
 3. Kontrola odcizení vozidla, zdroj: https://www.carvertical.com/cz/vzorovy-prehled
 4. Analýza počtu najetých kilometrů, zdroj: https://www.carvertical.com/cz/vzorovy-prehled
 5. Záznamy o poškození vozidla, zdroj: https://www.carvertical.com/cz/vzorovy-prehled
 6. Přehled o prodejních cenách, zdroj: https://www.carvertical.com/cz/vzorovy-prehled
 7. Identifikační a technické specifikace – souhrn, zdroj: https://www.carvertical.com/cz/vzorovy-prehled
 8. Vybavení – detailní přehled po jednotlivých položkách, zdroj: https://www.carvertical.com/cz/vzorovy-prehled
 9. Fotografie poškození vozidla, zdroj: https://www.carvertical.com/cz/vzorovy-prehled
 10. Krok 1 – kontrola, zda všechny čísla VIN na karoserii odpovídají, zdroj: https://www.carvertical.com/cz/vzorovy-prehled
 11. Krok 2 – specifické nevýhody a připomínky k modelu, zdroj: https://www.carvertical.com/cz/vzorovy-prehled
 12. Krok 3- standardní postup kontroly, zdroj: https://www.carvertical.com/cz/vzorovy-prehled

SCOAP3: Informační zdroj jako puzzle fyziky částic

0
multicolored icing on stainless steel spoon

Úvod

Informace. Na první pohled je každému z nás jasné, že se jedná o něco objemného a nekonečného. Zároveň je s přibývajícím množstvím stále více náročné s nimi pracovat a přehledně je uchovávat. Každá informace se skládá z více malých informací a tyto malé informace se poté skládají z někým nasbíraných a shromážděných dat.

Ovšem co teprve takoví vědci? Ti hledají každý den čím dál detailnější informace týkající se našeho světa, a to mnohdy až na úroveň molekul a částic. V tomto článku se dočtete o informačním zdroji, který jim umožňuje udržet si přehled o již nasbíraných informacích a objevech. Toto informační puzzle pak vědcům poskládá požadovaný obrázek segmentu fyziky částic, jimž se zabývají.

SCOAP3 – o co vlastně jde?

SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics) je projekt (webový portál), který obsahuje záznamy týkající se oblasti fyziky částic, a to z více než 3,000 knihoven, klíčových finančních agentur a výzkumných center z 43 různých světových zemí a tří mezivládních organizací. SCOAP3 tak pomáhá vědcům zkoumajícím fyziku částic pracovat na jejich projektech a udržovat si přehled o již vydaných vědeckých pracech a objevených faktech.

scoap3 title page
Obrázek 1: Úvodní strana repo.scoap3.org [zdroj: screenshot autora]

Myšlenkou SCOAP3 je publikování vydaných vědeckých prací autorů vedle jejich vlastních platforem také na jedné ucelené platformě, na které jsou tyto informace centralizovány. Práce autorů jsou ukládány v různých datových formátech, kterými jsou výhradně PDF, PDF/A či XML a jsou publikovány pod licencí CC-BY. Díky této licenci mohou být jednotlivé práce dále stahovány a dále šířeny.

Projekt SCOAP3 byl spuštěn v únoru roku 2014 a je nadále udržován a vylepšován. Celý webový portál je postaven na knihovně CERN Invenio a jeho zdrojový kód je společně s podpůrnými programy uložen na platformě Github a to s veřejnou dostupností. (1)

Partneři a jejich registrace

CERN jako hostitelská organizace projektu SCOAP3 je jako signatář smluv zodpovědný za to, aby publikovaný obsah byl v souladu se smluvními specifikacemi. Jak již bylo zmíněno v představení portálu, práce musí být ve formátu XML, PDF či PDF/A. Každá práce musí být také dostupná nejpozději do 24 hodin po jejím zveřejnění. Měla by zde pak být uvedena i autorská práva. V případě, že tomu tak není měla by se práce alespoň odkazovat na licenci CC-BY.

Pro využívání všech dostupných nástrojů, a především nelimitovaných APIs (application programming interface) projektu SCOAP3 je nutná registrace partnera projektu, kterou je možné provést pomocí registračního formuláře dostupného na webovém portálu. Po schválení této registrace společností obdrží partner email s přístupovými údaji k jeho profilu a bude mu přidělen unikátní token pro volání APIs projektu. Následně je možné se kdykoliv do portálu přihlásit z jeho domovské stránky. Díky tokenu může partner při volání služeb projektu například zobrazovat neomezené množství výsledků. Pro neregistrovaného uživatele je však tento obsah omezen na 10 výsledků. (2)

Obrázek 2: Registrační formulář pro partnery [zdroj: screenshot autora]

Nástroje SCOAP3

Portál poskytuje svým registrovaným partnerům samoobslužné funkce (nástroje) a to pro často vyhledávané dokumenty. Mezi tyto funkce patří například exportní soubor, který obsahuje všechny články a autory s afilací za dané časové období a danou zemi. Vyžádaný výsledný soubor pak ve formátu CSV obdrží partner během 5 až 10 minut na svou emailovou adresu. Dalšími nástroji jsou například export autorů či export vyhledávání, který exportuje výsledek uživatelského rozhraní. (2)

Vyhledávání a rešeršní možnosti

První možností je, že cesta uživatele, který se rozhodne hledat v informacích týkajících se fyziky částic na portále SCOAP3, začíná zadáním požadovaného výrazu do vyhledávacího pole a kliknutím na tlačítko lupy zahájit vyhledávání.

