Soutěž

Prověřte své znalosti v oblasti vyhledávání a získávání informací a pokuste se vyřešit níže uvedenou soutěžní otázku. Ze správných odpovědí bude vylosován jeden výherce, který obdrží poukaz na startovné v běžeckých závodech Hostivice RUN a monografii prof. Zdeňka Molnára Competitive Intelligence. Uzávěrka přijímání odpovědí je 31. 3. 2017