Neděle, 23 června, 2024

Chemical Hazards in Industry: Chemická data na dlani

Sdílet

round clear glass on white paper

Úvod

V dnešní době se na internetu nachází velké množství informací a běžný člověk již nestíhá ověřovat, zda se jedná o pravdivou informaci, či nikoliv. Z hledání, zpracování a předávání informací se pomalu, ale jistě stává speciální disciplína, která bude mít v budoucnu čím dál větší uplatnění na trhu práce. Právě k usnadnění hledání a předávání informací uživateli slouží informační zdroje, kde je možné informace shromažďovat a ověřovat, z jakých pochází zdrojů a dále určovat jejich pravdivost a relevantnost. Jedním takovým informačním zdrojem je Chemical Hazards in Industry, který slouží jako primární zdroj informací pro práci s chemickými látkami v chemickém průmyslu (a nejen to).

O informačním zdroji Chemical Hazards in Industry

Chemical Hazard in Industry je informační zdroj, který se zaměřuje na bezpečnostní a zdravotní rizika související s různými chemickými látkami, se kterými se lidé setkávají v chemickém průmyslu. Dostupné jsou zde také informace o legislativě či ochranných prostředcích nebo o samotném skladování chemických látek. Tento informační zdroj pokrývá informace z primárních zdrojů včetně klíčových vědeckých a odborných časopisů zabývající se tématy bezpečnostních a zdravotních rizik u chemických látek. Zdrojů je mnoho, avšak pro příklad jsou uvedeny následující primární zdroje: American Journal of Industrial Medicine, Chemical & Engineering News, Chemical Engineering & Technology, Environmental Science & Technology, Fire Risk Management, Industrial Health, Journal of Applied Toxicology, apod.

Přístup k informačnímu zdroji je z České republiky možný po registraci za poplatek, který je účtován dle délky předplatného (1 rok, 2 roky nebo 3 roky) a typu předplatného (student, či běžný člen, a další). V případě studentského předplatného vychází roční členství v přepočtu na cca 600 Kč za rok. Pro běžného člena je cena poněkud vyšší, a to v přepočtu cca od 2 600 Kč za roční předplatné. Tyto ceny jsou uváděny pro uživatele (student i běžný uživatel) se základními funkcionalitami a přístupy. V případě, že uživatel potřebuje více, než základní funkcionality a přístupy, může cena předplatného vystoupat v řádu tisíců výše. Avšak pro drtivou většinu uživatelů postačí základní přístup k tomuto informačnímu zdroji.

Další možností přístupu do informačního zdroje je prostřednictvím instituce, která vlastní licenci nebo pomocí České akademické federace eduID, která nabízí přihlášení přes velké množství českých vysokých škol (především chemicky zaměřených), či Národní technické knihovny, kde si může zařídit účet takřka každý a díky tomuto ušetří uživatel většinu výše uvedené částky za přístupy při registraci k informačnímu zdroji.

Vyhledávání

Informační zdroj Chemical Hazard in Industry má na první pohled velmi jednoduché vyhledávání (viz Obrázek 1), za kterým se skrývá množství možností, jak a podle jakých kritérií lze vyhledávat.

Obrázek 1: Úvodní stránka Chemical Hazards in Industry a vyhledávání [zdroj: autor]

V horní liště je možné vybírat mezi jednotlivými zdroji, jako jsou články, knihy či databáze, ze kterých budou čerpány informace. Každý zdroj je možné po rozkliknutí filtrovat a dále vyhledávat. Zajímavou a užitečnou funkcionalitou může být odběr článků, který lze nastavit také v horní liště na kartě „Alerts“. Uživatel zadá e-mailovou adresu, na kterou chce dostávat upozornění a následně si vybere tématiku časopisů, knih nebo internetových článků ohledně kterých chce upozornění odebírat. Upozornění lze nastavit jak na přidání nového článku, knihy nebo časopisu, tak na jakoukoliv úpravu již existujících objektů. Díky těmto upozorněním má uživatel vždy přehled a nejnovější informace pro jeho sledovanou tématiku.

Pro články je filtrování stanoveno na základě těchto tří kritérií:

 • zda se jedná o aktuální či archivovaný článek,
 • předmět článku (např. obecná chemie, materiály a polymery, nanověda, …),
 • rok publikace článku.

Po aplikaci filtrů jsou výsledky seřazeny podle data přidání od nejstaršího po nejnovější (řazení lze změnit i pro opačné pořadí) v podobě odkazu na vybraný článek týkající se tématu. Rozkliknutím článku jsou přehledně zobrazeny základní informace o článku (autor, počet stran, rok vydání, …) a pomocí tlačítka lze článek zobrazit nebo stáhnout v PDF formátu. 