Obrázek 3: Vyhledávací lišta repo.scoap3.org [zdroj: screenshot autora]

Další možností je pak vyhledávat dle vybraných vědeckých žurnálů, či partnerských zemí projektu odkud byly vědecké práce publikovány.

Obrázek 4: Vyhledávání dle žurnálu nebo země [zdroj: screenshot autora]

Jak vyhledávání dle výrazu tak i dle výběru vede uživatele na stejnou stránku, a to na stránku s výsledky hledání.

Obrázek 5: Strana výsledků hledání [zdroj: screenshot autora]

Výsledky hledání poté můžeme filtrovat dle pěti jednoduchých nabízených filtrů. Filtrovat lze dle roku publikace práce (konkrétní nebo rozsah), země odkud pochází některý z autorů práce (užitý vztah „AND“), v jakém vědeckém žurnále práce vyšla, a nakonec si výsledky můžeme seřadit od nejnovějších či těch s největší shodou hledání požadovaného výrazu. Výsledky mohou být zobrazeny buď v pořadí sestupném či vzestupném.

Jednotlivé výsledky jsou zobrazovány v náhledu, na kterém je možné vidět jméno práce, jména autorů, datum zveřejnění práce, náhled abstraktu, žurnál, ve kterém byla publikována, formáty a DOI (digital object identifier).

Celé uživatelské rozhraní je postaveno kolem služeb API, které byly navrženy k vyhledávání dotazů a založeny na ElasticSearch v6.2.4.

Společně s fasetami filtrů je však možné použít i řetězce dotazů. Tyto dotazy lze stavět nad použitelnými poli charakteristickými pro artefakt (záznam). Patří mezi ně:

 • jurnal: časopis, ve kterém byla práce publikována
 • author: celá jména autorů
 • country: země z přidružení autorů
 • affiliation: afilace od autorů
 • control_number: interní identifikátor přiřazený záznamu (record id)
 • record_creation_date: datum kdy byl záznam poprvé přidán do databáze
 • title: název práce
 • doi: DOIs článku
 • date: datum zveřejnění
 • year: dle roku vydání

Vyhledávání lze tedy provádět nad dostupnými poli. U vyhledávání podle časopisu (žurnálu), lze zadat buď jeho celý název, jako jurnal:“Acta Physics Polonica B“ nebo pouze jeho zkratku jurnal:“APPB“. U vyhledávání podle data pak lze hledat i v rozsahu jako date:=>2022-01-02.

Řetězce lze také různě kombinovat a to za pomocí operátorů „AND“ & „OR“. Například pokud bychom chtěli vyhledat práci, jejíž autoři pocházeli z Finska a zároveň z Francie, zadali bychom řetězec – country:(Finland AND France). Pokud bychom však chtěli, aby autoři pocházeli buď z Maďarska a nebo z Ruska tak bychom zadali řetězec – country:(Hungary OR Russia).

Poslední možností úpravy vyhledávacích řetězců je tzv. negace. Tedy pokud chceme vyhledat něco co neodpovídá naším požadavkům. Provedeme tak pomocí operátoru „NOT“. Dejme tomu, že hledáme všechny práce ze všech let kromě roku 2019 – year:NOT 2019. (2)

Popis indexu

Po rozkliknutí výsledku nalezenho artefaktu je uživatel přesměrován na stránku reprezentující vybranou práci (index). Zde je poskytnut její detailní popis. Detail nabízí výčtem shora název práce, abstrakt, jméno autorů a zaštiťující instituce, datum a místo publikace, DOI, metadata (možné prohlédnout ve formátu JSON), pod jakou vyšla práce licencí, copyright a v jakých formátech je práce k dispozici.

Obrázek 6: Detailní strana nalezeného artefaktu [zdroj: screenshot autora]

Od náhledového pole se však detailní zobrazení článku až na to, že poskytuje navíc metadata a celý nezkrácený abstrakt neliší.

„Help“ a dokumentace

Jak již bylo zmíněno dříve, celý zdrojový kód tohoto projektu je uložen na platformě Github a společně s ním i jeho dokumentace ve formě Github Wiki. Jelikož je autor článku zároveň vývojářem webových služeb a s tímto nástrojem má velké zkušenosti, byl mu tento fakt velikým potěšením a bylo velice snadné se v dokumentaci jako takové orientovat. Zároveň je ale nutné říci, že práci s tímto typem dokumentace zvládne i nezkušemný uživatel a vše je v ní velice dobře popsáno. Jsou zde popsány jak uživatelské návody pro ovládání rozhraní aplikace, tak i samotná implementace vlastních API pro případ, že by někdo chtěl využít tento informační zdroj například ve svém softwarovém řešení.

Obrázek 7: Repozitář projektu repo.scroap3.org na platformě GitHub [zdroj: screenshot autora]

V navigačním menu je také tlačítko „help“, které však uživatele odkáže pouze na základní a osekané shrnutí základních pravidel a popis způsobů užití tohoto portálu.

Závěr

SCOAP3 je webový portál obsahující záznamy autorů z pole fyziky částic. Jedná se nejen o projekt zajímavý obsahem ale i o technologicky vyspělý nástroj, který je uživatelsky příjemné využívat. Zároveň je jednoduché se orientovat v jeho výsledcích našeho hledání. Nástroj ocení především uživatelé, pro které fyzika částic znamená ať už profesní cestu a nebo „hlubší hobby“. Využití tohoto nástroje pak nejvíce padne na hlavu členů jednotlivých partnerských institucí projektu a vysokých škol zabývajících se touto vědní doménou.

