Reference

Vynikající, profesionální lektoři, informace jsou prakticky využitelné.
Hynek Renza,

Firm Rock Consulting, s.r.o.

___________

Seminář byl velmi přínosný, domnívám se, že téma je vhodné pro studenty doktorského studia.
Mgr. Eva Tesaříková Březinová,
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova

___________

Zajímavé a velmi aktuální téma semináře
Ing. Lukáš Herout, Ph.D., 

Institut vzdělávání a poradenství, Česká zemědělská univerzita v Praze 

___________

Pro náplň mojí práce, byl seminář Pokročilé metody vyhledávaní informací I, velmi přínosný 
Petr Staša

___________

Dvoudenní školení vybraných zaměstnanců na téma Competitive Technical Intelligence, lektor  PhDr. Jan Černý

Příprava a realizace školení proběhly s absolutní profesionalitou. Účastníci hodnotili toto školení jako dynamické, efektivní, účelné, a velmi přínosné. Věříme, že toto školení bude mít kladný reálný dopad v oblasti R&D membránových separačních procesů, kterými se zabývá naše společnost.

Ing. Michal Štoček, výkonný ředitel 
MemBrain s.r.o.

___________

Seminář byl velmi příjemně veden lektory a po obsahové stránce byla naplněna má očekávání. Myslím si, že tento seminář je vhodný pro posluchače z různých oborů, jelikož je možné si danou problematiku vztáhnout právě na svůj obor.

Daniel Opelík,