Obrázek 2 Filtrování článků [zdroj: autor]

V případě knih je vyhledávání podobné, jako u článků. Knihu je možné vyhledat podle klíčových slov, autora nebo ISBN. V databázi je nyní (04/2022) uloženo 2 270 knih. Dále je možné vyhledávat relevantní výsledky podle následujících filtrů:

 • knižní série,
 • období publikace,
 • předmět,
 • rok publikace,
 • začátek názvu knihy od A do Z.

Po rozkliknutí vybrané knihy jsou zobrazeny základní informace (ISBN, rok vydání, autor, …) o knize včetně stručného shrnutí obsahu knihy. Dále si lze knihu zakoupit jako celek nebo lze odkoupit pouze část knihy (např. pouze jednu kapitolu). Ceny knih a kapitol se pohybují různě od stovek až po tisíce korun.

Obrázek 3 Filtrování knih [zdroj: autor]

Pokud se chce uživatel omezit pouze na jednu databázi ze které chce čerpat informace, je možné přejít do následujících databází, kde je možné vyhledávat podle klíčových slov:

 • ChemSpider,
 • The Merck Index,
 • MarinLit.

Nyní je důležité popsat hlavní funkcionalitu, a to je vyhledávání v celém informačním zdroji, které není omezené na databáze, knihy, či články ale čerpá ze všech dostupných primárních zdrojů na vyhledávaný dotaz. Vyhledávat lze pomocí tzv. Quick search (rychlé vyhledávání), Advanced search (pokročilé vyhledávání) nebo Browse by subject (vyhledávání podle předmětu). Každému z těchto tří vyhledávání bude věnována speciální podkapitola, kde bude vysvětleno, jak vyhledávání funguje a jakým způsobem na informačním zdroji Chemistry Hazard in Industry lze vyhledávat.

Vyhledávání pomocí Quick search vyhledá každou knihu nebo článek, který je podobný vyhledávanému dotazu v těchto atributech u uloženého textu v informačním zdroji: 

 • titulek,
 • abstrakt,
 • jméno autora článku/knihy/textu,
 • DOI (Digital Object Indentifier),
 • klíčová slova.

Hledaný výraz se vypisuje do pole „Quick search“, který je vidět na Obrázku 1. Jedná se o vyhledávání, které je pro většinu uživatelů používáno jako primární vyhledávání jejich dotazů. Výsledky vyhledávání lze poté řadit podle relevantnosti nebo datumu přidání. Vyhledat konkrétní zdroj je rychlé, jednoduché a uživatelsky přívětivé. 

Browse by subject

Vyhledávání podle předmětu je uživatelsky velmi jednoduché. Uživatel si vybere z předem určených předmětů vyhledávání a výsledky si poté může seřadit podle relevance nebo datumu přidání. Nevýhodou může být velký počet vyhledaných výsledků (většinou v řádu tisíců) a neirelevantnost, která může být způsobena chybného zařazení textu do předmětu v databázi informačního zdroje. Zorientovat se ve všech výsledcích může zabrat více času i přes seřazení výsledků podle relevance či datumu přidání příspěvku. Kombinovat vyhledávání „Quick search“ a „Browse by subject“ není doporučováno. Ke kombinaci vyhledávání různých kritérií slouží pokročilé vyhledávání (Advanced search), které je popsáno níže v podkapitole.

Obrázek 4 Předměty vyhledávání [zdroj: autor]

Pokročilé vyhledávání je užitečné v případě velkého omezení na výsledky pro vyhledávání jako je například: datum zveřejnění textu, klíčová slova, předmět vyhledávání, zdroj literatury, autor nebo kombinace všech těchto atributů, což je asi nejefektivnější možností. Čím více je omezen dotaz na vyhledávání, tím větší bude celková doba, než se vyhledá požadovaný dotaz. Kompletní seznam atributů, podle kterých lze vyhledávat je zobrazen na Obrázku 5. Popsání jednotlivých atributů je uvedeno níže v jednotlivých podkapitolách.

Obrázek 5 Pokročilé vyhledávání [zdroj: autor]

Free text

Vyhledávání podle „Free text“ (tj. volný text) je totožné s vyhledáváním Quick search. Výsledky vyhledávání jsou podobné zadanému dotazu podle předem stanovených polích (uvedeny v podkapitole „Quick search“). Defaultně je vybráno vyhledávání v nadpisu a abstraktu, lze se ale omezit pouze jen na titulek textu.

Chemical name

Veškeré chemické názvy, které jsou použité v textech informačního zdroje jsou uloženy v databázi. Pokud začne uživatel psát chemický název, je zobrazen seznam veškerých názvů obsahující zadané písmenko nebo výraz. Po kliknutí na požadovaný chemický název je přidán do vyhledávání. Počet vyhledávaných chemických názvů není omezený. Jedná se o velmi příjemnou funkcionalitu pro uživatele, který nemusí vypisovat celý název a může tak předejít například překlepu u chemického názvu.