Zdroje

[1] Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics – SCOAP3 [online]. [cit. 1.5.2022]. Dostupné z: https://scoap3.org

[2] scoap3-next, wiki, documentation – SCOAP3 Repository [online]. [cit. 24.4.2022]. Dostupné z: https://github.com/SCOAP3/scoap3-next/wiki

[3] repo.scoap3.org – SCOAP3 Repository [online]. [cit. 24.4.2022]. Dostupné z: https://repo.scoap3.org/

Seznam obrázků

Obrázek 1: Úvodní strana repo.scoap3.org [zdroj: Autor]

Obrázek 2: Registrační formulář pro partnery [zdroj: Autor]

Obrázek 3: Vyhledávací lišta repo.scoap3.org [zdroj: Autor]

Obrázek 4: Vyhledávání dle žurnálu nebo země [zdroj: Autor]

Obrázek 5: Strana výsledků hledání [zdroj: Autor]

Obrázek 6: Detailní strana nalezeného artefaktu [zdroj: Autor]

Obrázek 7: Repozitář projektu repo.scroap3.org na platformě GitHub [zdroj: Autor]

CoinMarketCap – Kryptosvět na dlani

0
silver and gold round coins
coinmarketcap

Investování do kryptoměn

Investování do kryptoměn si získává stále více fanoušků a to nejen z řad počítačových nadšenců, ale i uznávaných investorů, kteří zařazují tato aktiva do svých investičních portfolií. Trh s kryptoaktivy se řadí mezi nové segmenty a u investorů byl dlouho přehlížen. Většímu úspěchu se kryptoměnám dostalo až v roce 2017, kdy se do podvědomí širší veřejnosti vštípil zejména Bitcoin, jehož cena za jednu minci dosáhla úrovní okolo 20 tisíc dolarů – načež přišel prudký pád. Takové chování je však typické a vyšší volatilita je bezesporu, alespoň prozatím, součástí krypto trhu. Volatilita s sebou přináší potenciálně vysoké zisky v krátkém časovém intervalu, ale naopak i riziko v podobě často ještě vyšších ztrát.

Čím populárnější se tato oblast stává, tím více projektů vzniká a pro investora je obtížnější se na trhu orientovat. Pro vyvarování se špatným investičním rozhodnutím je potřeba sledovat aktuální informace a mnohdy k tomu nestačí pouze cena dané kryptoměny, ale je potřeba sledovat mnoho dalších metrik na základě kterých investor provádí konečné rozhodnutí. 

Pro sledování a vyhledávání informací, ze světa kryptoměn, existuje mnoho zdrojů. V tomto článku se zaměříme na jednu z nejpopulárnějších webových platforem pro základní analýzu kryptoměn – CoinMarketCap, který je určen nejen pro kryptoměnové investory, ale i pro všechny, kteří se o kryptoměny zajímají nebo teprve chtějí začít. Článek se bude věnovat především možnostem vyhledávání informací, popíšeme si jaké informace lze na platformě získat a jak je využít.

O platformě CoinMarketCap

CoinMarketCap je webová platforma nabízející souhrnné informace ze světa kryptoměn, které uživatelům poskytují rychlou orientaci a základní přehled o trhu. Web je mířen na globální publikum a jeho obsah je tvořen v angličtině s možností výběru jazyka dle nabídky. Založení této stránky se datuje do roku 2013 a i přes svůj úspěch a velikost zůstává autor stále neznámý. Platforma je dostupná zdarma a lze využívat i bez přihlášení, které však nabízí jisté výhody. 

Mezi základní informace na které je na webu možné narazit patří, jak již název napovídá, tržní kapitalizace kryptoměn a při vzniku stránky nebylo obsahem prakticky nic jiného. V dnešní době však platforma poskytuje celé spektrum metrik a informací, sloužící k analýze vybraných kryptoměn a ze statického webu se stává sociální platformou pro krypto komunitu.Web se neustále rozvíjí a nabízí uživatelům stále více informací a nástrojů. Odměnou této snahy je fakt, že dle webu Alexa, je CoinMarketCap.com v době psaní článku 94. nejnavštěvovanější stránkou na internetu.

Úvodní stránka

Stránka je volně dostupná na adrese https://coinmarketcap.com. Při vstupu je zobrazena úvodní obrazovka obsahující základní informace. Horní lišta1 poskytuje informaci o počtu aktivních kryptoměn a směnáren. Také je zobrazena celková tržní kapitalizace a z obchodovaný objem za posledních 24 hodin. Lišta také skrývá základní možnosti costumizace2 v podobě výběru jazyka a měny, ve které chceme informace na stránce zobrazit. Překlad do češtiny bohužel není ideální a proto nejlepší možností je ponechat výchozí nastavení – tedy jazyk angličtina a měna USD.

Obrázek 1: Úvodní stránka CoinMarketCap [zdroj: autor]

Pod horní lištou se nachází hlavní menu3 sloužící jako rozcestník. Menu obsahuje osm základních kategorií – Cryptocurrencies, Exchanges, NFT, Gravity, Portfolio, Watchlist, Products a Learn. Zmíněné kategorie a jejich záložky budou postupně procházeny a demonstrovány informace, které lze na daném odkazu nalézt.

Obrázek 2: Souhrnné informace o trhu [zdroj: autor]

Pod hlavním menu nalezneme nejnovější videa4, které platforma umísťuje na svůj YouTube kanál a také nejnovější zprávy ze světa kryptoměn s možností prokliku. Pod bannerem novinek je dále zobrazen základní souhrnný přehled informací o celém trhu5.

