Patentové rešerše & průzkum techniky

patentpvé informace
Patentové informace – klíč nejen k právní čistotě přihlašovaných vynálezů.

Patentové informace hrají v soudobém digitálním věku velmi podstatnou roli. V dané rychlosti vývoje technologií se staly nezbytným nástrojem pro zjišťování právní čistoty přihlašovaných vynálezů a inovací, průzkum konkurence a odhalování technologických směrů v různých odvětvích.

Tento typ služeb dělíme na následující oblasti:

  • Průzkum technických řešení v patentových databázích
  • Průzkum nepatentové literatury
  • Konkurence a její technologické aktivity
  • Patentová ochrana dané technologie z teritoriálního hlediska
  • Pokročilé metody práce s patentovými informace
  • Ostatní zdroje v oblasti duševního vlastnictví

Máte-li zájem o některou z uvedených činností a jejich aplikaci ve vaší organizaci, firmě, či instituci, obraťte se na nás. Možnosti realizace jsou různé: konzultační činnost, specializovaný workshop pro zaměstnance, či externí zpracování projektových úloh.

Děkujeme za vaši podporu portálu Informační gramotnost tím, že využijete naše služby.