Keyword

Veškeré záznamy v informačním zdroji Chemical Hazards in Industry mají přiřazeny klíčová slova. Tento atribut zajišťuje vyhledávání právě podle těchto slov. Přidání klíčového slova do vyhledávání je jednoduché – stačí napsat počáteční písmena klíčového slova a na základě toho je zobrazen seznam slov, které jsou již zaznamenané v databázi informačního zdroje. Přidat lze neomezené množství klíčových slov a uživatelsky je to velmi přívětivé. Napovídání klíčových slov, které se již nachází v databázi předchází případným překlepům a zvětšují efektivitu a rychlost celého vyhledávání.

Subject category

Vyhledávání podle předmětu je stejná funkcionalita, která byla popsána výše ve stejnojmenné podkapitole. Seznam kategorií lze vidět na Obrázku 4. Důvod, proč se tento atribut nachází i v pokročilém vyhledávání je kombinace s ostatními atributy, která slouží k přesnosti vyhledávání. Vyhledávat je však možné pouze podle jedné kategorie.

Literature source

Vyhledat podle zdroje literatury je uživatelsky přívětivé, stačí zadat počáteční písmeno zdroje a následně je zobrazeno menu všech zdrojů uvedených v databázi Chemical Hazards in Industry, které v sobě obsahují zadané písmeno. Lze vybrat více zdrojů literatury, avšak čím více zdrojů, tím déle může trvat zobrazit relevantní výsledky.

Authors

Vyhledávání textů podle jejich autorů lze podle křestního jména, příjmení či dle obou těchto atributů zároveň. Přidání autora do vyhledávání lze jednoduše po stisknutí tlačítka „Add author“. Počet autorů k vyhledávání je neomezený. Výsledky lze opět řadit podle data přidání textu nebo relevance. 


Date added

Vyhledat text podle data přidání je velmi jednoduché. Nachází se zde dvě textové pole „Od“ a „Do“.  Po kliknutí na ikonu kalendáře je možné vybrat požadované datum. Obě pole nemusí být vyplněna, postačí pouze jedno vyplněné pole. Pomocí tlačítka „Clear date“ jsou smazány oba datumy a je možné zadat datumy nové. Nevýhodou může být to, že datum nelze vepsat ručně, ale musí být vybráno z vyskakovacího okna, které informační zdroj nabízí (viz Obrázek 6). V případě, že uživatel klikne na měsíc a rok (na Obrázku 6 možnost „April 2022“), je možné rychleji vybírat mezi měsíci a roky. Tato funkcionalita není moc intuitivní, avšak pokud uživatel potřebuje vybrat roky více do minulosti, je vhodné právě tuto funkcionalitu využít.

Obrázek 6 Okno pro výběr datumu [zdroj: autor]

Závěr

Chemical Hazards in Industry je velmi intuitivní a uživatelsky přívětivý informační zdroj, co potěší skupinu uživatelů, kteří pracují s chemickými látkami nebo přímo v chemickém průmyslu. Práce s ním je svižná a velmi přehledná. Texty, které se nachází na informačním zdroji se dají považovat za velmi důvěryhodné, jelikož Chemical Hazard in Industry čerpá hlavně z primárních zdrojů v dané problematice. Obsahuje několik funkcionalit, které usnadňují vyhledávání požadovaného dotazu. Většině uživatelů, kteří tento informační zdroj používají postačí vyhledávaní přes tzv. Quick search, což je nejjednodušší cesta, jak se dopátrat k potřebným informacím. Pro náročnější uživatele je k dispozici pokročilé vyhledávání, které má dostatečné množství parametrů (lze je mezi sebou kombinovat) na to, aby uživatel našel požadovaný zdroj, se kterým chce pracovat. Je nutno však mít na paměti, že čím více je zadáno parametrů k vyhledávání, tím delší může být doba k vyhledání výsledků.

Zdroje

[1]       pubs.rsc.org – Chemical Hazards in Industry [online]. [cit. 2022-04-22]. Dostupné z: https://pubs.rsc.org/lus/chemical-hazards-industry

Seznam obrázků

OBRÁZEK 1: ÚVODNÍ STRÁNKA CHEMICAL HAZARD IN INDUSTRY A VYHLEDÁVÁNÍ [ZDROJ: AUTOR]

OBRÁZEK 2 FILTROVÁNÍ ČLÁNKŮ [ZDROJ: AUTOR]

OBRÁZEK 3 FILTROVÁNÍ KNIH [ZDROJ: AUTOR]

OBRÁZEK 4 PŘEDMĚTY VYHLEDÁVÁNÍ [ZDROJ: AUTOR]

OBRÁZEK 5 POKROČILÉ VYHLEDÁVÁNÍ [ZDROJ: AUTOR]

OBRÁZEK 6 OKNO PRO VÝBĚR DATUMU [ZDROJ: AUTOR]

Číst více

Další články