Obrázek 3: Žebříček kryptoměn [zdroj: autor]

Níže se již nachází žebříček kryptoměn, který je řazen defaultně dle tržní kapitalizace6 – tedy od kryptoměn, do kterých je aktuálně investováno nejvíce peněz. Kryptoměny lze řadit a vyhledávat i podle ostatních parametrů. Řazení lze snadno změnit kliknutím na libovolný sloupec. To nabízí nahlížet na seznam z různých perspektiv.

Mezi ty základní patří – Název, cena, procentuální změna za dané období, tržní kapitalizace, počet mincí v oběhu, objem obchodů za posledních 24 hodin a další. Uživatel má však možnost přidávat si vlastní parametry a to kliknutím na záložku Customize7. Zde uživatel volí atributy, dle svých preferencí. Omezením však je maximální počet vybrání 12-ti parametrů najednou. Lze také využít možnosti předpřipravených voleb8. Změny jsou aplikovány kliknutím na tlačítko Apply Changes9.

Obrázek 4: Přidání filtru [zdroj: autor]

Uživatel může žebříček nejen seřadit ale také jednoduše filtrovat a to buď dle předvolených filtrů nebo lze využit i vlastních nastavení. Kliknutím na záložku Filters10 dostane uživatel možnost filtrování11 dle jednotlivých kategorií, použitých algoritmů, platformy nebo odvětví.

Pro pokročilejší filtry je potřeba rozkliknout záložku Add Filter12. Zde má uživatel možnost zadávat rozmezí jednotlivých parametrů nebo možnost rozlišovat mezi mincí a tokenem či zobrazit pouze kryptoměny, které jsou těženy. Aplikováním filtru se žebříček aktualizuje a požadovaný výčet je zobrazen. V neposlední řadě je možné zvolit počet13 kryptoměn, které chceme v žebříčku zobrazovat, jenž vyhovují naším zadaným kritériím. 

Dále se zde nachází možnost zobrazovat seznamy kryptoměn uskupených do přednastavených kategorií14. Pod každou záložku spadá množina kryptoměn, které lze takto jednoduše zobrazit. Na výběr je z možností:

CategoriesZobrazí jednotlivé kategorie se základními informacemi a s možností dalšího rozkliknutí kategorie. Po rozkliknutí kategorie je zobrazen seznam kryptoměn spadající do této kategorie.
DeFiVyfiltruje se seznam největších tokenů z oblasti decentralizovaných financí.
NFTJsou zobrazeny mince a tokeny používané v oblasti Non-Fungible Token sestupně dle tržní kapitalizace.
MetaversePo výběru této možnosti jsou zobrazeny mince a tokeny používané v oblasti Metaverse.
PolkadotZobrazuje seznam mincí a tokenů založených na protokolu Polkadot.
BNB ChainZobrazuje seznam mincí a tokenů založených na Binance Coin Chainu.
SolanaZobrazuje mince a tokeny používané pro eco-system Solana.
AvalancheZobrazuje mince a tokeny používané v síti Avalanche.

Detailní informace

Žebříček kryptoměn poskytuje uživateli základní informace a srovnání. Pro hlubší analýzu je však potřeba přejít na detail pomocí kliknutí na vybranou kryptoměnu. Pokud požadovaná kryptoměna nelze snadno nalézt v seznamu, je možné ji vyhledat pomocí vyhledávače umístěném v horní liště webu. Vyhledávač nepodporuje logické operátory. Vyhledávat lze jednak dle názvu kryptoměny nebo tzv. tickeru.

Web nabízí detailní informace pro více než 9 tisíc kryptoměn. Množství informací samozřejmě závisí na dostupných informací. Pro demonstraci bude vybrána vlajková loď kryptoměn – Bitcoin. Po rozkliknutí či vyhledání se zobrazí stránka dané kryptoměny obsahující hlavičku, menu a postranní banner.

Hlavička obsahuje informace o ceně, odkazy15 na důležité stránky související s danou kryptoměnou, low a high16 za zvolený interval17 a další základní informace.

Obrázek 5: Kryptoměna Bitcoin – Detailní informace [zdroj: autor]

Pod částí základních informací je zobrazen vývoj ceny v grafu s možností nastavení období18. Uživatel má možnost přepnout graf do režimu TradingView19, který zobrazí svíčkové grafy, s jejichž pomocí lze provádět technickou analýzu. Daný výsek grafu lze také exportovat20 jako obrázek.

Obrázek 6: Graf vývoje ceny [zdroj: autor]

Pod grafem lze nalézt popis dané kryptoměny – co je cílem, jaké řeší problémy, čím je daná kryptoměna zajímavá apod. Text také obsahuje prokliky na klíčové pojmy, o kterých by uživatel chtěl dohledat více informací nebo si není jejich významem jist. Postranní banner shrnuje všechny statistické informace21 o ceně dané kryptoměny. A také obsahuje live chat22, kde je možné online diskutovat s ostatními uživateli.

Obrázek 7: Souhrnné statistiky [zdroj: autor]
Obrázek 8: Online chat [zdroj: autor]

Nyní se přesuneme k jednotlivým záložkám menu, které se nachází v detailu dané kryptoměny pod hlavičkou se souhrnnými informacemi a podíváme se jaké možnosti nabízí.

Market

Na záložce market23 lze nalézt informace o tom, na kterých burzách a v jakém párů se daná kryptoměna nejčastěji obchoduje a v jakých objemech. Seznamem lze filtrovat24 zvolením daného páru či měnit pořadí žebříčku kliknutím na libovolný sloupec a to stejným způsobem jako u seznamu kryptoměn.

