Pokročilé metody vyhledávání informací II.

Navazující školení se týká především problematiky hlubokého webu a principů vyhledávání informací v tomto prostředí, které není přístupné klasickými roboty indexující povrchový web. Ať už se jedná o vědecké informace, statistické informace, nebo jednoduše faktické informace, hluboký web již vyžaduje konkrétní způsoby profesionálního vyhledávání informací.

Hluboký web a jeho specifika

Termíny jako hluboký web, deep web, či invisible web, představují odlišné informační prostředí, které známe v podobě známých vyhledávačů. V tomto předmětu se seznámíme s jeho strukturou, typologií informační zdrojů a principy vzniku dat a informací v této sféře. Zároveň bude demonstrována struktura sekundárních informací z hlediska jejich využitelnosti a zároveň s možnostmi získávání primárních dokumentů.  Dále se účastníci budou věnovat rozpoznáváním zdrojů a nástrojů hlubokého webu v kontextu indexace informací.

Pokročilé nástroje vyhledávání v hlubokém webu

Vedle booleovské logiky, která tu bude dána do souvislosti s růzností zápisů s jednotlivými operátory, se budou účastníci zabývat tvorbou rešeršních dotazů s využitím proximitních operátorů a wildcards, které jsou nedílnými nástroji v rámci procesu zpřesňování, nebo naopak rozšiřování požadované množiny dokumentů. Zároveň budou v tvorbě dotazu využity principy tvorbu dotazu ve formě logických celků. Dalším procesem v tomto předmětu bude tzv. ladění rešerše.

Syntax ve zdrojích hlubokého webu

Nástroje hlubokého webu jsou charakteristické svou rozmanitostí, ale zároveň různými možnosti tvorbu pokročilého dotazu. V tomto předmětu budou účastníci vstupovat do databázových systémů a databázových center, v kterých následně budou nacvičovat tvorbu dotazů. Seznámí se s jednotlivými strukturami výsledných záznamů v kontextu využití kódů polí pro klíčové části dokumentů.

Cvičení

Program je završen komplexní rešeršní úlohou z oblasti vyhledávání odborné informací v rámci hlubokého webu, přičemž jednotlivé praktické nácviky provázejí každý z definovaných předmětů. Na základě výstupů posléze účastníci ladí výsledné množiny informací.

REGISTRUJTE SE ZDE.

Toto školení je vhodné zejména pro následující sféru firem, organizací a osob: 

  • Inovující podniky
  • Výrobní podniky
  • Výzkumná centra
  • Akademická pracoviště
  • Technologické parky
  • Hospodářské komory
  • Regionální rozvojové agentury
  • Konzultanty a odborné poradce

Speciální požadavky na účastníky: uživatelsky zvládnutý internet, povědomí o problematice povrchového webu, základy angličtiny

Místo konání: Praha, Novotného lávka 5, (v budově Českého svazu vědeckých společností)

Datum konání: 23. října 2017

Čas konání: 9 až 16 hod (hodinová přestávka na oběd cca ve 12 hod.)

Cena: SPECIÁLNÍ CENA PRO PILOTNÍ SEMINÁŘ – 1490 Kč (cena je konečná, nejsme plátci DPH)

REGISTRUJTE SE ZDE.