Obrázek 9: Záložka Market [zdroj: autor]

Historical Data

Historická data25 slouží jako zpětné zrcátko, kdy je možné sledovat informace o ceně do historie. Ke každému dni jsou uvedeny základní informace o ceně a to na jakých hladinách26 kryptoměna otevírala či uzavírala nebo jaké bylo denní cenové minimum a maximum u dané kryptoměny. Dále je dostupná informace o obchodovaném objemu27 či tržní kapitalizace28 k danému dni. Pomocí tlačítka Date Range29 lze vybrat požadovaný časový úsek, který bude zobrazen.

Obrázek 10: Záložka Historical Data [zdroj: autor]

Holders

Záložka holders30 nabízí uživatelům informace o vývoji počtu bitcoinových adres31 a také informace o adresách, které drží největší množství32 dané kryptoměny. Postranní banner33následně slouží pro přehled nejpodstatnějších statistických údajů o bitcoinových adresách.

Obrázek 11: Záložka Holders – vývoj počtu Bitcoinových adres [zdroj: autor]
Obrázek 12: Záložka Holders – seznam Bitcoinových adres s největším zůstatkem [zdroj: autor]

Wallets

Wallets nabízí informace o dostupných peněženkách s proklikem na daného výrobce. Těchto informací využijí zejména uživatele rozhodující se o koupi hardwarové či nainstalování softwarové peněženky. Na základě poskytnutých dat lze provádět informovaná rozhodnutí. 

Analysis

Užitečnou záložkou pro investory je bezesporu Analysis36, která ve formě dashboardů zobrazuje podstatné indikátory značící například náladu na trhu33demografické rozložení34 transakcí apod. I zde je možnost prokliku35na další zdroje, které se problematikou zabývají hlouběji.

Obrázek 13: Záložka Analysis – zobrazení Dashboardů [zdroj: autor]
Obrázek 14: Záložka Analysis – signály trhu [zdroj: autor]

Ostatní záložky menu

News

Přináší novinky ze světa kryptoměn.

Socials

Nabízí prokliky na články na sociálních sítích o dané kryptoměně.

Ratings

Zobrazuje hodnocení stavu a důvěryhodnosti daného krypto projektu pomocí metriky FCAS.

Price estimates

Jedná se o beta verze. Komunita odhaduje budoucí cenu dané kryptoměny k určitému datu.

Být přihlášen se vyplatí!

V případě, že jste přihlášen jako uživatel, existuje zde možnost vytváření vlastních portfolií a watchlistů. Watchlist37 je užitečný zejména pro tvorbu vlastních žebříčků, do kterých uživatel může přidávat38 kryptoměny, které jsou pro něj zajímavé. Takový nástroj může uživateli ušetřit čas, který by jinak strávil filtrování či vyhledáváním daných kryptoměn.

Obrázek 15: Záložka Watchlist [zdroj: autor]

V rámci portfolia41 je pak možné jednoduše zaznamenávat39 Vaše obchody a sledovat tak vývoj40 provedených investic.

Obrázek 16: Záložka portfolio [zdroj: autor]

Další výhodou pro přihlášené uživatele je možnost přispívat do krypto komunity svými příspěvky nebo sledovat ostatní uživatele. Tuto malou sociální síť najdeme pod záložkou Gravity42 v hlavním menu.

Další možnosti…

Pro další zmapování CoinMarketCapu se vrátíme zpět na začátek a to k hlavnímu menu. Některé položky již byly přiblíženy v předchozích odstavcích. Nyní se zaměříme na ty, které ještě popsány nebyly. Kromě základního seznamu kryptoměn, který lze filtrovat dle preferencí, nabízí záložka Cryptocurrencies další podkategorie. Postupně budou představeny ty nejzajímavější a nejužitečnější z nich.

Obrázek 17: Možnosti záložky Cryptocurrencies [zdroj: autor]

Recently Added

Tato43 podkategorie, jak název napovídá, zobrazuje seznam nedávno přidaných kryptoměn na platformu. Jedna se tak převážně vždy o nové projekty a tedy tuto záložku využijí převážně spekulanti.

Gainers and Loosers

Gainers and loosers44 zobrazí mince a tokeny, kterým se za posledních 24 hodin nejvíce dařilo a také naopak ty kteří utrpěly největší ztráty. Časový úsek lze nastavovat dle uživatelova uvážení. Velmi často, a zejména v bull marketu, zde dosahují jednotlivé kryptoměny procentuálního růstu i kolem 1000 % za jediný den! Tyto informace tak mohou být dobré zejména pro to, aby uživatel věděl, jakým mincím se raději vyhýbat.

GlobalCharts

Na záložce GlobalCharts45 lze nalézt několik grafů zobrazující informace o celém trhu a to například vývoj tržní kapitalizace nebo grafické zobrazení vývoje dominance jednotlivých kryptoměn proti sobě. Zobrazení grafu lze opět měnit v závislosti na zvoleném časovém intervalu.

Historical Snapshots

Historické snímky46 nabízejí pohled do minulosti. Uživatel zde najde snímky platformy z daných časových úseků. Tyto snímky nabízejí velmi zajímavý pohled a spousty pozoruhodných zjištění. A to třeba, že kryptoměna Bitcoin je od vzniku platformy v žebříčku stále na prvním místě.

Legal Tender Countries a Fiat/Companies Ranking

Za zmínku také stojí Legal Tender Countries47, kde jsou zobrazeny státy přijímající kryptoměny jako zákonné platidlo a také predikce, které státy by se k takovému kroku mohli uchýlit.

V záložce Fiat/Companies Ranking48 lze porovnat jak si vedou největší kryptoměny v porovnání s fiat měnou či celými organizacemi. Porovnání je založeno opět na velikosti tržní kapitalizace.

Obrázek 18: Hlavní menu platformy CoinMarketCap – záložky Exchanges a NFT

Exchanges

Záložka Exchanges49 nabízí podobně jako žebříček kryptoměn, informace o burzách na kterých lze s kryptoměnami obchodovat. Tyto informace jsou obzvlášť důležité pro začínající obchodníky a před prvními nákupy je potřeba provést důkladný průzkum, zda burza na které chcete obchodovat je důvěryhodnou společností. Směnárny50 lze stejně jako kryptoměny řadit dle příslušných parametrů. Seznam je defaultně řazen sestupně dle ohodnocení Exchange Score.

Obrázek 19: Seznam směnáren [zdroj: autor]

Po rozkliknutí dané směnárny, jsou zobrazeny detailnější informace a to zejména odkazy51 na směnárnu a měnové páry52, které jsou na dané burze obchodovány. Tato informace může být rozhodujícím kritériem, pro kterou burzu se uživatel rozhodne, neboť není samozřejmostí, že na každé burze jsou obchodovány všechny kryptoměnové páry, ba naopak!

Obrázek 20: Detail směnárny [zdroj: autor]

NFT

Záložka NFT53 – po jejím výběru jsou zobrazeny jednotlivé NFT sbírky54, jenž jsou aktuálně obchodovány za nejvyšší ceny. Řazení lze jednoduše měnit kliknutím na požadovaný sloupec. Kliknutí na danou sbírku se uživatel proklikne na webovou stránku projektu, která obsahuje detailní informace. Pro možnosti filtrování je potřeba přejít kliknutím na View More55. Poté je uživatelovi umožněno základní filtrování seznamu.

Obrázek 21: Seznam NFT kolekcí [zdroj: autor]

Products and Learn

Záložky Products56 a Learn57 nabízejí pro uživatele zajímavé nástroje. Jedním z nástrojů pro pokročilou analýzu je Blockchain explorer58

Obrázek 22: Možnosti záložky Products [zdroj: autor]

Blockchain explorer

Tímto nástrojem lze analyzovat blockchain jednotlivých kryptoměn. Aktuálně jsou k analýze dostupné 4 blochainy – BTC, ETH, LTC a BNC. Uživatel má možnost analyzovat daný blockchain a míra analýzy závisí na uživatelových znalostech a schopnostech.

Na úvodní stránce jsou dostupné souhrnné informace59 o aktuální hodnotě Hashrate, počtu vytěžených bloků, počtů celkových transakcí a údaj o transakcích za sekundu.

Detailnější informace60 lze vyhledávat dle bloků, adres nebo transakcí po jejich rozkliknutí nebo pomocí vyhledávače61 v horní části obrazovky, kdy je nejprve potřeba vybrat62 příslušný blockchain ve kterém chce uživatel informace vyhledat a následně vložit číslo bloku, hash transakce či konkrétní adresu. Tyto možnosti uživateli nabízí obrovské množství detailních a technických informací. Blockchain explorer je pro analytika velmi zajímavým nástrojem, který pomáhá proniknout do světa kryptoměn.

Obrázek 23: Blockchain Explorer [zdroj: autor]

Convertor

Dalším užitečným nástrojem je Convertor63, který slouží jako kalkulačka. Uživatel pouze zvolí jakou měnu a do jaké chce převést a zadá množství. Convertor již sám hodnotu vypočítá a výsledek64 automaticky zobrazí.

Obrázek 24: Převodník kryptoměn [zdroj: autor]

Glossary

Velmi užitečným zdrojem informací je pro uživatele crypto slovník66, ve kterém lze nalézt vysvětlení pojmů, spojených nejen se světem kryptoměn. Termíny lze vyhledávat pomocí fulltextového vyhledávače dle klíčových slov či filtrovat dle abecedy.

Obrázek 25: Možnosti záložky Learn [zdroj: autor]

Alexandria

Položka Alexandria65 nabízí web se vzdělávacím obsahem, jenž obsahuje články s krypto tématikou. Vyhledávat67 lze dle klíčových slov. Následně jsou zobrazeny jednotlivé články68, mezi kterými lze navíc jednoduše filtrovat69 a to zadáním atributu jako je čas čtení, obtížnost tématiky, tematických okruhů či vybraných vzdělávacích oblastí.

Obrázek 26: Záložka Alexandria – filtrování článku [zdroj: autor]
Obrázek 27: Záložka Alexandria – seznam článků [zdroj: autor]

Závěr

Platforma CoinMarketCap poskytuje přehled o trhu kryptoměn. S její pomocí lze vyhledávat základní i detailní informace o více než 9 tisících kryptoměnách a 300 směnárnách. To z ní činí jednu z největší a nejoblíbenějších platforem v oblasti krypto světa. Platforma také poskytuje možnosti vzdělávání a shromažďuje články s tématikou kryptoměn.

Orientace na stránkách a porozumění daným ukazatelům uživatelům ušetří mnoho času a poskytuje silný nástroj pro své analýzy na jejichž základě lze provádět informovaná rozhodnutí.

Zdroje

[1] COINMARKETCAP. Ceny kryptoměn, grafy a tržní kapitalizace. [cit. 20-04-2022]. Dostupné online z: https://coinmarketcap.com

[2] TĚTEK, Josef. Coinmarketcap (VŠE, CO CHCETE VĚDĚT) – mějte přehled o kryptoměnách. [cit. 23-04-2022]. Dostupné online z: https://www.alza.cz/coinmarketcap

[3] ALEXA. CoinMarketCap.com. [cit. 25-04-2022]. Dostupné online z: https://www.alexa.com/siteinfo/coinmarketcap.com

Seznam Obrázků

Obrázek 1: Úvodní stránka CoinMarketCap [zdroj: autor]

Obrázek 2: Souhrnné informace o trhu [zdroj: autor]

Obrázek 3: Žebříček kryptoměn [zdroj: autor]

Obrázek 4: Přidání filtru [zdroj: autor]

Obrázek 5: Kryptoměna Bitcoin – Detailní informace [zdroj: autor]

Obrázek 6: Graf vývoje ceny [zdroj: autor]

Obrázek 7: Souhrnné statistiky [zdroj: autor]

Obrázek 8: Online chat [zdroj: autor]

Obrázek 9: Záložka Market [zdroj: autor]

Obrázek 10: Záložka Historical Data [zdroj: autor]

Obrázek 11: Záložka Holders – vývoj počtu Bitcoinových adres [zdroj: autor]

Obrázek 12: Záložka Holders – seznam Bitcoinových adres s největším zůstatkem [zdroj: autor]

Obrázek 13: Záložka Analysis – zobrazení Dashboardů [zdroj: autor]

Obrázek 14: Záložka Analysis – signály trhu [zdroj: autor]

Obrázek 15: Záložka Watchlist [zdroj: autor]

Obrázek 16: Záložka portfolio [zdroj: autor]

Obrázek 17: Možnosti záložky Cryptocurrencies [zdroj: autor]

Obrázek 18: Hlavní menu platformy CoinMarketCap – záložky Exchanges a NFT 

Obrázek 19: Seznam směnáren [zdroj: autor]

Obrázek 20: Detail směnárny [zdroj: autor]

Obrázek 21: Seznam NFT kolekcí [zdroj: autor]

Obrázek 22: Možnosti záložky Products [zdroj: autor]

Obrázek 23: Blockchain Explorer [zdroj: autor]

Obrázek 24: Převodník kryptoměn [zdroj: autor]

Obrázek 25: Možnosti záložky Learn [zdroj: autor]

Obrázek 26: Záložka Alexandria – filtrování článku [zdroj: autor]

Obrázek 27: Záložka Alexandria – seznam článků [zdroj: autor]

Apress.com: Schopným programátorem za několik týdnů? Více než 3700 materiálů „Jak na to“

0

Úvod

Práce programátora, business analytika či IT specialisty vyžaduje neustálé se přizpůsobování novým trendům, postupům a technik. Není zdaleka rutinní a pokud by se pracovníci v těchto oborech dále nerozvíjeli, mohli by ztratit svou konkurenceschopnost. Pro pokročilé vzdělávání v takových oblastech je Apress vhodným kandidátem pro další specializaci.

Informační zdroj Apress

Apress.com funguje jako pomocník při získávání znalostí pro data, IT či business analytiku. Server je významným pomocníkem pro zmíněné oblasti, jelikož na jednom místě poskytuje řadu užitečných publikací. Obsah webu pomáhá technologickým profesionálům ke zvýšení jejich dovedností na všech úrovních pro svou práci. Mezi klíčové vyhledávané publikace patří například programovací jazyky, vývoj aplikací nebo tvorba webových stránek. Zákazníci si knihy můžou zakoupit jak v tištěné, tak elektronické formě a lze využít i formu předplatného. 

Hlavní nabídka

Na webové stránce v příjemném kontrastu působí černá, bílá a žlutá barva s přehlednými ukazateli v horní části stránky. Jak můžeme vidět na obrázku 1, lze vybírat z položek Categories, Services, Apress Open, Blog, Write a Shop. Po pravé straně ještě máme možnost přímého vyhledávání a přihlášení ke svému účtu. 

Obrázek 1: Úvodní pohled na stránku apress. [zdroj obrázku: autor]

Vyhledávání

V současnosti web prochází proměnou, kdy možnost zakoupení publikací se přesunuje na web SpringerLink, kde si uživatelé mohou vybírat z katalogu možných knih a zakoupit je, jak můžeme vidět na obrázku 2. Standardní cestou pro vyhledávání položek je panel search v pravé vyhledávací části na stránce apress.com. Přes odkaz se následně proklikneme až na stránky SpringerLink, kdy můžeme provést námi požadované vyhledávání. Pokud nehledáme konkrétní titul, nalezneme v levé části vyhledávací panel, který rozděluje publikace na několik kategorií a subkategorií dle hledaného tématu. Řazení výsledků můžeme filtrovat dle nejnovějších či nejstarších publikací a zároveň dle data vydání. V současnosti zde nalezneme více než 3.700 titulů.

Obrázek 2: Úvodní vyhledávací stránka v prostředí SpringerLink. [zdroj obrázku: autor]

Pokud však hledáme konkrétní titul a nechceme se probírat řadou publikací, máme možnost využití pokročilého vyhledávání. Na obrázku 3 vidíme, že máme možnost nalezení požadované knihy za pomoci několika faktorů. Můžeme vyhledávat celým slovním spojením, jedním požadovaným slovem, jaká slova naopak obsahovat nemá, vyhledáváním dle autora nebo rozmezí data vydání publikace.  

Obrázek 3: Pokročilé vyhledávání na SpringerLink. [zdroj obrázku: autor]

Categories

Vrátíme-li se zpět na hlavní stránku rozebereme si, co se na stránce nachází. První položka categories rozděluje veškerý sortiment do několika kategorií, aby pomohl zákazníkovi ve vyhledávání a zároveň určí, jaká užší oblast ho skutečně zajímá. Členění je rozděleno do několika částí:

 • Apple & iOS
 • Big Data & Analytics
 • Business
 • Databases
 • Enterprise Software
 • Game Development
 • Graphics
 • Hardware & Maker
 • Java
 • Machine Learning
 • Microsoft & .NET
 • Mobile
 • Networking & Cloud
 • Open Source
 • Programming

Po zvolení jedné z kategorií se přesuneme na shrnutí dané problematiky a vybraných knížek, které jsou zákazníkovi nabídnuty pro rozvoj v dané oblasti. Na obrázku 4 můžeme vidět například kategorii Game Development pro herní vývojáře. Zde nalezneme několik publikací pro zájemce o vytváření nebo rozvoj v herním průmyslu. 

Obrázek 4: Nahlédnutí do kategorie game development a jejího popisu. [zdroj obrázku: autor]

Services

Služby, které stránka poskytuje se opět dělí na mnoho kategorií, od obecných informací, přes zákaznickou podporu až po technické recenzenty knih. U posledně zmíněného Apress vyhledává schopné recenzenty knih, které poskytují, aby kontrolovali kvalitu a upozorňovali na nedostatečné, zavádějící nebo nepřesné informace, které jsou zapotřebí v knihách upravit, viz obrázek 5. 

 • About Us
 • Academics
 • Affiliate Program
 • Book Reviewers
 • Corporate Sales
 • Customer Support
 • Events
 • Rights & Permissions
 • Source Code
 • Submit Errata
 • Technical Reviewers
Obrázek 5: Informace, jak se stát technickým recenzentem apressu. [zdroj obrázku: autor]

Apress open

Stejně jako roste poptávka po open source, tak i Apress na to reaguje a dává možnost autorům možnost publikování s open source pro všechny, kteří mají přístup k internetu. Apress autorům dává k dispozici své redakční a marketingové znalosti. Návrh knihy je stejně jako v případě standardního postupu zaslána do společnosti ke zkoumání. Autor zaplatí jednorázový poplatek a posléze je kniha digitálně přístupná.

Blog

Společnost si vede i vlastní blog obsahující náhledy knih a komentáře z technologické oblasti ze strany jejich autorů a editorů. Příkladem může být například článek na obrázku 6, o tom, zda jsou videohry hackersky napadnutelné.

Obrázek 6: Článek z blogu z apressu. [zdroj obrázku: autor]

Write

V kategorii Write shrnuje vysvětlení, na jakých principech stránka stojí a motivuje budoucí spolupracovníky a autory, aby využili služeb Apressu. Klíčovou změnou, na rozdíl od běžných poskytovatelů programátorských publikací, se společnost vůči autorům zaměřuje na otázky typu „v čem jsi expert?“ nebo „s čím máš zkušenosti z reálného světa?“.   

Shop

Pro zákazníka nejdůležitější kategorie. Zde nalezneme výběr mezi téměř 3.700 tituly, které jsou poskytnuty zákazníkům. Zákazníci se liší podle toho, zda se jedná o fyzickou osobu, firmu či univerzitní a městské knihovny.

Při výběru titulů vidíme název knihy, jméno autora, rok vydání, cenu a dostupnost z pohledu digitální či knižní verze. Při kliknutí na vybraný titul získáme úvodní informace o knize, včetně informace o autorovi a využití dané knihy. Po zakoupení je v případě digitální knihy zakoupená licence na neomezenou dobu a lze ji číst na všech zařízení.

 • Shop Apress.com
 • Booksellers
 • Bulk Sales
 • Corporate Sales
 • Librarians
Obrázek 7: Výběr publikací v eshopu. [zdroj obrázku: autor]

Závěr

Apress.com je vynikající pomocník pro začínající nebo pokročilé programátory. Ať už se zajímáte o tvorbu her, vytváření aplikací na systému iOS nebo se učíte Python, Apress poskytne více než dostatek materiálu k získání veškerých informací. Nabízí přehledný a příjemný rozcestník pro vyhledání potřebných materiálu mezi více než 3.700 tituly a v případě zakoupení digitální verze má vlastník na neomezeně volnou dobu přístup ke knize. Díky možnosti open source nabízí příležitost pro autory navázat spolupráci a vydat svou knihu. Pro začínající nebo pokročilé programátory tak rozhodně doporučuji. 

Zdroje

[1] apress.com – Apress [online]. [cit. 04.05.2022]. Dostupné z: https://www.apress.com/gp

[2] link.springer.com – SpringerLink [online]. [cit. 4.05.2022]. Dostupné z: https://link.springer.com

Seznam obrázků

Náhledový obrázek – Pixabay.com, dostupné z: https://pixabay.com/images/id-1935737/

Obrázek 1: Úvodní pohled na stránku apress. [zdroj obrázku: autor]

Obrázek 2: Úvodní vyhledávací stránka v prostředí SpringerLink. [zdroj obrázku: autor]

Obrázek 3: Obrázek 3: Pokročilé vyhledávání na SpringerLink. [zdroj obrázku: autor]

Obrázek 4: Nahlédnutí do kategorie game development a jejího popisu. [zdroj obrázku: autor]

Obrázek 5: Informace, jak se stát technickým recenzentem apressu. [zdroj obrázku: autor]

Obrázek 6: Článek z blogu z apressu. [zdroj obrázku: autor]

Obrázek 7: Výběr publikací v eshopu. [zdroj obrázku: autor]